celebrity

All posts tagged celebrity

“คิดถึง…สมเด็จย่า” ครั้งที่ 20

Published August 2, 2018 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/lifestyle/303448

“คิดถึง…สมเด็จย่า” ครั้งที่ 20

ปลูกป่า สร้างคน วิถีพอเพียง

"คิดถึง...สมเด็จย่า" ครั้งที่ 20 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี  บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่าที่ทรงมีต่อพสกนิกร ในนิทรรศการ “คิดถึง…สมเด็จย่า” ครั้งที่ 20 ภายใต้ชื่องาน “ปลูกป่า สร้างคน วิถีพอเพียง”  ในการนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน  เมื่อวันก่อน

"คิดถึง...สมเด็จย่า" ครั้งที่ 20 

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการด้วยความสนพระราชหฤทัย พร้อมกันนี้ยังทรงร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อป “ปลูกต้นไม้ในเมือง” โดยทรงนำเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ ปลูกในขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว และยังมีรับสั่งถามถึงรายละเอียดวิธีการเพาะต้นกล้าด้วย สำหรับบรรยากาศภายในงานคับคั่งไปด้วยผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน อาทิ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย, ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล-คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา, บรรยงค์-ท่านผู้หญิงภรณี ล่ำซำ, ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา, ท่านผู้หญิงวงศ์พรรณ สนิทวงศ์  ณ อยุธยา, ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย, คุณหญิงนงนุช อูนากูล และ คุณหญิงกิ่งแก้ว เอื้อทวีกุล ฯลฯ โดยมีคณะผู้บริหารสยามพิวรรธน์ อาทิ ธารินทร์ นิมมานเหมินท์, คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม,  พาสินี ลิ่มอติบูลย์ และ ชฎาทิพ จูตระกูล ร่วมให้การต้อนรับ

"คิดถึง...สมเด็จย่า" ครั้งที่ 20 

คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา-ชฎาทิพ จูตระกูล-ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ-ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล-

 ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง กล่าวถึงการจัดนิทรรศการครั้งนี้ว่า เป็นการนำเสนอ
พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงเน้นการพัฒนาโดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนพระเมตตาที่พระราชทานความช่วยเหลือแก่ชาวไทยภูเขา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนซึ่งหวังว่า คนที่มาชมนิทรรศการจะรู้สึกซาบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่าที่ทรงสร้างคุณูปการอย่างใหญ่หลวงแก่คนไทย และน้อมนำพระราชดำริรวมทั้งสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ โดยเฉพาะเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ ที่ทรงตระหนักและห่วงใยมาตลอด

"คิดถึง...สมเด็จย่า" ครั้งที่ 20 

นิทรรศการ “คิดถึง…สมเด็จย่า” ครั้งที่ 20 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “ปลูกป่า สร้างคน วิถีพอเพียง” อันเกิดจากแนวคิดที่ว่า สมเด็จย่าทรงเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ของประเทศและทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้กลับคืนความสมบูรณ์ เก็บไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยในอนาคต  โดยทรงเริ่มต้นจากการ “ปลูกป่า” ให้เป็นป่าอันอุดม เป็นต้นน้ำลำธารแก่สรรพชีวิต จากนั้นประเทศชาติจะก้าวไกลได้ ต้อง “สร้างคน” ให้เป็นคนโดยสมบูรณ์ พร้อมช่วยเหลือผู้อื่นและเพื่อให้คนไทยรู้จักที่จะดำเนินชีวิตในสังคมด้วยความสามารถที่จะอุ้มชูตัวเองได้ โดยที่ตัวเองและคนอื่นไม่เดือดร้อน ให้มีความพอมี พอกิน พอใช้ “วิถีพอเพียง” จึงเป็นพระราชจริยวัตรที่สมเด็จย่าทรงปฏิบัติและทรงเป็นแบบอย่างแก่พระโอรสธิดา โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตรทรงแสดงออกให้ปวงชนชาวไทยทุกคนได้เห็นเป็นแบบอย่างในวิถีแห่งความพอเพียงเช่นเดียวกัน

Advertisements

“มารีญา” ซ้อมคิวก่อนชิงมงกุฎ-นาตาลี เกลโบวา ยกให้เป็นตัวเต็ง

Published August 2, 2018 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/lifestyle/303303

“มารีญา” ซ้อมคิวก่อนชิงมงกุฎ-นาตาลี เกลโบวา ยกให้เป็นตัวเต็ง

 มารีญา พูนเลิศลาภ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2017 ตัวแทนสาวไทยผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2017 ที่ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา

     วานนี้ (22 พ.ย.) หลังจาก มารีญา พูนเลิศลาภ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2017 ตัวแทนสาวไทยผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2017 ที่ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา รับประทานอาหารเช้าเสร็จก็รอขึ้นเวทีซ้อมคิวการเดิน การขานชื่อในวันประกวดจริง ระหว่างนี้กองประกวดก็เปิดโอกาสให้บรรดาสื่อท้องถิ่นสัมภาษณ์สาวงามแต่ละประเทศซึ่งมีไม่กี่ประเทศที่ถูกขอสัมภาษณ์ โดย “มารีญา” อยู่ในชุดเสื้อยืดสีแดงของกองประกวดและกางเกงลำลองสบายๆ ได้รับสนใจจากสื่อโทรทัศน์รายการหนึ่งพอสมควร ผู้สื่อข่าวพูดคุยเรื่องความพร้อมก่อนวันประกวดรอบสุดท้ายที่จะมาถึง ความรู้สึกต่อการเก็บตัว และอื่นๆ ซึ่งเธอตอบได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ

"มารีญา" ซ้อมคิวก่อนชิงมงกุฎ-นาตาลี เกลโบวา ยกให้เป็นตัวเต็ง

"มารีญา" ซ้อมคิวก่อนชิงมงกุฎ-นาตาลี เกลโบวา ยกให้เป็นตัวเต็ง

   ขณะที่ทั้งโพล เวบพนัน แม้กระทั่ง นาตาลี เกลโบว่า มิสยูนิเวิร์ส 2005 ยังคงยกให้ตัวแทนสาวไทยเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะคว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์สปีนี้ ทั้งกระแสและความแรงของ “มารีญา” จะส่งให้เธอไปไกลจนสามารถคว้าตำแหน่งผู้หญิงที่สวยที่สุดในจักรวาลได้หรือไม่ ร่วมส่งแรงเชียร์ โดยรอบตัดสินจะมีขึ้นเช้าวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายนนี้ เวลาประมาณ 07.00 น.ถ่ายทอดสดทางช่อง 3 เอสดีช่อง 28

"มารีญา" ซ้อมคิวก่อนชิงมงกุฎ-นาตาลี เกลโบวา ยกให้เป็นตัวเต็ง

"มารีญา" ซ้อมคิวก่อนชิงมงกุฎ-นาตาลี เกลโบวา ยกให้เป็นตัวเต็ง

"มารีญา" ซ้อมคิวก่อนชิงมงกุฎ-นาตาลี เกลโบวา ยกให้เป็นตัวเต็ง

"มารีญา" ซ้อมคิวก่อนชิงมงกุฎ-นาตาลี เกลโบวา ยกให้เป็นตัวเต็ง

"มารีญา" ซ้อมคิวก่อนชิงมงกุฎ-นาตาลี เกลโบวา ยกให้เป็นตัวเต็ง

"มารีญา" ซ้อมคิวก่อนชิงมงกุฎ-นาตาลี เกลโบวา ยกให้เป็นตัวเต็ง

"มารีญา" ซ้อมคิวก่อนชิงมงกุฎ-นาตาลี เกลโบวา ยกให้เป็นตัวเต็ง

"มารีญา" ซ้อมคิวก่อนชิงมงกุฎ-นาตาลี เกลโบวา ยกให้เป็นตัวเต็ง

แม่ไม้มวยไทยสู่ดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์

Published August 2, 2018 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/lifestyle/303284

แม่ไม้มวยไทยสู่ดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์

เสื้อผ้าแคชชวลแวร์สไตล์สปอร์ตตอบสนองไลฟ์สไตล์หนุ่มสาว

แม่ไม้มวยไทยสู่ดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์

          ตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์คล่องตัวสูงกับเสื้อผ้าสไตล์แคชชวลสปอร์ตสัญชาติไทย ที่สวมใส่ได้ในทุกวันกับแบรนด์เครื่องแต่งกาย “สิงห์ ไลฟ์” ที่ล่าสุด “เตย” ปรีดิ์รติ ภิรมย์ภักดี ผู้อำนวยการแบรนด์สาวไฟแรงได้รังสรรค์คอลเลกชั่นสุดพิเศษที่ออกแบบร่วมกับนักมวยชื่อดังระดับตำนาน บัวขาว บัญชาเมฆ ในคอลเลกชั่นที่มีชื่อว่า “สิงห์ไลฟ์ x บัวขาว” จากการหยิบยกแรงบันดาลใจของศิลปะการต่อสู้มวยไทยมาผสมผสานเข้ากับแฟชั่นอย่างลงตัว โดยในงานได้รับเกียรติจากเหล่าเซเลบริตี้แฟนคลับแบรนด์เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง อาทิ พลอย ปิ่นแสง, นิสามณี ภิรมย์ภักดี, ประคุณ พรประภา, ศุภชัย กาญจนศักดิ์ชัย, วิเศษ รังสีสิงห์พิพัฒน์, แดน เหตระกูล, พสุ ลิปตพัลลภ, ดิฐวัฒน์ อิสสระ, ร.ต.ท.รชต พุ่มพันธุ์ม่วง, รัสวดี ควรทรงธรรม, ธัญญา ศรีพัฒนาสกุล, ม.ล.จุไรมาศ ดิศกุล, ลิสา จิรา, ณิชชา บุณยากร, พิมพ์ฟ้า นันทวิสิทธิ์, พลอยจันทร์ เศวตวิมล, ธชล ขจรมาศบุษป์, อัชฌา เจริญรัศมีเกียรติ และอีกมากมาย ที่ร้านเสื้อผ้าสิงห์ ไลฟ์ศูนย์การค้าสยาม เซ็นเตอร์ ชั้น 1 เมื่อวันก่อน

แม่ไม้มวยไทยสู่ดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์

บัวขาว บัญชาเมฆ-ปรีดิ์รติ ภิรมย์ภักดี

          “เตย” ปรีดิ์รติ เผยถึงคอลเลกชั่นนี้ ว่าเกิดจากแนวคิดที่อยากทำเสื้อผ้าที่สามารถสะท้อนความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันก็มีความสากลร่วมสมัย ตรงตามดีเอ็นเอของแบรนด์ ซึ่งสิงห์ไลฟ์จะเป็นเสื้อผ้าแคชชวลแวร์สไตล์สปอร์ตที่ต้องการตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนที่ปัจจุบันนิยมแต่งตัวแนวสปอร์ตกันมากขึ้น เพราะมันมิกซ์แอนด์แมทช์ง่ายและใส่ได้หลายโอกาส เราก็เลยอยากทำเสื้อผ้าที่สามารถอยู่ในทุกไลฟ์สไตล์ของคนได้ ซึ่งความพิเศษของคอลเลกชั่นนี้อยู่ที่การหยิบศิลปะการต่อสู้มวยไทยมาเป็นส่วนหนึ่งของเสื้อผ้า และเมื่อเอ่ยถึงมวยไทยแล้วนักมวยอันดับต้นๆ ของบ้านเราที่ทุกคนจะต้องนึกถึงก็คือคุณบัวขาว เราก็เลยตัดสินใจทำคอลเลกชั่นนี้ร่วมกับเขา เพื่อเผยแพร่แม่ไม้มวยไทยสู่สากล’ โดยหยิบเรื่องราวของศิลปะการต่อสู้มวยไทย รวมถึงไลฟ์สไตล์ของนักมวยมาถ่ายทอดลงบนเสื้อผ้ายูนิเซ็กสไตล์ส์สปอร์ตผสานมุมมองของแฟชั่นเอาไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว

แม่ไม้มวยไทยสู่ดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์

ร.ต.ท.รชต พุ่มพันธุ์ม่วง

           สะท้อนถึงไลฟ์สไตล์ของหนุ่มสาวที่ต้องการความเป็นเอกลักษณ์และรักอิสระ ผ่านชิ้นเด่นอย่างเสื้อฮู้ดดี้ทำจากผ้าเฟรนช์เทอร์รี่เนื้อดี พร้อมลงลายเซ็นต์ของบัวขาวบริเวณแท็กคอเสื้อทุกตัว หรือจะสร้างสรรค์สไตล์การแต่งตัวให้โดดเด่นได้ ด้วยชิ้นเบสิคง่ายๆ จากเสื้อยืดคอกลมลวดลายกราฟฟิกดีไซน์พิเศษที่ได้แนวคิดมาจากท่าทางการออกอาวุธของนักมวย รวมไปถึงกางเกงขาสั้นดีเทลเก๋ที่มีช่วงเอวยางรัดเหมือนกับกางเกงของนักมวย อีกทั้งยังมีหมวกแก๊ปและกระเป๋าเป้ทรงกระบอกที่ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากกระสอบทราย สำหรับโทนสีเด่นประจำคอลเลกชั่นคือสีดำ สีขาว และสีเหลืองทอง เป็นการผสมผสานดีเอ็นเอของ ‘สิงห์ ไลฟ์’ เข้ากับคาแรคเตอร์ของบัวขาวได้อย่างประณีตบรรจง

แม่ไม้มวยไทยสู่ดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์

ศุภชัย กาญจนศักดิ์ชัย

           และไฮไลท์เด่นประจำคอลเลกชั้นนี้คือกระเป๋าวีคเอ็นเดอร์ รุ่นลิมิเต็ด เอดิชั่น ผลิตขึ้นจากผ้าใบของเวทีมวยค่ายบัญชาเมฆ ตัดเย็บขึ้นตามตัวอักษร ‘BANCHAMEK GYM’ พร้อมลายเซ็นต์ของบัวขาว จึงทำให้กระเป๋ารุ่นนี้มีเพียง 12 ใบเท่านั้น โดยกระเป๋าวีคเอ็นเดอร์ จะถูกนำเข้าการประมูลเพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้กับศิริราชมูลนิธิ เพื่อจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักกีฬาที่บาดเจ็บ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยลัยมหิดล ในการดูแลของศาสตราจารย์นายแพทย์ ธีรวัฒน์ กุลทนันท์

ชวนสาวๆ ร่วมไขความลับผิวอ่อนเยาว์

Published August 2, 2018 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/lifestyle/303186

ชวนสาวๆ ร่วมไขความลับผิวอ่อนเยาว์

บริษัท อินโนไบโอคอสเมด จำกัด จับมือ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวชีวเวชสำอางล่าสุด

ชวนสาวๆ ร่วมไขความลับผิวอ่อนเยาว์

อภิพร ภาษวัธน์-ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่

       เมื่อสาวๆ ไม่หยุดสวย วงการแพทย์จึงไม่หยุดที่จะคิดค้นผลิตภัณฑ์ความงามออกมาตอบสนองอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด บริษัท อินโนไบโอคอสเมด จำกัด ในเครือของ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด จับมือ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเปิดตัวชีวเวชสำอาง 2 แบรนด์ใหม่ล่าสุด ได้แก่ แบรนด์ยูเดอร์มา (UDERMA) ผลิตภัณฑ์เพื่อลดเลือนรอยแผลเป็น ฟื้นฟูผิวหลังเลเซอร์ และแบรนด์อาร์เดอร์มิส (ardermis) ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเพื่อลดเลือนริ้วรอยแห่งวัย และผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดปัญหาผมบางขาดร่วง ที่ห้องฉัตรา บอลรูม 2 โรงแรมสยามเคมปินสกี้ เมื่อบ่ายวันก่อน

ชวนสาวๆ ร่วมไขความลับผิวอ่อนเยาว์ภก.ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร-กรุณา วัจนะพุกกะ

ชวนสาวๆ ร่วมไขความลับผิวอ่อนเยาว์

ภชสร ลีนุตพงษ์-รพีพร วงศ์ทองคำ-ร้อยเอกหญิง วันทิตา ลิ่วเฉลิมวงศ์

       แขกเหรื่อมาพร้อม ภก.ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนไบโอคอสเมด จำกัด กล่าวเปิดงาน พร้อมแนะนำแบรนด์ร่วมด้วย ศ.นพ.วรพงษ์ มนัสเกียรติ หัวหน้าภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และพญ.สรวลัย รักชาติ แพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมไขความลับแห่งคุณค่าของโปรตีนที่ช่วยคืนความอ่อนเยาว์ที่ระดับเซลล์ต้นกำเนิด โดยมีเซเลบริตี้ผิวสวยร่วมงานอย่างคึกคัก อาทิ “เฟย์” อรชุมา ดุรงค์เดช, “โมนา” วิภาวี คอมันตร์, “เอมี่” รพีพร วงศ์ทองคำ, “ฬินา” ภชสร ลีนุตพงษ์, “แคท” ร้อยเอกหญิง วันทิตา ลิ่วเฉลิมวงศ์, “ติ๊ก” อภิภาวดี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, “หญิง” กรุณา วัจนะพุกกะ, “เปิ้ล” ชัชชฎา ก้องธรนินทร์, “หยิงหยิง” ศลิษา เอี่ยมมะโนชญ์, “จอม” มนุญสินี ฟูตระกูล, “จุ๋ย” จรสพรรณ สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา, “ปอนด์” หฤทัย ไชยันต์ ณ อยุธยา ฯลฯ

ชวนสาวๆ ร่วมไขความลับผิวอ่อนเยาว์จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา-หฤทัย ไชยันต์ ณ อยุธยา

ชวนสาวๆ ร่วมไขความลับผิวอ่อนเยาว์

เกรซ มหาดำรงค์กุล-ทพญ.พอลลีน ล่ำซำ

       ภายในงานยังได้ 2 เซเลบริตี้สาวร่วมแชร์ประสบการณ์ความงาม เริ่มต้นจาก เกรซ มหาดำรงกุล ที่บอกว่า เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น การดูแลตัวเองก็ต้องมากขึ้นตามไปด้วย โดยจะเน้นเรื่องการรับประทานอาหาร พักผ่อนให้เต็มที่ และให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเป็นประจำ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะว่ายน้ำเพราะเป็นกีฬาที่สามารถทำคนเดียวได้ ส่วนเรื่องครีมบำรุงผิวก็จะเลือกที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้แล้วเห็นผลได้ภายในไม่กี่วัน อย่างถ้าเป็นเซรั่มก็จะชอบแบบที่ซึมซับเร็ว สามารถทาครีมบำรุงตามได้ทันที เช่นเดียวกับคุณแม่ลูก 4 “พี” ทพญ.พอลลีน ล่ำซำ เผยว่า โลกมีวิวัฒนาการขึ้นมีการคิดค้นเครื่ิองสำอางที่สามารถแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ลึกลงไปจนถึงเซลล์ชั้นผิว ซึ่งคิดว่าเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน และนอกจากการใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแล้ว การกินผัก ผลไม้เยอะๆ ก็จะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายช่วยให้ผิวพรรณสดใส รวมถึงการมองโลกในแง่ดีก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้มีสุขภาพดีจากภายในด้วย

ชวนสาวๆ ร่วมไขความลับผิวอ่อนเยาว์


ท่วงท่าและความงาม “มารีญา” ตัวเก็งคว้ามิสยูนิเวิร์ส 2017

Published August 2, 2018 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/lifestyle/302970

ท่วงท่าและความงาม “มารีญา” ตัวเก็งคว้ามิสยูนิเวิร์ส 2017

เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา “มารีญา” ได้ขึ้นเวทีอีกครั้งกับการประกวดรอบพรีลิมินารี หรือรอบเก็บคะแนนชุดว่ายน้ำและชุดราตรี

      ท่วงท่าและความงาม "มารีญา" ตัวเก็งคว้ามิสยูนิเวิร์ส 2017

     มารีญา พูนเลิศลาภ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2017 กำลังขับเคี่ยวกับสาวงามอีกกว่า 80 ประเทศในการประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2017 ที่ลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากสร้างความฮือฮากับการอวดโฉมชุด “เมขลาล่อแก้ว” ในการประกวดรอบชุดประจำชาติไปเมื่อวันก่อน ล่าสุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา “มารีญา”ได้ขึ้นเวทีอีกครั้งกับการประกวดรอบพรีลิมินารี หรือรอบเก็บคะแนนชุดว่ายน้ำและชุดราตรี และแน่นอนว่าได้รับเสียงเชียร์ “ไทยแลนด์” ดังกระหึ่มไปทั้งฮอลล์ พาให้สาวลูกครึ่งไทย-สวีเดน วัย 25 ปี โดดเด่นเป็นหนึ่งในตัวเก็งที่จะคว้ามงกุฎนางงามจักรวาลประจำปีนี้

        และเพื่อสร้างความมั่นใจว่าตัวแทนสาวไทยจะได้เจ้ารอบสุดท้าย จึงขอเชิญชวนร่วมโหวตได้ 2 ช่องทาง คือ

1.โหวตผ่านเว็บไซต์ Vote.MissUniverse.com ได้วันละ 10 ครั้ง/Account และต้องกด confirm vote ทุกครั้ง

2.โหวตผ่านทางทวีตเตอร์ ( Twitter) โดยติดแฮสแท็ก # MissUniverse # Thailand **(M, U, T เป็นตัวพิมพ์ใหญ่) โดยผู้ทวีตต้องเปิดเป็นสาธารณะ และสามารถทวีต และรีทวีตรวมไม่เกินวันละ 100 ครั้ง /Account

ช่วงเวลาในการโหวต

     เปิดโหวตในเวลา 13.00 น.ของวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายนตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา ตรงกับเวลา 01.00 น.ของวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายนตามเวลาในประเทศไทย และสิ้นสุดการโหวตในเวลา 13.00 น. ของวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับเวลา 01.00 น.ของวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายนตามเวลาในประเทศไทย (การโหวตก่อนหรือหลังนี้จะไม่นับเป็นคะแนน)

    อนึ่ง ติดตามชมเทปการถ่ายทอดการประกวดชุดประจำชาติและการประกวดรอบพรีลิมินารี ได้ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน ทางเฟซบุ๊ค Missuniverse http:// http://www.facebook.com/MissUniverse/ และ ทาง Youtube พร้อมโหวตแบบเรียลไทม์ขณะชมพร้อมกันทั่วโลก และชมการประกวดรอบตัดสินได้ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายนนี้ ทางช่อง 3 SD ช่อง 28 ในเวลา 07.00-10.00 น. พร้อมโหวตขณะรับชมด้วย

ท่วงท่าและความงาม "มารีญา" ตัวเก็งคว้ามิสยูนิเวิร์ส 2017

ท่วงท่าและความงาม "มารีญา" ตัวเก็งคว้ามิสยูนิเวิร์ส 2017

ท่วงท่าและความงาม "มารีญา" ตัวเก็งคว้ามิสยูนิเวิร์ส 2017

ท่วงท่าและความงาม "มารีญา" ตัวเก็งคว้ามิสยูนิเวิร์ส 2017

ท่วงท่าและความงาม "มารีญา" ตัวเก็งคว้ามิสยูนิเวิร์ส 2017

ท่วงท่าและความงาม "มารีญา" ตัวเก็งคว้ามิสยูนิเวิร์ส 2017

ท่วงท่าและความงาม "มารีญา" ตัวเก็งคว้ามิสยูนิเวิร์ส 2017

ท่วงท่าและความงาม "มารีญา" ตัวเก็งคว้ามิสยูนิเวิร์ส 2017

ท่วงท่าและความงาม "มารีญา" ตัวเก็งคว้ามิสยูนิเวิร์ส 2017


ร่วมโหวต “มารีญา” เข้ารอบสุดท้ายมิสยูนิเวิร์ส 2017

Published August 2, 2018 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/lifestyle/302839

ร่วมโหวต “มารีญา” เข้ารอบสุดท้ายมิสยูนิเวิร์ส 2017

 มารีญา พูนเลิศลาภ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2017 กำลังขับเคี่ยวกับสาวงามอีกกว่า 80 ประเทศที่ลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

       ร่วมโหวต "มารีญา" เข้ารอบสุดท้ายมิสยูนิเวิร์ส 2017

     งวดเข้ามาทุกขณะกับการเฟ้นหาสาวงามที่สุดในจักรวาล “มิสยูนิเวิร์ส 2017” โดยตัวแทนสาวไทย มารีญา พูนเลิศลาภ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2017 กำลังขับเคี่ยวกับสาวงามอีกกว่า 80 ประเทศที่ลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ล่าสุดเธอได้นำเสนอชุด “เมขลาล่อแก้ว” ในการประกวดรอบชุดประจำชาติเมื่อวันก่อน สร้างความฮือฮาจนติดท็อปเท็นชุดที่น่าสนใจที่สุดของปีนี้ สำคัญว่าตัวแทนสาวไทยติดโพลอยู่หัวตารางแทบทุกสำนัก!!

       และไม่กี่อึดใจ “มารีญา” ก็จะขึ้นเวทีประกวดรอบชิงมงกุฎในวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ ร่วมเป็นกำลังใจให้ตัวแทนสาวไทยโดยการโหวตผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้ 2 ช่องทาง คือ

1.โหวตผ่านเว็บไซต์ Vote.MissUniverse.com ได้วันละ 10 ครั้ง/Account และต้องกด confirm vote ทุกครั้ง

2.โหวตผ่านทางทวีตเตอร์ ( Twitter) โดยติดแฮสแท็ก # MissUniverse # Thailand **(M, U, T เป็นตัวพิมพ์ใหญ่) โดยผู้ทวีตต้องเปิดเป็นสาธารณะ และสามารถทวีต และรีทวีตรวมไม่เกินวันละ 100 ครั้ง /Account

      ทั้งนี้ การทวีตหรือรีทวีต ต้องไม่มีข้อความหรือภาพที่ละเมิดกฎหมายที่สื่อไปในทางเพศ ความรุนแรง การเหยียดเชื้อชาติ ฯลฯ รวมถึงไม่มีตราสินค้า สโลแกนสินค้า นอกเหนือไปจากที่เกี่ยวข้องกับองค์กรมิสยูนิเวิร์ส หรือ MOU อันจะเป็นการละเมิดบุคคลหรือองค์กรอื่นๆ

ช่วงเวลาในการโหวต
**เปิดโหวตในเวลา 13.00 น.ของวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา ตรงกับเวลา 01.00 น.ของวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน และสิ้นสุดการโหวตในเวลา 13.00 น. ของวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับเวลา 01.00 น.ของวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายนตามเวลาในประเทศไทย (การโหวตก่อนหรือหลังนี้จะไม่นับเป็นคะแนน)
อนึ่ง ติดตามชมเทปการถ่ายทอดการประกวดชุดประจำชาติและการประกวดรอบพรีลิมินารี ได้ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน ทางเฟซบุ๊ค Missuniverse http:// http://www.facebook.com/MissUniverse/  และ ทาง Youtube พร้อมโหวตแบบเรียลไทม์ขณะชมพร้อมกันทั่วโลก ซึ่งการประกวดรอบตัดสินจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายนนี้ ทางช่อง 3 SD ช่อง 28 ในเวลา 07.00-10.00 น. พร้อมโหวตขณะรับชมด้วย

ร่วมโหวต "มารีญา" เข้ารอบสุดท้ายมิสยูนิเวิร์ส 2017

ร่วมโหวต "มารีญา" เข้ารอบสุดท้ายมิสยูนิเวิร์ส 2017

ร่วมโหวต "มารีญา" เข้ารอบสุดท้ายมิสยูนิเวิร์ส 2017

ร่วมโหวต "มารีญา" เข้ารอบสุดท้ายมิสยูนิเวิร์ส 2017

ร่วมโหวต "มารีญา" เข้ารอบสุดท้ายมิสยูนิเวิร์ส 2017

ร่วมโหวต "มารีญา" เข้ารอบสุดท้ายมิสยูนิเวิร์ส 2017

ร่วมโหวต "มารีญา" เข้ารอบสุดท้ายมิสยูนิเวิร์ส 2017

ร่วมโหวต "มารีญา" เข้ารอบสุดท้ายมิสยูนิเวิร์ส 2017


ชิค ชิค..ชิคเก้น ปาร์ตี้

Published August 2, 2018 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/lifestyle/302769

ชิค ชิค..ชิคเก้น ปาร์ตี้

 บอนชอน, ไก่ทอด, เกาหลี, อร่อย, ฉอลง, ฉลอง, ปาร์ตี้

ตอบแทนเหล่าแฟนคลับชิคเก้น เลิฟเวอร์ ด้วยเอ็กซ์คลูซีฟ ปาร์ตี้ “บอนชอน ชิค แชลเลนจ์ 2017”

   ชิค ชิค..ชิคเก้น ปาร์ตี้

ธัญญา ศรีพัฒนาสกุล-พรพิมล วงศ์ศิริกุล

ธัญญา ศรีพัฒนาสกุล และ พรพิมล วงศ์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาชิสโสะ จำกัด ผู้ถือลิขสิทธิ์ร้านไก่ทอดชื่อดังจากเกาหลี “บอนชอน ชิคเก้น” ตอบแทนเหล่าแฟนคลับชิคเก้น เลิฟเวอร์ จัดเอ็กซ์คลูซีฟ ปาร์ตี้ “บอนชอน ชิค แชลเลนจ์ 2017” ฉลองความสำเร็จแคมเปญโซ(ล)ฮอตแห่งปี ที่ท้าให้เหล่าคนชิคมาระเบิดไอเดียครีเอทภาพถ่ายไก่ทอดบอนชอนแบบ 360 องศา ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท พร้อมประกาศผลผู้ชนะอย่างเป็นทางการ

ชิค ชิค..ชิคเก้น ปาร์ตี้

ปรีดิ์รติ ภิรมย์ภักดี

โดยมีเหล่าเซเลบริตี้และฟู้ด เลิฟเวอร์มากมาย อาทิ “เตย” ปรีดิ์รติ ภิรมย์ภักดี, “แพม” สิตามนินท์ สุสมาวัตนะกุล, “จุ๋ย” จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา, “มิ้นต์” ณิชชา บุณยากร, พลอยจันทร์ เศวตวิมล, “ปอนด์” หฤทัย ไชยันต์ ณ อยุธยา, “มายด์” แพรวปรียา ชุมสาย ณ อยุธยา, “แพร” พัณณิตา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, “อ้อมแอ้ม” ศรัณย์ภัค เพ็ญชาติ, “พลอย” ปณิตา ศรไทยเทวา, “โบว์” ณชา จึงกานต์กุล ฯลฯ มาร่วมชิมไก่ในบรรยากาศชิคชิค ที่ ซีเคร็ต การ์เดน นายเลิศ ปาร์ค เฮอริเทจ โฮม เมื่อค่ำวันก่อน

ชิค ชิค..ชิคเก้น ปาร์ตี้

วิเศษ รังษีสิงห์พิพัฒน์-กรกช ทรงไท-ภัทร พลกุล-ศิโรรัตน์ ปิยะวัฒนวิโรจน์

หลังไก่ทอดชื่อดังสัญชาติเกาหลี “บอนชอน ชิคเก้น” เปิดตัวแคมเปญสุดชิคล่าสุดอย่าง “บอนชอน ชิค แชลเลนจ์ 2017” ช็อตนี้…ต้องมีชิค! ไปเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา ล่าสุดก็ถึงเวลาเผยโฉมหน้าผู้ชนะอย่างเป็นทางการ โดยมีสองผู้บริหารคนสำคัญคอยต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนอย่างเป็นกันเอง ภายในงานตกแต่งด้วยคอนเซปต์สบายๆ สไตล์โมเดิร์น ชิคโทนขาว ดำ แดง ที่ออกแบบให้รับกับความร่มรื่นของซีเคร็ต การ์เดนยามค่ำคืนได้อย่างลงตัว ตื่นตาไปกับนิทรรศการภาพถ่ายสุดเก๋ของเหล่าผู้เข้าแข่งขันที่ต่างถ่ายทอดคาแรคเตอร์ของตนเองได้อย่างมีเอกลักษณ์

ชิค ชิค..ชิคเก้น ปาร์ตี้

                                                             สิตามนินท์ สุสมาวัตนะกุล 
สนุกแบบนอนสต็อปที่คอร์เนอร์ถ่ายภาพแบบอินเตอร์แอคทีฟ แอคทิวิตี้สุดชิคที่ให้คุณและเหล่าก๊วนเพื่อนร่วมสแนปช็อตหรือเซลฟี่กันอย่างจุใจ พร้อมอิ่มอร่อยกับหลากซิกเนเจอร์เมนูยอดนิยมที่ยกครัวมาเสิร์ฟให้ได้ลิ้มลองกันอย่างจัดเต็ม ไม่ว่าจะเป็น ไก่ทอดบอนชอน, สลัดสาหร่ายไข่กุ้งรสเผ็ด, ข้าวหน้าหมูบุลโกกิ, ซุปซุนดูบูกิมจิ, ชีสต๊อกบกกิ ก่อนเข้าสู่ช่วงไฮไลท์สำคัญกับการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศรวม 5 รางวัลใหญ่ ซึ่งผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่งที่ถ่ายภาพได้ชิคที่สุดคือ ทีมของกฤษฏ์ ปฏิปทานนท์ ผู้คว้าเงินรางวัล 100,000 บาทและสิทธิ์กินบอนชอนฟรีตลอดปี อีกทั้งยังมีรางวัลพิเศษ ติดไม้ติดมือกลับบ้านสำหรับแขกในงานที่ร่วมถ่ายภาพชิคแอนด์ชิลในสวนได้เก๋ที่สุดอีกด้วย

ชิค ชิค..ชิคเก้น ปาร์ตี้

 หฤทัย ไชยันต์ ณ อยุธยา-ปริญา กิ่งรุ้งเพชร์

ปิดท้ายค่ำคืนที่เต็มอิ่มและน่าประทับใจกับ มิวสิค อิน เดอะ การ์เดน กับมินิ คอนเสิร์ตและเพลงเพราะๆ สไตล์อะคูสติก นับเป็นการต้อนรับลมหนาวที่กำลังจะมาเยือนได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียว

ดอกไม้บานสะพรั่งฉลอง 7 ทศวรรษเซ็นทรัล

Published August 2, 2018 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/lifestyle/302534

ดอกไม้บานสะพรั่งฉลอง 7 ทศวรรษเซ็นทรัล

70 ปีเซ็นทรัลงานนี้เซเลบริตี้ไม่มีพลาด

ดอกไม้บานสะพรั่งฉลอง 7 ทศวรรษเซ็นทรัล

การเปิดตัว ควีน ออฟ ฟินิกซ์

          ทำเอาบริเวณโถงชั้น จี ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี คับแคบลงไปถนัดตา เมื่อบรรดานักช็อปจากทั่วฟ้าเมืองไทยมารวมตัวกันอย่างคับคั่งเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล อยู่เคียงคู่นักช็อปมายาวนานถึง 7 ทศวรรษ ในงาน “เซ็นทรัล 70 แอนนิเวอร์ซารี” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้จัดหนัก จัดเต็มกว่าปีที่ผ่านๆ มาด้วยการเนรมิตห้างเซ็นทรัลชิดลม และศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ให้สวยงามตระการตาด้วยดอกไม้นานาพรรณนับล้านดอก ในคอนเซ็ปต์ “ความรักและความผูกพัน” สื่อถึงสายใยความผูกพันอันเหนียวแน่น ระหว่างลูกค้า พันธมิตร และห้างเซ็นทรัล

ดอกไม้บานสะพรั่งฉลอง 7 ทศวรรษเซ็นทรัล

ยุวดี จิราธิวัฒน์-ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา-คุณหญิงกิ่งแก้ว เอื้อทวีกุล-สิริเกศ จิรกิติ

          สำหรับบรรยากาศในพิธีเปิดงาน เมื่อค่ำวันก่อนได้รับเกียรติจาก ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา เป็นประธาน พร้อมด้วยเหล่าเซเลบริตี้แฟนพันธุ์แท้ทั้งรุ่นใหญ่-รุ่นเล็กที่ตบเท้าเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ คุณหญิงกิ่งแก้ว เอื้อทวีกุล, คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช, สุรีย์ รัตนหิรัญญา, ละออ ตั้งคารวคุณ, บุญเกียรติ โชควัฒนา, “เก๋” กิติยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร, “ป้อม” วิภารดี ภูวนาถนรานุบาล, “พิณ” ลิลฎา ธารวณิชกุล, “หนึ่ง”สุริยน ศรีอรทัยกุล, “พลอย” พลอยพรรณ ภัทรธีรานนท์, “มิ้งค์” ณัฎฐิ์ประภา ชุณหะวัณ, “โอ้ค” อัครรัฐ วรรณรัตน์, “น้ำหวาน” ธนัญญา ธนากิจอำนวย, “คิด” คงภัทร์ จิรมณีกุล ฯลฯ โดยมีเหล่าผู้บริหารระดับสูง อาทิ รัตนา-“เอ๊ะ” ธาพิดา นรพัลลภ, “ยุ” ยุวดี-“นิตย์” นิตย์สินี จิราธิวัฒน์, “อ้อย” สิริเกศ จิรกิติ, “เต้” บรม-“แต้” วรลักษณัย พิจารณ์จิตร ฯลฯ ให้การต้อนรับ พร้อมนำชมความสวยงามของดอกไม้นานาพรรณหลากหลายสีสัน ที่จัดไว้อย่างตระการตาเต็มพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี จนแต่ละคนอดใจไม่ไหวต้องยกมือถือขึ้นมาแชะและแชร์ไว้เป็นที่ระลึก

ดอกไม้บานสะพรั่งฉลอง 7 ทศวรรษเซ็นทรัล

วิภารดี ภูวนาถนรานุบาล-ลิลฎา ธารวณิชกุล

          ยุวดี จิราธิวัฒน์ กล่าวว่า ปีนี้ผู้เข้าชมงานจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับเส้นสายของพรรณไม้ที่เชื่อมโยงถึงกัน ผสมผสานการตกแต่งดอกไม้สดหลากหลายสีสัน เติมเต็มไปด้วยความหอมสดชื่น ตื่นตาไปกับอุโมงค์ดอกไม้อินเทอร์แอ็คทีฟ และเรือนดอกไม้กลาสเฮ้าส์ ตกแต่งด้วยพรรณไม้สีสดชื่น พันเกี่ยวทั่วทั้งหลัง และเมื่อขึ้นบันไดวนไปชั้น 2 มองลงมาจะเห็น พรมดอกไม้ผืนใหญ่ความยาว 16 เมตร ตกแต่งอย่างประณีตสวยงามด้วยดอกไม้โทนสีสดใส คล้ายรูปพลุ เพื่อฉลองขวบปีที่ 70 ด้วย

ดอกไม้บานสะพรั่งฉลอง 7 ทศวรรษเซ็นทรัล

          อีกหนึ่งช่วงไฮไลท์ของงานคือดารแสดงชุดพิเศษ “เซ็นทรัล 70 แอนนิเวอร์ซารี่” แฟชั่นโชว์ “เดอะ พาวเวอร์ ออฟ ฟีนิกซ์” และการเปิดตัว ควีน ออฟ ฟินิกซ์ ที่มาพร้อมเครื่องประดับเพชร 46 กะรัต ประดับ ไข่มุกเมโล สีน้ำตาลอมเหลือง น้ำหนัก 164 กะรัต ขนาดใหญ่ที่สุด หนึ่งเดียวในโลก มูลค่ากว่า 700 ล้านบาท สะกดทุกสายตาด้วยความงามสง่า สมกับเป็นราชินีแห่งความเป็นนิรันดร์

กระเป๋าสวยช่วยชัยพัฒนา

Published August 2, 2018 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/lifestyle/302352

กระเป๋าสวยช่วยชัยพัฒนา

คนดังร่วมชมแฟชั่นโชว์เปิดตัวกระเป๋าคอลเลกชั่น “ณพัฒน์”

กระเป๋าสวยช่วยชัยพัฒนา

นับเป็นแฟชั่นโชว์เปิดคอลเลกชั่นพิเศษที่งดงามและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี สำหรับงานเปิดตัวกระเป๋าหรูแบรนด์ “พญา” คอลเลกชั่นพิเศษ “ณพัฒน์” เพื่อมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งงานนี้ บอสสาวคนเก่ง “แต้ว” จิรยง อนุมานราชธน ลงทุนลงแรงเนรมิตพระราชวังพญาไทให้เป็นรันเวย์สุดหรู ต้อนรับเหล่าเซเลบริตี้ใจบุญที่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง อาทิ “ติ๊ก” อภิภาวดี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, “เอก” สุรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล, “เปิ้น” อภิชา- “ป๊อป” วราวุธ เลาหพงศ์ชนะ, “กอล์ฟ” ณชนก รัตนทารส, “ปอ” ศีกัญญา ศักดิเดช ภาณุพันธ์, “จิ๊บ” อชิรญา อิงคตานุวัฒน์, “โอ๋” ฐิติพัฒน์ ศุภภัทรานนท์ เป็นต้น ต่างพร้อมใจกันมาร่วม ยลโฉมความเลอค่าของกระเป๋าคอลเลกชั่นพิเศษ เมื่อค่ำคืนก่อน

กระเป๋าสวยช่วยชัยพัฒนา

จิรยง อนุมานราชธน

 “แต้ว” จิรยง ผู้ก่อตั้งและเจ้าของแบรนด์พญา รวมทั้งเป็นผู้ออกแบบกระเป๋าคอลเลกชั่น “ณพัฒน์” เผยว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อดูแลบรรเทาทุกข์ประชาชนคนไทย ซึ่งเห็นได้ชัดจากโครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ ประกอบกับคำสอนเรื่องความเพียร จึงเกิดแรงบันดาลใจในการออกแบบกระเป๋าคอลเลกชั่นพิเศษนี้ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

กระเป๋าสวยช่วยชัยพัฒนา

ปวริศ ตั้งเรือนรัตน์-อภิชา เลาหพงศ์ชนะ-อุราภา มาลีนนท์-พญ.ช้องมาศ เลิศสิน-นพ.พุฒิพงศ์ ภูมิสุวรรณ-วราวุธ เลาหพงศ์ชนะ

“การออกแบบและจัดทำคอลเลกชั่นนี้ใช้เวลากว่า 9 เดือน กระเป๋าทุกใบสามารถซ่อนหูจับกระเป๋าเปลี่ยนให้เป็นกระเป๋าคลัทช์ได้ สำหรับการออกแบบนั้นได้ดีไซน์ให้ส่วนฐานขาตั้งกระเป๋าลอยขึ้นไม่กระทบพื้นจะมีรูปลักษณ์คล้ายกับฐานของกังหันชัยพัฒนา วงรีในกรอบสี่เหลี่ยมสะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนโยน แต่มุ่งมั่น แข็งแกร่ง ประดุจพระราชจริยวัตรของพระองค์ท่าน สำหรับโครงกระเป๋าทำจากเงินแท้ 93 เปอร์เซ็นต์ และสีทองได้จากการทาด้วยทองคำแท้ 99.99 ด้วยเทคนิคไทยโบราณ ผสมผสานเทคนิคการถมจากช่างถมระดับชั้นครู ส่วนตราสัญลักษณ์บนกระเป๋าเป็นรูปดอกบัวบุณฑริก เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความเพียรที่ปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก และเป็นหนึ่งในตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิชัยพัฒนา เรียกว่าเป็นกระเป๋าที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครในโลก” บอสสาว แจกแจงรายละเอียด

กระเป๋าสวยช่วยชัยพัฒนา

อินทิรา นาคสกุล-อ.จารุพัช อาชวะสมิต

ทั้งนี้ กระเป๋าคอลเลกชั่น “ณพัฒน์” ผลิตเพียง 99 ใบ แบ่งเป็นสีเงิน 89 ใบ และสีทอง 10 ใบ นอกจากนี้ยังได้เปิดประมูลกระเป๋าใบพิเศษเลขรหัส 89, 99 โดยรายได้ทั้งหมดจากการประมูลสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยทั่วทุกภูมิภาค ผู้สนใจสามารถร่วมประมูลได้จนถึงวันที่ 13 ธันวาคมนี้ สอบถามรายละเอียดโทร.0-2656-1365

ความหอมจากมหานครนิวยอร์กลัดฟ้ามาไทย

Published August 2, 2018 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/lifestyle/302164

ความหอมจากมหานครนิวยอร์กลัดฟ้ามาไทย

เปิดตัวน้ำหอม “ทิฟฟานี แอนด์ โค” กลิ่นใหม่ล่าสุด

ความหอมจากมหานครนิวยอร์กลัดฟ้ามาไทย

ชลิตา พัฒนเจริญ-ฟรังซัวส์ ซัวเรล-อภิญญา โดลแลน

         นับเป็นครั้งแรกในรอบทศวรรษ เมื่อ ชลิตา พัฒนเจริญผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ บริษัท ลัคซ์เอเชีย (สยาม) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความงามชั้นนำของโลก ทำเซอร์ไพรส์สุภาพสตรีสาวกบลู บ็อกซ์ ด้วยการจัดเอ็กซ์คลูซีฟ ปาร์ตี้เปิดตัวน้ำหอม “ทิฟฟานี แอนด์ โค” กลิ่นใหม่ล่าสุด ซึ่งลัดฟ้าจากมหานครนิวยอร์ก ที่การันตีด้วยนักปรุงน้ำหอมชื่อดังของโลกอย่าง ดาเนียลลา อองดริเย่ร์ โดยมีเหล่าเซเลบริตี้ และบิวตี้กูรู ตบเท้าร่วมงานมากมาย อาทิ “ปิ๊ง” ชญาภา จูตระกูล, “ปิ๋ม” ณัฐปรี พิชัยรณรงค์สงคราม, “เมย์” พิชชา ธนาลงกรณ์, “หมู” จุฬาลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล, วารีนิธิ กันท์ไพบูลย์, “บุ๊ค” พิมพ์เลิศ ใบหยก, กฤษณ์สิรี สุขสวัสดิ์, รินทร์รตา อินทามระ ฯลฯ ที่ทิฟฟานี บูติค ชั้นจี ห้างสรรพสินค้าดิ เอ็มโพเรียม เมื่อค่ำวันก่อน

ความหอมจากมหานครนิวยอร์กลัดฟ้ามาไทย

รินทร์รตา อินทามระ

         บรรยากาศในงานแฝงไว้ซึ่งความโก้หรูแต่เรียบง่ายตามแบบฉบับของ “ทิฟฟานี แอนด์ โค” โดยมีกลิ่นหอมซิกเนเจอร์จากดอกไอริสทำหน้าที่เสิร์ฟความล้ำค่าอันบริสุทธิ์ให้กับแขกผู้มีเกียรติได้อย่างไร้ที่ติ พร้อมดื่มด่ำกับความงามร่วมสมัยของจิวเวลรี่ชั้นสูงหลากคอลเลกชั่นที่เปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจและดีไซน์เฉพาะตัว ก่อนเข้าสู่ช่วงไฮไลท์สำคัญกับการเผยคอนเซปต์ของความหอมระดับตำนาน โดยได้รับเกียรติจาก ฟรังซัวส์ ซัวเรล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โคตี้ เพรสทีจ เซาท์อีสต์ เอเชีย และ อภิญญา โดลแลน ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ทิฟฟานี แอนด์ โค จำกัด ร่วมถ่ายทอดถึงตัวตนของแบรนด์และกลิ่นหอมเย้ายวนครั้งใหม่นี้อย่างเป็นกันเอง

ความหอมจากมหานครนิวยอร์กลัดฟ้ามาไทย

ชญาภา จูตระกูลพิมพ์เลิศ ใบหยก-ณัฐปรี พิชัยรณรงค์สงคราม

         โดยในงานนี้เหล่าเซเลบริตี้สาวสวยได้ร่วมเผยใจถึงความชอบส่วนตัวและการเลือกน้ำหอมของตัวเอง เริ่มจากสาวนักธุรกิจคนเก่ง “ปิ๋ม” ณัฐปรี เผยว่า น้ำหอมเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมความมั่นใจและบุคลิก เพราะฉะนั้นจะฉีดน้ำหอมก่อนออกจากบ้านทุกวัน ซึ่งการเลือกใช้น้ำหอมจะขึ้นอยู่กับมู้ดในแต่ละวันด้วย คือได้ทั้งกลิ่นที่ออกแนวฟลอรัลที่ให้ความแปลกใหม่ สดชื่น และกลิ่นน้ำหอมที่ออกแนวสปอร์ตแบบผู้ชายค่ะ

ความหอมจากมหานครนิวยอร์กลัดฟ้ามาไทย

พิชชา ธนาลงกรณ์

         ส่วนสาวเปรี้ยวเท่อย่าง “เมย์” พิชชา บอกว่า สมัยก่อนชอบสะสมขวดน้ำหอมมากๆ เรียกว่าขวดไหนดีไซน์สวยเก๋จะรีบซื้อมาเก็บไว้ในคอลเลคชั่นทันที แต่ปัจจุบันตนจะให้ความสำคัญกับเรื่องกลิ่นเป็นหลัก เวลาเลือกน้ำหอม จะเลือกซื้อกลิ่นที่ฉีดแล้วให้ความรู้สึกสดชื่น มีกลิ่นฟรุ๊ตตี้หน่อยๆ ที่ไม่หวานและไม่ฉุนจนเกินไป สำหรับน้ำหอมกับผู้ชายนั้น ส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องจำเป็นมาก กลิ่นหอมจะช่วยดึงดูดและเพิ่มเสน่ห์ให้เค้า ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวตนของเหล่าหนุ่มๆได้เป็นอย่างดี

          ปิดท้ายด้วยสาวสวย “ปิ๊ง” ชญาภา  เผยว่า Perfume Lover อย่างตัวเะองเป็นคนที่มีน้ำหอมค่อนข้างเยอะ โดยจะเลือกใช้ตามโอกาสและความเหมาะสม อย่างเวลาออกงานที่มีความอลังการ หรูหรา ก็จะเลือกใช้น้ำหอมที่มีกลิ่นฟรุ๊ตตี้ ส่วนถ้าพูดถึงน้ำหอมขวดโปรดที่ใช้บ่อยเป็นพิเศษ เน้นกลิ่นที่แสดงถึงความเรียบง่าย มีความหอมของกลิ่นวานิลลานิดๆ ซึ่งโดยปกติจะชอบฉีดน้ำหอมที่บริเวณต้นคอมากที่สุด เวลาพบปะหรือสนทนากับใคร คนนั้นจะหลงเสน่ห์ความหอมของเราแน่นอน

%d bloggers like this: