Quote of the week

All posts tagged Quote of the week

Quote of the week : ท่านพุทธทาสภิกขุ

Published January 9, 2019 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/356985

Quote of the week : ท่านพุทธทาสภิกขุ

Quote of the week : ท่านพุทธทาสภิกขุ

วันเสาร์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 06.00 น.

…เราอย่าทำเล่นกับเรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มันไม่ใช่เรื่องสำหรับคนแก่ หรือว่าเป็นเรื่องเอาไว้สวดศพคนตายแล้ว มันเป็นเรื่องที่ต้องนำมาใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับคนเป็นๆ ถ้าใครสามารถเอาความรู้เรื่อง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เข้ามากำกับอยู่กับชีวิตประจำวันแล้ว มันจะต่อต้านกับอารมณ์รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ที่มากระทบไม่ให้เกิดเรื่องวุ่นวายคือ ไปหลงรัก หรือไปหลงเกลียด ซึ่งเป็นเหตุให้หัวเราะและร้องไห้ เราจะมีชีวิตเป็นอยู่อย่างมีความเกษม หมายความว่า อิสระและสงบเย็น…

Advertisements

Quote of the week : พระอาจารย์วรางคต วิริยธโร (หลวงตาม้า)

Published November 11, 2018 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/351430

Quote of the week : พระอาจารย์วรางคต วิริยธโร  (หลวงตาม้า)

Quote of the week : พระอาจารย์วรางคต วิริยธโร (หลวงตาม้า)

วันเสาร์ ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 06.00 น.

สิ่งที่ดี มันก็ไหลหาสิ่งที่ดี

สิ่งที่ไม่ดี มันก็ไหลหาสิ่งที่ไม่ดี

นี่คือ ธรรมะ เพราะธรรมะ คือธรรมชาติ

Quote of the week : พระไพศาล วิสาโล

Published November 9, 2018 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/350054

Quote of the week : พระไพศาล วิสาโล

Quote of the week : พระไพศาล วิสาโล

วันเสาร์ ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 06.00 น.

‘ความทุกข์ก็เหมือนกับเกลือมันจะเค็มหรือไม่ขึ้นอยู่กับใจเราว่าเป็นแค่น้ำแก้วหนึ่งหรือเป็นลำธารหนึ่งสาย’

Quote of the week : ท่านว.วชิรเมธี

Published November 6, 2018 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/345563

Quote of the week : ท่านว.วชิรเมธี

Quote of the week : ท่านว.วชิรเมธี

วันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561, 06.00 น.

” ท้อแท้กับปัญหามากมายทำอย่างไรดี ? ปลาที่ยังเป็นอยู่ ล้วนเรียนรู้ที่จะว่ายทวนน้ำส่วนปลาตาย มักไหลตามน้ำปัญหาทำให้คนธรรมดาท้อแต่ทำให้คนมีปัญญาลุกขึ้นมาแก้ไข ” 

Quote of the week : สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20

Published October 29, 2018 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/342478

Quote of the week : สมเด็จพระมหามุนีวงศ์  สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20

Quote of the week : สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20

วันเสาร์ ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561, 06.00 น.

อยู่ให้เขาเบาใจ ยามจากไปให้เขาอาลัยถึง ไม่ใช่อยู่ให้เขาหนักใจ จากไปให้เขาไล่ส่ง อย่าทำเป็นตากระทู้ หูกระทะเปรียบเทียบถึงหูกระทะที่มีหู แต่ไม่ได้ยิน ส่วนตากระทู้ คือ ต้นไม้มีตาเป็นปุ่มๆ แต่มองไม่เห็น จงตาดู หูฟัง นำแบบอย่างที่ดีงามมาปฏิบัติหรือคำสอนที่ว่า เขาสอนก็ฟัง เขาทำก็ดูเรียนรู้แล้วปฏิบัติ ลงท้ายกลายเป็นสัตบุรุษ แต่ถ้าเขาสอนก็ไม่จำ เขาทำก็ไม่ดู เรียนรู้ก็ไม่ปฏิบัติ ลงท้ายกลายเป็นควาย….

Quote of the week : หลวงตา มหาบัว ญาณสัมปันโน

Published October 26, 2018 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/341087

x

Quote of the week : หลวงตา มหาบัว ญาณสัมปันโน

วันเสาร์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, 06.00 น.

…เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นปัญญา ทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิต ทำให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนาของตนและบุคคลอื่นความเป็นไปของชีวิตนั้นขึ้นตรงต่ออำนาจบุญกรรมที่ทำไว้ บ่นไปก็แค่นั้นเอง ที่ได้มาที่มีอยู่ ที่เสียใจ ที่ไม่ได้ดั่งใจ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น มันคือ “ผลแห่งกรรม” อันเป็นสมบัติของเราเอง…

Quote of the week : ธรรมะพระพุทธทาสภิกขุ

Published October 26, 2018 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/339651

Quote of the week : ธรรมะพระพุทธทาสภิกขุ

Quote of the week : ธรรมะพระพุทธทาสภิกขุ

วันเสาร์ ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, 06.00 น.

…ให้มีธรรมะ แค่ใบไม้เพียงกำมือเดียวก็พอแล้ว ถ้าปฏิบัติถูกต้องจริงก็สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้…

Quote of the week : หลวงตาม้า วัดพุทธพรหมปัญโญ

Published October 23, 2018 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/336823

Quote of the week : หลวงตาม้า วัดพุทธพรหมปัญโญ

Quote of the week : หลวงตาม้า วัดพุทธพรหมปัญโญ

วันเสาร์ ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, 06.00 น.

…บุญน่ะได้อยู่แล้ว มากน้อยตามส่วนกำลังใจและความบริสุทธิ์ของจิตแต่ละคน กำพระช่วยได้ 50% แต่ถ้าใจเราเป็นพระ มีพระมั่นคงแนบแน่นอยู่ในใจอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องกำพระก็ได้ ถ้ามือกำพระ แต่ใจไม่นึกถึงพระ ก็ไม่ถึงพระเหมือนกัน สำคัญที่จิตนะ การหล่อพระจับสายสิญจน์ก็เหมือนกัน ไม่จับก็ได้ ถ้าใจเรานึกถึงพระ อยู่ในอาณาบริเวณพิธีในวัด ได้บุญหมดทุกคน…

Quote of the week : หลวงตาม้า วัดพุทธพรหมปัญโญ

Published October 9, 2018 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/330190

Quote of the week : หลวงตาม้า วัดพุทธพรหมปัญโญ

Quote of the week : หลวงตาม้า วัดพุทธพรหมปัญโญ

วันเสาร์ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561, 06.00 น.
…บุญน่ะได้อยู่แล้ว มากน้อยตามส่วนกำลังใจและความบริสุทธิ์ของจิตแต่ละคน กำพระช่วยได้ 50%แต่ถ้าใจเราเป็นพระ มีพระมั่นคงแนบแน่นอยู่ในใจอยู่แล้วก็ไม่ต้องกำพระก็ได้ ถ้ามือกำพระ แต่ใจไม่นึกถึงพระก็ไม่ถึงพระเหมือนกัน สำคัญที่จิตนะ การหล่อพระจับสายสิญจน์ ก็เหมือนกัน ไม่จับก็ได้ ถ้าใจเรานึกถึงพระ อยู่ในอาณาบริเวณพิธีในวัด ได้บุญหมดทุกคน…

Quote of the week : 24 กุมภาพันธ์ 2561

Published July 27, 2018 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/322709

Quote of the week : 24 กุมภาพันธ์ 2561

Quote of the week : 24 กุมภาพันธ์ 2561

วันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 06.00 น.
…ความสุขมีเงื่อนไขมาก คือความสุขคุณภาพต่ำ ความสุขมีเงื่อนไขน้อย คือความสุขคุณภาพดี ความสุขไม่มีเงื่อนไข คือความสุขสูงสุด…
%d bloggers like this: