ใครทำอะไรที่ไหน

All posts tagged ใครทำอะไรที่ไหน

ดิน น้ำ ป่า…จากพสุธาสู่นภาลัย

Published December 5, 2019 by SoClaimon

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/lifestyle/402754?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=lifestyle

ดิน น้ำ ป่า…จากพสุธาสู่นภาลัย

4 ธันวาคม 2562 – 16:32 น.
วันพ่อแห่งชาติ,วันดินโลก,สุพัตรา จิราธิวัฒน์,อรรถพล เจริญชันษา,ดรยุทธพล อังกินันทน์,ดิน น้ำ ป่า,กรมป่าไม้,กลุ่มเซ็นทรัล,โฟกัส กิตติคุณ คำเพราะ,พลอยใส ธัญลักษณ์ โชคธนเดช,วันพ่อแห่งชาติ 2562 คมชัดลึก
เปิดอ่าน 90 ครั้ง

เทิดพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก

วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ถือเป็นวันที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ถือเป็น “วันพ่อแห่งชาติ” รวมทั้งรัฐบาลประกาศให้เป็น “วันดินโลก” จาก 4,000 กว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด นำโดย สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และ อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมจัด “กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก” นิทรรศการชุด “ดิน น้ำ ป่า…จากพสุธาสู่นภาลัย”

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี โดยมี อภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน, โสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, พล.อ.พิศณุ อุไรเลิศ, ดร.สนใจ หะวานนท์ และศิลปินเอเอฟ “โฟกัส” กิตติคุณ คำเพราะ, “พลอยใส” ธัญลักษณ์ โชคธนเดช ร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ วันก่อน

 สุพัตรา จิราธิวัฒน์ นำชมนิทรรศการ

 สุพัตรา จิราธิวัฒน์ ผู้บริหารแห่งกลุ่มเซ็นทรัล เผยว่า กลุ่มเซ็นทรัล ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมเทิดพระเกียรติขึ้นภายใต้รูปแบบของการจัดนิทรรศการ “ดิน น้ำ ป่า จากพสุธาสู่นภาลัย” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านการปกป้องและพัฒนาทรัพยากรดิน น้ำ และ ป่า รวมทั้งเผยแพร่พระเกียรติคุณ ในนิทรรศการได้รวบรวมพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัส ที่เคยพระราชทานไว้ในวาระต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ อันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป

อรรถพล เจริญชันษา-ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ร่วมชมเวิร์กช็อปดีไอวายจากธรรมชาติ

โดยทาง “กลุ่มเซ็นทรัล” และ “กรมป่าไม้” ได้มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนด้วยการจัดแจก “ต้นไม้ยืนต้นหายาก” ได้แก่ คูน, พะยูง, ยางนา, เหลืองเชียงราย, ทองอุไร และ พิลังกาสา รวมทั้งสิ้น 3,000 ต้น กลับไปปลูกที่บ้านเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสภาพแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมร่วมเวิร์กช็อปในกิจกรรม ดี ไอ วาย จากวัสดุธรรมชาติจากชาวบ้านชุมชนคุ้งบางกะเจ้า, กิจกรรมเวิร์กช็อปประดิษฐ์ “กระถางต้นไม้วัสดุรีไซเคิล” โดยกลุ่มชาวบ้านคุ้งบางกะเจ้า เพื่อให้คนกรุงร่วมดูแลสภาพแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยมุ่งหวังให้ประชาชนทั่วไปมีความรักในต้นไม้ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังค่านิยมให้แก่เด็กรุ่นใหม่เรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งประชาชนรับรู้เรื่องการท่องเที่ยวแบบไร้ขยะ ไม่ทำลายป่าไม้และสิ่งแวดล้อม และร่วมเขียนการ์ดทำดีเพื่อพ่อ ชมนิทรรศการเส้นทางธรรมชาติ พร้อมเช็กอินจุดแลนด์มาร์คต่างๆ

เซเลบริตี้ร่วมกิจกรรมทำกระถางต้นไม้วัสดุรีไซเคิล

น้ำพระราชหฤทัยของในหลวงรัชกาลที่ 9

Published December 5, 2019 by SoClaimon

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/lifestyle/402752?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=lifestyle

น้ำพระราชหฤทัยของในหลวงรัชกาลที่ 9

4 ธันวาคม 2562 – 15:44 น.
ชลบุรี,อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร,ชาวประมง,มะนาวดอง,อเกาะจันทร์,อพนัสนิคม,ภาคการเกษตร,ชุมชนเข้มแข็งสืบสานแนวพระราชดำริ,มูลนิธิปิดทองหลังพระ,อ่างเอ็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร โครงการพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9
เปิดอ่าน 110 ครั้ง

ทรงให้จัดสร้าง “อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร” ช่วยแก้ปัญหาน้ำมาก-น้ำน้อย

ก่อนหน้านี้ อ.เกาะจันทร์ และ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ประสบปัญหาอุทกภัยในฤดูน้ำหลากและภัยแล้งในฤดูแล้ง การทำไร่ทำนาหรือเกษตรกรรมอื่นๆ ต่างได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาเหล่านี้ อีกทั้งระบบนิเวศไม่สมดุล จนกระทั่งมีโครงการตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ให้ดำเนิน “โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี”

         เพื่อแก้ปัญหาอุกทกภัยและภัยแล้ง ทำให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์  รวมถึงสร้างอาชีพและรายได้เพิ่มอีกทาง และเพื่อเป็นการติดตามความคืบหน้าของโครงการ มูลนิธิปิดทองหลังพระ ได้จัดกิจกรรมสัญจรศึกษาดูงาน “ชุมชนเข้มแข็งสืบสานแนวพระราชดำริ” โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร เมื่อเร็วๆ นี้

           โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร เป็นพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 หลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักมากนัก แต่เดิมชื่อ “คลองหลวง” ส่วนชื่อ “รัชชโลทร” เป็นชื่อที่ส่งเข้าประกวด โดยเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2525 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน ณ พระตำหนักจิตรดารโหฐาน ความบางตอนว่า “อ่างเก็บน้ำคลองหลวง ความจุประมาณ 110 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่กรมชลประทานจะก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำคลองหลวงขึ้นพิกัด 47 PQQ 546-804 แผนที่มาตรฐานส่วน 1:50,000 ระวาง 5235 และมีระบบส่งน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำโดยตรงเพื่อส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูก 32,000 ไร่ตามโครงการที่วางไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนและพื้นที่ชลประทาน เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นแหล่งน้ำด้านอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม, การท่องเที่ยว และเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนและเกษตรกรรม

           ผลประโยชน์ที่ได้จากโครงการ เป็นการเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝนประมาณ 44,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อ.เกาะจันทร์ และ อ.พนัสนิคม รวม 11 ตำบล ได้แก่ ต.ท่าบุญมี, ต.เกาะจันทร์, ต.นาเริก, ต.นาวังหิน, ต.บ้านช้าง, ต.หนองเหียง, ต.หนองปรือ, ต.หัวถนน, ต.วัดหลวง, ต.ไร่หลักทอง และ ต.โคกเพลาะ ส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกในฤดูแล้ง 8,500 ไร่ และส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคประมาณ 11.90 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี สนับสนุนน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ปศุสัตว์ และรักษาสมดุลระบบนิเวศ เป็นแหล่งน้ำเพื่อการประมงและเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ โดยงบประมาณรวม 208,171,100 บาท ระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมด 6 ปี

วุฒิชัย นรสิงห์

          วุฒิชัย นรสิงห์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร กล่าวถึงโครงการว่า เกิดขึ้นได้เนื่องจากในหลวงรัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริกับกรมชลประทาน เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2525 ว่า ควรที่จะมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทรแห่งนี้ขึ้นบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปัญหาน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ในเขต อ.เกาะจัันทร์ อ.พนัสนิคม และ อ.พานทอง

          “เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ สำหรับพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ทั้งหมดแบ่งเป็นพื้นที่ฝั่งซ้าย 17,000 ไร่ ฝั่งขวาประมาณ 27,000 ไร่ รวมทั้งหมดที่ได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำนี้ประมาณ 44,000 ไร่ น้ำในอ่างเก็บน้ำมีความจุอยู่ที่ 98 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งทางเราได้แบ่งเป็นสัดส่วนก็คือ เพื่อการผลิตน้ำประปาต่อปีประมาณ 13 ล้านคิว คิดเป็นการอุปโภคบริโภคปีหนึ่งประมาณ 5 ล้านคิว ส่วนที่เหลือเป็นภาคการรักษาระบบนิเวศ และภาคการเกษตร ทางโครงการได้จัดสรรให้ปีหนึ่ง 70 ล้าน ส่วนกรมชลประทานได้ศึกษาแนวทางโดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มบรรจุอ่างเก็บน้ำ ซึ่งความจุอ่างน้ำจากเดิมที่เราเก็บคือ 98 ล้านลูกบาศก์เมตร ขยายผลเพิ่มบรรจุอีก 27 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมเป็น 125 ล้านลูกบาศก์เมตร” วุฒิชัย กล่าว

ประจวบ สืบญาติ

ด้าน ประจวบ สืบญาติ ประชาชนในพื้นที่ซึ่งมอบพื้นที่ให้แก่ทางราชการเพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร เล่าว่า ที่ดินตรงนี้ทางราชการได้สำรวจพื้นที่แล้วแจ้งว่าจะสร้างอ่างเก็บน้ำ ด้วยเหตุผลที่พื้นที่ตรงนี้่เวลาน้ำหลากจะท่วมทุกปี เวลาน้ำลดก็จะนำน้ำจากเขื่อนที่กักเก็บไว้ไปใช้ และก็ใช้เวลาหลายปีกว่าจะสร้างเสร็จ ผมรู้สึกดีใจแต่ถามว่ารู้สึกเสียดายไหมมันก็มีเสียดาย แต่เรานึกถึงบุญคุณของแผ่นดินนี้ทำให้เราได้มีโอกาสตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินนี้ก็รู้สึกภูมิใจ มีความสุข พอมานึกตอนนี้แล้วไม่เสียดายเลย ให้ด้วยความเต็มใจเพื่อประเทศชาติและราษฎรเพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวไทยทุกคน พื้นที่นี้อุทกภัยมีแทบทุกปี เรื่องน้ำหลากน้ำท่วมทางการตรวจแล้วเห็นว่าน่าจะทำเป็นอ่างเก็บน้ำ ทุกคนยินยอมและผมก็ยินยอม ตอนแรกจะให้เป็นคนแรกด้วย ยินดีที่สุดที่ได้ตอบแทนพระคุณของแผ่นดิน…

ทุกวันนี้พื้นที่โดยรอบอ่างเก็บน้ำซึ่งมีชาวบ้านอาศัยอยู่เป็นร้อยหลังคาเรือน ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงปลา ต่างได้รับประโยชน์จากโครงการตามแนวพระราชดำรินี้ จากการมีโอกาสได้พูดคุยกับตัวแทนราษฎรบางส่วนทำให้ทราบว่าชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น จากเดิมที่ประสบความทุกข์ยากยามเกิดอุทกภัยและภัยแล้ง บางรายทำเกษตรสวนผสมโดยขุดบ่อเลี้ยงปลาและให้นักท่องเที่ยวมาตกปลา โดยคิดค่าเบ็ดตกปลาเพียง 20 บาท มีปลานิล, ปลาสวาย, ปลาจะละเม็ด ตกได้แล้วก็ขายไม่แพงเพียงกิโลกรัมละ 30 บาท สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ

 เทียบ สังวรณ์

          ตัวอย่างเกษตรกรเลี้ยงปลาในบ่อ เทียบ สังวรณ์ เล่าว่า ตั้งแต่มีโครงการอ่างเก็บน้ำคือดีมากเลย ทำไร่ทำบ่อปลาได้หมด แต่ตอนที่ยังไม่มีอ่างเก็บน้ำทำงานไม่ได้เลย แล้งก็แล้งมาก เวลาน้ำท่วมก็ท่วมมาก งบประมาณที่ได้จากการทำเกษตรจากการตกปลา ถ้าเราขายปลาออกเยอะเราก็จะได้กำไรเยอะ แต่ถ้าวันไหนเราเอาขายออกน้อยจะได้กำไรน้อย เพราะผลกระทบที่ได้รับจากน้ำท่วมตอนยังไม่มีเขื่อนใช้ พอน้ำท่วมก็จะท่วมหมดทั้งไร่และบ่อปลา ปลาก็หนีหมด ถ้าแล้งก็ไม่มีน้ำในบ่อเลี้ยงปลา ตอนที่เขามาทำอ่างเก็บน้ำ คือดีมาก แต่ก่อนป้าทำนาแต่ก็ไม่ได้ผลผลิตเพราะว่ามันแล้งบ้าง บางทีก็น้ำท่วมบ้าง แต่ตอนนี้ไม่มีปัญหาน้ำท่วมปัญหาแล้งแล้วเพราะว่ามีอ่างกักเก็บน้ำไว้กันเวลาน้ำท่วมก็ค่อยๆ ทยอยเอาน้ำออกไป

มะนาวดองสินค้าโอท็อป

          ต่อจากนั้นได้ไปเยี่ยมชม หมู่บ้าน ชุมชนวิถีพอเพียงบ้านหนองมะนาว หมู่ 10 มีของแปรรูปมากมายจากมะนาว บอกเลยว่าอร่อยมาก อย่างมะนาวยักษ์ที่มีรสชาติเปรี้ยวแต่เปรี้ยวไม่มาก เนื้อแน่น และน้ำยังเยอะอีกด้วย มีสินค้าโอท็อปอย่างมะนาวดอง และกิจกรรมมากมาย เช่น ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา, ชมรมจักรยานบ้านหนองมะนาว, กลุ่มอนุรักษ์ประเพณีแม่ศรีผีกระด้ง, กลุ่มการเลี้ยงไส้เดือนดิน, กลุ่มอนุรักษ์ป่าและน้ำชุมชน, จุดเรียนรู้เรื่องการปลูกพืชไร้ดิน, กลุ่มแปรรูปสมุนไพรข้าวเกรียบ/ไข่เค็ม, กลุ่มสตรีทำคุกกี้มะนาว/ฟักข้าว/เค้ก, กลุ่มการปลูกและขยายพันธุ์มะนาว, กลุ่มสตรีทำดอกไม้จันทน์/ พวงหรีดของชำร่วย และสุดท้าย กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองมะนาว 

วันเพ็ญ มิ่งสอน

อาชีพประมงช่วยให้ชาวบ้านหนองแฝกหมู่ 8 มีความเป็นอยู่ดีขี้น

        ที่สุดท้ายที่ได้ไปเยี่ยมชมคือ กลุ่มอาชีพประมง กลุ่มแปรรูปปลาครบวงจรบ้านหนองแฝกหมู่ 8 ที่นี่มีการจัดส่งปลาหลายชนิด อาทิ ปลานิล, ปลาบึก และปลาจะละเม็ด

         วันเพ็ญ มิ่งสอน อาชีพรับจ้างดูแลปลาและฝ่ายบัญชี เล่าว่า ทำอาชีพรับจ้างต่อวันได้วันละ 300 บาทรายได้ต่อเดือนจากการขายปลาประมาณ 35,000 บาท ได้ก็เก็บไว้ ปิดแพก็จะมีการปันผลให้ เพราะหมู่บ้านมีการร่วมหุ้นกัน 100-200 บาท บางทีก็เป็นพัน ตั้งแต่มีโครงการนี้ก็ดีขึ้นไม่ต้องรับจ้างทั่วไป มีรายได้มากขึ้นกว่าเดิม รู้สึกดีใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้ช่วยเหลือชาวบ้านให้มีชีวิตดีขึ้นและภูมิใจมากๆ

          โครงการอ่างเก็บน้ำรัชชโลทร มีประโยชน์ต่อชาวบ้านและภาคเกษตรกรนานัปการ นับเป็นพระมหากรุณาอันหาที่สุดมิได้

เรื่อง : ณรงค์กร สกุลไทยประสงค์/ชาญยุทธ ปะวะขัง

วันพ่อปีนี้ “โอ” อรุษ ชวนพ่อลูกมาสุขภาพดีที่สวนสามพราน

Published December 5, 2019 by SoClaimon

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/lifestyle/402535?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=lifestyle

วันพ่อปีนี้ “โอ” อรุษ ชวนพ่อลูกมาสุขภาพดีที่สวนสามพราน

3 ธันวาคม 2562 – 16:29 น.
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร,แหวน แหวน,อรุษ นวราช,คิง เพาเวอร์,เดอะ บิ๊ก ฮอลิเดย์,ซิตี้แบงก์,วันพ่อ,นวดสมุนไพร
เปิดอ่าน 142 ครั้ง

ผ่อนคลายสบายกายใจไปกับการนวดสมุนไพรในแบบที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสมาก่อน

** สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพฯ/ปริมณฑล “สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 55 ปี ใต้ร่มพระบารมี” โดยมี พล.อ.สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานเปิดงานที่วัดไพร่ฟ้า จังหวัดปทุมธานี ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคมนี้

** บรม พิจารณ์จิตร ประเดิมสร้างความแปลกใหม่ครั้งยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงเทพฯ ด้วยคริสต์มาสริบบิ้นที่ยาวที่สุดในโลก มอบเป็นของขวัญต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข พร้อมส่งท้ายฉลองครบ 5 ปี ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ออกแบบโดย BIG กลุ่มสถาปนิกระดับโลก ในงาน “เลทส เซเลเบรท 2020 : เดอะ บิ๊ก ฮอลิเดย์” วันนี้ไปจนถึง 5 มกราคม 2563

        ** กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เชิญชมนิทรรศการจาก 5 โครงการสำคัญที่รวมพลัง รวมหัวใจ คนไทย แสดงความจงรักภักดี รัชกาลที่ 9 ด้วยแนวคิด “ปณิธานความดี… มีแล้วแบ่งปัน” พร้อมชวนเด็กและเยาวชนรับแจกลูกฟุตบอล เพียงนำบัตรประชาชนมาลงทะเบียนรับสิทธิ 1 สิทธิ ต่อ 1 ลูก ตลอดการจัดงาน ที่บูธ คิง เพาเวอร์ ในงานวันพ่อแห่งชาติ ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 5-14 ธันวาคมนี้

เบลล่า,ตะวัน วิหครัตน์,ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ

** ธนาคารซิตี้แบงก์ และ ลาซาด้า ประกาศเปิดตัวบัตรเครดิตโคแบรนด์เป็นครั้งแรกภายใต้ชื่อ “ซิตี้ ลาซาด้า” บัตรเครดิตโคแบรนด์อีคอมเมิร์ซครั้งแรกในไทย เอาใจสายช็อปออนไลน์และผู้บริโภคยุคดิจิทัล โดยมีดาราสาวสุดฮอต “เบลล่า” พร้อมด้วยศิลปินขวัญใจคนรุ่นใหม่ ตะวัน วิหครัตน์ และ ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ ร่วมงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่

สุมนัส มนตรีโชค และ พร้อมรัก ลิ้มสดใส 

** สุมนัส มนตรีโชค และ พร้อมรัก ลิ้มสดใส ชวนช็อปสนุกกับเซตของขวัญสุดพิเศษจาก 2 ผลิตภัณฑ์ “เบิร์ตส์ บีส์” ที่มีส่วนผสมธรรมชาติจากอเมริกา และ “นีลส์ ยาร์ด เรมมิดีส์” ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกจากเมืองผู้ดีอังกฤษ แว่วว่า…สวยด้วยราคากระชากใจสุดๆ ขาช็อปทราบแล้วเปลี่ยน !

อรุษ นวราช

** วันพ่อปีนี้ หนุ่มหัวใจสีเขียวอย่าง “โอ” อรุษ นวราช แห่งสวนสามพราน ปิ๊งไอเดียชวนคู่พ่อ-ลูก ให้มาใช้เวลาคุณภาพร่วมกัน ด้วย 2 เวิร์กช็อปออร์แกนิกมอบสุขภาพดีให้พ่อได้ผ่อนคลาย ทั้งสครับเท้าสมุนไพรออร์แกนิก และน้ำมันนวดสมุนไพรออร์แกนิก กลับถึงบ้านหลับสบายแน่นอน สนใจคลิก www.saunsampran.com  

ปวริศา เพ็ญชาติ

           ** แฮปปี้ส่งท้ายปลายปีสุดๆ คงไม่มีใครเกิน “แหวน แหวน” ปวริศา เพ็ญชาติ ด้วยแบรนด์แฟชั่น “PAWA” ที่เจ้าตัวปลุกปั้นเมื่อ 8 เดือนก่อนซึ่งได้แรงบันดาลใจดีๆ จากที่คลุกคลีอยู่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกานานสองนาน ล่าสุดก็หอบเอาแบรนด์แห่งความภูมิใจนี้กลับมาเปิดช็อปให้ชาวมะกันได้ช็อปสมใจอยากแล้วจ้า…

** เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มารอรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แจ้งปิดทำการในวันที่ 12 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

เหล่าซุปตาร์ชวนส่งต่อความรักผ่าน “เท็ดดี้ บลู”

Published December 5, 2019 by SoClaimon

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/lifestyle/402313?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=lifestyle

เหล่าซุปตาร์ชวนส่งต่อความรักผ่าน “เท็ดดี้ บลู”

2 ธันวาคม 2562 – 18:00 น.
แบมแบมxยูนิเซฟ,เป๊กx ยูนิเซฟ,คริส สิงโตxยููนิเซฟ,นาดาวxยูนิเซฟ,จีจี พีพีxยูนิเซฟ,ยูนิเซฟ,ตุ๊กตาหมี เท็ดดี้ บลู,เดอะ บลู คาร์เพท โชว์ ฟอร์ ยูนิเซฟ
เปิดอ่าน 168 ครั้ง

หากเด็กๆ ได้รับอันตรายหรือเดือดร้อน จมูกสีฟ้าของเท็ดดี้ บลู จะเปล่งแสงรับสัญญาณ เพื่อส่งความช่วยเหลือไปถึงเด็กๆ อย่างเร็วที่สุด

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จัดทำ ตุ๊กตาหมี เท็ดดี้ บลู สัญลักษณ์ประจำรายการ “เดอะ บลู คาร์เพท โชว์ ฟอร์ ยูนิเซฟ” เพื่อให้ผู้สนับสนุนและประชาชนทั่วไปสามารถเป็นเจ้าของได้ โดยตุ๊กตาหมีเท็ดดี้ บลูจะมีลักษณะพิเศษคือ มีจมูกสีฟ้า เพื่อสื่อสารว่าหากเด็กๆ ได้รับอันตรายหรือเผชิญกับความเดือดร้อนใดๆ จมูกสีฟ้าของพี่หมีเท็ดดี้ บลู จะเปล่งแสงรับสัญญาณ เพื่อส่งความช่วยเหลือไปถึงเด็กๆ อย่างเร็วที่สุด ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติใดหรืออยู่ห่างไกลแค่ไหนก็ตาม เปรียบเสมือนการทำงานของ “ยูนิเซฟ” ที่พร้อมจะเข้าไปช่วยเหลือเด็กๆ ที่กำลังเดือดร้อนในทุกพื้นที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ

คริส พีรวัส-สิงโต ปราชญา

โดยในปีนี้ยูนิเซฟได้รับเกียรติจากเหล่าเซเลบริตี้มาร่วมออกแบบเท็ดดี้ บลู ลิมิเต็ด เอดิชั่น 5 คอลเลกชั่นพิเศษ ประกอบด้วย “แบมแบมxยูนิเซฟ” ออกแบบโดย แบมแบม GOT7“เป๊กx ยูนิเซฟ” ออกแบบโดย เป๊ก ผลิตโชค,“คริส สิงโตxยููนิเซฟ” ออกแบบโดย คริส พีรวัส และ สิงโต ปราชญา“นาดาวxยูนิเซฟ” ออกแบบโดย ต่อ ธนภพ และ “จีจี พีพีxยูนิเซฟ” ออกแบบโดย “กุ๊บกิ๊บ” สุมณทิพย์ และลูกสาว “น้องเป่าเปา” ผู้ที่สนใจสามารถสนับสนุนได้ตัวละ 2,990 บาท ทุกคอลเลกชั่นจะผลิตรวมกันเพียง 1,000 ตัว รายได้ทั้งหมดจะนำไปสมทบทุนในรายการ “เดอะ บลู คาร์เพท โชว์ ฟอร์ ยูนิเซฟ ครั้งที่ 2” ที่จะจัดขึ้นในเดือนมกราคม 2563 เพื่อสนับสนุนงานของยูนิเซฟในการช่วยเหลือเด็กๆ ในประเทศไทยและทั่วโลกต่อไป

แบมแบมGOT7

“กุ๊บกิ๊บ” สุมณทิพย์ และลูกสาว “น้องเป่าเปา”

          แฟนๆ ที่สนใจสามารถเป็นเจ้าของเท็ดดี้ บลู ลิมิเต็ด เอดิชั่น จำนวน 100 ตัวแรก (คอลเลกชั่นละ 20 ตัว) ได้ก่อนใครในงานแถลงข่าวรายการ “เดอะ บลู คาร์เพท โชว์ฯ ครั้งที่ 2” ที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 11 ธันวาคมนี้ ลานอีเดน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยเขียนชื่อตัวเองและหย่อนลงในกล่องคอลเลกชั่นที่ต้องการระหว่างเวลา 12.00–15.30 น. (ท่านละ 1 ชื่อเท่านั้น) และจะมีการสุ่มรายชื่อผู้โชคดี 100 ท่าน ในเวลา 16.00 น. เพื่อมีสิทธิ์สนับสนุนตุ๊กตาหมีเท็ดดี้ บลู ลิมิเต็ด เอดิชั่น ตัวละ 2,990 บาทในงานแถลงข่าว

เป๊ก ผลิตโชค

ต่อ ธนภพ

          สำหรับตุ๊กตาหมีเท็ดดี้ บลู อีก 900 ตัวที่เหลือจะเปิดให้เป็นเจ้าของผ่านเว็บไซต์ http://www.unicef.or.th/bluecarpetshow เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ แบมแบมxยูนิเซฟ จะเปิดในวันที่ 12 ธันวาคม, จีจี พีพีxยูนิเซฟ ในวันที่ 15 ธันวาคม, คริส สิงโตxยูนิเซฟ ในวันที่ 18 ธันวาคม, นาดาวxยูนิเซฟ ในวันที่ 21 ธันวาคม และ เป๊กxยูนิเซฟ ในวันที่ 24 ธันวาคม เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง เฟซบุ๊กแฟนเพจ UNICEF Thailand

หวานกว่าน้ำตาลก็ “กรณ์ ณรงค์เดช” นี่ล่ะ

Published December 5, 2019 by SoClaimon

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/lifestyle/402310?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=lifestyle

หวานกว่าน้ำตาลก็ “กรณ์ ณรงค์เดช” นี่ล่ะ

2 ธันวาคม 2562 – 16:39 น.
ซีไลฟ์ แบงคอก,วันดินโลก 2562,สุจิตรา ลออนวล,สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ,ไทยแลนด์ กรีน ดีไซน์ อะวอร์ด 2020,วิเชียร อัศววรฤทธิ์,กรณ์ ณรงค์เดช,อมัลลิการ์ ธรรมวัฒนะ,เล่นของหย่ายยย,มยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์,จอร์จ ยูสเซ็ฟ
เปิดอ่าน 262 ครั้ง

ไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของประเทศไทย ติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงสังคม-ธุรกิจได้ที่นี่

** สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “วันดินโลก 2562” พร้อมพระราชทานเหรียญรางวัล “คิง ภูมิพล เวิลด์ วอย เดย์ อะวอร์ด 2562” แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทอดพระเนตรนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 14.30-17.30 น. ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ จังหวัดราชบุรี

15 ปี ซีไลฟ์ แบงคอก

** ซีไลฟ์ แบงคอก สยามพารากอน ฉลองปีที่ 15 ชวนทุกคนมาสัมผัสประสบการณ์เรียนรู้คู่บันเทิงในบรรยากาศที่หนาวกว่าที่เคย พร้อมมุมถ่ายภาพที่ประดับตกแต่งโลกใต้ท้องทะเลด้วยธีมขั้วโลกเหนือ และจัดต้นคริสต์มาสขนาดยักษ์มาไว้ใจกลางอควาเรียมตลอดเดือนธันวาคมนี้ พิเศษลดราคาบัตรเข้าชมผู้ใหญ่เหลือ 490 บาท และเด็กอายุ 3-11 ปี 350 บาท และฟรี! นั่งเรือท้องกระจก วันนี้ถึง 28 ธันวาคมนี้

** สุจิตรา ลออนวล ประธานสถาบันเอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท, แบรดลีย์ สมิธ ประธานและผู้อำนวยการ PAX แห่งสหรัฐอเมริกา และ เคิร์ท แวน ซีล ผู้อำนวยการยัวร์ เอ็ดยูเคชั่น แห่งประเทศนิวซีแลนด์ จัดพิธีลงนามข้อตกลง “ความร่วมมือโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนกับผู้บริหารจากโรงเรียนกว่า 60 แห่งในประเทศไทย”  วันอังคารที่ 4 ธันวาคม เวลา 08.30-12.00 น.  โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ

กรณ์ ณรงค์เดช ศรีริต้า เจนเซ่น

** โอ๊ะ โอ…(ว่าที่) เจ้าบ่าวทรงเครื่อง กรณ์ ณรงค์เดช ทยอยปล่อยภาพหวานพรีเวดดิ้งอยู่เรื่อยๆ พร้อมติดแฮชแท็กเก๋ #RITAKORN เพื่อเป็นการเคานท์ดาวน์สู่วันชื่นคืนสุข ฤกษ์ดี 29 กุมภาพันธ์ปีหน้า รดน้ำสังข์…ส่องไอจีเจ้าตัวช่วงนี้ก็จะเห็นมดไต่ยั้วเยี้ยนิดหนึ่ง…

อ.มัลลิการ์ ธรรมวัฒนะ

** ต้อนรับวันพ่อแห่งชาติ อ.มัลลิการ์ ธรรมวัฒนะ พร้อมขานรับนโยบายกินช่วยชาติกับโปรสุดพิเศษ “5 ธันวา วันพ่อ ลุ้นกินฟรี!” ให้คุณลูกพาคุณพ่อพร้อมควงคุณแม่มารับประทานอาหารไทยรสเด็ดกว่า 400 สำรับ แถมได้ลุ้นกินฟรีทั้งโต๊ะหรือลุ้นรับส่วนลดจ่ายค่าอาหารแค่ครึ่งเดียว ที่ร้าน อ.มัลลิการ์ เกษตรนวมินทร์จ้า…

** กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์  จัดพิธีมอบรางวัลโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562 พร้อมเสวนา อาทิ “ลมหายใจสุดท้ายของป่าพรุ” โดย ธนิตย์ หนูยิ้ม เป็นต้น วันอังคารที่ 3 ธันวาคมนี้ เวลา 13.30–15.30 น. ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วิเชียร อัศววรฤทธิ์

** วิเชียร อัศววรฤทธิ์ บอสใหญ่ บี โซไซตี้ เพิ่งเปิดตัวอี้ฟาง ชาผลไม้ยอดนิยมสูงสุดจากไต้หวันไปเบาๆ ที่สาขาแรก สามย่าน มิตรทาวน์ ก็เข้าไปอยู่ในใจคนรักชาผลไม้แล้วเรียบร้อย เพราะลือลั่นเรื่องความหอม หวาน สดชื่น ล่าสุด เคอ จือ ไค เจ้าของแบรนด์ชาวไต้หวันจะบินตรงมาร่วมตัดริบบิ้นเปิดสาขาแรกในไทย และร่วมฉลองที่อี้ฟางมีมากกว่า 1,500 สาขาทั่วโลก…เลิศ

เที่ยวไปกับรถพ่วงข้าง

** อนันตรา สามเหลี่ยมทองคำ แคมป์ช้าง แอนด์ รีสอร์ท สร้างปรากฏการณ์ในการเดินทางรูปแบบใหม่ให้กับแขกที่เข้าพัก ด้วยการให้บริการจักรยานยนต์รุ่น รอยัล เอนฟิลด์ คลาสสิก 500 แบบมีรถพ่วงข้าง (Royal Enfield Classic 500 sidecar) ถึงสองคัน เพื่อให้แขกของรีสอร์ทได้รับประสบการณ์ที่มีเอกลักษณ์ในการเที่ยวชมป่าและสำรวจภูมิประเทศอันงดงาม ทั้งนี้แขกที่เข้าพักสามารถทำการสำรองจักรยานยนต์ รอยัล เอนฟิลด์ แบบมีรถพ่วงข้าง พร้อมคนขับได้ในราคา 3,000 บาทต่อชั่วโมง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.goldentriangle.anantara.com หรือ โทร. 0-5378-4084 และ อีเมล goldentriangle@anantara.com

มอบรางวัล

** เซียนเฟิง วู่ (ขวา) กรรมการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท สกายเวิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โทรทัศน์ แบรนด์ “SKYWORTH” (สกายเวิร์ท) แบรนด์โทรทัศน์ชั้นนำระดับโลก โดยมียอดขายเป็นอันดับ 1 ในประเทศจีน ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลแก่ผู้โชคดี  จากการจัดแคมเปญทางการตลาดครั้งยิ่งใหญ่ “เชียร์ไทยกับสกายเวิร์ท” โดยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 เป็นแพ็กเกจท่องเที่ยวประเทศฟิลิปปินส์ พร้อมบัตรเข้าชมฟุตบอล คู่ชิงชนะเลิศ แบบติดขอบสนามในการแข่งขันกีฬา “ซีเกมส์ 2019” ประเทศฟิลิปปินส์ ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน มูลค่ารางวัลละ 71,980 บาท จำนวน 10 รางวัล (รางวัลละ 2 ท่าน) รางวัลที่ 2 รับโทรทัศน์ SKYWORTH รุ่น 50U5  มูลค่ารางวัลละ 25,990 บาท จำนวน 5 รางวัล และรางวัลที่ 3 รับลำโพง SKYWORTH Sound Bar มูลค่ารางวัลละ5,000 บาท จำนวน 50 รางวัล รวมจำนวนของรางวัลทั้งสิ้น 65 รางวัล รวมมูลค่าสูงกว่า 1.09 ล้านบาท โดยมี ปรัชภูมิ จันทร์มณี หนึ่งในผู้โชคดี ร่วมถ่ายภาพและรับมอบรางวัล เมื่อเร็วๆ นี้ ติดตามรายนามผู้โชคดีได้ที่ https://www.facebook.com/officialskyworththailand/

** กรมศิลปากร แจ้งปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคมนี้ และวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคมนี้ เวลา 12.00 เป็นต้นไป โดยจะเปิดให้เข้าชมการจัดแสดงนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร รวมถึงนิทรรศการพิเศษ เรื่อง จิ๋นซีฮ่องเต้จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา ในช่วงเช้า เวลา 09.00  12.00 นทั้งนี้ เนื่องจากในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 มีพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งจะมีการปิดการจราจรบริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม นี้ โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการพิเศษ เรื่อง จิ๋นซีฮ่องเต้จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ดินเนอร์สุดพิเศษ

    ** เสนธิป  ศรีไพพรรณ (ที่สามจากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี และ อเล็กซานเดอร์ นนท์ แลงเฟลด์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี จัดงาน ทีเอ็มบี The Blue Palais เชิญลูกค้าธุรกิจร่วมดินเนอร์สุดพิเศษ เพื่อแทนคำขอบคุณที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจ และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีเสมอมา ตอกย้ำลูกค้าทีเอ็มบีต้องได้มากกว่า (Get MORE with TMB) พร้อมมินิคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข ณ โรงแรมโรสวูด กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

** บรม พิจารณ์จิตร ประเดิมสร้างความแปลกใหม่ครั้งยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงเทพฯ ด้วยคริสต์มาสริบบิ้นที่ยาวที่สุดในโลก เพื่อมอบเป็นของขวัญต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข พร้อมส่งท้ายฉลองครบ 5 ปี ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี พาดผ่านตั้งแต่ทางเดินสกายวอล์ก BTSเพลินจิต เชื่อมต่อเข้าสู่ภายในศูนย์การค้าฯ ทั้งบิดเกลียวและหมุนวนเกิดเป็นชิ้นงานเชิงสถาปัตยกรรมดีไซน์โดดเด่นไม่เหมือนใคร ออกแบบโดย BIG กลุ่มสถาปนิกระดับโลก และยังมีรางวัลใหญ่ ไอคอนสปอร์ตคูเป้ Audi TT Coupé ราคา 3.299 ล้านบาท สำหรับนักช้อปที่มียอดช้อปสูงสุด ในงาน Let’s Celebrate 2020 :’The BIG Holiday’ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 5 มกราคม 2563

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่

** จอร์จ ยูสเซ็ฟ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อาดิดาส (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) กรกฏ ประชาศรัยสรเดช ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายช่องทางการขายปลีกและแฟรนไชส์ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท อาดิดาส (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) ตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้นำวงการสตรีทแฟชั่นระดับโลก จัดงานเปิดตัว “อาดิดาส ออริจินอลส์ สยามเซ็นเตอร์” ออริจินอลส์สโตร์แลนด์มาร์กแห่งใหม่ ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อัดแน่นด้วยไอเทมแฟชั่นอย่างครบครัน ที่ยกทัพมาเอาใจแฟนอาดิดาสตัวจริง พร้อมสตรีทไอคอนชื่อดังของเมืองไทย ชมพู่-อารยา เอ ฮาร์เก็ต (ที่ 1จากซ้าย) และคุณ-นิชคุณ หรเวชกุล (ที่ 4 จากซ้าย) ณ อาดิดาส ออริจินอลส์ สยามเซ็นเตอร์ ชั้น G

** LINE ScaleUp โปรแกรมบ่มเพาะสตาร์ทอัพไทย โดย LINE ประเทศไทย จัดงาน LINE ScaleUp Demo Day เปิดโอกาสให้  6 ทีมสตาร์ทอัพสัญชาติไทย ที่ได้รับการอบรมและพัฒนาด้านเทคโนโลยี แผนธุรกิจ รูปแบบบริการต่อผู้ใช้งานบนมือถือ (UX/UI) โดย LINE ประเทศไทย ได้แก่ Choco CRM, Clamdi, Finnomena, Gowabi, Seekster และ Tellscore ได้โชว์ศักยภาพ นำเสนอผลงานแก่นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจสตาร์ทอัพสาขาต่างๆ โดยแต่ละทีมจะได้เป็นพันธมิตรด้านต่างๆ บนแพลตฟอร์ม LINE เพื่อเข้าถึงผู้ใช้งานกว่า 44 ล้านคนในประเทศไทย พร้อมด้วยการแชร์มุมมอง วิสัยทัศน์เกี่ยวกับสตาร์ทอัพไทย และสรุปโปรแกรม LINE ScaleUpตลอดช่วงปี 2019 ที่ผ่านมาโดยผู้บริหารจาก LINE ScaleUp ณ งาน LINE ScaleUp Demo Day จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. – 17.00 น. ณ เกษรเออร์เบิร์น รีสอร์ท ชั้น 19 เกษร ทาวเวอร์

มยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์

** เล็ก ๆ ไม่ใหญ่ ๆ ทำ เนื่องในโอกาสครบรอบเฉลิมฉลองครบรอบ 14 ปี สยามพารากอน  มยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ ผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอน ตอกย้ำความเป็นสุดยอดโกลบอลเดสติเนชั่น สรรหาอิมพอร์ตความบันเทิงระดับโลกมาให้คนไทยได้ตื่นตาตื่นใจ จัดงาน Siam Paragon World Magical Celebrations Presents : “The Quest of Adventure in the World of Magical Tales” ตระการตากับบอลลูนแฟนซีขนาดยักษ์กว่า 20 ลูก ประกอบด้วยแสงสีเสียงเต็มรูปแบบ 360 องศา  และสนุกสนานไปกับเรื่องราวการผจญภัยสุดอัศจรรย์ครั้งใหม่ โดยจะมีพิธีเปิดงานวันที่ 6 ธ.ค.นี้ เวลา 18.30 น. ณ พาร์ค พารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน และเปิดให้ชมฟรีถึงวันที่ 10 ธ.ค. นี้เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีเอ็นเตอร์เทนเม้นท์โชว์ระดับเวิลด์คลาสที่ยกขบวนมามอบความสุขจากนักแสดงกว่า 100 ชีวิตที่นำทัพมาสร้างความหรรษา ตลอดทั้งเดือนธันวาคมนี้อีกด้วย

เล่นของหย่ายยย

** สายแชะ สายถ่ายรูป ห้ามพลาด! กับงาน “เล่นของหย่ายยย” เล็กๆ ไม่…ใหญ่ๆ ชอบ พบกับ 15 ไอเท็มอัพไซส์สุดคูล ที่พบเห็นทุกวัน แต่มาที่นี่ ทุกชิ้นจะใหญ่ผิดหูผิดตา จนต้องรีบยกกล้องขึ้นมาแชะแล้วแชร์ทันที พร้อมเต็มอิ่มไปกับการช้อปสินค้าหลากสไตล์กว่า 75 ร้าน ระหว่างวันที่ 5-15 ธันวาคม 2562 ณ ลานกลาง ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค ถนนเพชรเกษม

ประกวดผลิตภัณฑ์

** สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) ม.เกษตรศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครและส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ “การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” (ไทยแลนด์ กรีน ดีไซน์ อะวอร์ด 2020) ในทุกช่องทางได้จนถึงวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคมนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมโทร.09-2557-3022 (วันและเวลาราชการ) หรือเว็บไซต์ http://www.tgda.in.th

ชวนชาวออฟฟิศโชว์ความเป๊ะประลองความปัง

Published December 1, 2019 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/lifestyle/401834?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=lifestyle

ชวนชาวออฟฟิศโชว์ความเป๊ะประลองความปัง

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 06:00 น.
โอวัลติน,กมลศักดิ์ จุฑาพรมณี,เฉลิมชัย ธีระกุล,ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์,โชว์ความเป๊ะประลองความปัง,บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ ประเทศไทย จำกัด
เปิดอ่าน 28 ครั้ง

เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ขวัญใจวัยทำงาน ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์ นำเสนอไลฟ์สไตล์คนทำงาน

อยากให้หนุ่มสาวออฟฟิศมีสุขภาพดี ผลิตภัณฑ์โอวัลตินสูตรน้ำตาลน้อยกว่า เครื่องดื่มมอลต์สกัดรสช็อกโกแลต จากบริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำทีมโดย เฉลิมชัย ธีระกุล ผู้จัดการทั่วไป กมลศักดิ์ จุฑาพรมณี เซลส์ แอนด์ เทรด มาร์เก็ตติ้ง ไดเรกเตอร์ และ สุมาลี เคหสุขเจริญ มาร์เก็ตติ้ง ไดเรกเตอร์

     

 เฉลิมชัย ธีระกุล-ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์

    จัดงานเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ขวัญใจวัยทำงาน ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์ นำเสนอไลฟ์สไตล์คนทำงานในปัจจุบันที่หันมาสนใจดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น พร้อมแชร์เคล็ดลับการดูแลร่างกายและบริหารสมอง เพื่อให้ลุยงานได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้นยังชวนท้าชาวออฟฟิศทั่วประเทศรวมทีมมาแข่งความเป๊ะประลองความปัง กับแคมเปญ “ออฟฟิศ ชาลเลนจ์ บาย โอวัลติน สูตรน้ำตาลน้อยกว่า” พิชิตรางวัลยกทีมรวมมูลค่าสูงสุดกว่า 2 ล้านบาท

กมลศักดิ์ จุฑาพรมณี

      ภายในงาน เฉลิมชัย ธีระกุล เผยว่า โอวัลตินสูตรน้ำตาลน้อยกว่าโฉมใหม่ ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับวัยทำงาน ที่ไม่ได้มีดีแค่ลดน้ำตาล เพราะนอกจากจะลดน้ำตาลถึง 30 เปอร์เซ็นต์จากสูตรปกติแล้ว ยังได้รับประโยชน์จากวิตามิน B5 หรือ กรดแพนโทธินิค ช่วยในการเมตาบอลิซึมของไขมันและคาร์โบไฮเดรต และวิตามิน B12 ช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมอง พร้อมรสชาติความอร่อย เข้มข้น และไขมันต่ำอีกด้วย

   

หนุ่มสาวออฟฟิศร่วมเล่นเกมแข่งความเป๊ะประลองความปัง

      “คราวนี้เรามาพร้อมแคมเปญสนุกๆ เอาใจชาวออฟฟิศทั่วประเทศกับกิจกรรม ออฟฟิศ ชาลเลนจ์ บาย โอวัลติน สูตรน้ำตาลน้อยกว่า ที่นำภารกิจลับสมองประลองความเป๊ะปัง มาท้าทายความสามารถของชาวออฟฟิศ ได้ทั้งความอร่อยและข้อมูลด้านสุขภาพพร้อมชิงรางวัลคูลๆ กันแบบยกทีม โดยสามารถร่วมสนุกได้ง่ายๆ เพียงรวมทีมตั้งแต่ 1–5 คน ลงทะเบียนทีมผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE-@Ovaltinechallenge เพื่อสะสมคะแนนจากใบเสร็จที่มีรายการซื้อโอวัลตินสูตรน้ำตาลน้อยกว่า แบบกล่องยูเอชทีหรือ แบบผง 3 in 1 ในร้านค้าที่ร่วมรายการ และรับสิทธิ์ตอบคำถามเพื่อสะสมคะแนนเพิ่มเติม” เฉลิมชัย กล่าว

    หนุ่มสาวออฟฟิศสามารถรวมพลังทุกคนในทีมเพื่อเพิ่มคะแนนสะสมให้ได้มากที่สุด ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562-31 มกราคม 2563 โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและการประกาศรายชื่อผู้ชนะประจำสัปดาห์ และผู้ชนะรางวัลใหญ่ ตลอดแคมเปญ ผ่านทางเฟซบุ๊ก : Ovaltine Thailand

“สิงห์อาสา” ขึ้นดอยบรรเทาภัยหนาว

Published November 30, 2019 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/lifestyle/401830?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=lifestyle

“สิงห์อาสา” ขึ้นดอยบรรเทาภัยหนาว

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 – 06:00 น.
สิงห์อาสา,เชียงราย,ขึ้นดอย,เสื้อกันหนาว,บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด,รังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์,เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา,มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี,โรงเรียนดอยแสนใจ
เปิดอ่าน 113 ครั้ง

ชาวสิงห์อาสาหอบเสื้อกันหนาวกว่า 2,000 ตัว ช่วยผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

เมื่อลมหนาวพัดมา…กลุ่มสิงห์อาสา โดยบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา 11 สถาบัน รวมถึงพันธมิตรผู้ประกอบการต่างๆ จัดกิจกรรม “สิงห์อาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว” โดยมี รังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด นำทีมมอบเสื้อกันหนาวกว่า 2,000 ตัว

     

เหล่านักศึกษาสิงห์อาสาพร้อมแจกเสื้อกันหนาว

น้องๆ บนดอยมากันแต่เช้า

    พร้อมกันนี้ มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ยังร่วมกับโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพแก่ชาวบ้านจากหมู่บ้านต่างๆ และนักเรียนกว่า 300 คนที่โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) ต.แม่สลองใน  อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เมื่อวันก่อน

รังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ นำทีมมอบเสื้อกันหนาว 

       รังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ เปิดเผยว่า วันนี้ถือเป็นการเริ่มภารกิจสิงห์อาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวของปีนี้ ซึ่งได้ทำต่อเนื่องมากว่า 30 ปีแล้ว เพราะหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือและอีสานนั้นมีชาวบ้านจำนวนมากที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง ช่วงฤดูหนาวอากาศก็จะหนาวเย็นมาก หลายคนยังขาดแคลนเสื้อกันหนาว เมื่อสำรวจพื้นที่เป้าหมายแล้วกลุ่มสิงห์อาสาและเครือข่ายนักศึกษาจาก 11 สถาบัน อาทิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย เป็นต้น จะเข้าไปส่งมอบเสื้อกันหนาว ด้วยเชื่อว่าเสื้อกันหนาวสามารถช่วยให้ชาวบ้านอบอุ่นและสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมในแต่ละวันได้อย่างสะดวก ปีนี้ตั้งเป้าจะแจกจ่ายให้ได้ 50,000 ตัว

     

ลงพื้นที่ตรวจโรค และแนะนำการดูแลสุขภาพ

     “อีกหนึ่งภารกิจที่เราให้ความสำคัญทุกครั้งและทำอย่างต่อเนื่องคือหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในนามมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญ เพราะมูลนิธิต้องการมีส่วนช่วยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ชาวบ้านตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ดีขึ้น ซึ่งทีมแพทย์อาสานั้นบางท่านอายุกว่า 80 ปี แต่ยังคงทำหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น และทุ่มเทตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา เพื่อให้ชาวบ้านรู้จักโรคภัย ไม่เจ็บป่วย รู้วิธีดูแลตัวเอง การที่ชาวบ้านมีสุขภาวะอนามัยที่ดี แข็งแรง ถือเป็นสิ่งสำคัญของการดำเนินชีวิต” รังสฤษดิ์ กล่าว

การแสดงชนเผ่า

       สำหรับพื้นที่ที่กลุ่มสิงห์อาสาเข้าไปทำกิจกรรมสร้างสรรค์ครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านแสนใจ หมู่บ้านห้วยส้าน และหมู่บ้านแสนใจพัฒนา แต่ละหมู่บ้านมีประชากรประมาณ 500 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีประชากรส่วนใหญ่เป็นวัยทำงาน อีกทั้งยังมีผู้สูงอายุและคนพิการ เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม ชาวบ้านจะประสบภัยหนาวอย่างมากเนื่องจากขาดแคลนเครื่องนุ่งหุ่มกันหนาว

ช่วยกันซ่อมแซมและทาสีห้องน้ำ

อาหารพร้อมเสิร์ฟ

    โดยบรรยากาศการมอบเสื้อกันหนาว อุปกรณ์การเรียน เต็มไปด้วยรอยยิ้มปริ่มสุข นอกจากนี้ยังมีการจัดอาหารและน้ำดื่มมาให้ทุกคนได้อิ่มท้อง ขณะที่ในส่วนของนักศึกษาจิตอาสายังได้ช่วยกันซ่อมแซมและทาสีห้องน้ำ ห้องสมุดของโรงเรียน ปรับปรุงสนามเด็กเล่น นักศึกษาที่เป็นชนเผ่าช่วยคัดกรองผู้ป่วยโดยเป็นล่ามแปลภาษาเพื่อการตรวจรักษาโรคที่ถูกต้อง กิจกรรมโรงเรียนเกษตรพอเพียง และสอนภาษาอังกฤษ

   ทั้งนี้ เป้าหมายครั้งต่อไปเหล่าสิงห์อาสาจะเดินทางพร้อมด้วยทีมแพทย์เคลื่อนที่ไปมอบเสื้อกันหนาว และตรวจโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เลย และน่าน 

“หมอแพร” พญ.แพรมาลา มือปราบไรฝุ่นตัวจริง!!

Published November 29, 2019 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/lifestyle/401817?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=lifestyle

“หมอแพร” พญ.แพรมาลา มือปราบไรฝุ่นตัวจริง!!

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 – 16:39 น.
ข่าวสาร,สังคม,ธุรกิจ,เด่น ธนชัย สุจิินตะมณี,หนึ่ง สุริยน ศรีอรทัยกุล,หมอแพร พญแพรมาลา ฉายาวิจิตรศิลป์,รัน ฟอร์ ฮาร์ท พาราลิมปิก ไทย,พลอประยุทธ์ จันทร์โอชา,งานวันคนพิการสากล,ดรณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา,วิเชียร อัศววรฤทธิ์,จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์,พันโทรุจ แสงอุดม
เปิดอ่าน 47 ครั้ง

เกาะติดทุกข่าวสารและความเคลื่อนไหวในแวดวงสังคม-ธุรกิจ แถมด้วยกอสสิบเบาๆ แต่รับรองแซบ

** พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งในงานนี้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม เวลา 13.30 น.

บงชูร์ ฟรองซ์ 2019

** ช่างทำรองเท้าสาธิตการเย็บรองเท้าสไตล์ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน “บงชูร์ ฟรองซ์ 2019 มาร์เช่เดอโนแอล” มหกรรมสินค้าฝรั่งเศสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ที่หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย จัดขึ้นโดยรวบรวมสินค้าและบริการหลากหลายจากแบรนด์ชั้นนำของประเทศฝรั่งเศสและยุโรปกว่า 50 บูธ มาให้ชม ช็อป และชิมอย่างจุใจ ระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคมนี้ ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน

** ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด แถลงข่าวการจัดงาน “ไทยแลนด์ แอนด์ เอไอเอส แบงคอก เคาท์ดาวน์” ในคอนเซ็ปต์ “อินฟินิท แฮปปี้เนส” ที่โซนอีเดน 3 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม เวลา 15.30 น.

** วิเชียร อัศววรฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี โซไซตี้ จำกัด ผู้รับสิทธิ์จำหน่ายและทำการตลาดแบรนด์ อี้ ฟาง (Yi Fang) ในประเทศไทย และ เคอ จือ ไค เจ้าของแบรนด์ อี้ ฟาง ร่วมจัดงาน ฉลองเปิดร้านและแบรนด์ อี้ ฟาง สาขาแรกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ที่ร้านอี้ ฟางชั้น 2 สามย่านมิตรทาวน์ ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคมนี้ เวลา 17.30 น.

 ธนชัย สุจินตะมณี

** เพราะเศรษฐกิจฝืดเลยอยากช่วยให้คนไทยได้ใช้ของดีราคาเบา “เด่น” ธนชัย สุจินตะมณี บิ๊กบอสใหญ่เจ้าของผ้าปู “ซาติน” ก็บ่นอุบว่า ตั้งแต่ออกสินค้าใหม่ “ซาติน พลัส” ผลตอบรับดีมาก ขายดีจนผลิตแทบไม่ทัน….เป็นเรื่องธรรมดาล่ะค่ะบอสคร้า ของดีราคาย่อมเยาใครๆ ก็ชอบค่ะ

สุริยน ศรีอรทัยกุล

** ไม่รอให้เหล่าสาวกคนรักเพชรได้พักเลย ล่าสุด “หนึ่ง” สุริยน ศรีอรทัยกุล เดินหน้าจัดงาน “ดิ โอเอซิส ออฟ ไดมอนด์” เอ็กซิบิชั่นเครื่องประดับเพชรและอัญมณีเลอค่าหลากหลายคอลเลกชั่นจาก “บิวตี้ เจมส์” งานนี้บอกเลยสาวก บิวตี้ เจมส์ ห้ามพลาดจัดชุดแซบมาร่วมเปิดงานอย่างเป็นทางการที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ชิดลม ในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคมนี้

พญ.แพรมาลา ฉายาวิจิตรศิลป์

** ปัญหาไรฝุ่นที่นอนซึ่งก่อให้เกิดภูมิแพ้ แต่ยังต้องพ่ายแพ้ต่อ “หมอแพร” พญ.แพรมาลา ฉายาวิจิตรศิลป์ เพราะเจ้าตัวสั่งซื้อเครื่องมือกำจัดไรฝุ่นที่นอน “ซานิไทส์ซิ่ง” จากบริษัท ดีไฮจีนิค ประเทศไทย จำกัด รายแรกในไทยที่นำเข้ามาจำหน่าย…เรื่องฝุ่นๆ หมอแพรเอาอยู่จ้า

วิ่งการกุศล

** มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย เชิญคนไทยวิ่งการกุศลในงาน “รัน ฟอร์ ฮาร์ท พาราลิมปิก ไทย” วิ่งเพื่อหัวใจพาราลิมปิกไทย เพื่อสนับสนุนทัพนักกีฬาพาราลิมปิกไทยในงานพาราลิมปิกเกมส์ 2020 ผู้ที่สนใจซื้อบัตรได้ตั้งแต่วันนี้ ที่ http://www.thaiticketmajor.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.0-2037-4922

แสดงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับยางพารา

** บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) หรือ TFEX ร่วมให้ความรู้และนำเสนอสินค้ายางพาราล่วงหน้า (RSS3D Futures) แก่กลุ่มผู้ประกอบการยางพาราในงาน Thailand Rubber Expo 2019 จัดโดยการยางแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสินค้าด้านยางพาราได้จับคู่ธุรกิจสินค้าเกษตร และจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับยางพารา ตลอดจนให้ความรู้วิชาการด้านยางพารา วันนี้ถึง 1 ธันวาคมนี้ เวลา 10.00-20.00 น. ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 เมืองทองธานี

เปิดการซื้อขายวันแรก

** ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง ประธานกรรมการบริหาร เอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตในเขตภาคตะวันออก ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 568 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “STC”

ฉลองเทศกาลแห่งความสุข

** บรม พิจารณ์จิตร จับมือ BIG-BJARKE INGELS GROUP กลุ่มสถาปนิกระดับโลกจากโคเปนเฮเกน ฉลองเทศกาลแห่งความสุขครั้งยิ่งใหญ่ จัดงาน Let’s Celebrate 2020 : ‘The BIG Holiday’ ครั้งแรกในประเทศไทย ส่งมอบประสบการณ์ความสนุกผ่านชิ้นงานเชิงสถาปัตยกรรมสุดไอคอนิกที่กระจายตัวอยู่ทั้งเจ็ดชั้นของเซ็นทรัล เอ็มบาสซี เชื่อมต่อความสุขด้วย คริสต์มาสริบบิ้นยาวที่สุดในโลกที่ยาวถึง 5,000 เมตร จนถึง 5 ม.ค. 63 โดยมี ไบรอัน หยาง หนึ่งในพาร์ทเนอร์คนสำคัญแห่ง BIG-BJARKE INGELS GROUP, กฤษณะกร เศวตนันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Audi Thailand, คู่รักสถาปนิก วสุ วิรัชศิลป์ – จุฑาธรรม จิราธิวัฒน์, ญารินดา บุนนาค และ คณชัย เบญจรงคกุล ร่วมงานด้วย ณ ชั้น G เซ็นทรัล เอ็มบาสซี เมื่อเร็วๆ นี้

วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส

     ** วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ร่วมกับ มูลนิธิ”ทุนพระพุทธยอดฟ้า” ในพระบรมราชูปถัมภ์  ชุมนุมภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และ มูลนิธิสิริวัฒนภักดี แถลงข่าวเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส ๖๐ ปี “วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส” พุทธศักราช ๒๕๖๒ The 60th Prince Paramanujitjinoros Day BE 2562 ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พระธรรมรัตนากร เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ พระราชเวที  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรมินท์ จารุวร  รักษาการหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ และ คุณดุสิต เขมะศักดิ์ชัย สมาชิกวุฒิสภาและลูกศิษย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร  เข้าร่วมในงานแถลงข่าว ณ วัดพระเชตุพนฯ เมื่อเร็วๆ นี้

มอบเงินสนับสนุน

** ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบเงินสนับสนุนการจัดงาน ARTS CU INTERNATIONAL FAIR 2019 จำนวนเงิน100,000 บาท จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารี ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬการ  รองประธานมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ปฏิมา ตันติคมน์ นายกสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

สนับสนุนนักกีฬา

** บริษัท อีโวลูชั่น เวลส์เนสส์ (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของแบรนด์ฟิตเนสชั้นนำของไทย ฟิตเนส เฟิรส์ท และ เซเลบริตี้ ฟิตเนส นำโดย นางอรวรรณ เกลียวปฏินนท์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (แถวหลัง ที่สี่จากซ้าย) ร่วมด้วย นายทนงศักดิ์ วงศาโสม ผู้จัดการฝ่ายการฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพบุคลากร (แถวหลัง ที่สามจากซ้าย) มอบ MASSAGE GUN (เครื่องผ่อนคลายกล้ามเนื้อ) จำนวน 20 ชุด ให้แก่ การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนนักกีฬาทีมชาติไทย ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 10 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมี พันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (แถวหลัง ที่ห้าจากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และนักกีฬาทีมชาติไทย ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระขนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

มอบรางวัลเชิดชูบุคคลดีเด่น

** หลุ่ย แซ่กั๊ว (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไทยเจียระไน กรุ๊ป ให้การต้อนรับ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้เกียรติร่วมเป็นประธานงาน Thailand Headlines Person Of The Year Awards 2019 ครั้งที่ 7 เพื่อมอบรางวัลเชิดชูบุคคลดีเด่นแห่งปีจำนวน 5 สาขารางวัล ได้แก่ สาขาข่าวสารการเมือง สาขาความสัมพันธ์ไทย-จีน สาขาเศรษฐกิจและสังคม สาขาวัฒนธรรมและบันเทิง และสาขา The Most Influential หรือรางวัลเชิดชูบุคคลแห่งปี ซึ่งมีเหล่าคนดังทั้ง ไทย-จีน ร่วมเดินพรมแดงเข้ารับรางวัลกันอย่างล้นหลาม อาทิ อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ดร.สมศักดิ์ ชลาชล เชียร์ ฑิฆัมพร เป้ อารักษ์  ตุ้ย ธีรภัทร์ สัจจกุล  หมาก ปริญ ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก โม มนชนก ฯลฯ และยังมีเหล่านักแสดงซีรี่ส์ดังเรื่อง “ปรมาจารย์ลัทธิมาร จากประเทศจีน” บล็อกเกอร์ KOL ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของจีน “เสี่ยวเสี่ยวซา” รวมถึงยังมีศิลปินเซเลบริตี้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ทรู ไอคอนสยาม ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ

** เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย แถลงข่าว “เปิดตัวเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network: TRBN) และงานสัมมนา “ถึงเวลา เติบโต ร่วมกัน” จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องคริสตัล แกรนด์ บอลรูม โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล ถนนวิทยุ เพื่อแถลงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และรูปแบบความร่วมมือของ “เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN)” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดตัวเครือข่ายฯ และปาฐกถาพิเศษเปิดงาน ในหัวข้อ “พลังภาคเอกชนจะร่วมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ประเทศไทยได้อย่างไร และภาครัฐพร้อมสนับสนุนอะไรบ้าง”

แฟน “พอร์ช” พร้อมมั้ย ???

Published November 28, 2019 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/lifestyle/401536?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=lifestyle

แฟน “พอร์ช” พร้อมมั้ย ???

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 – 13:39 น.
อุสรา ยงปิยะกุล,วุฒิกร อินทรภูวศักดิ์,ปีเตอร์ โรห์เวอร์,อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,ดรไกรยส ภัทราวาท,อาจารย์นิรุตติ์ หนักเพ็ชร์,ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า,เบญจพร ชาครานนท์,มนต์ฤดี อัครราช,ประวิช จรรยาสิทธิกุล,ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์,ณภัทร ทวีแสงศิริ,ชัชชาติ สิทธิพันธุ์,อมรสิริ บุญญสิทธิ์,เซียนเฟิง วู่,เฮ จูน
เปิดอ่าน 9 ครั้ง

สองบอสแห่งปอร์เช่ ประเทศไทย เตรียมอวดโฉม “ปอร์เช่ คาเยนน์ คูเป้”รุ่นล่าสุด

 ** อุสรา ยงปิยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด จัดงาน “สยามดิสคัฟเวอรี่ เดอะ เมจิคัล อีโค เพลย์กราวด์ เซเลเบรชั่น 2020” พบกับการเฉลิมฉลองรับปีใหม่ในรูปแบบรักษ์โลก สนุกกับ Giant Eco Music Box กล่องดนตรีสุดยิ่งใหญ่สไตล์อีโค่ ที่ดิสคัฟเวอรี่พลาซ่า สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม วันอังคารที่ 3 ธันวาคม เวลา 18.00 น.

 ** หนูๆ สนุกกับเหล่าโปเกมอนยักษ์ขนาด 8 เมตร ที่ยกกันมาบุกป่วน สร้างสีสันความสนุก ในงาน “โปเกมอน ออน ทัวร์ 2019” ที่ชั้น 1 ลานรอยัล พาร์ค พลาซา พาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าในเครือ เอ็ม บี เค เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

** สองผู้บริหารหัวเรือใหญ่แห่งปอร์เช่ ประเทศไทย วุฒิกร อินทรภูวศักดิ์ และ ปีเตอร์ โรห์เวอร์ แห่งบริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ขอเล่นใหญ่ส่งท้ายปี เตรียมอวดโฉม ปอร์เช่ คาเยนน์ คูเป้ รุ่นใหม่ล่าสุดครั้งแรกในไทย ในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 36” ระหว่างวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน–วันอังคารที่ 10 ธันวาคม ที่อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี…แฟน “พอร์ช” พร้อมมั้ย ???

** อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีและนักวิชาการอิสระ พร้อมด้วย ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และ อาจารย์นิรุตติ์ หนักเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี (ชุมชนบ้านเกาะหวาย) จังหวัดนครนายก  ร่วมกันเสวนาทางวิชาการใน โครงการ“พัฒนวิพากษ์” ครั้งที่ 2 เรื่อง “โรงเรียนขนาดเล็ก…..โจทย์ใหญ่ ที่ท้าทายการศึกษาไทย”  ซึ่งจัดโดย สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมดวงเดือน พิศาลบุตร อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

** ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย เบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน จัดงานแถลงข่าว “วันดินโลก” 5 – 8 ธันวาคม 2562 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” พระองค์แรก และพระองค์เดียวของโลก ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2562

** มนต์ฤดี อัครราช ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร โออิชิ กรุ๊ป ร่วมเติมพลังและความสดชื่นให้กับชาวบ้านและน้องๆ เด็กนักเรียนที่โรงเรียนบ้านแม่นาจร ภายใต้โครงการ “ให้” ร่วมสนับสนุนโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว  ปีที่ 20” โดยนำเครื่องดื่ม “โออิชิกรีนที” และ “โออิชิ อีทโตะ เกี๊ยวซ่า”ไปเปิดประสบการณ์การรับประทานอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่นให้กับพี่น้องที่โรงเรียนบ้านแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

**  ประวิช จรรยาสิทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต พร้อมด้วย ทัศนีย์ เทพประเสริฐวังศา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด และ ดิสรา จ่างเจริญ ผู้จัดการแผนกการตลาดอาวุโส ให้เกียรติต้อนรับเซเลบริตี้อาร์ติสต์สาวชื่อดัง หทัยรัตน์ เจริญชัยชนะ หรือ “โอ๋ ฟูตอง” ในงานเปิดไฟต้นคริสต์มาส ภายใต้คอนเซ็ปต์ “OH FUTON x JUNGCEYLON MERRY X’ MAS & HAPPY NEW YEAR 2020” นำตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์ “เหมียว” มาตกแต่งทั่วทั้งศูนย์การค้าฯ โดยมี บุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ร่วมในงาน ณ ศูนย์การค้า จังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต เมื่อวันก่อน

** ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ  ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อม สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร แสดงความยินดีกับบริษัทและผู้บริหารที่ได้รับรางวัล SET Awards 2019

 ** ณภัทร ทวีแสงศิริ รองกรรมการผู้อำนวยการ โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค จัดกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมมอบบริจาคผ้าต่างๆ อาทิ ผ้าปูเตียง ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว และผ้าเช็ดเท้า ให้แก่ผู้ป่วยจิตเวชที่ประสบปัญหาทางสังคมและถูกทอดทิ้ง ณ มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา เมื่อวันก่อน

** ​เป็นครั้งแรกที่ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ประกาศความพร้อมที่จะอาสาดูแลกรุงเทพฯ ร่วมกับทุกคน โดยมีทั้งประชาชน ภาคเอกชน และภาควิชาการ ที่มาร่วมกันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นถึงปัญหาล้านแปดของชาวกรุงเทพฯ ในปัจจุบัน วิธีแก้ไข และความคาดหวังในอนาคตต่อการใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายนนี้ บ่ายสอง เจอกันที่ลานกิจกรรม ชุมชนโรงหมู คลองเตย

 ** อมรสิริ บุญญสิทธิ์ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร เดอะ ไทยแลนด์เดอร์ส จัดงานประกาศรางวัล ท็อป บิสซิเนส ออร์กาไนเซชั่น 2019 พร้อมฉลองก้าวสู่ปีที่ 3 โดยมีผู้บริหารขององค์กรชั้นนำเข้ารับรางวัลจาก จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ฮอนด้า อัลทิเมต สกรีน พารากอน ซีนีเพล็กซ์ สยามพารากอน วันอังคารที่ 3 ธันวาคม เวลา 16.30 น.

** เซียนเฟิง วู่  กรรมการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท สกายเวิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลแก่ผู้โชคดี  จากการจัดแคมเปญทางการตลาดครั้งยิ่งใหญ่ “เชียร์ไทยกับสกายเวิร์ท” โดยมี ปรัชภูมิ จันทร์มณี หนึ่งในผู้โชคดี ร่วมถ่ายภาพและรับมอบรางวัล เมื่อเร็วๆ นี้

** เฮ จูน พาร์ค ประธานผู้อำนวยการ บริษัทดิ แอส เพน ทรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินธรุกิจด้านการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงวัยอย่างครบวงจร ภายใต้ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น ให้การสนับสนุนน้ำดื่มขวดกระดาษในงานกาชาดประจำปี 2562 ตอกย้ำแนวคิด ‘For All Well-being’ ของ MQDC โดยได้รับเกียรติจาก จันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารอำนวยนรธรรม สภากาชาดไทย

 **  จตุพงษ์ จาตุรวงศ์ ผู้จัดการทั่วไป อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ เดินหน้าเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยด้านบริการแก่ผู้เช่าภายในอาคารฯ ด้วยการติดตั้ง Filtrete Air Cleaning Filter ภายในอาคารเพื่อกรองฝุ่นละออง PM 2.5 ในระบบปรับอากาศ ซึ่งมีคุณภาพในการดักจับสิ่งแปลกปลอมในอากาศสูงกว่าแผ่นกรองปกติสูงถึง 20 เท่า และกรองอนุภาคได้เล็กถึง 0.1 ไมครอน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบทางเดินหายใจ โดยการติดตั้งที่อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันก่อน

  **  อัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ร่วมสนับสนุนการจัดงาน “Arts CU International Fair 2019” พร้อมมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท โดยมี ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ รองประธานมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นผู้รับมอบจัดโดยสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ชั้นจี

   ** ยุทธนา เจียมตระการ กรรมการมูลนิธิเอสซีจี ร่วมมือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรทั้งหน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จัดกิจกรรม “Trail for Heroes วิ่งเทรลเพื่อผู้พิทักษ์ป่า” ภายใต้โครงการ “HANDS FOR HEROES รวมมือเรา เพื่อคนเฝ้าป่า” ปีที่ 2  ที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันก่อน

  ** ร้านเลดี้ แอล การ์เดน บิสโทร และ ร้านมา เมซอง ที่ปาร์คนายเลิศ ขอเชิญคุณพ่อและคุณลูกที่มารับประทานอาหารในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคมนี้ ร่วมกิจกรรมสุดพิเศษทำ “ข้าวเกรียบปากหม้อ” สูตรปาร์คนายเลิศ เพื่อให้คุณพ่อและทุกคนในครอบครัวได้ใช้เวลาแห่งความสุขร่วมกัน สอบถามหรือสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ ร้านเลดี้ แอล โทร.0-2655-4446 และร้านมา เมซอง โทร.0-2655-4773

 ** โรงแรมโอ๊ควู๊ด โฮเทล แอนด์ เรสซิเด้นท์ ศรีราชา พร้อมด้วย บริษัท วี.เอ็ม.พี.ซี. จำกัด เชิญชวนน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. / ปวส.) จากสถาบันการศึกษาสายอาชีพในกลุ่มโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา)  ร่วมแสดงศักยภาพและถ่ายทอดไอเดียใหม่ๆ ในโครงการประกวดประติมากรรม 3 มิติ จากยางล้อรีไซเคิล ในหัวข้อ “ศรีราชา…รุ่งเรือง…เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว” Download ใบสมัคร และรายละเอียดโครงการ ได้ที่ https://www.facebook.com/OakwoodSriRacha  พร้อมส่งใบสมัครและแบบร่างผลงาน ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2562

คนชอบเที่ยวพิพิธภัณฑ์เตรียมเฮ

Published November 28, 2019 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/lifestyle/401395?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=lifestyle

คนชอบเที่ยวพิพิธภัณฑ์เตรียมเฮ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 – 18:13 น.
พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ,กรมหมื่นสุทธนารีนาถ,มลสราลี กิติยากร,เจนธิรา อรรถสกุลชัย,นัยนชนก ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา,คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช,ศเกียรติคุณปรีชา เถาทอง,ศาสตรเมธี ดรเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์,ราเมศ พรหมเย็น,พลากร สุวรรณรัฐ,อภิวัฒน์ พงษ์วาท,หนึ่ง ETC,พลอสิงหา  เสาวภาพ,งานกาชาด2562,ลีลนา เพียรพิริยะ,ภาคภูมิ
เปิดอ่าน 102 ครั้ง

เปิดตัว”ไทยแลนด์ มิวส์ พาส การ์ด”บัตรเดียวเที่ยวทุกพิพิธภัณฑ์

 ** พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ ม.ล.สราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ไป เปิดไฟประดับต้นคริสต์มาสประจำปี 2562 และ ประทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันออกแบบตกแต่งต้นคริสต์มาสการกุศล ครั้งที่ 12 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 19.00 น.

  ** สองสาวสังคม เจนธิรา อรรถสกุลชัย และ นัยนชนก ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา เข้าร่วมเวิร์คช็อปกันอย่างสนุกสนาน พร้อมเผยสไตล์การแต่งตัวให้ดูดีในทุกโอกาสตามแบบฉบับของตนเอง ในงานเปิดตัวชุดสวยคอลเลกชั่น ‘ไบรด์สเมด’ ที่ร้านบีชู รันเวย์ สยามสแควร์ ซอย 3 เมื่อบ่ายวันก่อน

** ยิ่งใกล้วันประกาศผลโครงการ “ดาวเด่นบัวหลวง 101 ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562” ยิ่งทำให้คณะกรรมการอย่าง คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิชศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง, ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ฯลฯ ทำงานหนักมาก เพราะต้องเฟ้นหานักศึกษายอดฝีมือจากทั่วประเทศ…วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคมนี้ ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้รู้กัน

 ** เอาใจคนชอบเที่ยวพิพิธภัณฑ์อีกครั้ง ราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวบัตรใหม่ “ไทยแลนด์ มิวส์ พาส การ์ด” อภิสิทธิ์เหนือระดับบัตรเดียวเที่ยวทุกพิพิธภัณฑ์ ที่มิวเซียมสยาม ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.30 น….รู้เรื่องน่ะ

** พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีงานฉลองมงคลสมรสระหว่าง อภิวัฒน์ พงษ์วาท หรือ “หนึ่ง ETC” นักร้องหนุ่มชื่อดัง กับ ณัฐวรรณ จารุพงศา โดยมีครอบครัว เพื่อนๆ และดารานักแสดง มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่ง ที่ห้องสราญรมย์ โซนไมค์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค

 ** พล.อ.สิงหา  เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พล.ต.หญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธีหมุนวงล้อการออกรางวัลสลากกาชาด-บัตรนำโชค ของร้านสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2562 ในงานกาชาด บริเวณ เวทีที่ 2 สวนลุมพินี รายได้ทูลเกล้าฯ  ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย  พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ  ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันก่อน

** มาซากิ มัทซูมาเอะ กรรมการผู้จัดการ และ ลีลนา เพียรพิริยะ ผู้จัดการอาวุโสแผนกการตลาดผลิตภัณฑ์ดิจิตัล อิมเมจจิ้ง บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด ร่วมถ่ายภาพกับช่างภาพในงานนิทรรศการภาพถ่าย “The Eye For Inspiration” ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เพราะดวงตาสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนที่แท้จริง” ในงาน Photo Fair 2019 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2019

 **  ภาคภูมิ ทวีวิทยรัศมิ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหารและเลขานุการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เป็นผู้แทนบริษัทเข้ารับโล่รางวัล “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2562  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล โดยมี ปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา อดีตประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้มอบรางวัล ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ** ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้แทนส่งมอบ Token เกียรติยศ การเป็นเจ้าภาพการจัดงาน AFACT Meeting ครั้งที่ 38 ในปี 2020 ให้กับ กาเนส คูมาร์ บันกา ประธานกรรมการ PIKOM สมาคมเทคโนโลยีแห่งชาติ มาเลเซียโดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศสมาชิกในเอเชียแปซิฟิก ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา เมื่อเร็วๆ นี้

 ** โครงการ F1 in Schools Thailand โดยโรงรียนเพ็ญสมิทธ์ ขอเชิญร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดท้าทายกับ “STEM Challenge” เรียน เล่น เชิงวิศวกรรมยานยนต์ สร้างรถแข่ง F1 คันจิ๋ว จากผู้เชี่ยวชาญของ “ F1 in Schools Thailand ” ภายในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 36” บริเวณด้านหน้าโซนชาแลนเจอร์ฮออล์ 3 อิมแพคเมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน-10 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00-22.00 น.

** ยืนหนึ่งศูนย์กลางการช็อปปิ้งมาครบ 14 ปี ล่าสุด มยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ บอสสาว บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เนรมิตมหกรรมแห่งความสุขด้วยการจัดงาน “สยามพารากอน 14 ปี แอนนิเวอร์ซารี่ เวิลด์ เมจิคัล เซเลเบรชั่นส” ทั้งช็อปปิ้งและความบันเทิง ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายนนี้ไปจนถึง 5 มกราคมปีหน้า…เตรียมเช็คยอดเงินในกระเป๋าด่วนๆ จ้า

** เกียรติศักดิ์ เกตุศิริ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ จำกัด เป็นตัวแทน สนามกอล์ฟริเวอร์เดล กอล์ฟ คอร์ส  เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2562 จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ปทุมธานี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้มอบรางวัล ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันก่อน

 **  ดร.เอกพล ณ สงขลา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล “2019 Asia’s Top Employer Brands” จากงานประกาศรางวัลสุดยอดแบรนด์ชั้นนำแห่งเอเชียครั้งที่ 7 “2019 Asia CEO Summit & Influential Brands Awards Ceremony” จัดโดย บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด ประเทศไทย ร่วมกับบริษัท Influential Brands จำกัด ประเทศสิงคโปร์  ณ โรงแรม Chatrium Riverside Hotel กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

  ** รณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในงานแถลงข่าวกิจกรรมวิ่งการกุศล “Ripley’s Charity Virtual Run 2020” ซึ่งจัดโดย ริบลีย์ เชื่อหรือไม่! พัทยา, บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ มูลนิธิคุณพ่อเรย์และมูลนิธิบ้านครูบุญชู ที่ศูนย์การค้ารอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึง 31 ธันวาคมศกนี้ เริ่มวิ่งพร้อมกันในวันที่ 1 – 31 มกราคม 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ripleysrun.com และ http://www.facebook.com/RipleysRun

 ** พิมลรัตน์  จิตต์ภาวนาสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายขายและโลจิสติกส์ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงคุณภาพ ภายใต้แบรนด์ ข้าวมาบุญครอง  มอบเงินสนับสนุนจำนวน 200,000 บาท ให้แก่ ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสมทบทุนโครงการจัดซื้อเครื่องครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีความแม่นยำสูง สำหรับการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคต่างๆ ให้กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ณ ชั้น 9 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

** กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี และสมุทรปราการ) โดยจังหวัดปทุมธานี จัดงานแถลงข่าว “กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ที่เบญจสิริ บอลรูม เอ ชั้น 3 โรงแรม แมริออท กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.30 น.

** วันพ่อปีนี้ พรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล บอสสาวแห่งอาร์เอส จัดแคมเปญใหญ่ “อาร์เอส มอลล์ แดดดี้ เดย์ เฟสติวัล…จัดใหญ่ให้พ่อ” ขนกองทัพสินค้าคุณภาพมากมาย มาให้เลือกช็อปอย่างจุใจที่ Line @rsmallตั้งแต่วันที่ 1-5 ธันวาคมนี้เท่านั้น…พ่อทั่วประเทศได้ยิ้มแก้มแตกก็งานนี้ล่ะคุณ

%d bloggers like this: