10คำถามยอดฮิต www.เราไม่ทิ้งกัน.com ก่อนลงทะเบียนรับเงิน 5 พันคืนนี้ #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

Published March 28, 2020 by SoClaimon

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/scoop/424895?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=scoop

10คำถามยอดฮิต http://www.เราไม่ทิ้งกัน.com ก่อนลงทะเบียนรับเงิน 5 พันคืนนี้

27 มีนาคม 2563 – 19:03 น.
โควิด19,แรงงานนอกระบบ,คำถามยอดฮิต,ใครมีสิทธิ์
เปิดอ่าน 15,284 ครั้ง

โดย…ทีมรายงานพิเศษ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

หลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฯ วันที่ 26 มีนาคม 2563 เพื่อยับยั้งการระบาดของโควิด-19 จนถึง 30 เมษายน จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ เริ่มทยอยออกคำสั่งปิดสถานประกอบการ ปิดร้านอาหาร ปิดห้างสรรพสินค้า สนามกีฬา ฯลฯ คาดว่าจะมีคนตกงานหรือไม่มีรายได้ชั่วคราวหลายล้านคน โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบ

กระทรวงการคลัง ได้ออกมาตรการต่าง ๆ ช่วยเยียวยานายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือ “แรงงานนอกระบบ” จะแจกเงินสดให้เดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

ติดตามข่าวสาร “คมชัดลีก” ผ่าน Line official

ขณะนี้ มีแรงงานนอกระบบในประเทศไทยมากกว่า 20 ล้านคน ทำให้เกิดคำถามขึ้นมากมายว่าใครบ้างจะมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 5 พันบาท ?

“คมชัดลึก” รวบรวม 10 คำถามและคำตอบยอดฮิต เกี่ยวกับเงื่อนไขและการจ่ายเงินให้แรงงานนอกระบบที่ได้รับผลกระทบโควิด – 19 ดังนี้

1. ใครบ้างที่เป็น “แรงงานนอกระบบ”

คนทำงานรับจ้างทั่วไป ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร หรือใครก็ตามที่ทำงานโดย  “ไม่มีสัญญาการจ้างงาน” หรือ “ไม่มีนายจ้างตามกฎหมายแรงงาน” ไม่มีค่าจ้างไม่มีรายได้ค่าตอบแทนแน่นอน และไม่อยู่ในระบบหลักประกันทางสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่าปี 2562  มีจำนวนทั้งสิ้น 20.4 ล้านคน ส่วนแรงงานในระบบที่มีนายจ้างหรืออยู่ในระบบหลักประกันต่าง ๆ มีจำนวน 17.1 ล้านคน

2. ใครบ้างมีสิทธิได้ 5 พันบาท  จำกัดแค่ 3 ล้านคนจริงหรือไม่ ?

ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ และต้องได้รับผลกระทบจากการะบาดของโควิด -19 หมายถึงผู้ที่ทำงานในพื้นที่ซึ่ง “ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกประกาศปิดสถานประกอบการชั่วคราว” ไปแล้วกว่า 20 จังหวัด เช่น กรุงเทพฯ สมุทรปราการ สมุทรสาคร บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชลบุรี เชียงใหม่ สงขลา ระนอง ราชบุรี ฯลฯ

แรงงานนอกระบบที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงโรคระบาดโควิด -19 ตามที่ประกาศไว้ จะไม่มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือ คาดการณ์ว่าจะได้รับ 3 ล้านคน แต่อาจเพิ่มเป็น  4 – 5 ล้านคนได้ ตามจำนวนผู้ผ่านการพิจารณา

3 . ผู้ประกันตนใน “ระบบประกันสังคม” มาตรา 39 และ 40 มีสิทธิไหม

กระทรวงการคลังยืนยันว่า ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 มีสิทธิได้เงิน 5 พันบาท เนื่องจากเป็น มาตรา 39 คือผู้ออกจากงานประจำที่มีนายจ้างแล้ว แต่ยังสมัครใจจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมด้วยตัวเอง ส่วนมาตรา 40 คือผู้ทำงานนอกระบบทั่วไป และไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคมที่มีนายจ้างมาก่อน เช่น พ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร อาชีพอิสระ ฯลฯ

คำถาม 4 :  วิธีการลงทะเบียนผ่านเวบไซต์ ต้องทำเองหรือไม่ ?  

จะมีการเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ “www.เราไม่ทิ้งกัน.com” เท่านั้น ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ไม่มีการลงทะเบียนที่ธนาคารเพื่อป้องกันไม่ให้คนไปรวมตัวกันจำนวนมาก  หากใครลงทะเบียนไม่เป็นก็ต้องให้สมาชิกในครอบครัวหรือผู้ที่ไว้ใจได้ลงทะเบียนให้แทน โดยหลักฐานที่ต้องเตรียมพร้อมคือ  หมายเลขบัตรประชาชน   ข้อมูลอาชีพที่ทำ ข้อมูลรายได้  ข้อมูลปัญหาความเดือดร้อน

5. วิธีพิจารณาคัดกรองทำอย่างไร

จะตรวจสอบคุณสมบัติโดยใช้เกณฑ์พิจารณาความเดือดร้อนร่วมกับฐานข้อมูลภาครัฐที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว เช่น ฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ข้อมูลจากท้องถิ่น ข้อมูลระบบประกันสังคม  ฯลฯ หากผู้ใดผ่านการพิจารณาจะได้รับข้อความแจ้งผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ว่ามีสิทธิได้เงินช่วยเหลือ 5,000 บาท  3 เดือน ตั้งแต่ เมษายน – มิถุนายน 2563

6. วิธีการรับเงินช่วยเหลือ

ผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว จะได้รับเงินผ่าน 2 ช่องทาง

– บัญชีธนาคาร 3 ธนาคารของรัฐที่เข้าร่วมโครงการ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารเพื่อการเกษตร ฯ (ธ.ก.ส.)

– บัญชีพร้อมเพย์เท่านั้น

7.  เกษตรกรมีสิทธิได้เงิน 5 พันบาทด้วยหรือไม่

กลุ่มเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา จะไม่รวมอยู่ในมาตรการนี้ ในอนาคตรัฐบาลอาจมีความช่วยเหลืออื่นให้         

8. ผู้สูงอายุลงทะเบียนด้วยได้ไหม

หากเป็นผู้สูงอายุที่ว่างงานหรือไม่ได้ทำงานจะไม่มีสิทธิ นอกจากเป็นผู้สูงอายุที่ยังคงทำงานรับจ้างและมีรายได้ตามนิยามของกลุ่มแรงงานนอกระบบ

9. เจ้าของกิจการรายย่อยมีสิทธิได้รับไหม

กรณีเป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็ก เช่น ร้านเสริมสวย ร้านขายข้าวแกง ร้านนวดที่มีลูกจ้าง 1 -2 คน และไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม สามารถลงทะเบียนได้ หากอยู่ในเงื่อนไขการได้รับความเดือดร้อนจากมาตราป้องกันโควิด-19

10. รัฐบาลนำเงินงบประมาณส่วนไหนมาแจก 5 พันบาท

เป็นงบประมาณจาก กระทรวงการคลัง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: