ซีพีเอฟ ส่งอาหารจากใจร่วมต้านภัย COVID-19 #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

Published March 29, 2020 by SoClaimon

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/481247

ซีพีเอฟ ส่งอาหารจากใจร่วมต้านภัย COVID-19

ซีพีเอฟ ส่งอาหารจากใจร่วมต้านภัย COVID-19

วันอังคาร ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของทั่วโลกและประเทศไทยที่ขยายวงอย่างต่อเนื่องภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ เพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังเห็นการผนึกพลังจากหลายภาคส่วนที่ให้ความช่วยเหลือและริเริ่มโครงการต่างๆ ในการรับมือเพื่อที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ และก้าวไปข้างหน้าต่อไปได้

ความร่วมมือของภาคเอกชนอย่าง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ส่งมอบอาหารปลอดภัย ภายใต้ “โครงการ CPF ส่งอาหารจากใจร่วมต้านภัย COVID-19” เพื่อเป็นกำลังใจ และอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศที่ต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ในการดูแลผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคเฝ้าระวัง และกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวัง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและประเทศไทยให้รอดพ้นวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน

ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ  ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ ตระหนักดีถึงความยากลำบากในการบริหารจัดการเพื่อป้องกันการระบาดของโรคซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขและ แพทย์ พยาบาล เป็นผู้ที่เสียสละที่สุด เป็นผู้ที่มีความรู้ ขณะที่ซีพีเอฟไม่มีความรู้เรื่องการแพทย์จึงขอมีส่วนร่วมช่วยเหลือนำความสามารถด้านการผลิตอาหารคุณภาพ ปลอดภัย ด้วยการสนับสนุนด้วยการส่งอาหาร เพื่ออำนวยความสะดวก และเป็นกำลังใจให้คณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและดูแลผู้ป่วยอย่างไม่ย่อท้อ

ที่ผ่านมา ซีพีเอฟได้ร่วมส่งมอบอาหารปลอดภัยให้แก่ โรงพยาบาลที่มีบุคลากรการแพทย์ที่เป็นทัพหน้า
ในการดูแลผู้ป่วย และผู้ที่ต้องสงสัยเชื้อโควิด-19 ไปแล้ว 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลศิริราช และล่าสุดสถาบันบำราศนราดูร นอกจากนี้ ยังมอบอาหารเป็นกำลังให้กับกองทัพเรืออีกด้วย

โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจร่วมต้านภัย COVID-19” ที่ซีพีเอฟริเริ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนอาหารสำหรับผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค และบุคลากรทางการแพทย์ ต้องการแบ่งเบาภาระของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนต้องการเป็นส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนไทยและประเทศไทยให้รอดพ้นวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน

ล่าสุด บริษัทฯ ได้เพิ่มจำนวนการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องกักตัว อีก 1 เท่าตัว เป็น20,000 ราย พร้อมกันนี้ ยังได้ผนึกกับกลุ่มทรู ร่วมแจกซิมในแคมเปญ ซิมกักตัว ไม่กลัวเหงา จากทรูมูฟ เอช ฟรีเนตไม่อั้น ความเร็ว 10 Mbps. 30 วัน ให้แก่ลูกค้าทรูมูฟ เอช ปัจจุบันแบบรายเดือนและแบบเติมเงินที่เป็นผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคเฝ้าระวัง  เพื่อทำงานจากบ้าน ติดตามข่าวสาร รวมถึงยังได้ผ่อนคลายรับประสบการณ์ความบันเทิง และโทร.ฟรีนาน 60 นาทีผ่านแอพทรูไอดีอีกด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: