โครงการ ‘สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ’ รุ่น 2 #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/505267

โครงการ ‘สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ’ รุ่น 2

โครงการ ‘สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ’ รุ่น 2

วันอังคาร ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 15.41 น.

มัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์ กรรมการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานบริษัท บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่จบหลักสูตร โครงการสถาน ศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ รุ่นที่ 2ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการประชารัฐเครือสหพัฒน์ที่บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพวิชาชีพ และส่งเสริมค่านิยมให้นักเรียนมาเรียนอาชีวะมากขึ้น ตลอดจนเร่งผลิตผู้เรียนอาชีวะในสาขาที่ขาดแคลนให้เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศ โดยร่วมกับวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี พัฒนาหลักสูตรและพัฒนาองค์ความรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการตลาด ใช้เวลาเรียน 2 ปี เป็นการเรียนภาคทฤษฎีในสถานศึกษา 1 ปี และฝึกการทำงานจริงในสถานประกอบการ 1 ปี สำหรับพิธีมอบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องพุทธรักษา บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆ นี้

สานต่ออิ่มบุญกับผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้ ปี 8 มอบผลิตภัณฑ์ช่วยผู้สูงอายุยากไร้ มูลนิธิรามาธิบดีฯ #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/505046

สานต่ออิ่มบุญกับผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้ ปี 8  มอบผลิตภัณฑ์ช่วยผู้สูงอายุยากไร้ มูลนิธิรามาธิบดีฯ

สานต่ออิ่มบุญกับผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้ ปี 8 มอบผลิตภัณฑ์ช่วยผู้สูงอายุยากไร้ มูลนิธิรามาธิบดีฯ

วันอังคาร ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

เดินหน้าช่วยผู้สูงอายุ บริษัท ดีเอสจีอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้ (Certainty) ได้จัดโครงการอิ่มบุญกับผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้ เพื่อเป็นสื่อกลางช่วยเหลือด้านการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุยากไร้ มูลนิธิรามาธิบดีฯและสนับสนุนลูกกตัญญูในการลดภาระค่าใช้จ่าย เพื่อให้เขาเหล่านั้นสามารถดูแลผู้สูงอายุในด้านอื่นๆ ได้

น.ส.ชัชณี อนันต์วัฒนพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า “โครงการอิ่มบุญได้จัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 โดยมุ่งการช่วยเหลือไปยังกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุยากไร้ ด้วยการมอบเงินพร้อมผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 ล้านบาททุกปี ให้กับมูลนิธิรามาธิบดีฯ ซึ่งในปีนี้ส่วนหนึ่งจะถูกแบ่งไปใช้ในโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้ นอกจากการช่วยผู้ป่วยสูงอายุยากไร้แล้ว ยังต้องการสื่อถึงเรื่องของความกตัญญู การดูแลผู้สูงอายุในบ้านต้องให้ความสำคัญในการดูแลสุขอนามัยและจิตใจ จึงมีการเชิญ ดีเจเพชรจ้า-วิเชียร กุศลมโนมัย กับคุณแม่ร่วมกิจกรรมกับเซอร์เทนตี้ เพื่อเป็นตัวแทนสื่อให้เห็นถึงความรัก ความกตัญญูและความเอาใจใส่ผู้สูงอายุ”

สำหรับโครงการอิ่มบุญกับผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้ ปีที่ 8 มีแนวคิดต้องการให้ทุกคนมีส่วนสนับสนุนลูกกตัญญู ด้วยการช่วยเหลือลูกหลานที่ดูแลผู้สูงอายุยากไร้ มูลนิธิรามาธิบดีฯและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แต่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ซึ่งสอดคล้องกับนิสัยของคนไทยที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และชอบการทำบุญแต่ด้วยไลฟ์สไตล์การดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปประกอบกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 คนส่วนใหญ่สนใจการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เซอร์เทนตี้จึงอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้ทำบุญง่ายๆ และเพิ่มจำนวนการบริจาคให้เข้าถึงผู้สูงอายุยากไร้มากขึ้นกับกิจกรรม “อิ่มบุญ สุขใจ” เพียงสั่งซื้อผ่านช่องทาง Certainty E-Donation Shop ใน LAZADA, Shopee, Tesco x Lazada และ Big C x Lazada ผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้ทั้งหมดจะถูกส่งตรงไปบริจาคให้กับผู้ป่วยสูงอายุยากไร้ มูลนิธิรามาธิบดีฯทุกเดือน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะมอบความสุขและสนับสนุนความกตัญญูได้ตั้งแต่วันนี้-31 ธันวาคม 2563

ดอยคำชวนรักษ์โลก‘แกะ ล้าง เก็บ’ #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/505051

ดอยคำชวนรักษ์โลก‘แกะ ล้าง เก็บ’

ดอยคำชวนรักษ์โลก‘แกะ ล้าง เก็บ’

วันอังคาร ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่รอไม่ได้ ผู้บริหารดอยคำ พงศ์-นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ตระหนักถึงปัญหา โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่สังคมไร้ขยะ (Zero Waste) เพื่อความสุขที่ยั่งยืน ชวนลูกค้าร่วมกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ”ด้วยการนำกล่องน้ำผลไม้พร้อมดื่มดอยคำทุกขนาดมา แกะ ล้าง เก็บ แล้วมาแลกส่วนลด 1 บาท ต่อ 1 กล่อง สูงสุด 5 บาท ต่อใบเสร็จที่มูลค่า 120 บาทขึ้นไป ที่ร้านดอยคำ ทุกสาขา โดยกล่องที่ได้จะนำไปต่อยอดกลายเป็นแผ่นอีโคบอร์ด นำมาขึ้นรูปแบบเป็นพาเลทไม้เทียม กรวยจราจร เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป นอกจาก ดอยคำ จะผลิตน้ำผลไม้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้กินดีอยู่ดีแล้ว เรื่องรักษ์โลกก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน

เลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ อย่าวางใจ อาจเสี่ยงติดเชื้อ #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/505052

เลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ อย่าวางใจ อาจเสี่ยงติดเชื้อ

เลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ อย่าวางใจ อาจเสี่ยงติดเชื้อ

วันอังคาร ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

ปัญหาหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นได้กับคุณผู้หญิง คือการมีเลือดออกหลังจากมีเพศสัมพันธ์ แม้ว่าช่วงนั้นจะไม่ได้เป็นช่วงที่มีประจำเดือนก็ตาม เตือนควรระวัง อาจเสี่ยงติดเชื้อ

แพทย์หญิงจุฑาธิป พูนศรัทธา สูตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชโรงพยาบาลเวชธานี อธิบายว่า การมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ (Postcoital bleeding) อาจมีสาเหตุได้ตั้งแต่การติดเชื้อธรรมดาไปจนถึงมะเร็งบางชนิด เลือดที่ออกอาจมาจากบริเวณภายนอกช่องคลอด ในช่องคลอดปากมดลูก หรือในมดลูกได้

สาเหตุที่พบได้เมื่อมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ 1.การติดเชื้อ เช่น เชื้อหนองใน, คลาไมเดีย, ทริโคโมแนส ซึ่งทำให้ปากมดลูกอักเสบ หรือมีการติดเชื้อในอุ้งเชิงกราน 2.ปากมดลูกปลิ้น (Ectropion) ฟังดูน่าตกใจ แต่ไม่ได้เป็นภาวะร้ายแรงอะไร เกิดจากเซลล์อ่อนด้านในปากมดลูกกระจายออกมาอยู่ที่พื้นผิวปากมดลูก เมื่อไปโดนหรือมีเพศสัมพันธ์ก็จะมีเลือดออกเล็กน้อยได้ ลักษณะปากมดลูกปลิ้นนี้อาจพบได้ในสตรีตั้งครรภ์ หลังคลอด วัยรุ่น หรือการกินยาเม็ดคุมกำเนิด ซึ่งไม่ได้ถือว่าผิดปกติอะไร3.ติ่งเนื้อ ที่ปากมดลูก หรือเนื้องอกในโพรงมดลูกยื่นออกมา4.ช่องคลอดแห้ง จากการขาดฮอร์โมนหรือภาวะวัยทอง 5.มีแผลถลอก หรือฉีกขาดที่ปากช่องคลอด หรือด้านในช่องคลอด เช่น แผลเย็บหลังคลอด หลังการผ่าตัด หรือแผลจากการมีเพศสัมพันธ์ 6.เซลล์ปากมดลูกผิดปกติ เป็นระยะก่อนเป็นมะเร็ง หรือมะเร็งปากมดลูก

จะเห็นได้ว่าการมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์มีสาเหตุที่หลากหลายมาก เมื่อไปพบแพทย์ แพทย์จะซักประวัติเรื่องประจำเดือน การคุมกำเนิด การตั้งครรภ์ และประวัติทางนรีเวชอื่นๆ จากนั้นจะได้รับการตรวจภายใน และอาจตรวจอัลตราซาวนด์ร่วมด้วย เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดในส่วนของการรักษาจะขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ทำให้เกิดเลือดออกซึ่งจะแตกต่างกันไป เช่น การให้ยาฆ่าเชื้อ หรือการตัดติ่งเนื้อดังนั้น อย่าลืมให้ประวัติคุณหมอตามตรง เพื่อให้การวินิจฉัยโรคถูกต้อง และได้รับการรักษาที่เหมาะสม

ไขเคล็ดลับ‘หลับดีมีคุณภาพ’ ช่วยร่างกายสดชื่นพร้อมสุขภาพดี #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/505053

ไขเคล็ดลับ‘หลับดีมีคุณภาพ’  ช่วยร่างกายสดชื่นพร้อมสุขภาพดี

ไขเคล็ดลับ‘หลับดีมีคุณภาพ’ ช่วยร่างกายสดชื่นพร้อมสุขภาพดี

วันอังคาร ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019 หรือโควิด-19 ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทุกคนไปอย่างสิ้นเชิง มีหลายคนต้องทำงานจากบ้านและอาศัยเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและคนที่รักแทน และยังส่งผลกระทบให้เราต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตด้านอื่นๆ รวมถึงเรื่องการนอนหลับด้วย อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องนึกไว้เสมอคือ เราต้องนอนหลับให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพเพื่อสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขของไทย เผยว่า ขณะที่เราหลับ ร่างกายจะมีการซ่อมแซมกล้ามเนื้อ อวัยวะ และเซลล์ต่างๆ และการนอนหลับสำคัญต่อสุขภาพหัวใจ คนที่นอนหลับไม่เพียงพอมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และอาจส่งผลต่อระบบประสาทและความสามารถด้านการจำ การนอนหลับคือกุญแจสำคัญของการมีสุขภาพร่างกายที่ดี แต่บางครั้งหากใจรู้สึกวิตกกังวลมาก เราก็ยิ่งหลับยาก โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์เช่นนี้ อีกทั้งการนอนหลับยังช่วยให้เรารับมือกับสถานการณ์ความเครียดต่างๆ ได้ดีขึ้น และหลายคนก็สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนเองได้ดี รวมทั้งลดผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ต่อการนอนหลับด้วย

ดร.เดวิด ฮีเบอร์ ประธานคณะกรรมการสถาบันโภชนาการเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น เผยเคล็ดลับดีๆ ที่จะช่วยให้คุณได้นอนหลับอย่างสดชื่นกว่าที่เคย เพื่อสุขภาพใจและกายที่แข็งแรงสดใสทุกวัน เริ่มจาก เลือกรับประทานอาหารให้ดี เวลาที่รู้สึกวิตกกังวลมากๆ ร่างกายจะมีอาการเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย ส่งผลลบต่ออารมณ์ ทำให้เรานอนไม่หลับและทำให้เลือกอาหารการกินที่ดีต่อสุขภาพได้น้อยลงการเลือกรับประทานอาหารให้ดีจะช่วยให้คุณรับมือกับความเครียดได้ง่ายขึ้น อีกทั้งช่วยให้คุณเปลี่ยนวิธีจัดการกับความเครียดได้ดีขึ้นด้วย แนะนำให้หยุดรับประทานอาหารหรือขนมก่อนเข้านอนอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เพราะจะช่วยให้ร่างกายปรับสมดุลการย่อยอาหาร และเลี่ยงอาการจุกเสียดท้องที่คอยรบกวนเวลานอนยามค่ำคืน

หมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอ การออกกำลังกายมีประโยชน์สำคัญต่อสุขภาพหลายประการ หนึ่งในนั้นคือช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายก่อนจะนอนหลับ เมื่อคุณออกกำลังกาย ร่างกายจะหลั่งสารเอ็นโดรฟินที่กระตุ้นให้เรารู้สึกอารมณ์ดี สำหรับบางคน การออกกำลังกายเบาๆ และไม่ต้องใช้แรงมาก เช่น โยคะ พีลาทิส หรือเดินเล่นในสวนสาธารณะก็เป็นวิธีคลายความเครียดที่ดีที่สุดแล้ว ในขณะที่บางคนอาจชอบการออกกำลังกายที่ใช้แรงมาก เช่น ยกเวท

เตรียมตัวเข้านอนให้พร้อม ลองทำตามกฎ “Digital Detox” หรือการเว้นวรรคพักการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราวดู หยุดใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆ อย่างน้อยสัก 1 ชั่วโมงก่อนนอน (รวมถึงงดดูโทรทัศน์ด้วย) ผ่อนคลายอารมณ์ด้วยเทคนิคช่วยคลายเครียด ช่วงเย็นถึงค่ำและช่วงที่เรานอนก็เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาเหมาะสมที่จะใช้เทคนิคที่ช่วยให้ใจผ่อนคลาย ลองรวบรวมสมาธิให้กายและใจนิ่งสงบ หายใจเข้า-ออกลึกๆยืดเหยียดกล้ามเนื้อสบายๆ และนั่งสมาธิเพื่อสงบจิตใจ

รวมทั้ง ดื่มชาคาโมมายล์ หรือลาเวนเดอร์ช่วยได้เพราะคาโมมายล์ช่วยสร้างอารมณ์ผ่อนคลายและทำให้เรานอนหลับได้สนิท ฤทธิ์ของดอกคาโมมายล์ที่ชวนให้เราหลับ มาจากสารฟลาโวนอยด์ (flavonoid) ที่เรียกว่าอาพิจินิน (apigenin) ที่เชื่อมโยงและยับยั้งปลายประสาทสัมผัสเฉพาะในสมองซึ่งทำให้เราง่วง นอกจากน้ำมันหอมระเหยจากดอกลาเวนเดอร์ที่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและหลับสบายแล้ว การดื่มชาลาเวนเดอร์ก็ช่วยให้รู้สึกสงบผ่อนคลายเช่นเดียวกัน รวมถึง การนอนหลับและตื่นนอนเวลาเดิมทุกวัน แม้เหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตจะคอยรบกวนเวลานอนของเราอยู่เสมอ แต่ขอให้พยายามนอนหลับและตื่นนอนเวลาเดิมเป็นประจำทุกวัน เพราะจะช่วยสร้างวงจรการนอนหลับ(sleep rhythm) ที่ดีที่จะทำให้ร่างกายเรารู้สึกขอบคุณ

อย่างไรก็ตาม โภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ รวมถึงการออกกำลังกาย การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ที่เหมาะสม และการนอนหลับให้เพียงพอ จะช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้ดีขึ้น และแม้ว่าความวิตกกังวลของเราต่อสถานการณ์โควิด-19 จะไม่ได้หายไปทั้งหมด แต่วิธีการเหล่านี้ก็จะช่วยให้คุณดูแลสุขภาพโดยรวมได้ดีท่ามกลางช่วงเวลาวิกฤติเช่นนี้

พบกับหลากหลายเคล็ดลับดีๆ เพื่อสุขภาพที่ดีและไลฟ์สไตล์ที่กระฉับกระเฉง ได้ที่

http://www.facebook.com/HerbalifeThailandOfficial และ http://www.instagram.com/HerbalifeThailandOfficial

เครือซีพี มอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ให้แก่มูลนิธิดวงประทีป #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/505056

เครือซีพี มอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ให้แก่มูลนิธิดวงประทีป

เครือซีพี มอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ให้แก่มูลนิธิดวงประทีป

วันอังคาร ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เครือฯ เป็นผู้แทนมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 2 โรงเรือน และไก่ไข่โรงเรือนละ 300 ตัว รวมถึงอุปกรณ์การเลี้ยงและอาหารสัตว์ ภายใต้โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน โดยมอบให้แก่มูลนิธิดวงประทีป ในโครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่โดยมีครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะผู้ก่อตั้งมูลนิธิดวงประทีป เป็นผู้รับมอบณ มูลนิธิดวงประทีป เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม2563

ทั้งนี้โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ภายใต้การดำเนินงานของเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จะดำเนินการจัดสร้างโรงเรือนให้แก่มูลนิธิดวงประทีป ในโครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์ชุมพร จังหวัดชุมพร และศูนย์กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เข้าถึงโปรตีนคุณภาพตามหลักโภชนาการแก้ปัญหาขาดแคลนอาหาร รวมทั้งส่งเสริมอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อความเป็นอยู่ดีอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ เครือซีพี ยังได้มอบข้าวหอมตราฉัตรจำนวน 100 ถุง ไข่ไก่จากซีพีเฟรชมาร์ท จำนวน 100 แผง นมซีพี-เมจิ จำนวน 100 ชุด และหน้ากากอนามัยจากโครงการหน้ากากอนามัยฟรีเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล และประชาชนทั่วไป โดยมอบให้แก่ชาวชุมชนคลองเตยภายใต้การดูแลของมูลนิธิดวงประทีปเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 อีกด้วย

สำหรับมูลนิธิดวงประทีป เป็นองค์กรมุ่งขับเคลื่อนการให้โอกาสทางการศึกษาเพื่อเด็ก เยาวชน พร้อมทั้งพัฒนาชุมชนคลองเตยและชุมชนโดยรอบให้เข้มแข็ง ผ่านการฝึกฝนวิชาชีพและอบรมการฝีมือ เพื่อให้เป็นพลเมืองดีมีวิชาความรู้ มีความสามารถที่จะทำมาหาเลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้ต่อไปในอนาคต

ทีเซลส์เปิดเวทีสตาร์ทอัพผลักดันสู่ตลาดโลก กับโครงการ ‘Life Sci. Level Up Challenge 2020’ #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/505049

ทีเซลส์เปิดเวทีสตาร์ทอัพผลักดันสู่ตลาดโลก กับโครงการ ‘Life Sci. Level Up Challenge 2020’

ทีเซลส์เปิดเวทีสตาร์ทอัพผลักดันสู่ตลาดโลก กับโครงการ ‘Life Sci. Level Up Challenge 2020’

วันอังคาร ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS)ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดตัวโครงการ “Life Sci. Level Up Challenge 2020” เพื่อส่งเสริมและบ่มเพาะกลุ่มบริษัท Startup และนักวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และสุขภาพรายใหม่ และร่วมฟังเสวนาหัวข้อ “Life Sci. Startup : โอกาส ความท้าทาย และความเป็นไปได้ในการเติบโต” โดยกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ พร้อมเปิดตัว 27 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพแบบเจาะลึกกับวิทยากรชื่อดังที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2563 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และร่วมพิชิตโอกาสทางธุรกิจมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาทณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ เปิดเผยว่า ทีเซลส์ ให้การสนับสนุนและผลักดันโครงการ “Life Sci. Level Up Challenge 2020” กิจกรรมส่งเสริมและบ่มเพาะกลุ่มนักวิจัยและบริษัทสตาร์ทอัพ ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และสุขภาพรายใหม่ 2020มาอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 แล้ว เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Sciences Technology) ให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับภูมิภาคและสากล อีกทั้งยังเป็นการขยายการค้า การลงทุน และเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจทางการตลาดในอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ของประเทศ โดยปีนี้จะมุ่งเน้นการพัฒนาส่วนที่ผู้ประกอบการแต่ละรายที่ยังมีจุดอ่อน หรือต้องการพัฒนาส่วนใดส่วนหนึ่ง เพื่อเติมเต็มศักยภาพของทีมตนเองให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นจากเดิม

“ความโดดเด่นของกิจกรรมนี้คือ มุ่งพัฒนาศักยภาพให้กับทั้งกลุ่มนักวิจัยและบริษัทสตาร์ทอัพด้านชีววิทยาศาสตร์ ที่มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไม่ว่าจะเป็นไบโอเทค, ฟาร์มาซูติคอล, เครื่องมือแพทย์ (Medical Devices), การวินิจฉัยโรค(Diagnostics), เครื่องสำอาง-อาหารเสริม และ Digital Health IT เป็นต้น ควบคู่ไปกับการเสริมความรู้และทักษะในการประกอบธุรกิจ ด้านการตลาด ด้านกฎหมายเฉพาะ โดยนักวิชาชีพที่มีประสบการณ์ร่วมกับกลไกการวิเคราะห์แผนการดำเนินธุรกิจจากกลุ่มเมนเทอร์ในสาขาความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง”

ดร.นเรศกล่าวเพิ่มเติมถึงมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ในประเทศไทย (ปี 2562) มีมากถึง1.38 ล้านล้านบาท มากที่สุด คือ การให้บริการทางสุขภาพ 49%, รองลงมา คือเครื่องสำอาง อาหารเสริม คิดเป็น 25%, ผลิตภัณฑ์ยา 14% และ เครื่องมือแพทย์ 12% สำหรับตลาดที่ใหญ่มาก ก็คือเรื่องการดูแลผิวพรรณและสุขภาพ เพราะมีความหลากหลายมากมีมูลค่านับแสนล้านบาท ในอาเซียนเราเคยทำสำรวจว่าเฉพาะเรื่องของไวท์เทนนิ่ง ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ก็เป็นหลักแสนล้านเหรียญไปแล้ว แต่การจะไปตีตลาดในส่วนนี้การทำมาร์เก็ตติ้งเชิงโฆษณาคงไม่พอ จำเป็นต้องมีความเข้มแข็งและต้องมีปรัชญาบางอย่างเป็นตัวแบ๊กอัพ เช่น การเลือกใช้ของจากธรรมชาติ ใช้องค์ความรู้จากงานวิจัย พิสูจน์ได้จริง อย.ก็มีหน้าที่ต้องคอยบอกว่า เคลมอย่างผิดๆถูกๆ ไม่ได้ เช่น บอกว่าอาหารเสริม หรือ เครื่องสำอางนี้ช่วยแบบนั้นแบบนี้ มันต้องมีบทพิสูจน์ ตรงนั้นก็เป็นหน้าที่ของทีเซลส์ด้วย เพราะเราเป็นคนช่วยดูแลในเรื่องของการทดสอบมาตรฐาน

ตลาดถัดมาก็เป็นตลาดที่เป็นยา ยามีสองกลุ่มคือ ยานวัตกรรมหรือยาต้นตำรับ กับยาเจนเนอริคหรือยาสามัญ ตลาดใหญ่ทั้งคู่ แต่ยานวัตกรรมมูลค่าจะสูงกว่า ยาเจนเนอริคจะถูกกว่าเพราะคนใช้เยอะ และราคาเข้าถึงได้ง่ายกว่า ปัญหาคือว่า ประเทศไทยนำเข้าเยอะจุดที่เราก็ต้องแก้ไข เราต้องสร้างความรู้จากข้างใน ให้เราสามารถดูแลตัวเองได้ ต้องไปสร้างในเรื่องของความสามารถในการผลิตด้วย ตรงนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญ และยังมีอีกกลุ่มคือตลาดเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือแพทย์เรามีผู้ประกอบการอยู่ประมาณ 1,000-2,000 ราย เพียงแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะซื้อมาขายไปนำเข้ามา แล้วก็ดูแลหลังการขาย เรากำลังปรับส่วนนี้เข้ามา ให้สามารถวิจัยเองผลิตเอง เป็นเจ้าของเทคโนโลยี เป็นเจ้าของแบรนด์ หรือเป็นเจ้าของการผลิตเองได้

“ปัจจุบัน ความตระหนักในเรื่องสุขภาพมีการเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก เรียกว่าเทรนด์สุขภาพก็ว่าได้ คือว่า คนหมู่มากเห็นความสำคัญของการมีสุขอนามัยที่ดี เริ่มรู้แล้วว่าไม่มีไม่ได้ Face Shield ต้องใส่ มือต้องล้าง ใส่ใจในเรื่องของอาหารการกิน เรื่องของการบำรุงร่างกาย การออกกำลังกาย นี่คือ เทรนด์สุขภาพทั่วไป ยังมีอีกเทรนด์หนึ่งที่เป็นเทรนด์ความรู้และเทคโนโลยี ยกตัวอย่างเช่น ความรู้เรื่องพันธุกรรมของเรา ตอนนี้ก้าวหน้ามากถึงขั้นที่ว่า เราสามารถเริ่มจะบอกได้ว่า เวลากินยาอะไรแล้วจะแพ้หรือไม่แพ้เพราะแต่ละคนไม่เหมือนกัน หรือมีแนวโน้มจะป่วยหรือเป็นโรคมะเร็งหรืออะไร โดยดูที่พันธุกรรม นี่ก็เป็นอีกแนวโน้มหนึ่ง พอสองส่วนนี้มาเจอกัน มันก็เกิดโอกาสมหาศาล ที่เราจะใช้ความรู้ใหม่บวกกับเรื่องของความตระหนัก คือ พอคนตระหนักก็จะมีความเป็นผู้บริโภค เป็นลูกค้า ซึ่งจะเปลี่ยนจากเดิม อาจจะทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพก็เปลี่ยนมาทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ อันนี้ก็เป็นโอกาสใหม่ด้วยเช่นกัน”

สำหรับโครงการ “Life Sci. Level Up Challenge 2020” ในปีนี้มีนักวิจัยและบริษัทสตาร์ทอัพ สนใจสมัครมาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 47 ทีมและผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 27 ทีม ซึ่งหลังจากนี้ ทางโครงการจะวิเคราะห์ศักยภาพของทีม เพื่อวางแผนพัฒนาเฉพาะจุดให้กับทีมที่ผ่านการคัดเลือก และทั้งหมดยังได้รับการพัฒนาศักยภาพที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในระยะแรก จากนั้นจะเป็นการพัฒนาศักยภาพเฉพาะกลุ่มธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ ในแต่ละกลุ่ม ในระยะที่สอง และในระยะที่สาม จะเป็นการพัฒนาตามความต้องการของแต่ละทีมในประเด็นต่างๆ ที่เน้นการแก้จุดด้อยเสริมจุดเด่นจากนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีประสบการณ์ อาทิ ธันยวัชร์ไชยตระกูลชัย, ดร.เลอสรร ธนสุกาญจน์,ปฐมพงษ์ เล็กสมบูรณ์ และ ไกรวินวัฒนะรัตน์ เป็นต้น และจะมีการจัดประกวดแผนธุรกิจที่แต่ละทีมสร้างขึ้น ในงาน “Demo Day: Life Sci. Level Up Challenge 2020” ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายนปีนี้ โดยทีมที่ได้รับรางวัลการประกวดแผนธุรกิจ 5 ทีมสุดท้าย จะพิชิตโอกาสทางธุรกิจมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท ซึ่งเชื่อว่าทีมที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จะสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจให้เกิดขึ้นได้ จากการสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการสตาร์ทอัพทางการแพทย์และสุขภาพต่อไป

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://lifescilevelup2020.com,Line: LifeSciLevelup2020, Facebook: LifeSciLevelup2020 และ IG: LifeSciLevelup2020 หรือสอบถามรายละเอียดโทร.02-2595511 และ 097-9695924

คุณแหน : 14 กรกฎาคม 2563 #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/505063

คุณแหน : 14 กรกฎาคม 2563

คุณแหน : 14 กรกฎาคม 2563

วันอังคาร ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

ll มรสุมการเมืองรุมเร้า “สี่กุมาร” + หนึ่งสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ครั้งนี้ใหญ่หลวงนัก ถึงขั้นอาจจะเป็นการปิดฉากเวทีการเมืองของ “เฮียกวง” ไปเลย สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังการประชุมทำเนียบฯ ท่านรองนายกฯปกติชอบออกทางประตูหลัง กลับเดินหน้าหานักข่าว เดินคอตกไป ให้สัมภาษณ์ไป และในถ้อยคำที่ให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกได้เปิดใจต่อคำถามที่ว่า “ถึงวันนี้ถอดใจหรือยัง?” รองนายกฯตอบว่า “ผมถอดใจมาหลายปีแล้ว…” เกจิการเมืองหลายคนสรุปปัญหาตรงกันว่า “เฮียกวง” เป็นคนพื้นฐานดี มีความสามารถ แต่ท่านเป็นคนไม่กล้า, ไม่กล้ารับความเสี่ยงใดๆ ดังนั้นแม้จะผ่านการเมืองมานานหลายพรรคหลายพวก ก็ไม่เคยประสบความสำเร็จจริงจังและมักลงท้ายด้วยการแยกย้ายกันเสมอ…

llภารกิจรัดตัวจึงปฏิเสธไม่รับเลี้ยงวันเกิด แต่พอโดนก๊วนกอล์ฟ (GOLF PALS) ยืนยันเป็นเจ้าภาพ ดร.แสงชัย อภิชาติธนพัฒน์ เลยจำนน นัดกันไปกินดีดื่มเยี่ยมที่ร้านฝรั่งเศสชื่อดัง LE VENDOME โดยมีแขกเชิญแบบจำกัดให้สอดคล้องกับนโยบาย New Normal ล้วนเป็นระดับเจ้าสัวของหลายวงการธุรกิจ อาทิ ดร.จารึก อนุพงษ์, เจริญ อุษณาจิตต์, ประสิทธิ์ ธารทอง, ประสพ จิรวัฒน์วงศ์, ณัฎฐพันธ์ุ ศิริรัตนพล อาหารฝรั่งเศสแบบคลาสสิก แต่ก็ยังไม่เท่าซูเปอร์ไวน์ที่เหล่าเจ้าสัวหอบหิ้วมาเอง โหมโรงเรียกน้ำย่อยด้วยOVERTURE แล้วเรียงแถวด้วยซูเปอร์ไวน์ OPUS ONE(20 ปี), PETRUS, ROTHCHILD รวมแล้วหลายขวด…

ll เข้ารับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ในสาขาสังคมศาสตร์ ยังความปลาบปลื้มมาสู่เจ้าตัวและวงศ์ตระกูลเป็นที่ยิ่ง เมื่อ 6 ก.ค.ที่ผ่านมาหลังจากนั้น ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร ก็ต้องเข้าโรงพยาบาลซ่อมสุขภาพ เพราะป่วยไข้ไม่สบาย…ขอให้อาจารย์หายไวๆ นะคะ…

ll ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ นักศึกษาเก่า มช. รหัส 33 คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มช.ที่ได้รับคัดเลือกเป็น นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2563ด้านวิชาการ/วิจัย จาก สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย…

ll เพราะช่วง COVID-19 มีผู้มาบริจาคโลหิตน้อยมาก วรพล จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(สส.)จึงไปบริจาคโลหิตอีกครั้งเมื่อสัปดาห์ก่อน นับเป็นการบริจาคครั้งที่ 162 …งามน้ำใจจริงจัง…

ll หนีโควิด-19 ที่ L.A.ชลิต-รฐา บุญวงศ์ ขับรถ Mercedes Benze RV รุ่น RS Adventurous XL Edition พร้อมกับพรรคพวกอีก 3 คน ได้แก่ สุรพล สุขถาวร-สันทนี วายุโชติ และ งามนิจ ศิรินันทกุล ไปท่องเที่ยวชมธรรมชาติใน 6 รัฐ (Utah-Wyoming-Montana-Idaho-Navada-California) ไฮไลท์อยู่ที่ Yellow Stone National Park มีความสุขสนุกสนานกันเป็นที่ยิ่ง…Lifeis beautiful แท้เทียว…

ll อติชน เสงี่ยมเนตร กำหนดดีเดย์เปิด Happy Birthday Music House ที่ถ.สุคนธสวัสดิ์ 17 ก.ค. โดยไม่ลืมปฏิบัติตาม New Normal ที่กำหนดไว้…

ll ชมไลฟ์สด Travel Radioวันก่อน พล.ต.ประชาสัณห์ ชนะสงคราม สัมภาษณ์ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผอ.สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยในหัวข้อ “การจัดการคุณภาพน้ำในระบบลุ่มน้ำ :ลุ่มน้ำท่าจีน” ซึ่งให้ประโยชน์แก่ผู้ชมมาก เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำท่าจีนมีมากมาย ต้องช่วยกันเยียวยาแก้ไข โดยเฉพาะการมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม…

ll 8 ส.ค.นี้ มีคอนเสิร์ตผลงานเพลงที่ครูแจ๋ว-สง่า อารัมภีร แต่งไว้ ณ สถาบันคึกฤทธิ์โทร.จองที่นั่งได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่…

ll ในฐานะรุ่นพี่ศิษย์เก่าสวนกุหลาบนนท์ ดร.ศุภวรรณ วงศ์ประยูร ตั้งชื่องานจัดกิจกรรมไว้ว่า “วันกล้ากุหลาบ” มาตั้งแต่พ.ศ.2561 จนถึงปัจจุบัน ล่าสุด ศิษย์เก่ารุ่นน้อง รางวัลนักร้องเดอะสตาร์นภัทร อินทร์ใจเอื้อ ร้องเพลง “ฝากน้อง” ไว้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย…

ll พิสูจน์ด้วยการชิมมาแล้วจึงทราบว่า “ฟักทอง” ในโครงการหลวง หรือ Butter Nut Squash ซึ่งปลูกในสวนเรือนคำอิน ของชาวเกษตรศาสตร์ รุ่น 32 ที่ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ นั้น นำมานึ่งกิน รสชาติหวานอร่อยสุดๆ !!…ll

บารอนเนส

ชูแคมเปญ MJD Care-Share-Change ปันสิ่งของ-รายได้-กำลังใจ #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/505045

ชูแคมเปญ MJD Care-Share-Change ปันสิ่งของ-รายได้-กำลังใจ

ชูแคมเปญ MJD Care-Share-Change ปันสิ่งของ-รายได้-กำลังใจ

วันอังคาร ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ส่งความห่วงใยต่อเนื่อง 360 องศา รับมือ COVID-19 และ New Normalชูแคมเปญ “MJD Care-Share-Change” แบ่งปันสิ่งของ-รายได้-กำลังใจ หวังร่วมเป็นส่วนหนึ่งดูแลลูกค้า ลูกบ้าน พนักงาน ทีมแพทย์-พยาบาล และสังคม เพื่อความเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่ดี

นางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์กรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ MJD เปิดเผยว่า แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19ในประเทศไทย มีอัตราลดลงจนเป็นที่น่าพึงพอใจ แต่ปัจจุบัน ยังคงมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอยู่เป็นจำนวนมาก บริษัทในฐานะหนึ่งในผู้นำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทย จึงต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและช่วยเหลือทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องแบบ 360 องศา เพื่อบรรเทาผลกระทบของทุกภาคส่วนจาก COVID-19 และรับมือกับความปกติแบบใหม่ (New Normal) ที่จะเกิดขึ้น ในการนี้ บริษัทได้จัดทำแคมเปญ “MJD Care-Share-Change” ขึ้น โดยจะมีกิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นภายใต้แคมเปญอย่างต่อเนื่อง

“ที่มาของแคมเปญมาจาก 1.Care คือความห่วงใยที่มอบให้แก่ทั้งลูกบ้าน ลูกค้า พนักงาน ตลอดจนสังคมและชุมชน 2.Share คือการมีส่วนร่วมในการแบ่งปันทั้งสิ่งของ รายได้ กำลังใจไปยังคนทุกกลุ่ม และ 3.Change คือความมุ่งหวังที่จะให้ความช่วยเหลือและการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท นำพาสังคมไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เราหวังว่า MJD Care-Share-Change จะมอบความสุขจากการแบ่งปันและช่วยให้ทุกคนผ่านพ้นสถานการณ์อันยากลำบากนี้ไปได้”

ทั้งนี้ บริษัทได้เริ่มดำเนินกิจกรรมภายใต้แคมเปญดังกล่าวไปบ้างแล้วอาทิ การมอบรายได้จำนวน 500,000 บาท จากโปรโมชั่น “ช่วยกัน” ให้แก่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานสำคัญที่ต่อสู้และดำเนินการวิจัยเพื่อป้องกันการระบาดของ COVID-19 เพื่อใช้จัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

ขณะเดียวกัน บริษัทได้จับมือกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)หรือ CPN และบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด โดยการนำรถปิกอัพของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส มาดัดแปลงเป็น “รถปันสุข” นำสิ่งของอุปโภคบริโภค อาทิ กระดาษชำระ ผงซักฟอก สบู่ รวมไปถึงอาหารสำเร็จรูปอย่าง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ข้าวสาร และน้ำดื่มที่ได้รับการแบ่งปันจากพนักงาน คู่ค้า พันธมิตร และบริษัทในเครือ MJD และCPN ไปมอบให้แก่ 5 ชุมชน ย่านปทุมวันได้แก่ ชุมชนซอยพระเจน ชุมชนบ้านครัวชุมชนซอยร่วม-โปโล ชุมชนซอยกุหลาบแดง-ซอยปลูกจิต และชุมชนวัดบรม เพื่อร่วมแบ่งปันและช่วยบรรเทาผลกระทบด้านชีวิตและรายได้จาก COVID-19 ให้แก่คนในชุมชน

นางสาวเพชรลดา กล่าวอีกว่าเพื่อสร้างความตระหนักและรณรงค์ให้ประชาชนยังคงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยไม่ให้การ์ดตกบริษัทจึงได้จัดทำตุ๊กตา Sculpture“The Cloud” หรือ “น้องก้อนเมฆ”ขนาดสูงกว่า 5 เมตร ภายใต้การออกแบบของ โลเล-ทวีศักดิ์ ศรีทองดี ศิลปินชื่อดังของไทย ให้สวมหน้ากากอนามัย“Stay Safe, Stay Strong” ยืนหล่ออย่างปลอดภัย ใจกลางทองหล่อ บริเวณหน้าอาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อซอย 10 เพื่อส่งมอบทั้งกำลังใจ สร้างสีสันความสนุก และไลฟ์สไตล์ให้กับผู้คน ควบคู่ไปกับการรณรงค์ในย่านทองหล่อ

ขณะเดียวกัน เพื่อรับมือกับสถานการณ์ New Normal บริษัทได้จัดทำแบบสอบถามเรื่อง “ความต้องการในที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคยุค New Normal” เพื่อให้ผู้บริโภคได้บอกเล่าถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการโดยตรงสำหรับการใช้ชีวิตในบริบทแห่งอนาคต โดยบริษัทจะนำผลจาก Survey ไปใช้ในการพัฒนาโครงการใหม่ๆ ในอนาคต ซึ่งความพิเศษของ Survey ในครั้งนี้ คือ เมเจอร์ฯ จะสมทบทุนเป็นเงินบริจาค 10 บาทให้กับทุกๆ แบบสอบถามที่ลูกบ้านทำ ซึ่งก็เท่ากับว่าลูกบ้านได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบริจาคไปด้วย

และที่ผ่านมา บริษัทมีมาตรการรับมือสู้ไวรัส COVID-19 โดยมีการตั้งทีมงานเฉพาะกิจเฝ้าติดตามสถานการณ์พร้อมยกระดับมาตรการดูแลเต็มขั้นตั้งแต่ลูกบ้าน ทั้งพนักงาน และผู้มาติดต่อ ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เคร่งครัดเรื่องการทำความสะอาดในบริเวณส่วนกลางทั้งอาคารสำนักงาน เพื่อสร้างความปลอดภัย และดูแลอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของลูกบ้านให้มีความสุขและร่วมกันจับมือฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนให้ นศ.คณะแพทยศาสตร์ มธ.ประจำปี 2563 #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/505055

มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา  มอบทุนให้ นศ.คณะแพทยศาสตร์ มธ.ประจำปี 2563

มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนให้ นศ.คณะแพทยศาสตร์ มธ.ประจำปี 2563

วันอังคาร ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้กับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 15 ทุน ทุนละ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น 900,000 บาท(เก้าแสนบาทถ้วน) ประเภททุนต่อเนื่อง และได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โดยมี รศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ และ สุรชัยสุทธิวรชัย ประธานมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา พร้อมทีมบริหาร คณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมอารีวัลยะเสวี ชั้น 3 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้ ภายในงานมีคณะกรรมการพร้อมทั้งผู้มีจิตศรัทธาร่วมมอบทุนจำนวน 15 ทุน แบบต่อเนื่องจนจบ ประกอบด้วยดร.ภก.ชาญณรงค์ เตชะอังกูร, เกียรติชัยวงศาริยวานิช, เยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง, กันต์ฤทัยว่องกุศลกิจ, ปิติ ลีเลิศพันธ์, ดร.ทรงพร จั่นเทศ,พิเชฐ ลิขิตขจร, กิตติรัตน์ เมฆมณี, ภัทรพรมิลินทสูต, ธาราวดี มนัสชินอภิสิทธิ์, สุกัญญาวนิชจักร์วงศ์ และ MR.CHEN ZHONGPING,พล.อ.อ.มนัส รูปขจร และ วิฑูรย์ สิมะโชคดีสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุน ประจำปี 2563ได้แก่ นิรันดร์กาล สุทธิเสริม, ภาวิมล บุญมาก, กัญญารัตน์ คณาฤทธิ์, ศุภรัตน์ ศรีลาธรรม,วิจิตรพงศ์ เอกวรวงศ์, แพร ลักขณะวิสิฏฐ์,ฐิติวัลย์ ตั้งฉัตรวรกุล, วทัญญู ผดุงวรศาสตร์, วัฒนชัย คุ้มภัย, ชานน กุญชะโมรินทร์, ธนธรณ์กองเงินนอก, รุ่งฟ้า อมรรัตน์ชัย, จิรพัฒน์บัวเผื่อน, ชนัญญู สุศรีวนพฤฒิ และ เกียรติกูลใจกล้า

นศพ.วันชัย คุ้มภัย ชั้นปีที่ 4 ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลสระบุรี (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท)คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรีหนึ่งในนักศึกษาที่ได้รับทุน เผยว่า เนื่องจากเรียนแพทย์นั้น แน่นอนว่าจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายมากพอสมควรจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาออกมาเป็นแพทย์หนึ่งคน สำหรับผมเองนั้นการได้มีโอกาสเรียนแพทย์ถือเป็นเรื่องที่มีคุณค่าสำหรับผมเป็นอย่างมากแต่การที่ผมเป็นนักเรียนต่างจังหวัดและต้องเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย นอกจากจะต้องใช้ความพยายามและความตั้งใจแล้ว แน่นอนว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากก็คือ เรื่องของค่าใช้จ่ายซึ่งประกอบไปด้วยค่าหอพัก ค่าเทอม รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆในแต่ละวันที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา เมื่อผมได้รับทราบประกาศจากทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการรับสมัครทุนของ “มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา” ผมจึงได้ตัดสินใจสมัครผ่านทางคณะแพทยศาสตร์ โดยหวังว่าทุนในส่วนนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระด้านค่าใช้จ่ายสำหรับครอบครัวและเพื่อที่จะศึกษาให้สำเร็จจบเป็นแพทย์ได้สมดังความตั้งใจ