หนังสือเด่น

All posts tagged หนังสือเด่น

หนังสือเด่น : หนังสือที่‘นายกรัฐมนตรี’ควรอ่านมากที่สุด #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

Published March 16, 2020 by SoClaimon

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/479302

หนังสือเด่น : หนังสือที่‘นายกรัฐมนตรี’ควรอ่านมากที่สุด

หนังสือเด่น : หนังสือที่‘นายกรัฐมนตรี’ควรอ่านมากที่สุด

วันอาทิตย์ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

วันนี้ “ผม” จะขอพูดถึงหนังสือเล่มหนึ่งที่ “นายกรัฐมนตรีของไทย” ควรต้องหามาอ่านให้ได้ เพราะมีความสำคัญในการบริหารประเทศ แบบว่า เป็นหัวใจในการทำงานเชียวละ หนังสือเล่มนี้ มีชื่อว่า “คนสำเร็จเขาพูดกันแบบนี้” เขียนโดย นักเขียนสาวชาวเกาหลี ชื่อ “โอ ซูฮยัง”แปลเป็นไทยโดย “ตรองสิริทองคำใส”

คนเขียนหนังสือเล่มนี้ เรียนจบในระดับปริญญาเอก ในหลักสูตร การเรียนรู้ตลอดชีวิต-การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Lifelong Education-Human Resource Development) จากบัณฑิตวิทยาลัยแพ็กซ็อก ซึ่งเมื่อเธอเรียนจบออกมา ก็ได้มา ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์ด้วยหลักจิตวิทยา โดยอาศัยสื่อทางการพูด จนได้รับรู้ถึงเทคนิค กลยุทธ์ในการสนทนา ที่อาศัยจิตวิทยาเป็นพื้นฐาน จากนั้นเธอก็ผันตัวเองออกมา เผยแพร่งานวิจัยในเรื่องความสำคัญของการพูดออกสู่สาธารณชน ทั้งด้วยการเผยแพร่ลงในสื่อสารมวลชน เป็นวิทยากรและเป็นโค้ช ในเรื่องการพูดให้กับผู้เข้าร่วมอบรมจนเธอได้ชื่อว่า เป็นผู้เชี่ยวชาญวิธีการสนทนาด้วยหลักจิตวิทยา ซึ่งถือเป็นบุคลแรกของประเทศเกาหลีใต้ ที่นำเรื่องนี้ออกมาเผยแพร่สู่สาธารณชน

ทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นในสังคมของประเทศใดในแถบใดของโลก การพูดดูจะเป็นหัวใจหลักของการเปลี่ยนแปลงในทุกสิ่งทุกอย่าง จะทำให้ทะเลาะกัน จะทำให้รักกัน จะทำให้คนมีกำลังใจ จะทำให้คนหมดกำลังใจ ทุกอย่างสร้างได้จากการพูดทั้งนั้น

ยิ่งโดยเฉพาะนักการเมือง ดูเหมือนว่าการพูดคือ คือ อนาคตของตัวเอง เรียกว่า ใครอยากสร้างอนาคตตัวเอง หรือจะทำลายอนาคตตัวเอง การพูดนี่แหละคือ สิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จอย่างที่คุณต้องการ

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ จะทำให้คุณรู้ถึงวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีงาม จะบอกถึงวิธีการลดความขัดแย้ง โดยอาศัยแนวทางของหลักการทางจิตวิทยา ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้เรียนรู้จากวิธีการในหนังสือเล่มนี้ มันจะเหมือนกับ คุณมีเวทย์มนตร์คาถามหาระรวยที่จะทำให้คู่สนทนาของคุณอ่อนระทวย เคลิบเคลิ้มไปอย่างที่คุณอยากให้เป็น ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ได้ในทุกกรณีของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาชีพ การสร้างคุณค่าทางหน้าที่การงาน การสร้างความปรองดองในสังคม และหมู่คณะ ราคาซื้อขายก็แค่ เพียงเล่มละ 195 บาทเท่านั้น

แม้ตอนนี้คุณยังไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้เลย แต่เท่าที่ผมบอกมาอย่างนี้ คุณเห็นด้วยเหมือนผมหรือไม่ว่า ท่านนายกรัฐมนตรีของไทย น่าหามาอ่านมากที่สุด

แนวคิดในการสื่อสาร และการสื่อสารระหว่างบุคคล พร้อมตัวอย่างสถานการณ์การสื่อสารระหว่างบุคคล

“การสื่อสารระหว่างบุคคล จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ” เขียนโดย “ขนิษฐา จิตแสง” ราคา 340 บาท เป็นหนังสือที่ มุ่งเสริมสร้างความเข้าใจ แนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสารระหว่างบุคคล รวมทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพและความสำเร็จในการสื่อสารระหว่างบุคคล เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ขจัดความขัดแย้ง และชักจูงใจ โดยครอบคลุมสาระสำคัญด้านแนวคิดในการสื่อสาร และการสื่อสารระหว่างบุคคล บทบาทและความสำคัญของการสื่อสารระหว่างบุคคล วัตถุประสงค์การสื่อสารระหว่างบุคคล ปัจจัยด้านตนเองปัจจัยด้านคู่สื่อสาร ปัจจัยด้านสื่อ ปัจจัยด้านสารและการสร้างสาร และปัจจัยด้านบริบทสิ่งแวดล้อม พร้อมตัวอย่างสถานการณ์การสื่อสารระหว่างบุคคล ที่สอดคล้องกับเนื้อหาประกอบการอธิบาย เพื่อเชื่อมโยงทฤษฎีสู่การปฏิบัติ เชื่อมโยงหลักการสื่อสาร และการสื่อสารระหว่างบุคคลกับบริบทการสื่อสารในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ตำราทักษะชีวิตที่ใช้ได้จริงในสังคม แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เพื่อการดำเนินชีวิต

“ทักษะชีวิต” เป็นหนังสือในแนวการสร้างแรงบันดาลใจให้กับชีวิต เขียนโดย “อภิชาติ แดงจำรูญ” ราคา 210 บาท โดยเรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ มีการจัดลำดับการสอนอย่างมีระบบ มีเป้าหมาย ไม่เน้นการท่องจำ ทำให้ง่ายต่อทั้งผู้สอนและผู้เรียน ทั้งแนวคิด ทฤษฎี หลักการ สามารถนำมาเป็นทักษะชีวิตที่ใช้ได้จริงในสังคม โดยการสะท้อนการเรียนรู้ครบทั้ง 3 ด้าน คือ สุตมยปัญญา จินตมยปัญญา และภาวนามยปัญญา ที่จะทำให้ผู้เรียนมีความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าของตนจนนำไปสู่การเห็นคุณค่าของผู้อื่น รู้วิธีการสื่อสารกับตนเองและผู้อื่น ด้วยความเข้าใจ มีเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น สามารถจัดการอารมณ์และความเครียดของตนเองได้ มีสติ รู้เท่าทันในสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นโทษ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์

‘กระบี่’มีอะไรมากมายที่น่าไปเที่ยวพักผ่อน หาอ่านได้ใน อสท เล่มล่าสุด แจ่มแจ๋วทุกพื้นที่

อนุสาร อสท ฉบับล่าสุด แนะนำจังหวัดกระบี่ อย่างละเอียดทั้งบนบกและในน้ำ ด้วยเรื่องที่ อ่านง่าย เพลิดเพลิน ภาพที่สดใส สวยงาม ชวนให้เคลิบเคลิ้ม ในเล่มนี้ มีเรื่องราว มากมาย อาทิ พาไปรู้จักกับ พีพี เกาะสวรรค์ ณ คืนวันหาญกล้า 2 ปี พีพีโมเดล เขียนโดย อภินันท์ บัวหภักดี ปรมาจารย์นักเขียนท่องเที่ยว ที่อ่านสนุกเข้าใจง่าย อ่านแล้วอยากไปมั่ง ,เรื่อง อาณาจักรโลกสีเขียวที่กระบี่ โดย สมศักดิ์ ล่ำพงศ์พันธุ์, เรื่องเพลินตา ลันดา โดย ปิยาภรณ์บัณฑุชัย,เรื่อง ณ แหลมสัก แล้วคุณจะหลงรักเมืองกระบี่ โดย วรนัย พงศาชลาธร, เรื่อง กระบี่ เช้ายันเย็น เป็นทะเล โดย เชษฐา นุ้ยเล็ก นักเขียนอีกคน ที่อ่านแล้ว อยากไปในทันที, เรื่องเกาะกลาง บ้านกลางทะเลหน้าเมืองกระบี่ โดย ฐากูร โกมารกุล ณ นคร แม่เหล็กอีกคนในจำนวน นักเขียนสารคดีท่องเที่ยว จำหน่ายเล่มละ 85 บาท

กว่าจะผ่านได้แต่ละเขตล้วนหืดขึ้นคอทั้งนั้น ‘กระบี่เหินพิชิตฟ้า’ผ่านมาถึงเล่มสามแล้ว

“กระบี่เหินพิชิตฟ้า” เล่ม 3 งานเขียนของ“หว่อซือชีหงสื้อ” แปลเป็นไทย โดย “หลินหยาง” ราคา280 บาท เรื่องราวอันเป็นเส้นทาง ก้าวเข้าสู่ แวดวงยุทธจักรในการบำเพ็ญตน ซึ่งแบ่งพื้นที่ออกตามเขตใหญ่ๆ สามเขต อันได้แก่ เขตชั้นหลังฟ้า หลอมปราณ 12 ระดับ เพื่อเข้าสู่ประตูพิชิตเซียน เขตที่ สอง เขตขั้นก่อนนภา แดนโอสถาอนัตตา แดนโอสถเที่ยวแท้ และแดนโอสถทิพย์ กับ เขตที่สาม เขตขั้นจิตเอกะ ยังคงดำเนินต่อไป อย่างลำบากยากเข็น ที่กว่าจะผ่านมาได้แต่ละเขต สร้างความตื่นเต้น และประหลาดใจให้กับผู้เกี่ยวข้องอย่างนึกไม่ถึงทีเดียว

หนังสือเด่น : ‘เจาะเวลาหาโจโฉ’ อีกบทเรียนของ ‘นักเขียน’ #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

Published March 12, 2020 by SoClaimon

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/477756

หนังสือเด่น : ‘เจาะเวลาหาโจโฉ’ อีกบทเรียนของ ‘นักเขียน’

หนังสือเด่น : ‘เจาะเวลาหาโจโฉ’ อีกบทเรียนของ ‘นักเขียน’

วันอาทิตย์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

“เจาะเวลาหาโจโฉ” เป็นเรื่องราว ใกล้ชิดกับตัวของ โจโฉ แบบที่ ไม่มีการกล่าวขานไว้ใน ประวัติศาสตร์ละเอียดมากนัก โดย “เกิงซิน” นักเขียนหน้าใหม่ ที่ จินตนาการมาจากเกร็ดประวัติศาสตร์ ถ่ายทอดผ่านตัวละครชื่อ “เล่าฉ่วง” ถึงเรื่องราวส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโจโฉอย่างไม่เป็นทางการในประวัติศาสตร์อันเกี่ยวกับชีวิตการสู้รบเพื่อการกอบกู้แผ่นดินจีน

จากเล่มที่ 1 จนมาถึงเล่มที่ 7 ใครที่อ่านติดต่อมาอย่างสม่ำเสมอคงได้รับ สาระที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาจากในบันทึกประวัติศาสตร์หลายเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตครอบครัว ทำให้ นิยาย เรื่องนี้ อ่านแล้ว เกิดอารมณ์แปลกๆ อีกอารมณ์หนึ่งที่ ต้องถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่า “มันเป็นความจริงมากน้อยแค่ไหน”

และการที่เราต้องติดตามอ่าน นิยายเรื่องนี้ต่อไป ก็เพราะประเด็นที่ว่า“มันเป็นความจริงมากน้อยแค่ไหน”นี่เอง เพราะจะว่าไม่จริง มันก็มีเรื่องราวที่เคยกล่าวไว้ในประวัติศาสตร์เหมือนกันจะว่า จริง ก็ไม่แน่ใจว่า แล้วทำไมจึง ไม่มีใครกล่าวถึงมากกว่าที่ บันทึกไว้

รวมความแล้ว จึงสรุปได้ว่า “นี่คือเสน่ห์ หรือ หัวใจสำคัญ” ของงานประพันธ์ คือ ทำให้คนอ่าน สงสัยมากเท่าไรก็ยิ่งอยากหาคำตอบให้มากเท่านั้น

และหัวใจสำคัญนี้แหละคือ “กุญแจ”ที่จะไขไปสู่ความสำเร็จของการเป็นนักประพันธ์

ในภาวะที่ แวดวง งานประพันธ์ หรือ งานเขียนจะ แปรสภาพไปจากสภาพเดิมๆ คือ นักอ่านงานจากสิ่งพิมพ์น้อยลง แต่มิได้ฟังธงว่า ไม่มีคนอ่านงานเขียน ทว่า หากมองกันให้ลึกลงไปอย่างจริงๆ ปัจจุบัน การอ่านมีปริมาณของนักอ่านเพิ่มมากขึ้น เพียงแต่ สื่อที่นักอ่านจะหาอ่าน เปลี่ยนจาก สิ่งพิมพ์มาเป็น สื่อทางอากาศ ที่รับรู้ได้โดยไม่ต้อง หาเอาจากสื่อสิ่งพิมพ์

เมื่อเห็นอย่างนี้จึงบอกได้เลยว่า วันนี้คือ โอกาสของคนชอบเขียน มากกว่ายุคใดๆ ที่ผ่านมา เพราะทุกคนมีโอกาสจะเผยแพร่งานของตัวเอง เมื่อไรก็ได้ และ มีที่ที่เปิดโอกาสให้เผยแพร่มากมาย โดยไม่ต้องลงทุน

ขอเพียงอย่างเดียว เราต้องมีอะไรที่โดดเด่นกว่าสิ่งที่เคยมีมากแล้ว และ นิยายเรื่อง “เจาะเวลาหาโจโฉ” คือตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้เห็นว่า หากเราหาอะไรที่แตกต่างออกมาได้ย่อมมีคนที่พร้อมจะอ่านของเราตลอดเวลา

เรื่องผีๆยังไม่จางไปจากความสนใจของเด็ก ผลงานการ์ตูนเกี่ยวกับความหลอนยังคงขายดี

“ผีเฮี้ยนตำนานหลอน” หนังสือการ์ตูนสำหรับเด็ก จากค่าย นานมี ยังคงรักษาระดับความน่าสนใจของเด็กได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่า วิกฤติการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์
จะถดถอยลงไปไม่น้อย ดังจะเห็นได้ว่า หนังสือในค่ายนี้ เรื่องของ ผีๆ มีออกมาจำหน่ายอยู่ตลอดเวลา อย่างในเล่มนี้ เป็นเรื่องราวของ วิญญาณหลอนในหลายแห่ง
หลายที่ทั่วโลก อาทิ เรื่องเสียงเคาะปริศนา เรื่อง ทัศนศึกษาสุดหลอน เรื่อง เซลฟีติดผีและเรื่อง รอยเท้าบนเพดาน ยังคงได้รับความสนใจจากกลุ่มนักอ่านเรื่องผีๆ อย่างเหนียวแน่น จำหน่ายเล่มละ 175 บาท

ว่าด้วยความเร็วในมุมของวิทยาศาสตร์ การ์ตูนวิทยาศาสตร์เพื่อความรู้และความบันเทิง

“แก๊งซ่าท้าทดลอง ตอน ศึกประลองความเร็ว”หนังสือการ์ตูนสำหรับเด็กแนวความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เล่มล่าสุด ออกวางแผนแล้ว คราวนี้เป็นการแข่งขันในเรื่องของ ความเร็ว ตามกฎเกณฑ์ในทางวิทยาศาสตร์ที่เด็กๆ เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วจากในโรงเรียน โดยผู้เขียนได้ผูกเรื่องให้ ทีมการแข่งขันระหว่าง ทีมนักเรียนเกาหลีเจ้าภาพ กับทีมนักเรียนจากนอร์เวย์ ซึ่งในขณะที่การแข่งขันจะตัดสินความแพ้ชนะทีมจากเกาหลีเกิดประสบอุบัติเหตุอย่างกะทันหัน ปัญหาที่ตามมาคือ แล้ว ทีมเกาหลีจะหาทางแก้ปัญหานี้อย่างไร เป็นหนังสือที่ให้ทั้งความสนุกสนานชวนให้ติดตาม และแฝงความรู้ในวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เข้าไปได้อย่างกลมกลืน ราคาเล่มละ 158 บาท

การเตรียมตัวภายหลังม่านเมฆาล่มสลาย เรื่องราวเล่มที่ 19 ของสัประยุทธ์ทะลุฟ้า

“สัประยุทธ์ทะลุฟ้า เล่มที่ 19” วางแผงแล้ว ในสัปดาห์นี้ งานเขียนของ “เทียนฉานถู่โต้ว” นักเขียนมือทองจาก เว็บไซต์ฉีเตียนจงเหวิน เรื่องราวยังคงดำเนินต่อไป แม้ว่าสำนักม่านเมฆาจะล่มสลายไปแล้วก็ตาม ซึ่งในเล่มนี้ เรื่องราวของสำนักม่านเมฆาถูกนำมาถกเถียงกันในหมู่จอมยุทธ์ว่า เหตุการณ์บ้านเมือง จะดำเนินกันต่อไปอย่างไร ด้วยการ เริ่มต้นจากการเรียกประชุมของเซียวเหยียน ด้วยการ กล่าวให้ทุกคนในห้องประชุมได้ยินได้ฟังว่า “สำนักม่านเมฆาล่มสลายแล้ว ความเห่อเหิมทะเยอทะยานของหยุนซานก็ดับสูญไปด้วย ทว่าทุกท่านคงทราบ สถานการณ์ของจักรวรรดิเจียหม่าเราบนภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมหาพิภพค่อนข้างต่ำต้อย” แล้วพวกเขาจะต้องทำตัวกันอย่างไร ในเล่มนี้คือทางออกที่จะไขปัญหาทั้งหมด

จินตนาการในแนวเยาวชนนิยมอ่าน วิญญาณหลอนผนึกกำลังภายในโบราณ

“บันทึกเลือดล้างบัลลังก์แห่งรัชศกซิ่งซี”งานเขียนของ “หงจูเลีย” แปลเป็นไทยโดย “อรจิรา” เล่มที่ 2 ออกวางจำหน่ายแล้ว หนังสือเล่มนี้ เป็นผลงานอีกเรื่องหนึ่งที่ ถูกนำไปทำเป็น หนังสือการ์ตูน เพื่อเปิดตลาดกับ แฟนนักอ่านในระดับอายุยังไม่เกินระดับเยาวชน เนื่องจาก เนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้น ไม่ได้เป็นการ นิยายกำลังภายใน ตามแบบฉบับ โบราณอย่างเดียว แต่แฝงความเหลือเชื่อในแนวจินตนาการ ซึ่งเป็นความชอบของคนในระดับวัยรุ่นเข้าไปด้วย โดยให้ตัวเอกของเรื่อง เมื่อตาย
ไปแล้ว ยังสามารถหนีออกมาจากขุมนรกออกมาล้างแค้นคนบนโลกมนุษย์ได้อีกเมื่อกำลังภายในเจอกับวิญญาณหลอน เรื่องราวจึงยากที่จะกระจ่าง

หนังสือเด่น : ชีวิตส่วนตัวที่หลายคนอยากจะรู้ โดยเฉพาะกับคนชั้นสูงและผู้มีชื่อเสียง #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

Published March 1, 2020 by SoClaimon

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/476244

หนังสือเด่น : ชีวิตส่วนตัวที่หลายคนอยากจะรู้ โดยเฉพาะกับคนชั้นสูงและผู้มีชื่อเสียง

หนังสือเด่น : ชีวิตส่วนตัวที่หลายคนอยากจะรู้ โดยเฉพาะกับคนชั้นสูงและผู้มีชื่อเสียง

วันอาทิตย์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

ผมไม่ยืนยันหรอกนะครับว่า “คนที่ชอบไปสอดรู้สอดเห็น”เรื่องของคนอื่นๆ จะเป็นพวกเผือกหรือเปล่า แต่ผมยืนยันได้ว่า ความอยากรู้อยากเห็น เป็นธรรมชาติของคนที่มีมันสมอง เพียงแต่ว่า เจ้าของ สมองจะควบคุม สั่งการสมองให้เชื่อฟังได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเอง

พูดมาอย่างนี้ไม่ได้ จะว่าใคร แต่จะพูดถึงนิยายอิงประวัติศาสตร์จีนเรื่อง “หรูอี้ จอมนางเคียงราชัน” ซึ่งตอนนี้ ออกวางตลาดมาถึงเล่มที่ 9 แล้ว นับได้ว่า เป็นนิยายที่มีขนาดยาวไม่น้อย แถมยังไม่เห็นว่ามีท่าทีจะจบลงอีกด้วย แต่มีคนอ่าน ติดกันแบบ ใจจดจ่อว่า “เมื่อไรเล่มใหม่ออกมา” ขนาดนี้เชียวแหละ

หรูอี้ คือ สนมคนหนึ่งใน พระราชวังของฮ่องเต้ ที่มีสนมนับเป็นร้อย พูดกันง่ายๆก็คือ นิยายเรื่องนี้ คือ ชีวิตส่วนตัวภายในวังของฮ่องเต้ ผู้กุมอำนาจสูงสุดในแผ่นดินจีน
นั่นเอง

ด้วยอำนาจและหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ถึงขนาดนั้น ชีวิตจึงย่อมไม่เหมือนคนธรรมดาทั่วไป และตรงนี้เองที่ ทำให้ ใครๆ อยากรู้ เพราะคนส่วนใหญ่ ไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปรับรู้รับทราบได้ เมื่อมีคนนำมา ทำเป็นนิยายให้อ่าน จึงมีคนนิยมชมชอบกัน ที่ผ่านมามีตัวอย่างให้เห็นมากมาย อาทิ เรื่องของพระนางซูสีไทเฮา เรื่องของพระนางบูเซ็กเทียนเป็นต้น

หรูอี้ ก็อยู่ในท่วงทำนองเดียวกันนางเป็นสนมคนหนึ่งในวัง ที่บังเอิญกลายเป็นที่โปรดปรานของฮ่องเต้ จึงทำให้เกิด ความอิจฉา ริษยา แก่งแย่ง ชิงดี ชิงเด่นกัน เพื่อต้องการความเป็นหนึ่ง และเมื่อคนเรา ลองได้คิดที่จะเอาชนะคะคานกันละก็ เขาต้องทำทุกอย่าง เพื่อให้ได้ชัยชนะมาเป็นของเขา กลยุทธ์ทุกอย่างจึงถูกนำออกมาใช้ แบบว่า ไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็ต้องเอาด้วยกล ไม่ได้ด้วยมนต์ก็ต้องเอาด้วยคาถา

จึงไม่น่าแปลกใจที่ นิยายเรื่องนี้ ออกมาถึงเล่ม 9 แล้ว ยังไม่มีท่าทีว่าจะยุติพฤติการณ์ แถมยิ่งเข้มข้นมากขึ้นอีกด้วย

ใครที่ยังไม่ได้อ่าน และชอบการเรียนรู้ถึงสิ่งที่เราไม่มีโอกาสจะรู้ได้ง่ายๆ ลองหยิบนิยายเรื่องนี้มาอ่าน มันจะเป็น นิยายชุดอีกเรื่องหนึ่งที่คุณจะต้องจดจำไปนาน แต่ถ้าคุณไม่อยากให้เกิดความผูกพันอย่าได้หยิบมาอ่านเชียวนะครับ ดูผมเป็นตัวอย่าง พอหยิบมาอ่านเล่มแรก เลยสลัดไม่หลุด

Marketeer สะกิด ต้องไม่หยุดเรียนรู้ แต่ต้องเข้าใจว่าเรียนไปเพื่ออะไร

นิตยสาร Marketeer สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อแวดวงการตลาดฉบับ 234 ล่าสุด นำเสนอ เรื่องราวของการเรียนรู้ในสังคมยุคนี้เหมือนสะกิดให้ ทุกคนตระหนักเห็นถึงความสำคัญต่อการเปิดรับการเรียนรู้ ท่ามกลางกระแสที่มีแนวโน้มว่า เยาวชนคนยุคนี้ ไม่เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ ด้วยการพาดหัวเรื่องว่า “เราต้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้ แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือ เราต้องรู้ว่าเรียนไปเพื่ออะไร”โดยผู้เขียนเกริ่นนำว่า การเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองตลอดชีวิต คือหนทางเอาตัวรอดจากการเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็วอย่างเช่นทุกวันนี้อ่านแล้วให้อะไรที่เป็นภาพที่ชัดเจนทีเดียว นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของการตลาดครบถ้วนเหมือนเดิม ราคาฉบับละ 90 บาท

หวอชือซีหงสื้อ แปลว่า ฉันกินมะเขือเทศ นักเขียนจีนที่นามปากกาดังก่อนโครงเรื่อง

“หวอชือซีหงสื้อ” ผู้เขียนนิยายจีนกำลังภายใน เรื่อง“กระบี่พิชิตฟ้า” ประสบความสำเร็จในผลงานของตัวเองก่อนที่เรื่องราวจากจินตนาการจะถูกเผยแพร่ออกไป เนื่องจากนามปากกาของนักเขียนผู้นี้ มีความหมายว่า “ฉันกินมะเขือเทศ”สร้างความ น่าสนใจ ด้วยอารมณ์ชิลๆ ให้กับผู้ได้เห็นก่อนที่จะรับรู้โครงสร้างของเรื่อง ซึ่งเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ผลงานเรื่องนี้ของเขา ได้รับความสนใจจากนักอ่าน จนได้รับความนิยม ที่จัดอยู่ในระดับ แพลทินัม ของเว็บไซต์ฉีเตี่ยน ที่ มีเรตติ้ง เคียงคู่มากับงานเขียนของเทียนฉานถู่โต้ว ในเรื่อง สัประยุทธ์ทะลุฟ้า ตอนนี้ กระบี่พิชิตฟ้า วางตลาดเล่มที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ในราคาเล่มละ 280 บาท

การ์ตูนสำหรับเด็กแต่เหมาะกับผู้ใหญ่ยุคนี้ ทำให้เห็นถึงคุณค่าของการประหยัดที่ทุกคนต้องมี

“ครอบครัว ตึ๋งหนืด”เป็นการ์ตูนชุดสำหรับเด็กที่ให้ความสนุกสนานและอารมณ์ขันกับตัวละครน่ารักๆ แต่กวนๆ จนเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆ มายาวนาน ปรากฏว่าพอมาถึงวันนี้ เนื้อหาของการ์ตูนชุดนี้กลับไปสะดุดใจกับ บรรดาผู้ใหญ่ที่เป็นทั้งพ่อบ้านแม่เรือน หรือกลุ่มคนทำงาน เนื่องจาก สังคมไทยวันนี้ ฝืดเคืองในด้านเศรษฐกิจอย่างถ้วนหน้า ใครๆ ที่เคยได้อ่านการ์ตูนในชุดตึ๋งหนืดนี้จึงบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า การ์ตูนในชุดนี้ เหมาะกับผู้ใหญ่มากกว่าเด็กๆ ในยุคนี้ เนื่องจากเนื้อหาในเล่มจะบอกเล่าให้ทราบถึง วิธีการประหยัดค่าใช้จ่ายการรู้จักใช้เงินอย่างคุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายภายในบ้าน และนอกบ้าน ผู้เขียน แนะนำให้ประหยัด แม้แต่เรื่องการนำเอาของเก่าๆ นำมารีไซเคิล เพื่อใช้ให้คุ้มค่าต่อไป ราคา 158 บาท

เผยศาสตร์แห่งการนอนหลับและนอนฝัน เฉลยความสงสัยของผู้คนมานานนับเป็นพันปี

การ์ตูน แนวสาระ ทางด้านวิทยาศาสตร์ ในชื่อชุดว่า “WHY” ซึ่งมียอดจำหน่ายทั่วโลก ถึง 70 ล้านเล่มวางตลาด ในตอนที่ชื่อว่า “การนอนหลับและความฝัน” โดยมีเนื้อหากล่าวถึง เด็กหญิงและเด็กชายที่มีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันคือ คนหนึ่ง สามารถควบคุมความฝันได้ ส่วนอีกคนหนึ่ง มีอาการฝันร้ายอยู่เสมอ ผู้เขียนผูกเรื่องราวเพื่อให้เกิดความสนุก สำหรับเด็กๆ โดยให้เด็กทั้งสองนี้ ออกตามหา ผู้ขโมยความทรงจำ เรื่องราวจึงเต็มไปด้วยการผจญภัย ได้พบเห็นสิ่งต่างๆ มากมาย โดยเรื่องที่ถูกนำมาผูกเป็นเรื่องราวนั้น คือ สาระทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องการจะบอกให้เด็กๆ ได้รับรู้ถึงคุณสมบัติของสมองในตัวมนุษย์นั่นเอง ราคา 168 บาท

หนังสือเด่น : บันทึกชาติพันธุ์‘ไทยพวน’ วิวัฒนาการในรอบ 80 ปีที่ผ่านมา #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

Published February 29, 2020 by SoClaimon

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/474695

หนังสือเด่น : บันทึกชาติพันธุ์‘ไทยพวน’  วิวัฒนาการในรอบ 80 ปีที่ผ่านมา

หนังสือเด่น : บันทึกชาติพันธุ์‘ไทยพวน’ วิวัฒนาการในรอบ 80 ปีที่ผ่านมา

วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 06.00 น.

ผมเคยได้ดูเรื่องราวของ “ชาวไทยพวน” จากทีวีมาหลายครั้งแล้วและทุกครั้งก็รู้สึกประทับใจกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนกลุ่มนี้ ซึ่งว่ากันว่าเป็น ชนเชื้อชาติลาว ที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งบอกตรงๆ ว่า ได้ดูครั้งไร ก็เกิดความประทับใจทุกครั้งและ คิดอยู่เสมอว่าจะขอไปเยี่ยมชมอย่างใกล้ชิดสักครั้ง เพราะชอบและประทับใจกับ วัฒนธรรมประเพณีของพวกเขาเป็นอันมาก แม้จะได้เห็นจากจอทีวีในหลายเวอร์ชั่น แต่บอกตรงๆ ว่า ก็ยังไม่รู้สึกเต็มอิ่มกับความอยากรู้อยากเห็นของเรา จนกระทั่ง ได้มาเห็น หนังสือชื่อ “พวนเมืองพรหม เรื่องเล่าชีวิตชนบทของลูกพวนสิงห์บุรี” จึงต้องรีบอ่านทันที เพราะเนื้อหาในหนังสือ ย่อมให้ความละเอียดมากกว่าในจอทีวี.มากมาย

“พวนเมืองพรหม เรื่องเล่าชีวิตชนบทของลูกพวนสิงห์บุรี” เขียนโดย “สัมพันธ์ เรืองสกุล และ นวพร เรืองสกุล” มีขนาดความยาว 180 หน้าราคา 165 บาท เป็นหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของชาวไทยพวนอำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จากคำบอกเล่าของ ผู้เฒ่า ที่ย้อนอดีตไปเมื่อ 80 ปีที่แล้ว ของชาวไทย พวน ตั้งแต่วิถีชีวิตในวัยเด็ก การละเล่นต่างๆ งานฝีมือ เป็นวิถีชีวิตของชาวนาแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่มีความผูกพันของผู้คนกับวัด ตลอดจนประเพณีที่หาดูได้ยากในสมัยนี้ เช่นงานกำฟ้า การกวนข้าวทิพย์ เป็นต้น ทุกเรื่องราวที่ถูก กล่าวขานอออกมาคือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ที่มีความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ทำให้เห็นว่าความเจริญทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้แม้แต่บ้านและงานประเพณีต่างๆ ก็เปลี่ยนแปลงไป วิถีชีวิตของชาวไทยพวนจึงต้องปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะกับยุคสมัย

หนังสือเล่มนี้ จำเพาะเจาะจงไปที่ “พวนเมืองพรหม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี แต่วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม คงเป็นแบบอย่างเดียวกันหมด สำหรับ ชาวไทยพวน ซึ่งผู้เขียนได้ มีข้อความสันนิษฐานจากการบันทึกในประวัติศาสตร์มายืนยันให้ทราบว่า ชื่อ “พวน” มีผู้สันนิษฐานว่าเป็นการเรียกชื่อคนไทยหรือผู้ไท ตามสถานที่ ที่พวกเขาอาศัยอยู่ บ้างก็ว่าเป็นชื่อภูเขา และแม่น้ำตามที่ฝรั่งเศสเขียนว่า Pou-eun ส่วนคำว่า “ลาวพวน” ที่เป็นทางการคือในสมัยรัชกาลที่ 5 แบ่งการปกครองส่วนหัวเมืองเป็นระบบเทศาภิบาล ที่รวมหัวเมืองหลายหัวเมืองเข้าด้วยกันเป็นมลฑล เรียกคนในราชอาณาจักรลาว ว่า ลาวเวียงจันทน์ ลาวจำปาศักดิ์ ฯลฯ ตามถิ่นที่อยู่ต่อมาคำเรียกพวนว่าลาวพวนก็เลือนหายไปเมื่อมีพวนสองฝั่งโขงพวนฝั่งไทยจึงถูกเรียกว่า “ไทยพวน”

หนังสือเล่มนี้มีคุณค่า มิใช่แต่เฉพาะชาวไทยพวนเท่านั้นแต่มันเป็น สมบัติทางประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ที่มีคุณค่าแก่มวลมนุษย์โลกทุกชีวิต ที่สามารถทำให้ ชาวโลกได้เห็น วิวัฒนาการของความเป็นมนุษย์ในทุกท้องถิ่นและทุกชาติพันธุ์ ที่มิใช่มีแต่เรื่องราวต่างๆ ที่เป็นตัวหนังสือเท่านั้น แต่ยังมีภาพประกอบซึ่งเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อีกจำนวนไม่น้อยทีเดียว

เพิ่มทักษะเรื่องสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องอยู่ในยุคดิสรับชัน

“ทักษะการรู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 21” เขียนโดย “เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง” ราคา 160 บาท มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ทักษะใหม่ของการรู้สารสนเทศกับคนในศตวรรษที่ 21 บอกเล่าถึง แนวคิดเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ มาตรฐานการรู้สารสนเทศและตัวแบบการรู้สารสนเทศ ทักษะการรู้สารสนเทศที่ประกอบด้วยความสามารถด้านต่างๆ ได้แก่ การกำหนดความต้องการสารสนเทศ การค้นหาสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ การจัดระบบสารสนเทศ การสังเคราะห์สารสนเทศ การใช้สารสนเทศ เป็นต้น ซึ่งนับเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาทักษะอื่นๆ อาทิ ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหา ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการคิดเชิงระบบ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดสังเคราะห์ ทักษะการอ่าน ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนการเป็นผู้มีจริยธรรมและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

หลักกฎหมายลิขสิทธิ์ที่ควรรับรู้ โฟกัสไปที่ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2 ครั้ง

“หลักกฎหมายลิขสิทธิ์ และบทวิเคราะห์” เขียนโดย “ปริญญา ดีผดุง” เป็นหนังสือที่อธิบายหลักกฎหมายลิขสิทธิ์ เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติม 2 ครั้ง โดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 อันเป็นกฎหมายลิขสิทธิ์ที่บังคับใช้ในปัจจุบันของประเทศไทย ผู้เขียนได้จัดแบ่งหมวดหมู่การศึกษากฎหมายลิขสิทธิ์อย่างเป็นลำดับความคิดที่ต่อเนื่อง โดยมีตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องให้ศึกษาประกอบ นอกจากนี้ยังนำเสนอบทวิเคราะห์ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละส่วน และนำเสนอแนวทางแก้ไข เพื่อให้ผู้ศึกษากฎหมายลิขสิทธิ์ได้ศึกษากฎหมายนี้อย่างเข้าใจ วิเคราะห์วิจารณ์ นำไปสู่การปฏิบัติจริงสำหรับผู้ที่ศึกษาวิชากฎหมาย หรือผู้ที่สนใจ ต้องการหาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ ได้นำความรู้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ราคาเล่มละ 230 บาท

บันทึกชีวิตเล่มแรกของเป๊ก-ผลิตโชค อายนบุตร ลงลึกทุกซอกมุมของชีวิตที่อ่านแล้วน้ำตาซึม

“The Never Ending Story! by Peck Palitchoke” เป็นพอคเกตบุ๊คเล่มแรก ของเป๊ก-ผลิตโชค อายนบุตร จัดทำอย่างหรูหรา ปกแข็ง กระดาษอย่างดี ราคาจำหน่ายเล่มละ 599 บาทภายในเล่มประกอบด้วยเรื่อง และภาพที่สวยสดงดงามของเขา โดยมีเนื้อหาบอกเล่าถึงชีวิตตั้งแต่วัยเด็กที่ไม่ค่อยมีคนรู้ การเติบโตและเลี้ยงดูจากทางบ้าน ความผูกพันกับคุณพ่อ-คุณแม่ นิสัยและวีรกรรมสุดแสบในวัยเด็ก จนกระทั่งเริ่มเข้าสู่วงการ ไปยังจุดเปลี่ยนของชีวิต ช่วงที่มืดมนจนเกือบตัดสินใจอำลาเวที ตลอดจนวินาทีเปลี่ยนชีวิตที่ทำให้กลายมาเป็นซูเปอร์สตาร์ในดวงใจของแฟนคลับทั่วประเทศในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับแฟนคลับ รวมถึงบรรดาคนที่เป๊กรักที่อ่านแล้วทุกคนจะประทับใจจนน้ำตาซึม

‘ความทรงจำ ที่โปรยปรายในห้วงดารา’ปิดฉาก มีเพียงแสงช่วงโชติชัชวาลที่ทิ้งเอาไว้ให้คนทั้งโลกเห็น

นับได้ว่า เป็นนิยายรักขนาดยาวอีกเล่มหนึ่ง ในแวดวง นิยายโรมแมนติกของจีน ““ความทรงจำ ที่โปรยปรายในห้วงดารา” จบลงอย่างสมบูรณ์ในเล่มที่ 8 งานเขียนของ “ถงหัว” แปลเป็นไทยโดย “สรวลสุวรรณ” ราคาจำหน่ายเล่มละ 340 บาท เป็นการปิดเรื่องราว ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้น อย่างมีความสุข ด้วยข้อความที่ว่า “ตอนนี้ดาวกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางและตกลงมาจากฟากฟ้า มีเพียงแสงอันโชติช่วงชัชวาลที่พวกเขาทิ้งไว้ ที่ยังทอประกายอยู่ในอวกาศ คอยนำทางให้มนุษย์ก้าวไปข้างหน้า” ซึ่งหลายคนคงถึงกับสะอื้นอยู่ในอก เมื่อเรื่องราวต่างๆ ปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์ หลังจากที่ฝ่าฟันความสุขและทุกข์มาด้วยกัน

หนังสือเด่น : ศาสตร์แห่งความสำเร็จจากโค้ชเบอร์หนึ่งของโลก #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

Published February 16, 2020 by SoClaimon

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/473236

หนังสือเด่น : ศาสตร์แห่งความสำเร็จจากโค้ชเบอร์หนึ่งของโลก

หนังสือเด่น : ศาสตร์แห่งความสำเร็จจากโค้ชเบอร์หนึ่งของโลก

วันอาทิตย์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 06.00 น.

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้เห็นข่าวจากแวดวงการศึกษา ที่เขาคาดคะเนกันว่า ต่อไปข้างหน้า การกำหนดตั้งเงินเดือนสำหรับผู้ทำงาน จะไม่กำหนดด้วย วุฒิหรือใบปริญญา กันแล้ว แต่เขาจะดูที่ทักษะและความสามารถในการทำงานของแต่ละคน ถึงไม่มั่นใจก็มีความเชื่อว่า “โอกาสน่าจะเป็นไปได้”

อาจจะเป็นด้วยเหตุผลนี้หรือเปล่าไม่ทราบ ระยะนี้ สำนักพิมพ์ ซีเอ็ด พิมพ์หนังสือประเภท ฮาว ทู ออกมาวางจำหน่ายถี่ยิบแบบไม่เกรงกลัวต่อกระแส ดิสรัปชั่น เลย

“10X Your Income” เป็นหนังสือที่เขียน “Brian Tracy และ Michael Bolduc”แปลเป็นไทยโดย “วรัชยา คุณปสุต และสุพรรณบุล สุวรรณกิจ” หนังสือเล่มนี้ คนทั่วไปกล่าวกันว่า เป็นศาสตร์แห่งความสำเร็จจากไมเคิล โบลดัก (Michael Bolduc) ซึ่งเป็นโค้ชอันดับหนึ่งของโลก ที่จะพาคนอ่านไปสู่เป้าหมายความสำเร็จของชีวิตด้วยสภาวะที่งดงาม

หนังสือ 10X Your Income ไม่กำหนดประสบการณ์ของผู้อ่านว่า คุณจะเพิ่งก้าวเข้ามาเป็นเถ้าแก่ หรือเป็นเจ้าของธุรกิจยักษ์ หรือเป็นมนุษย์เงินเดือนก็ตาม ทุกคนสามารถนำเอาเนื้อหาไปปฏิบัติให้พบกับความสำเร็จได้เหมือนๆ กัน โดยผู้เขียนจะสอนให้ทุกคนทราบถึงวิธีเร่งรายได้ของคุณให้ทวีคูณในหลัก “10X” โดยใช้หลักคิดที่ถูกต้อง และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสมเป็นพาหนะนำพาคุณสู่เป้าหมายมีการอธิบายให้เห็นถึงวิธีการควบคุมวงล้อชีวิตและขั้นตอนการเร่งไปสู่เป้าหมายในชีวิตของคุณรวมถึงการมุ่งไปข้างหน้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้

ทั้งนี้ผู้เขียนมีความเชื่อว่าทุกคนสามารถที่จะทำเรื่องวิเศษสุดให้กับชีวิตของตัวเองได้เสมอกัน ซึ่งเขาเชื่อว่า ต้องมีคนมากมายเมื่อประสบความสำเร็จทางการเงินแล้ว บางทีจุดมุ่งหมายสูงสุดของแต่ละคนก็จะเปลี่ยนไป กลายเป็นการทำอะไรบางอย่างที่ให้เกิดความแตกต่างบนโลกใบนี้ และบางสิ่งบางอย่างที่เราทำนั้นจะช่วยเพิ่มและปรับปรุงชีวิตของคนอื่นให้ดีขึ้น และในโอกาสนั้น เราจะรู้สึกถึงการเป็นมนุษย์ และมีชีวิตที่สวยงามอย่างแท้จริง หนังสือเล่มนี้จะทำให้เรามองเห็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่เราคาดไม่ถึง นั่นคือการรู้สึกว่าคุณสามารถที่จะควบคุมชีวิตของคุณเองได้

วางแผงเรียบร้อยแล้ว ตามร้านหนังสือทั่วไปและร้านซีเอ็ด

นกยูงรำแพน จบลงอย่างบริบูรณ์ บทพิสูจน์ความรักกระจุ๋งกระจิ๋ง

“มหัศจรรย์รัก นายนกกระจอกเทศ” นิยายรักวัยรุ่นของนักเขียนจีนซึ่งฉีกแนวจากนิยายกำลังภายใน บทประพันธ์ของ “หานเหยียน” ในตอนชื่อว่า นกยูงรำแพน จบลงอย่างบริบูรณ์ในเล่มที่ 4 ที่นับว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง ในแวดวงวรรณกรรมโรแมนติก ซึ่งไม่มีใครคาดหวังว่า นิยายประเภทนี้จะสามารถแหวกเส้นของความนิยม ในรูปแบบนิยายกำลังภายในออกมาโลดแล่นอยู่ในตลาดหนังสือ ท่ามกลางความผันผวนของนักอ่าน ที่หันไป ให้ความสนใจ สื่อออนไลน์กันจนทิ้งสื่อสิ่งพิมพ์เอาไว้ให้หลายคนพากันวิตกว่าจะไปไม่รอด ใครที่ยังไม่เคยได้อ่านนิยายเรื่องนี้ ตั้งแต่แรก ไปหาอ่านกันได้ ราคาเล่มละ 280 บาท มีด้วยกันสี่เล่มจบแปลเป็นไทยโดย “เส้าเหวิน”

สัประยุทธ์ทะลุฟ้า เล่ม 18 วางตลาดแล้ว บรรดาปรมาจารย์ร่วมประลองยุทธ์แบบคาดไม่ถึง

“สัประยุทธ์ทะลุฟ้า เล่ม 18” งานเขียนของ “เทียนฉานกู่โต้ว”ในเล่มนี้ ผู้อ่านจะได้พบกับ ลีลาความมหัศจรรย์ของ ปรมาจารย์ของจอมยุทธ์ ซึ่งเต็มไปด้วย ความคาดไม่ถึงของ บรรดาปรมาจารย์แต่ละสำนัก หลายสิ่งหลายอย่างที่ หลายคนคาดหวังเอาไว้ พลิกผันลงอย่างไม่น่าจะเกิด ทั่วท้องฟ้า ขุนเขา เต็มไปด้วย แสงสี มหัศจรรย์ ยากที่จะมีใครคาดถึง ตัวอย่าง “คล้อยหลังเสียงกระบี่กังวานใส ประกายกระบี่ดุจรุ้งงามสายหนึ่ง พุ่งปราดจากภูเขาด้านหลังสำนักม่านเมฆา เพียงหายใจเข้าออกไม่กี่รอบก็ปรากฏขึ้นเหนือฟ้าจัตุรัสที่เละเทะยับเยินผืนนี้” “สตรีที่ปรากฏกายกะทันหัน ตะลึงงันกับความระเนระนาดกลางจัตุรัส ก่อนเบือนสายตามาทางหยุ่นยุ่นบนฟ้าที่กำลังมองนางอย่างงุนงง” แปลเป็นไทยโดย “ลี หลิ่นลี่” เล่มละ 280 บาท

สอนเด็กให้รู้จักเอาตัวรอดจากไฟฟ้า รู้ไว้ไม่เสียหาย ทุกวันนี้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้

จากเหตุการณ์ซึ่งไม่มีใครคาดคิด กรณีกราดยิงที่โคราช ทำให้เห็นได้ว่า ทุกวันนี้ ไม่มีอะไรที่จะป้องกันตัวเราได้ดีเท่ากับตัวเราเอง ดังนั้นการได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างสูงในสถานการณ์รอบตัวเอง หนังสือการ์ตูน เรื่อง “คุกกี้รัน” ตอน “เอาชีวิตรอดจากไฟฟ้า” เนื้อหากล่าวถึง แก๊งคุกกี้รัน ที่ต้องเข้าไปผจญภัยอยู่ใน สวนพฤกษา ต้องผจญกับปีศาจที่น่ากลัวแบบที่ไม่มีใครคาดคิด ซึ่งเป็นเรื่องที่เด็กๆ อ่านสนุก แต่เนื้อหาที่แฝงอยู่ คือการนำเสนอให้เด็กได้รับรู้ถึงอันตรายจากไฟฟ้าที่อยู่ข้างตัวของเราในทุกวันนี้นั่นเอง แล้วเราจะเอาตัวรอดจากอันตรายของไฟฟ้าได้อย่างไร มีบอกไว้ในเรื่องนี้ทั้งหมด เล่มละ 158 บาท

เรียนวิทย์ด้วยตัวเองที่บ้านก็เก่งได้ หนังสือภาพสำหรับเด็กๆเสริมความรู้ด้วยตัวเอง

“เก่งวิทย์ด้วยตัวเอง จนคุณครูตกใจ” เป็นหนังสือภาพแนววิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็ก โดยที่ผู้เขียนใช้ถ้อยคำสำนวนและการอธิบายที่เข้าใจง่าย ในเล่มนี้จะเป็นตอนที่กล่าวถึง สารและปฏิกิริยา ในร่างกายของมนุษย์ ด้วยการเริ่มจากเรื่องของ ธาตุต่างๆ จำนวนอะตอม กฎทรงมวลของสสาร การทำปฏิกิริยาด้วยอัตราส่วนที่เท่ากัน กฎสัดส่วนคงที่ ประเภทของปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน พร้อมภาพประกอบที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังมีบทฝึกหัดทบทวนฝึกฝนให้เด็กได้ทดสอบความเข้าใจอีกด้วย ราคาเล่มละ 265 บาท

หนังสือเด่น : หนังสือที่ (น่าจะ) มีค่าสำหรับคนยุคนี้ #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

Published February 9, 2020 by SoClaimon

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/471679

หนังสือเด่น : หนังสือที่ (น่าจะ) มีค่าสำหรับคนยุคนี้

หนังสือเด่น : หนังสือที่ (น่าจะ) มีค่าสำหรับคนยุคนี้

วันอาทิตย์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 06.00 น.

ประเทศไทยวันนี้ขอบอกว่า เป็น ช่วงที่“หาอะไรยึดมั่นเอาไว้ให้เป็นหลักยากมาก” เพราะเราไม่รู้ความจริงที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นแก่นสารจากผู้ที่เคยได้รับความเชื่อถือในทุกๆ มิติของสังคมเลย อาทิ คนส่วนใหญ่ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ชีวิตอยู่ยากเพราะเดือดร้อนในเรื่องเศรษฐกิจกันไปทุกหย่อมหญ้า แต่คนส่วนน้อยที่เป็นผู้บริหารประเทศบอกว่า เศรษฐกิจของประเทศรุ่งโรจน์ไปได้สวย, หรือเรื่องของ ข่าวสารที่ถูกเผยแพร่สู่สังคมที่เรียกกันว่าสังคมก้มหน้า ต่างกระจายเรื่องราวต่างๆ ออกมาอย่างต่อเนื่องแพร่กระจายออกไปยังมวลชนอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นความเชื่อของคนส่วนใหญ่ แต่วันดีคืนร้ายก็มีคนกลุ่มน้อยอันเป็นที่นับหน้าถือตาในสังคมผู้นำชุมชนออกมาบอกว่า สิ่งนั้นไม่เป็นความจริง สิ่งนั้นเชื่อถือไม่ได้ ทุกวันนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างในสังคมจึงกลายเป็น “สิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริง” เกลื่อนกลาดครอบคลุมไปทั้งประเทศ

เลยทำให้ต้องหันมามอง แวดวงวรรณกรรมประเภทหนึ่ง ที่ ผมเข้าใจว่า วันนี้ คงจะต้องกลายเป็น หนังสือดีเด่นของสังคมไทยยุคนี้นั่นคือ หนังสือ “ทำนายอนาคต” ซึ่งเป็น ศาสตร์แขนงหนึ่ง ที่เป็นมรดกตกทอดอยู่ในจิตวิญญาณของมนุษย์มานับเป็นพันๆ ปีแล้ว

แต่ก่อนอาจจะไม่ค่อยมีคนเชื่อถือมากมายนักเพราะความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่ในคำทำนาย มีทั้งถูกและผิด แต่เมื่อวันนี้ เรื่องราวต่างๆ ในสังคม มีความ ถูกและผิด ที่ เลวร้าย ยิ่งกว่า ศาสตร์คำทำนายเสียอีก น้ำหนักของ ความเชื่อถือ จึงถูกเทใส่ลงไปในศาสตร์ของคำทำนายเพิ่มมากขึ้นเพราะมองเห็น ความเป็นไปได้มากกว่า ข่าวสารที่เกิดขึ้นในสังคม

“คัมภีร์ปีชวด” เป็น ศาสตร์การทำนายอนาคต จัดทำขึ้นโดย “ซินแส” ที่จัดพิมพ์ออกมาจำหน่ายทุกปี นับมาถึงวันนี้ นับได้เป็น ปีที่ 24 แล้ว

เนื้อหาภายในเล่มจะประกอบไปด้วยการทำนายชะตาดวงเมือง(ประเทศไทย)ว่าในปีชวด(ปีนี้) ชะตาเมืองจะมีการผันแปรไปอย่างไรบ้างมีการบอกกล่าวให้ทราบถึง เทพเจ้าของจีน หลายๆ องค์ว่า มีความเป็นมาอย่างไร มีเรื่องราวของ ดวงชะตาชีวิตของคน ในแต่ละปี นักษัตร ว่า ในปีชวดปีนี้ แต่ละที่มีดวงวันเกิดในแต่ละคนจะ พบพานกับความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตอย่างไรบ้าง เริ่มตั้งแต่ ปี ชวด จนครบ 12 ราศี แบบเดือนต่อเดือนอย่างละเอียด ซึ่งจะบอกให้ ทุกคนได้ทราบว่า ตัวเองจะต้องเจอะเจอกับอะไร แถมยังหาทางออกสำหรับคน จะต้องเจอกับสิ่งไม่ดีให้มีหนทางแก้ไข ที่จะทำให้สิ่งที่ไม่ดีนั้น หรือสิ่งที่ร้ายนั้นลดทอนความเลวร้ายลงไปได้ ด้วยการแนะนำให้ทำบุญทำกุศลในแต่ละพิธีกรรม

ไม่เพียงเท่านั้นนะครับ หนังสือเล่มนี้ เรียกว่า มีทุกอย่างที่เหมือนจะ แนะนำชีวิตของคุณให้อยู่ได้อย่างสงบสุขและจะคอยเป็นเพื่อนบอกกล่าวให้คุณทำแต่ในสิ่งที่ดีๆ เพื่อให้เกิดความสบายใจและความสมหวัง บอกกันตรงๆ มีหนังสือเล่มนี้แล้ว อุ่นใจกว่ามีรัฐบาลชุดนี้อีก…จริงๆ นะเนี่ย ราคาเล่มละ 169 บาท

อ่านให้จบแล้วจะรู้ว่าทำไมมนุษย์จึงไม่เหมือนกัน เบื้องหลังความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของการร่วมกันทำ

“ศักยภาพแกร่งยกทีม”เป็นหนังสือแนววิชาการที่จะทำให้คนอ่านได้รับรู้ถึง สิ่งที่อยู่ภายในจิตวิญญาณของมวลมนุษย์ที่เรียกกันว่า ศักยภาพ ของแต่ละคนว่า มีประสิทธิภาพแตกต่างกันอย่างไรซึ่งเมื่ออ่านแล้วทุกคนจะเข้าใจได้ทันทีว่า ทำไม มนุษย์จึงมีความแตกต่างกันในแต่ละคน เป็นงานเขียนของ “ SHAWN ACHOR”แปลเป็นไทยโดย “อนุชยาน์ นนทการติวงศ์” จัดจำหน่ายโดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น ที่หาซื้อได้ง่ายเพียงแค่ดาวน์โหลด SE-ED Application ผ่าน Huawei  AppGallery ซึ่งภายในแอพพลิเคชั่น SE-ED  นั้น ลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้ทั้งหนังสือ, E-book, Audiobook และอื่นๆ อีกมากมาย

เรียนภาษาอังกฤษจากนิยายการ์ตูน สำหรับเด็กที่ต้องการจะเก่งด้านภาษา

“ไม่ยากถ้าอยากเก่ง GrammarX2” หนังสือการ์ตูนเกาหลี ที่มีเป้าหมายเพื่อ ปลุกเร้าให้เด็กๆ หันมาสนใจวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยเรื่องราวของการสืบสวนสอบสวนที่กล่าวถึง พิธีกรสาวน้อยคนหนึ่ง ปลอมตัวมาจัดรายการแทนพี่สาว เพื่อจะสืบสาวถึงเหตุการณ์ที่มีคนถูกทำร้าย โดยมีนางฟ้าคอยช่วยเหลืออยู่ข้างๆ อ่านแล้วทำให้เกิดความสนุกสนานชวนให้น่าติดตาม จัดจำหน่ายในราคา 158 บาท ออกมาเผยแพร่ในหลายๆ ตอนแล้ว โดยแยกอออกเป็น แต่ละหัวข้อที่ต้องการจะให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ สำหรับในเล่มนี้ มุ่งเน้นในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของ Grammar โดย เร่งรัดให้เด็กได้รับความรู้แบบ ทวีคูณ

เที่ยวชมทะเลขุนเขาที่แม่ฮ่องสอน ไม่มีที่ไหนจะงามและมากเท่ากับสบเมย

หากจะพูดถึงจังหวัดที่เต็มไปด้วยขุนเขา คงไม่มีที่ไหนเกินไปกว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้ชื่อเป็น ดินแดนของทะเลขุนเขาที่ “สุรศักดิ์ ตันตะโยธิน” เขียนเอาไว้ใน “นิตยสาร อสท.” ฉบับล่าสุด ไว้ว่า หากพูด “ถึงเมืองแห่งทะเลขุนเขาคงหนีไม่พ้นแม่ฮ่องสอน และถ้าถามว่า แล้วอำเภอไหนของแม่ฮ่องสอนที่มีภูมิประเทศเป็นทิวเขาสูง คำตอบคือสบเมย” จากนั้นเรื่องราวอย่างละเอียดพร้อมภาพของสบเมยก็ปรากฏอยู่ในนิตยสารเล่มนี้ จนอยากไปเห็นด้วยตัวตาเอง นอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่นๆ อีกหลายเรื่อง อาทิ ชายแดนชีวิตและทิศทางของบ้านปางห้า”เขียนโดย “ฐากูร โกมารกุล ณ นคร”, เรื่อง ออนเซ็นน้ำแร่และสายหมอกที่แจ้ซ้อน เขียนโดย“สมศักดิ์ ลำพงศ์พันธ์” จำหน่ายเล่มละ 85 บาท

สร้างวินัยเชิงบวกให้ลูกรัก กลยุทธ์พัฒนาทักษะตั้งแต่เริ่มแรก

“นิตยสาร Baby&Kid” ฉบับล่าสุด นำเสนอเรื่องเด่นของเล่ม จากงานเขียนของ “นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์” จิตแพทย์ แผนกจิตเวช โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ซึ่งเป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัว ด้วยการกล่าวถึง กลยุทธ์พัฒนาทักษะ การสร้างวินัยเชิงบวกให้ลูกรัก ที่ผู้เขียนกล่าวว่า “…เพราะการเลี้ยงลูกในยุคปัจจุบันอาศัยแค่ความรักอย่างเดียวคงไม่พอ ถ้าอยากให้ลูกเก่ง ดี มีความสุขอย่างรอบด้าน คุณพ่อคุณแม่ต้องมีทักษะอื่นๆ ในการเลี้ยงลูกด้วย นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ 101 การสร้างวินัยเชิงบวก เขียนโดย “ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร” และเรื่องกลใดสูตรเด็ดฝึกวินัยคุณหนูวัยเตาะแตะ โดย ธัชชา สุภาพ เป็นต้น ราคาเล่มละ 120 บาท

หนังสือเด่น : งานประพันธ์เพื่อการส่งเสริม ก.วัฒนธรรม-ก.ท่องเที่ยว ไม่ควรมองข้าม #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

Published February 2, 2020 by SoClaimon

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/470157

หนังสือเด่น : งานประพันธ์เพื่อการส่งเสริม  ก.วัฒนธรรม-ก.ท่องเที่ยว ไม่ควรมองข้าม

หนังสือเด่น : งานประพันธ์เพื่อการส่งเสริม ก.วัฒนธรรม-ก.ท่องเที่ยว ไม่ควรมองข้าม

วันอาทิตย์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 06.00 น.

สัปดาห์ที่แล้ว ที่คอลัมน์นี้ ผมเขียน “วอน” ไปถึงนักประพันธ์นิยายไทย ให้ เขียนเรื่องโดยใช้ธรรมชาติของประเทศไทยมาเป็นธีมนำเรื่องเพราะเห็นว่า สภาพภูมิประเทศของไทยนั้นมีความสวยงาม และมีความเร้นลับ มหัศจรรย์น่าทึ่งไม่แพ้ประเทศอื่นๆ เหมือนกัน

เลยไปค้นหานิยายเก่าๆ ของนักประพันธ์ไทยดูว่า มีใครเคยเขียนเอาไว้บ้าง ก็ไปพบกับนิยายเรื่อง “วสันต์ลีลา” งานเขียนของ “แก้วเก้า”ซึ่งตีพิมพ์เอาไว้เมื่อ เคือนมกราคม ปี พ.ศ.2542 ได้พบว่า “แก้วเก้า”ผูกบรรยากาศของธรรมชาติให้เข้ากับจินตนาการได้สนุกชวนให้ติดตามอย่างมากทีเดียว อ่านแล้วได้รับ อรรถรส ทั้งในด้าน พฤติกรรมและบรรยากาศรอบตัวได้ซึ่งเข้าไปถึงจิตวิญญาณทีเดียว

คงยังมีคนอีกไม่น้อยที่ยังไม่ได้อ่านนิยายเรื่องนี้ จึงขอนำเอาตัวอย่างบางช่วงบางตอนมายกเอาไว้ให้เห็นกันอีกครั้ง…..

“สถานที่ที่คนทั้งสามยืนอยู่ คือบริเวณแคบๆ ฝั่งหนึ่งของถนนที่คดเคี้ยวทอดไประหว่างไหล่เขา ขุนเขาฟากตรงข้าม ปกคลุมด้วยทิวสนสีเขียวครามสลับซับซ้อนใต้ฟ้าสีอ่อน เหมือนกลุ่มนางไม้ในชุดยาวระพื้นสีเขียวสด ยืนล้อมวงส่องเงาลงในกระจกสีเงินเรียบกระจ่างของทะเลสาบเบื้องล่างอยู่ชั่วนิรันดร์กาล”

“จากหน้าต่างกระจกที่รูดม่านไว้ มองออกไปเห็นถนนสายเล็กทอดผ่านหน้าบ้าน อากาศยังคงครึ้มชื้นเย็นเหมือนอุ้มฝนไว้อย่างที่มันเคยเป็นตลอดปี เมืองเล็กๆแทบจะเรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านแห่งนี้ แม้ว่าอยู่ริมทะเล แต่ก็ไม่เคยเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว มันอยู่นอกเส้นทางผ่านจากเมืองใหญ่เมืองหนึ่งไปสู่อีกเมืองหนึ่ง เป็นหมู่บ้านไร้โบราณสถาน หรือธรรมชาติสวยงามใดๆ ที่จะทำให้คนถิ่นอื่นแวะเวียนเข้ามาเยือน ยิ่งในยามฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว ว่างวายจากการสัญจรไปมาด้วยแล้ว ก็นิ่งสนิทเกือบจะเป็นเมืองเจ้าหญิงนิทราดีๆ นี่เอง”

นิยายเรื่องนี้บรรยากาศส่วนใหญ่อยู่ในต่างประเทศ เพราะหัวใจของเรื่องเกิดขึ้นในต่างประเทศ ที่ทำให้เราได้เห็นว่า การใช้บรรยากาศรอบข้างมาทำให้เกิดภาพนับได้ว่าเป็นความสำคัญอย่างหนึ่งที่ให้ทั้ง ความงามของอารมณ์ และการเปรียบเทียบ หรือเป็นอุปมาอุปไมยระหว่างสมองกับความรู้สึกได้เป็นอย่างดีทีเดียว

หากว่ากระทรวงวัฒนธรรม หรือ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ จะใช้กลยุทธ์อันเป็นอัจฉริยะของนักประพันธ์มาสร้างประโยชน์เพื่อให้คนรู้จักประเทศไทยมากๆ การตั้งเป้างานเขียนที่ใช้สภาพภูมิประเทศมาเป็นตัวนำเรื่องก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่น่าจะมองข้ามนะครับ

รู้จักสหภาพยุโรปทุกมิติของสังคม เริ่มตั้งแต่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

“บูรณาการสหภาพยุโรป” เขียนโดย “วิมลวรรณ ภัทโรดม”ราคา 240 บาท เป็นหนังสือเชิงวิชาการ ที่มีความหนา 289 หน้าซึ่งพูดถึงสหภาพยุโรป ที่เป็นการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคยุโรป ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในลักษณะแบบเหนือรัฐประกอบด้วยสมาชิก 28 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสันติภาพระหว่างประเทศในภูมิภาคยุโรป ภายหลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 รวมไปถึงการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแก่ประเทศสมาชิกและการมีบทบาทของ EU ในประชาคมโลก มีประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับสหภาพยุโรป สามารถให้เป็นข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับโครงสร้าง สถาบันหลัก กลไกการดำเนินงาน และกระบวนการการตัดสินใจของสหภาพยุโรปได้เป็นอย่างดี

จัดหนักจัดเต็มทั้งนิวยอร์ก มิลาน ลอนดอน พบกับ3 หนุ่มสุดฮอตทั้งอดีตและปัจจุบัน

นิตยสารแพรว ฉบับมกราคม 2563 พบกับ 3 หนุ่มสุดฮอตก้อง-สหรัถ, ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์ และนาย-ณภัทร พร้อมบทสัมภาษณ์จากหนุ่มๆ บนปก และสกู๊ปจากอดีตแบดบอยที่เคยสุดๆมาแล้วในทางรักแบบหลายเวอร์ชั่น อัพเดทบิวตี้ไอเท็มสีมงคล 2020 สวยด้วยเฮงด้วย สุขสมหวังสำเร็จทั้งเรื่องการงาน สุขภาพ และความรัก ตามติดด้วยเทรนด์ฮิตแบบจัดหนักจัดเต็มจากรันเวย์ทั้งนิวยอร์ก มิลาน ลอนดอน และปารีส ที่แพรวรวบรวมมาให้ ได้สัมผัสแบบสวยชิคติดแระแสไปพร้อมๆ กัน พิเศษสุดกับแนวคิดจากซีอีโอและเหล่าคนดังที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจ ตั้งเป้าหมายที่ไม่ว่าปลายทางจะเป็นอย่างไร แต่สิ่งที่ทุกคนจะได้รับแน่นอนคือ ความสุขและความภาคภูมิใจที่ได้ลงมือ ราคา 100 บาท

‘หนึ่งคำที่เป็นคุณ’ไม่ใช่หนังสือที่เก็บไว้บนหิ้ง ทุกคำจะบ่งบอกถึงตัวคุณแบบไม่มีอะไรต้องปิดบัง

“YOUR ONE WORD หนึ่งคำที่เป็นคุณ” เขียนโดย“EVAN CARMICHAEL” แปลเป็นไทยโดย “ภัลศลา วนันโท” เป็นหนังสือประเภท ฮาวทู ที่มีเนื้อหา บ่งบอกให้รู้ถึงความเร้นลับในตัวของคุณโดยผู้เขียน ขีดเส้นใต้เอาไว้ว่า ไม่ใช่หนังสือที่ถูกเก็บเอาไว้บนหิ้งแต่คุณจะต้องนำเอามันมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้คุณได้รู้จักตัวเองอย่างแท้จริง ไม่เสแสร้งหรือถูกกับดักที่เร้นลับมาบดบังสายตาจนมองเห็นตัวตนผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณค้นพบตัวตนที่แท้จริงไม่ใช่ตัวตนที่ฉาบไว้ด้วยการปรุงแต่งอันเกิดจากสภาพสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว ซึ่งหากเมื่อวันใดที่คุณได้รู้จักตัวตนของคุณแล้ว “อีแวน คาร์ไมเคิล”ยืนยันให้คุณเชื่อมั่นว่า ทุกอย่างในชีวิตของคุณจะพบกับความสำเร็จ ราคาเล่มละ 280 บาท

เจาะเวลาหาโจโฉ ยังไม่ปิดฉากชีวิต มาถึงเล่มห้า เรื่องราวยังคงดำเนินต่อไป

“เจาะเวลาหาโจโฉ” พิสูจน์ให้วงการนักอ่านได้เห็นว่า ชีวิตของ โจโฉ เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นที่สนใจของคนส่วนมาก เห็นได้จาก นิยายเรื่องนี้ ออกวางตลาดอย่างรวดเร็วในช่วงเวลารวดเดียว มาถึง เล่มที่ 5 ก้อยังไม่มีวี่แววว่าจะจบลง เพราะชีวิตของโจโฉยังคงโลดแล่นอยู่ในยุทธ์จักรนักสู้อย่างหน้าตื่นเต้นและชวนให้ติดตามทุกแง่มุม นิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่องนี้ เขียนโดย “เกิงชิน” โดยมี “น.นพรัตน์” เรียบเรียง เป็นภาษาไทยจำหน่ายเล่มละ 260 บาท

หนังสือเด่น : จากแรงบันดาลใจในอนุสาร อสท สู่จินตนาการของนักเขียนนิยายไทย #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

Published January 26, 2020 by SoClaimon

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/468622

หนังสือเด่น : จากแรงบันดาลใจในอนุสาร อสท  สู่จินตนาการของนักเขียนนิยายไทย

หนังสือเด่น : จากแรงบันดาลใจในอนุสาร อสท สู่จินตนาการของนักเขียนนิยายไทย

วันอาทิตย์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

ได้สัมผัสกับ อนุสารสาร อสท ฉบับเดือนธันวาคม ที่เขาเจาะจงแนะนำให้คนอ่านได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย ในส่วนที่เป็น ภูเขา และมหาสมุทร ทำให้นึกไปถึงนิยายจีนกำลังภายใน เรื่องหนึ่งในชุด “ภูผามหานที” ผลงานประพันธ์ของ “เฟิ่งเกอ” ซึ่งชุดล่าสุด เป็นตอนที่ชื่อว่า “คัมภีร์วิถีผู้กล้า” มีอยู่ด้วยกัน 8 เล่มจบ

ใครที่ได้อ่านนิยายจีนกำลังภายในเรื่องนี้มาแล้ว คงได้รับรู้ถึงสภาพของภูเขาและท้องทะเลในประเทศจีน ซึ่งหลากหลายไปด้วยหลายรูปแบบ แต่ละแห่งที่แฝงความสวยงาม ความลี้ลับและมนต์ขลังของสิ่งเร้นลับมองไม่เห็นที่แผ่รังสีกระทบออกมาให้ผู้ไปเยือนได้รับรู้ ทำให้เกิดความรู้สึกอยากไปเห็นของจริงว่ามันจะมีความรู้สึกเหมือนจากการสัมผัสด้วยตัวอักษรหรือไม่

เมื่อได้มาเห็น อนุสาร อสท ฉบับที่ให้ได้รับรู้เรื่องราวของ “ภูผามหาสมุทร”ในประเทศไทย ทำให้ต้องหยิบมาอ่าน และได้พบว่าภูเขาและท้องทะเลของไทยก็มีเสน่ห์ไม่แพ้ ภูผามหานทีของจีนเหมือนกัน

อนุสาร อสท ฉบับ ภูผามหาสมุทร ยังคงรักษาเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของหนังสือท่องเที่ยวเอาไว้อย่างสมบูรณ์ นั่นคือเรื่องของภาพ ที่ยังคงเต็มไปด้วยความคมชัด สวยงามด้วยมุมกล้องระดับศิลปิน และเรื่องราวที่เขียนขึ้น โดยนักเขียนสารคดีท่องเที่ยวมืออาชีพ อาทิ สุรศักดิ์ ตันตะโยธิน เขียนเรื่อง การเดินทางของภูผาถึงทะเลสีครามจากดอยตาปัง เขาตาหมื่นปี ถึงเกาะลังกาจิว, ฐากูร โกมารกุล ณ นคร เขียนเรื่อง เมืองคอง ไออุ่นในอ้อมกอดดอยไกล, พระคุณ บุณยเนตร เขียนเรื่อง ขนอม สิชลถนนสีคราม, ชตาทิพย์ อำพันทอง เขียนเรื่องสัมผัสสายหมอกและกระแสดาวบนเส้นทางงดงามจากน่านใต้สู่น่านเหนือ, อภินันท์ บัวหภักดีเขียนเรื่อง สงบสบาย ทะเลชายฝั่ง และ เชษฐา นุ้ยเล็ก เขียนเรื่อง เขาสก เกาะเต่า มีภูเขามีทะเล เป็นต้น

ทุกเรื่องดังกล่าว ทำให้เรามองเห็นถึงความสวยงามของภูมิประเทศของไทยที่ธรรมชาติสร้างสรรค์เอาไว้อย่างสวยงาม ไม่แพ้ประเทศอื่นใดในโลกเหมือนกัน

เลยทำให้นึกเลยเถิดฝากไปถึง นักประพันธ์นิยายของไทย น่าจะมีใครสักคน ลองสัมผัสธรรมชาติของไทยให้ลึกซึ้ง แล้วเขียนนิยาย ที่สอดแทรกจินตนาการของนักประพันธ์เข้าไปให้สนุกและกลมกลืนกับธรรมชาติ น่าจะเป็นทางเลือกอีกด้านหนึ่งของนักประพันธ์นิยายไทยนะครับ

เราประสบความสำเร็จมาแล้ว จากงานประพันธ์ที่นำเอา เรื่องอาหาร เรื่องหมอยา และเรื่องวิถีวัฒนธรรมไทยมาผูกเป็นเรื่องราวโด่งดังไปหลายเรื่อง ตอนนี้ลองเอาธรรมชาติมาจินตนาการเพื่อโปรโมทประเทศกันบ้างก็ไม่เสียหายอะไรนะครับ

ปลูกฝังเด็กให้รู้จักระบบนิเวศ การ์ตูนเด็กเพื่อการเรียนวิทยาศาสตร์

“แก๊งซ่า ท้าทดลอง” การ์ตูนของเกาหลี เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เด็กๆ เข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตประจำวัน ฉบับนี้ เป็นการเรียนรู้ในเรื่องของระบบนิเวศ เพื่อให้เด็กเข้าใจถึงความสำคัญและการรักษาระบบนิเวศให้สมบูรณ์ ด้วยการนำเสนอในรูปแบบของนิทานการ์ตูน เป็นเรื่องของกลุ่มเด็กๆ ที่มาร่วมกันแข่งขันงานทางด้านวิทยาศาสตร์ มีการเตรียมตัว การอาศัยเทคนิคที่จะต้องเอาชนะคู่ต่อสู้ การ์ตูนเด็กในชุดนี้นอกจากความสนุกสนานจากเนื้อหาแล้วยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กๆ มองเห็นความสำคัญของวิชาวิทยาศาสตร์ไปด้วย ราคาเล่มละ 158 บาท

อัตราส่วนทองและลำดับฟีโบนักชี เทียบเคียงวิชาคณิตศาสตร์กับธรรมชาติ

“อัตราส่วนทองและลำดับฟีโบนักชี” เป็นหนังสือภาพสำหรับเด็กของเกาหลี ที่บ่งบอกให้ นักอ่านวัยเด็ก ได้รับรู้ถึงอัตราส่วนของทองและความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทองและลำดับฟีโบนักชี ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เด็กๆ ได้รับรู้สัดส่วนของสารที่รวมกันเป็นทองแบบเข้าใจง่ายๆ ตามหลักการของวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งผู้เขียนจะมีทั้งภาพประกอบและเรื่องราวที่อ่านเข้าใจง่าย ไม่สับสน ที่จะทำให้เด็กๆ ได้รับรู้ถึงอัตราส่วนของทองตามหลักคณิตศาสตร์แล้วยังได้รับรู้ถึงการนำทองไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ อ่านสนุกและแฝงความรู้คณิต-วิทย์ไปพร้อมๆ กัน ราคา 225 บาท

ความทรงจำในห้วงดาราเล่มที่เจ็ด เซียวเจียวขึ้นเป็นครูฝึกในฐานทัพโอมินัส

“ความทรงจำในห้วงดารา” ผลงานของ “กงหัว” แปลเป็นไทยโดย “สรวลสุวรรณ” เล่มที่ 7 อออกวางตลาดแล้ว ในเล่มนี้ กล่าวถึง เซียวเจียว ที่ได้แสดงความสามารถออกมาอย่างเต็มที่เมื่อก้าวขึ้นไปเป็นครูฝึกที่หลายคนพากันให้ความเคารพนับถืออย่างสูงสุดแห่งฐานทัพโอมินัส ซึ่งแน่นอนว่าเซียวเจียวต้องไม่อยู่นิ่งแน่ๆและจำต้องมีลูกเล่นที่แปลกใหม่ออกมาโชว์ให้นักอ่านได้ประทับใจอย่างแน่นอน ตัวอย่าง “ผู้หญิงคนนี้คิดจะใช้กำลังของตัวเองคนเดียวเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของทั้งอวกาศ ต้องการนิยามรูปแบบระหว่างมนุษย์กับต่างพันธุ์ เธอบีบตัวเองไปจนถึงขอบหน้าผาแล้ว หากก้าวพลาดไปเพียงก้าวเดียวก็จะไม่ได้กลับมาอีกตลอดกาล”

เมื่อหนุ่มสาวต่างความคิดต้องมาพบกัน เรื่องราวที่ไม่คาดฝันจึงเกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึง

“ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง” งานเขียนของ“เสวียหม่านเหลียง” แปลเป็นไทยโดย “เกาเฟย” เป็นเรื่องของหนุ่ม-สาวต่างระดับที่ต้องมาพบพานกันบนความหวาดระแวงและความคิดที่ต่างขั้ว แต่ทั้งสองเมื่อพบกัน ความแตกต่างกลับกลมกลืนกันได้อย่างลงตัว แต่ยังคงความไม่แน่ใจไว้กับคนทั้งสอง เนื่องจากคนหนึ่งเป็นถึงองค์รัชทายาทที่เป็นรองเพียงแค่ฮ่องเต้เท่านั้น ส่วนอีกคนหนึ่งเป็นเพียงนางกำนัลที่ต่ำต้อยซึ่งมีอดีตที่เจ็บปวดซ้ำซ้อน เมื่อได้มาพบกับองค์รัชทายาท ที่มีแต่คนจับจ้องจนต้องระแวงคนทุกคนไปหมด แต่เมื่อทั้งสองถูกกำหนดให้ต้องพบกันอะไรจะเกิดขึ้น ราคาเล่มละ 270 บาท

หนังสือเด่น : เจาะอดีตไปพบโจโฉ ค้นหาศักยภาพว่าเป็นพระเอกหรือผู้ร้าย #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

Published January 19, 2020 by SoClaimon

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/467122

หนังสือเด่น : เจาะอดีตไปพบโจโฉ  ค้นหาศักยภาพว่าเป็นพระเอกหรือผู้ร้าย

หนังสือเด่น : เจาะอดีตไปพบโจโฉ ค้นหาศักยภาพว่าเป็นพระเอกหรือผู้ร้าย

วันอาทิตย์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

ผมสัมผัสกับนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่อง สามก๊ก มาทั้งแบบวรรณกรรม และภาพยนตร์ ซึ่งไม่ว่าจะอ่านครั้งใด หรือ ดูภาพยนตร์คราใด ก็ให้ต้องติดตามจนจบ ทั้งๆ ที่รู้เนื้อหาเป็นอย่างดีแล้วว่า ตัวละครแต่ละตัวจะเป็นไปอย่างไร แต่ความน่าติดตามและทำให้ต้องติดตาม มันอยู่ที่กลวิธีของการทำศึกสงคราม และใช้ชีวิตเพื่อการต่อสู้ในยุคที่แผ่นดินเกิดการแตกแยก ต่างคนต่างแย่งกันเป็นใหญ่ ซึ่งผู้ประพันธ์นิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่องนี้ คือ หลอกว้านจง เก่งและแยบคายที่แต่งเรื่องราวให้น่าสนใจทุกแง่มุม

และทุกครั้งที่ได้สัมผัสกับสามก๊กก็อดที่จะถามตัวเองไม่ได้ว่า เราจะจัดให้ตัวเอกของเรื่องคือ “โจโฉ” เป็นพระเอกหรือผู้ร้าย จึงจะถูกต้อง ซึ่งก็ตัดสินใจฟันธงลงไปไม่ได้สักที

วันนี้ได้มาเห็น นิยายอิงประวัติศาสตร์ที่เพิ่งแต่งขึ้นมา โดยนักแต่งหน้าใหม่ เป็นนักแต่งที่มีชื่อเสียงทาง “ออนไลน์”ชื่อ “เกิงซิน” คนผู้นี้ศึกษาประวัติศาสตร์ในยุคสามก๊กอย่างละเอียดแบบรู้กระจ่าง ไม่แพ้ผู้แต่งสามก๊กคนเดิม แต่เขามีมุมมองและแนวคิดที่แตกต่างกับคนแต่งคนเดิมอย่างสิ้นเชิง ทำให้เรื่องราวของตัวละครในสามก๊กหลายตัว ผิดแผกไปจากของเดิม โดยเฉพาะเมื่อเขาตั้งชื่อเรื่อง นิยายเล่มนี้ของเขาว่า “เจาะเวลาหาโจโฉ”จึงให้เข้าใจได้ในตอนแรกเมื่อเห็นชื่อว่า นิยายเล่มนี้จะต้องนำเสนอเรื่องราวของโจโฉเป็นพิเศษ และละเอียดมากกว่า สามก๊กฉบับดั้งเดิมแน่นอน

เจาะเวลาหาโจโฉ วางตลาดออกมา สามเล่มแล้ว จำหน่ายในราคาเล่มละ 260 บาทเป็นเรื่องราวอีกมุมมองหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับโจโฉ และเรื่องราวในยุคสามก๊ก ซึ่งแตกต่างไปจากของเดิมๆ ที่เราเคยสัมผัสมา

ตอนนี้ยังอ่านผ่านไปได้แค่สองเล่ม ทำให้พอจะหันกลับมานึกถึง ความสับสนข้องใจของตัวเองว่า คราวนี้เราคงจะตัดสินใจได้เสียทีว่าจะให้โจโฉ เป็นพระเอกหรือผู้ร้ายดี ในยุคที่ บ้านเมืองของจีนกำลังเกิดกลียุคในช่วงนั้น

เจาะเวลาหาโจโฉ ยังคงรักษาสภาพแวดล้อม ของชาวฮั่นในยุคนั้นได้อย่างไม่เปลี่ยนแปลงบรรยากาศยังมองเห็นความชุลมุนวุ่นวาย การเสาะหาผู้กล้า การแก่งแย่งเอาตัวรอด ซึ่งเชื่อได้ว่านิยายเรื่องนี้น่าจะเป็นอีกเล่มหนึ่งที่แฟนคลับของสามก๊ก ถึงยังไงก็ไม่น่าพลาดที่จะต้องหามาอ่าน

‘ไดโกะ’เสกชีวิตใหม่ให้นักอ่านเพื่อการครองเรือน เคล็ดลับการสร้างความสุขมาครอบครองได้อย่างไร

“ไดโกะ สุดยอดนักจัดระเบียบ เสกชีวิตใหม่ให้คุณ” งานเขียนของ “Mentalist DaiGo” เป็นหนังสือที่ตั้งใจจะช่วยให้ทุกคนมีชีวิตที่เป็นระเบียบ มีชีวิตที่เป็นระบบ สะอาดหมดจด ทั้งความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อม หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือที่ต้องการ การจัดห้องให้สะอาด แต่เป็นหนังสือที่จะบอกว่า การจัดของจะช่วยให้คุณใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ขึ้น และคว้าความสุขมาครอบครองได้อย่างไร.. ในเล่มนี้คุณจะได้พบกับวิธีจัดของให้มีแต่ของดีและสำคัญ เคล็ดลับตัดใจโละของ เทคนิคจัดโต๊ะ กระเป๋า ตู้เสื้อผ้าแบบมือโปรเทคนิคจัดตารางชีวิตให้ใช้เวลาเต็มที่ และอื่นๆ อีกมากมาย แล้วคุณจะพบว่า การจัดของจะทำให้คุณใช้พลังกาย พลังใจ เงิน และเวลาที่มีจำกัดไปกับสิ่งที่สำคัญจริงๆ ราคาเล่มละ 220 บาท แปลเป็นไทยโดย “ธมกร ศรีกิจกุล”

เปิดพฤติการณ์ปล้นอาวุธปืนเจาะไอร้อง จุดประกายความฝันของคนไทยเพื่อชายแดนใต้

“ดับฝันมายาวี” นวนิยายที่มีพื้นฐานจากชีวิตจริง จาก ปฏิบัติการ “รามสูร” โค่นอำนาจมืด 3 ชายแดนใต้ เขียนโดย “ภานุมาศ ทักษณา” อดีตนายทหารหน่วยข่าวกรองและนักข่าวหนังสือพิมพ์ ที่จินตนาการจากสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มตั้งแต่การปล้นอาวุธปืนที่ค่ายปิเหล็ง อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส มีข้อมูลที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ซึ่งจะช่วยจุดประกายความฝันของคนไทยที่มุ่งหวังจะเห็น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับมามีความร่มเย็นสงบสุขดังเดิมอีกครั้ง รวมทั้งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเกิดความร่วมมือร่วมใจกับแก้ไขได้อย่างเด็ดขาดอีกด้วย จำหน่ายเล่มละ 350 บาท

เมื่อผู้ต้องหาไม่พูด!ตำรวจจะจัดการอย่างไร คลี่คลายปมปริศนาลึกลับของคดีฆาตกรเงียบ

หนังสือ “ปมเลือดไม่เงียบ หรือ The Silent Patient” เขียนโดย “Alex Michaelides” และ “วรินทร์ วารีนุกูล” นำมาแปลเป็นภาษาไทย” เป็นเรื่องราวของ อลิเซีย เบเรนสัน จิตรกรสาวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์ ซึ่งถูกจับในข้อหาฆาตกรรมโหดสามี เมื่อเธอตื่นขึ้นมาแล้วพบว่า ตัวเธอยืนอยู่หน้าภาพวาด ซึ่งเป็นภาพเหมือนตัวเอง… มือถือพู่กันที่มีสีแดงกำลังหยดลงมาร่างเปลือยเปล่า รอยแผลเป็นยังหมาดใหม่บนข้อมือทั้งสองข้าง เธอกำลังวาดภาพ หากผืนผ้าใบตรงหน้าเธอในภาพกลับว่างเปล่า ริมฝีปากแย้มเผยอ ทว่า…เมื่อตำรวจสอบสวนเธอ เธอไม่ปริปากพูดอะไรทั้งสิ้น แต่ศาลตัดสินให้เธอพ้นคุก และเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจิตเวช ไม่มีใครรู้ความจริงของคดีนี้ เพราะตั้งแต่สามีตายอลิเซียไม่พูดอีกเลย จนกระทั่งนักจิตบำบัดหนุ่มคนหนึ่งยื่นมือเข้ามาเพื่อช่วยให้เธอพูด และหวังคลี่คลายปมปริศนาลึกลับของคดี ราคาเล่มละ 299 บาท

ชีวิตพื้นๆที่ไม่ธรรมดาซึ่งคนทั่วไปนึกไม่ถึง ความรักของหนุ่มสาวตั้งแต่วัยเด็กจนเป็นผู้ใหญ่

“มหัศจรรย์รักนายนกกระจอกเทศ” นิยายรักพื้นๆที่ดีที่ผลในผลงานของ “หานเยียน” แปลเป็นไทยโดย “เส้าเหวิน”วางตลาดพร้อมกันสองเล่ม ในราคาเล่มละ 280 บาท เป็นนิยายรัก ที่มีเค้าโครงเรื่องพื้นๆ คือ กล่าวถึงคู่รักหนุ่ม-สาวคู่หนึ่ง ที่เรียนมาด้วยกันตั้งแต่ชั้นประถม มัธยมจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ทำให้เกิดความผูกพันแนบแน่น จนกลายเป็นความรัก เสน่ห์ของหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนเก่งที่ตัวเอาความประทับใจของชีวิต ที่บางช่วงบางตอนมาสะสมเอาไว้จนเป็นผลึกให้คนได้มองเห็นถึงความสำคัญของมิตรภาพที่ยากจะมีสิ่งใดมาเสมอเหมือน เป็นนวนิยายรักพื้นๆ ที่นักอ่านชาวจีนยกย่องให้เป็น เรื่องรักแบบพื้นๆ ที่กินใจไม่รู้คลาย

หนังสือเด่น : ต้อนรับนักเขียนแนวสืบสวนคนใหม่ ‘สจวร์ต เทอร์ทัน’ จากเรื่อง ‘คดีนี้ขอตาย 7 ครั้งฯ’ #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

Published January 12, 2020 by SoClaimon

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/465615

หนังสือเด่น : ต้อนรับนักเขียนแนวสืบสวนคนใหม่  ‘สจวร์ต เทอร์ทัน’ จากเรื่อง ‘คดีนี้ขอตาย 7 ครั้งฯ’

หนังสือเด่น : ต้อนรับนักเขียนแนวสืบสวนคนใหม่ ‘สจวร์ต เทอร์ทัน’ จากเรื่อง ‘คดีนี้ขอตาย 7 ครั้งฯ’

วันอาทิตย์ ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

วันนี้หากเราจะมองถึงโลกวรรณกรรมของไทย ในด้านของ นวนิยายสืบสวนสอบสวน จะมองเห็นจุดอ่อนได้อย่างชัดเจนว่า นักประพันธ์ของไทย ยังหาคนเขียนในด้านนี้เก่งๆ ชวนให้ติดตาม อย่างในอดีต อย่างเรื่อง เล็บครุฑเรื่อง เหยี่ยวราตรี เรื่อง อินทรีแดง ได้น้อยมากซึ่งอาจจะเป็นด้วยเหตุผลที่ว่า งานเขียนด้านสืบสวนสอบสวน จะต้องใช้จินตนาการในหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจินตนาอันซับซ้อนซ่อนเงื่อนของโครงเรื่อง เรื่องของกลวิธีในการสร้างสถานการณ์ เรื่องของ การต่อสู้ เรื่องของอาวุธ และในอีกหลายๆ เรื่องที่ต้องคำนึงถึงความสนุกสนาน และความเป็นไปได้ ย้ำชัดๆ โดยเฉพาะในเรื่องของ “ความเป็นได้” ต้องให้คนส่วนใหญ่อ่านแล้ว เห็นคล้อยตามไปด้วย

ในโลกวรรณกรรมของคนนักเขียนฝรั่ง ก็มีไม่มากคนนักที่จะเขียนให้คนส่วนใหญ่ยอมรับ อย่างเรื่องของ เชอร์ล็อก โฮมส์ หรือ เรื่องของอกาธา คริสตี้ แต่ก็ยังมี นักเขียนหน้าใหม่ๆ หลายคนที่หันมาสร้างสรรค์งานประเภทนี้

นิยายเรื่อง “The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle เขียนโดย นักเขียนหน้าใหม่ “สจวร์ตเทอร์ทัน” ที่ได้รับรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลนิยายเล่มแรกยอดเยี่ยมจาก The Costa Books Awards2018, รางวัลนิยายยอดเยี่ยมจาก The Book AreMy Bag Readers Awards 2018 ฯลฯ ซึ่งถูกนำมาแปลไทยโดย “โสภณา เชาว์วิวัฒน์กุล” ในชื่อว่า“คดีนี้ขอตาย 7 ครั้ง สืบฆาตกรรม เอเวอลินฮาร์ดแคสเซิล” เป็นนิยายสืบสวนสอบสวนที่น่าสนใจไม่น้อย ในแวดวงวรรณกรรมของวันนี้

เนื้อเรื่อง เริ่มจาก การตายของคนๆ หนึ่งซึ่งเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการสืบคดีที่เหนือจินตนาการ เมื่อ ชายคนหนึ่งตื่นขึ้นมากลางป่าโดยจำไม่ได้ว่าตนเองเป็นใคร แต่เมื่อเขาเดินออกมาก็พบกับคฤหาสน์แบล็กฮีทของตระกูลฮาร์ดแคสเซิล ทุกคนที่นั่นต่างทักว่าเขาคือคุณหมอท่านหนึ่ง ขณะที่เขากำลังมึนงงว่าตนเองใช่คุณหมอคนนั้นจริงหรือ และเขาเข้าไปอยู่กลางป่าได้อย่างไร ชายในชุดหมอกาฬโรคคนหนึ่งก็ปรากฏตัวตรงหน้า บุรุษลึกลับในชุดหมอกาฬโรคบอกว่าชายหนุ่มไม่ใช่หมอหรอก แต่ที่จริงเขาคือ “เอเดน บิชอป”ที่เข้าไปอยู่ในร่างของหมอคนนี้ต่างหาก เพื่อที่จะได้สืบคดีฆาตกรรม “เอเวอลิน ฮาร์ดแคสเซิล” ลูกสาวของตระกูลฮาร์ดแคสเซิล ซึ่งเธอจะถูกฆ่าในเวลาห้าทุ่มกลางงานเลี้ยงที่จะถูกจัดขึ้นในคืนนั้น และการที่เขาเข้ามาอยู่ใน “ร่าง” ของคนอื่นได้ก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นของคดีสุดพิสดารนี้

นิยายเรื่องนี้ ดำเนินไปอย่าง ชวนให้ติดตาม ตลอดทั้งเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ สมกับรางวัลที่ได้รับมา ก็คงต้องขอต้อนรับนักเขียนหน้าใหม่ อนาคตสดใสอีกคนหนึ่งในโลกวรรณกรรม“สจวร์ต เทอร์ทัน”จำหน่ายเล่มละ 495 บาทหนา 568 หน้า เล่มเดียวจบ

สัประยุทธ์ทะลุฟ้า เล่ม 17 นำเข้าสู่โลกโอสถ การช่วงชิงแข่งขัน เริ่มผันแปรออกไปตามกาลเวลา

“โอสถขวดแล้วขวดเล่าทยอยส่งถึงมือเซียวลี่ไม่ขาดสายตามระยะเวลาการเก็บตัวในห้องลับของเซียวเหยียน…เซียวลี่นอกจากยินดีปรีดายังเริ่มมองหาช่องทางจำหน่ายโอสถช่องทางอื่น การคลุกคลีอยู่ในดินแดนอนธกาลสองสามปี ทำให้เขาทราบว่าหากเขาต้องการเพิ่มคุณค่าของโอสถ มีเพียงการขายทอดตลาด จึงเป็นวิธีหมดจดงดงามที่สุด” “ร่างกายของมนุษย์เพียงรองรับไฟวิเศษได้หนึ่งชนิดเท่านั้น นี่คือความรู้ทั่วไปในกลุ่มคนปรุงยาต่างรู้กันทั่ว ช่วงที่เขาเก่งกล้าสุดขีดปีนั้น ยังกล้าดูดกลืนไฟวิเศษแค่ชนิดเดียวยิ่งไม่ต้องพูดถึงคนอื่น…”เรื่องราวของ “สัประยุทธ์ทะลุฟ้า เล่ม 17”งานเขียนของ “เทียนฉานกู่โต้ว”ยังคงดำเนินไปอย่างเข้มขึ้น ในโลกของ ยาวิเศษแห่งยุค

หรูอี้จอมนางเคียงราชัน เล่มที่ 7 จำหน่ายแล้ว เรื่องราวดำเนินต่อไป ตามความหวังของแต่ละคน

“หรูอี้จอมนางเคียงราชัน เล่มที่ 7”เหตุการณ์ทั้งดีและชั่วร้ายยังคงประดังประเด เข้าสู่ หรูอี้ อย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เธอรับไว้ได้และรับไว้ไม่อยู่ แล้วเธอจะต้องหาทางออกอย่างไร เรื่องราวของจอมนางแห่งยุค หรูอี้ พระสนมอันเป็นที่โปรดปรานของฮ่องเต้ยังคงดำเนินต่อไป เขียนโดย “หลิวเลี่ยนจื่อ” วางตลาดเล่มที่ 7 แล้ว

บางช่วงบางตอนของหรูอี้ “ไทเฮา เหยียดยิ้มเย็นชาเขี่ยปลอกเล็บทองสลักลายเมฆาประดับมุกบนนิ้วก้อย เอ่ยอย่างไม่อนาทรร้อนใจ “แต่ลำพังเพียงยากระตุ้นครรภ์ถ้วยเดียว ซูเฟยถึงอย่างไรก็ให้กำเนิดองค์ชายสิบต่อให้ฮ่องเต้เคยกระทำเรื่องราวเหล่านี้ ก็มิอาจยึดเอาเป็นเรื่องเป็นราว…” ความวุ่นวายเมื่อไรจะยุติสักที นั่นคือคำตอบที่จะต้องตามต่อไป

เปิดโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น มองโลกในแง่ดีด้วยนิทาน สั่งสมประสบการณ์การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นรูปแบบ

“นิทานสัตว์ป่า” เขียนโดย “ณิชา พีชวณิชย์” ภาพประกอบโดย “วรพรต ก่อเจริญวัฒน์” จำหน่ายเล่มละ 250 บาท เป็น งานเขียนในรูปแบบของ นิทานสำหรับเด็กประกอบภาพ กล่าวถึงเรื่องราวของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นตัวแทนมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ เป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงผู้คนในสังคม ที่ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับเพื่อนที่มีความแตกต่าง ซึ่งจะเป็นการทำให้เด็กได้เปิดโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น มองโลกในแง่ดี มีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น และมีทัศนคติที่ดีในการยอมรับความแตกต่างของเพื่อนมนุษย์ อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ซึ่งต้องอาศัยทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพราะสัตว์ทั้งหลายต่างต้องฟันฝ่าอุปสรรคไปพร้อมๆ กัน โดยต้องอาศัยความมุ่งมั่น การวางแผน การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน ของสัตว์น้อยใหญ่ในหนังสือเล่มนี้

อันตรายจากโรคอ้วนที่ควบคุมได้ด้วยตนเอง เล่าถึงแหล่งเกิดโรคอ้วนจากพันธุกรรมและอาหาร

“โภชนาการกับการควบคุมน้ำหนัก” เขียนโดย “สุวิมล ทรัพย์วโรบล, แพรว จันทรศิลปิน, วรัญญา เตชะสุขถาวร” เป็นหนังสืออิงวิชาการ ด้านโภชนาการ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงโรคอ้วนที่ส่งผลด้านลบต่อสุขภาพ นำมาซึ่งโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งปัจจุบันวิทยาศาสตร์การแพทย์พิสูจน์แล้วว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคอ้วนนั้นมีหลายสาเหตุ อาทิ สาเหตุจากพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต สภาพจิตใจ โรค และความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับระบบการเผาผลาญสารอาหารในร่างกาย ดังนั้น การควบคุมน้ำหนักจึงไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินปฏิบัติ ความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการกับโรคอ้วน จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ควรรู้หากต้องการควบคุมน้ำหนักอย่างปลอดภัยและได้ผลในระยะยาว หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงที่มาของน้ำหนักและองค์ประกอบของร่างกาย เพื่อให้ผู้อ่านได้ใช้ความรู้ประเมินความอ้วน และเข้าใจผลด้านลบของความอ้วนที่ส่งผลต่อสุขภาพ จำหน่ายเล่มละ 160 บาท

%d bloggers like this: