แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : กังสดาร เทพหัสดิน ณ อยุธยา , ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/504276

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : กังสดาร เทพหัสดิน ณ อยุธยา  , ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : กังสดาร เทพหัสดิน ณ อยุธยา , ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 14.16 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : กังสดาร เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

NAEWNA VARIETY วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 ทาง TNN2 (TrueVision ช่อง 784) เวลา 16.00-16.30 น.

Re-run 1. วันพุธ 22.00-22.30 น. 2. วันพฤหัสบดี 10.00-10.30 น. 3. วันศุกร์ 00.30-01.00 น. 4. วันศุกร์ 23.00-23.30 น. 5. วันเสาร์ 13.30-14.00 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/502899

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 15.16 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

NAEWNA VARIETY วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 ทาง TNN2 (TrueVision ช่อง 784) เวลา 16.00-16.30 น.

Re-run 1. วันพุธ 22.00-22.30 น. 2. วันพฤหัสบดี 10.00-10.30 น. 3. วันศุกร์ 00.30-01.00 น. 4. วันศุกร์ 23.00-23.30 น. 5. วันเสาร์ 13.30-14.00 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : นันทวรรณชยา ภาจิตประพันธ์ #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/502239

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : นันทวรรณชยา ภาจิตประพันธ์

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : นันทวรรณชยา ภาจิตประพันธ์

วันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 17.33 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : นันทวรรณชยา ภาจิตประพันธ์

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนเจอร์ เฮิร์บ อินเตอร์ เนชันแนลโฮลดิ้ง จำกัด

NAEWNA VARIETY วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 ทาง TNN2 (TrueVision ช่อง 784) เวลา 16.00-16.30 น.

Re-run 1. วันพุธ 22.00-22.30 น. 2. วันพฤหัสบดี 10.00-10.30 น. 3. วันศุกร์ 00.30-01.00 น. 4. วันศุกร์ 23.00-23.30 น. 5. วันเสาร์ 13.30-14.00 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : พ.ญ.กนกวรรณ ศรีรักษา,พ.ญ.มนธนา จันทรนิยม #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/500014

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : พ.ญ.กนกวรรณ  ศรีรักษา,พ.ญ.มนธนา จันทรนิยม

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : พ.ญ.กนกวรรณ ศรีรักษา,พ.ญ.มนธนา จันทรนิยม

วันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 13.56 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ :  พ.ญ.กนกวรรณ  ศรีรักษา ประธานองค์กรแพทย์ รพ.ขอนแก่น , พ.ญ.มนธนา จันทรนิยม  กุมารแพทย์ รพ.ขอนแก่น

NAEWNA VARIETY วันอาทิตย์ที่  14  มิถุนายน 2563 ทาง TNN2 (TrueVision ช่อง 784) เวลา 16.00-16.30 น.

Re-run 1. วันพุธ 22.00-22.30 น. 2. วันพฤหัสบดี 10.00-10.30 น. 3. วันศุกร์ 00.30-01.00 น. 4. วันศุกร์ 23.00-23.30 น. 5. วันเสาร์ 13.30-14.00 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : โยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/498496

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : โยธิน ดำเนินชาญวนิชย์

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : โยธิน ดำเนินชาญวนิชย์

วันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 10.34 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ :  โยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

NAEWNA VARIETY วันอาทิตย์ที่  7 มิถุนายน 2563 ทาง TNN2 (TrueVision ช่อง 784) เวลา 16.00-16.30 น.

Re-run 1. วันพุธ 22.00-22.30 น. 2. วันพฤหัสบดี 10.00-10.30 น. 3. วันศุกร์ 00.30-01.00 น. 4. วันศุกร์ 23.00-23.30 น. 5. วันเสาร์ 13.30-14.00 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : หม่อมราชวงศ์จิยากร อาภากร เสสะเวช #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/497297

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ :  หม่อมราชวงศ์จิยากร อาภากร เสสะเวช

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : หม่อมราชวงศ์จิยากร อาภากร เสสะเวช

วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 14.11 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ :  หม่อมราชวงศ์จิยากร อาภากร เสสะเวช  ประธานมูลนิธิราชสกุลอาภากร

NAEWNA VARIETY วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 ทาง TNN2 (TrueVision ช่อง 784) เวลา 16.00-16.30 น.

Re-run 1. วันพุธ 22.00-22.30 น. 2. วันพฤหัสบดี 10.00-10.30 น. 3. วันศุกร์ 00.30-01.00 น. 4. วันศุกร์ 23.00-23.30 น. 5. วันเสาร์ 13.30-14.00 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : นที เกวลกุล #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/479122

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : นที เกวลกุล

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : นที เกวลกุล

วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563, 16.30 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : นที เกวลกุล

NAEWNA VARIETY วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 ทาง TNN2 (TrueVision ช่อง 784) เวลา 16.00-16.30 น.

Re-run 1. วันพุธ 22.00-22.30 น. 2. วันพฤหัสบดี 10.00-10.30 น. 3. วันศุกร์ 00.30-01.00 น. 4. วันศุกร์ 23.00-23.30 น. 5. วันเสาร์ 13.30-14.00 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ณัชชารีย์ นุธรรม #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/479074

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ณัชชารีย์ นุธรรม

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ณัชชารีย์ นุธรรม

วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563, 14.15 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ณัชชารีย์ นุธรรม

NAEWNA VARIETY วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ทางTNN2 (TrueVision ช่อง784) เวลา 16.00-16.30 น.

Re-run 1. วันพุธ 22.00-22.30 น. 2. วันพฤหัสบดี 10.00-10.30 น. 3. วันศุกร์ 00.30-01.00 น. 4. วันศุกร์ 23.00-23.30 น. 5. วันเสาร์ 13.30-14.00 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ชวลิต ตันคงคารัตน์ , ปิยะพร ตันคงคารัตน์ #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/479061

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ชวลิต ตันคงคารัตน์ , ปิยะพร ตันคงคารัตน์

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ชวลิต ตันคงคารัตน์ , ปิยะพร ตันคงคารัตน์

วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563, 13.47 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ชวลิต ตันคงคารัตน์ , ปิยะพร ตันคงคารัตน์

NAEWNA VARIETY วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ทาง TNN2 (TrueVision ช่อง784) เวลา 16.00-16.30 น.

Re-run 1. วันพุธ 22.00-22.30 น. 2. วันพฤหัสบดี 10.00-10.30 น. 3. วันศุกร์ 00.30-01.00 น. 4. วันศุกร์ 23.00-23.30 น. 5. วันเสาร์ 13.30-14.00 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/475080

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 15.50 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

NAEWNA VARIETY วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ทางTNN2 (TrueVision ช่อง784) เวลา 16.00-16.30 น.

Re-run 1. วันพุธ 22.00-22.30 น. 2. วันพฤหัสบดี 10.00-10.30 น. 3. วันศุกร์ 00.30-01.00 น. 4. วันศุกร์ 23.00-23.30 น. 5. วันเสาร์ 13.30-14.00 น.