เปิดม่านการศึกษา

All posts tagged เปิดม่านการศึกษา

เปิดม่านการศึกษา : 8 ธ.ค. 58

Published May 4, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20151208/218168.html

การศึกษา-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม : ข่าวทั่วไป
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558
เปิดม่านการศึกษา : 8 ธ.ค. 58

เปิดม่านการศึกษา : 8 ธ.ค. 58 : โดย…ครูแจ่ม

                      กรณีมีการร้องเรียนหนังสือเรียนรายวิชาหลักลิขสิทธิ์ของสำนักงาน กศน. (ห้ามจำหน่าย) ระดับประถมฯ-ม.ปลาย หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2554) ที่ใช้เรียนมาตั้งแต่ปี 2551 เป็นเวลา 8 ปีพบว่ามี “คำผิด” เยอะมาก บางคำกลายเป็น “คำหยาบ”
                      เรื่องนี้ “สุรพงษ์  จำจด” เลขาธิการ สำนักงาน กศน. แอ่นอกยอมรับแบบลูกผู้ชายว่า “ผมยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดของ กศน.ผู้จัดทำต้นฉบับจริง ขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการพิสูจน์อักษรหนังสือเรียนของสำนักงาน กศน.รายวิชาภาคบังคับ เพื่อตรวจสอบในเรื่องนี้ พร้อมกับเร่งดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือเรียนใหม่ ให้ถูกต้องและสมบูรณ์”
                      ว่ากันว่า กระบวนการจัดพิมพ์หนังสือเรียน ได้มีการตั้ง “คณะกรรมการ” จัดทำหนังสือเรียน มีผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียบเรียงเนื้อหา รวมถึง “คณะทำงานการเขียนต้นฉบับและการจัดพิมพ์” แต่ตำราเรียนกศน.มีความผิดพลาดเกิดขึ้นตั้งแต่ “การจัดทำต้นฉบับ” ไปจนถึง “การแปลงไฟล์เป็นพีดีเอฟ” เพื่อจัดพิมพ์ จนทำให้ตัวอักษรคลาดเคลื่อน
                      “เป็นความผิดพลาดของเรา ที่ไม่ยอมตรวจทานให้ละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากจะต้องเร่งผลิตหนังสือเรียนให้ทันใช้เพราะจะเปิดภาคเรียนแล้วจึงทำให้คณะทำงานของเราขาดความระมัดระวังในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม กศน.ได้ดำเนินการแก้ไขแล้วโดยจัดพิมพ์เอกสารแนบส่งไปแทนการเรียกคืน เพราะหนังสือเรียน กศน.ใช้วิธีการยืมเรียนหมุนเวียนใช้”
                      แหม!ผิดแล้วรู้จักแก้ไขไม่ใช่แก้ตัว นี่แหละ “มนุษย์” ผู้เจริญ
——————-
(เปิดม่านการศึกษา : 8 ธ.ค. 58 : โดย…ครูแจ่ม)

เปิดม่านการศึกษา : 7 ธ.ค. 58

Published May 4, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20151207/218112.html

การศึกษา-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม : ข่าวทั่วไป
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2558
เปิดม่านการศึกษา : 7 ธ.ค. 58

เปิดม่านการศึกษา : 7 ธ.ค. 58 : โดย…ครูแจ่ม

                      ทำดีต้องชม…คนทำดีอยู่ที่ไหนใครๆ ก็รัก ดูอย่าง “กิตติ บุญเชิด” อดีต ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) หรือ สพม.เขต 32 เมื่อครั้งรั้งเก้าอี้ “ผอ.สพม.เขต 32” ขยันหมั่นเพียรสร้างแต่คุณงาม ความดี จนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประชาชน
                      ว่ากันว่า “ผอ.กิตติ” ได้ฝากผลงานด้านการศึกษาให้แก่ จ.บุรีรัมย์ โดยเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้รับคัดเลือกให้เป็น “เขตนำร่องด้านเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 10 เขตพื้นที่” จาก 225 เขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
                      วงในกระซิบว่า จากการประเมินของ “คณะกรรมการจาก สพฐ.” ร่วมกับผู้แทนจาก “สำนักงาน ป.ป.ช.” ปรากฏว่าผลการประเมินในการลงพื้นที่ ได้เลือกเฟ้นให้ “เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ได้ “ลำดับที่ 1” เป็นแหล่งศึกษาดูงานของ “เขตพื้นที่ีการศึกษาด้านเขตพื้นที่สุจริต”
                      ทำดีได้ดี…แว่วว่าเมื่อวันที่ 11 พ.ย. บรรดาผู้ใต้บังคับบัญชาน้อยใหญ่ ต่างบ่นเสียดาย…แต่ดีใจที่ “ผอ.กิตติ บุญเชิด” ได้ดี มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ราชการ ได้รับความไว้วางใจจาก “ผู้ใหญ่” ให้ไปกินตำแหน่งใหม่ในฐานะ “ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น)” รับผิดชอบเขตพื้นที่การศึกษาที่ใหญ่มากกว่าเดิม
                      “ผอ.กิตติ บุญเชิด” จัดได้ว่าเป็น “แบบอย่างที่ดีีกว่าคำสอน” คงจะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ ข้าราชการไทย ที่คิดดี ทำดี เพื่อประเทศชาติ ไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานไหนก็ตาม…สาธุ !!
——————–
(เปิดม่านการศึกษา : 7 ธ.ค. 58 : โดย…ครูแจ่ม)

เปิดม่านการศึกษา : 26 ต.ค. 58

Published February 16, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20151026/215714.html

การศึกษา-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม : ข่าวทั่วไป
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558
เปิดม่านการศึกษา : 26 ต.ค. 58

เปิดม่านการศึกษา : 26 ต.ค. 58 : โดย…ครูแจ่ม

                      นับเป็นอีกปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ เมื่อ “ศ.พิเศษ ดร.ภก.สุมนต์ สกลไชย”  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)  ผู้ประสบความสำเร็จในการบริหาร มข.และองค์กรนานาชาติหลายแห่ง ได้ตัดสินใจเข้าสู่ การเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 8 ซึ่งถือว่าสร้างความคึกคักให้แก่การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่น้อย
                      “สุมนต์ สกลไชย” เป็นเภสัชกรที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ที่น้อยคนนักจะทำได้ เป็นทั้งนักวิชาการ นักกฎหมาย นักการศึกษา และนักบริหาร ที่มีผลงานโดดเด่นและได้รับการยอมรับอย่างสูงยิ่งในแวดวงการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ จากผลงานที่เป็นที่ประจักษ์มากมาย
                      สำหรับผลงานสร้างชื่อประกอบด้วยการจัดตั้ง “คณะเภสัชศาสตร์” มข. จนมีชื่อเสียงและมั่นคง ร่วมในการจัดตั้ง “คณะเภสัชศาสตร์”  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พัฒนาและบริหาร มข.ให้เจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด จนได้รับเลือกเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ”  และติดอันดับ “1 ใน 500” ของมหาวิทยาลัยโลก จากการจัดอันดับโดย Times Higher Education และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลกมากมาย
                      กรณีศึกษา “อาปัติ”…แว่วว่า “ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา” คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโครงการ “HMA Film Talk” นำอาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์กว่า 300 คน ร่วมชมภาพยนตร์เรื่อง “อาปัติ : บาปกรรมปลงอาบัติได้?” นักศึกษาจะได้รับฟังแง่คิดจากภาพยนตร์โดย “คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว” ผู้อำนวยการสร้าง และ “คุณขนิษฐา ขวัญอยู่” ผู้กำกับภาพยนตร์ ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม รอบ 17.20 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีแพล็กซ์ รัชโยธิน กรุงเทพฯ
%d bloggers like this: