อุดม คชินทร ยื่นลาออกส.ว.-นั่งปธ.คณะกรรมการการอุดมศึกษา #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

Published February 21, 2020 by SoClaimon

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/418131?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politic

อุดม คชินทร ยื่นลาออกส.ว.-นั่งปธ.คณะกรรมการการอุดมศึกษา

21 กุมภาพันธ์ 2563 – 10:37 น.
อุดม คชินทร,ยื่นลาออก สว,ข่าววันนี้
เปิดอ่าน 422 ครั้ง

อุดม คชินทร ยื่นลาออก ส.ว. ก่อนเข้าทำงานในกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. อย่างเป็นทางการ 5 ธันวาคมนี้

21 ก.พ.2563-ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณอุดม คชินทร สมาชิกวุฒิสภา ยื่นหนังสือลาออกจากออกจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ก่อนเข้าทำงานในกระทรวงศึกษาธิการอย่างเป็นทางการ 5 ธันวาคมนี้ เพื่อเป็นประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

นั่ง ปธ.คณะกรรมการการอุดมศึกษา

โดยหนังสือลาออก ระบุว่า เรื่อง ขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา

กราบเรียน ประธานวุฒิสภา ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกระผม ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณอุดม คชินทร เป็นสมาชิกวุฒิสภา ตามมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เมื่อวันที่  11 พฤษภาคม 2562 นั้น

ในการนี้ กระผมมีความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่  21 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ลงชื่อ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณอุดม คชินทร สมาชิกวุฒิสภา หมายเลข 245

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: