แนวหน้าวาไรตี้

All posts tagged แนวหน้าวาไรตี้

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : พระครูวรปัญญาคุณ (วรวุฒ วรปญโญ)

Published July 22, 2019 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/392443

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : พระครูวรปัญญาคุณ (วรวุฒ วรปญโญ)

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : พระครูวรปัญญาคุณ (วรวุฒ วรปญโญ)

วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562, 15.00 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : พระครูวรปัญญาคุณ (วรวุฒ วรปญโญ)

NAEWNA VARIETY อาทิตย์  20  มกราคม 2562 ทางTNN2 (TrueVision ช่อง784) เวลา 16.00-16.25 น.

Re-run.
1. วันพุธ 22.15-23.40 น.
2. วันพฤหัสบดี 10.00-10.30 น.
3. วันศุกร์ 00.30-01.00 น.
4. วันศุกร์ 23.05-23.30 น.
5. วันเสาร์ 10.30-11.00 น

Advertisements

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ผศ.ปวิตร มหาสารินันทน์

Published July 20, 2019 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/388825

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ผศ.ปวิตร มหาสารินันทน์

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ผศ.ปวิตร มหาสารินันทน์

วันจันทร์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562, 16.55 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ผศ.ปวิตร  มหาสารินันทน์  ผู้อำนวยการหอศิลปะและวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ

NAEWNA VARIETY อาทิตย์  13 มกราคม 2562 ทางTNN2 (TrueVision ช่อง784) เวลา 16.00-16.25 น.

Re-run.
1. วันพุธ 22.15-23.40 น.
2. วันพฤหัสบดี 10.00-10.30 น.
3. วันศุกร์ 00.30-01.00 น.
4. วันศุกร์ 23.05-23.30 น.
5. วันเสาร์ 10.30-11.00 น

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : พาชมสวนแม่ฟ้าหลวง พระตำหนักดอยตุง

Published July 15, 2019 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/387685

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : พาชมสวนแม่ฟ้าหลวง พระตำหนักดอยตุง

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : พาชมสวนแม่ฟ้าหลวง พระตำหนักดอยตุง

วันพุธ ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562, 09.49 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : พาชมสวนแม่ฟ้าหลวง พระตำหนักดอยตุง

NAEWNA VARIETY อาทิตย์  6 มกราคม 2562 ทางTNN2 (TrueVision ช่อง784) เวลา 16.00-16.25 น.

Re-run.
1. วันพุธ 22.15-23.40 น.
2. วันพฤหัสบดี 10.00-10.30 น.
3. วันศุกร์ 00.30-01.00 น.
4. วันศุกร์ 23.05-23.30 น.
5. วันเสาร์ 10.30-11.00 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ปีใหม่นี้เราควรจะก้าวไปอย่างไร? (เทปพิเศษ)

Published July 14, 2019 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/386898

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ปีใหม่นี้เราควรจะก้าวไปอย่างไร? (เทปพิเศษ)

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ปีใหม่นี้เราควรจะก้าวไปอย่างไร? (เทปพิเศษ)

วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562, 19.52 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ปีใหม่นี้เราควรจะก้าวไปอย่างไร? (เทปพิเศษ)

NAEWNA VARIETY อาทิตย์  30 ธันวาคม 2561 ทางTNN2 (TrueVision ช่อง784) เวลา 16.00-16.25 น.

Re-run.
1. วันพุธ 22.15-23.40 น.
2. วันพฤหัสบดี 10.00-10.30 น.
3. วันศุกร์ 00.30-01.00 น.
4. วันศุกร์ 23.05-23.30 น.
5. วันเสาร์ 10.30-11.00 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : สมยศ ปาทาน

Published July 13, 2019 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/385031

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : สมยศ ปาทาน

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : สมยศ ปาทาน

วันอังคาร ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 15.15 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : สมยศ  ปาทาน ประธานชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต

NAEWNA VARIETY อาทิตย์  23 ธันวาคม 2561 ทางTNN2 (TrueVision ช่อง784) เวลา 16.00-16.25 น.

Re-run.

1. วันพุธ 22.15-23.40 น.
2. วันพฤหัสบดี 10.00-10.30 น.
3. วันศุกร์ 00.30-01.00 น.
4. วันศุกร์ 23.05-23.30 น.
5. วันเสาร์ 10.30-11.00 น.

Focus on สมยศ  ปาทาน ประธานชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ธเนศวร์ เพชรสุวรรณ

Published July 13, 2019 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/385015

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ธเนศวร์ เพชรสุวรรณ

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ธเนศวร์ เพชรสุวรรณ

วันอังคาร ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 14.30 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ธเนศวร์  เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าด้านการสื่อสารการตลาด ททท.

NAEWNA VARIETY อาทิตย์  16 ธันวาคม 2561 ทางTNN2 (TrueVision ช่อง784) เวลา 16.00-16.25 น.

Re-run.

1. วันพุธ 22.15-23.40 น.
2. วันพฤหัสบดี 10.00-10.30 น.
3. วันศุกร์ 00.30-01.00 น.
4. วันศุกร์ 23.05-23.30 น.
5. วันเสาร์ 10.30-11.00 น.

Focus on ธเนศวร์  เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าด้านการสื่อสารการตลาด ททท.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ธีระศักดิ์ ผลงาม (คิม) เจ้าของร้านตู้กับข้าว

Published July 6, 2019 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/382252

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ธีระศักดิ์ ผลงาม (คิม) เจ้าของร้านตู้กับข้าว

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ธีระศักดิ์ ผลงาม (คิม) เจ้าของร้านตู้กับข้าว

วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 14.48 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ธีระศักดิ์  ผลงาม (คิม) เจ้าของร้านตู้กับข้าว

NAEWNA VARIETY อาทิตย์  9  ธันวาคม 2561 ทางTNN2 (TrueVision ช่อง784) เวลา 16.00-16.25 น.

Re-run.

1. วันพุธ 22.15-23.40 น.
2. วันพฤหัสบดี 10.00-10.30 น.
3. วันศุกร์ 00.30-01.00 น.
4. วันศุกร์ 23.05-23.30 น.
5. วันเสาร์ 10.30-11.00 น.

Focus on  ธีระศักดิ์  ผลงาม (คิม) เจ้าของร้านตู้กับข้าว

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Published July 5, 2019 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/380963

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วันอังคาร ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 15.25 น.
แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : วีระศักดิ์  โควสุรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

NAEWNA VARIETY อาทิตย์  25 พฤศจิกายน 2561 ทางTNN2 (TrueVision ช่อง784) เวลา 16.00-16.25 น.

Re-run.

1. วันพุธ 22.15-23.40 น.

2. วันพฤหัสบดี 10.00-10.30 น.

3. วันศุกร์ 00.30-01.00 น.

4. วันศุกร์ 23.05-23.30 น.

5. วันเสาร์ 10.30-11.00 น.

Focus on วีระศักดิ์  โควสุรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ชวัส จำปาแสน (ครูอะไหล่) ครูสอนศิลปะ

Published July 5, 2019 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/380962

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ชวัส จำปาแสน (ครูอะไหล่) ครูสอนศิลปะ

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ชวัส จำปาแสน (ครูอะไหล่) ครูสอนศิลปะ

วันอังคาร ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 15.21 น.
แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ชวัส จำปาแสน (ครูอะไหล่) ครูสอนศิลปะ

NAEWNA VARIETY อาทิตย์ 2 ธันวาคม 2561 ทางTNN2 (TrueVision ช่อง784) เวลา 16.00-16.25 น.

Re-run.

1. วันพุธ 22.15-23.40 น.

2. วันพฤหัสบดี 10.00-10.30 น.

3. วันศุกร์ 00.30-01.00 น.

4. วันศุกร์ 23.05-23.30 น.

5. วันเสาร์ 10.30-11.00 น.

Focus on ชวัส จำปาแสน (ครูอะไหล่) ครูสอนศิลปะ จากสถาบันสอนศิลปะ Viridian Academy of Art

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : อ.สุรัตน์ จงดา (ครูไก่)

Published June 18, 2019 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/378472

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : อ.สุรัตน์ จงดา (ครูไก่)

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : อ.สุรัตน์ จงดา (ครูไก่)

วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561, 13.18 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ :  อ.สุรัตน์ จงดา (ครูไก่)

NAEWNA VARIETY อาทิตย์  18 พฤศจิกายน 2561 ทางTNN2 (TrueVision ช่อง784) เวลา 16.00-16.25 น.

Re-run.

1. วันพุธ 22.15-23.40 น.
2. วันพฤหัสบดี 10.00-10.30 น.
3. วันศุกร์ 00.30-01.00 น.
4. วันศุกร์ 23.05-23.30 น.
5. วันเสาร์ 10.30-11.00 น.

Focus on อ.สุรัตน์ จงดา (ครูไก่)

%d bloggers like this: