ชาวนาไม่เห็นด้วยแนวคิดใบขับขี่รถการเกษตร ชี้สุดท้ายภาระจะตกอยู่ที่ชาวนา #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

Published February 19, 2020 by SoClaimon

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/474068

ชาวนาไม่เห็นด้วยแนวคิดใบขับขี่รถการเกษตร  ชี้สุดท้ายภาระจะตกอยู่ที่ชาวนา

ชาวนาไม่เห็นด้วยแนวคิดใบขับขี่รถการเกษตร ชี้สุดท้ายภาระจะตกอยู่ที่ชาวนา

วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 16.24 น.

อ่างทอง ชาวนาไม่เห็นด้วย แนวคิดทำใบขับขี่รถการเกษตร หลังจาก นายกรัฐมนตรี มีแนวคิดที่จะให้เกษตรกร ทำใบขับขี่รถการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้  จากความชำนาญในวิชาชีพ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่บริเวณกลางทุ่งนา ในตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ชาวนาได้นั่งจับกลุ่มคุยกัน  หลังจากนายกรัฐมนตรี มีแนวคิดที่จะให้เกษตรกร ทำใบขับขี่รถการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้  จากความชำนาญในวิชาชีพ โดยเบื้องต้นชาวนาไม่เห็นด้วย ที่จะให้ทำใบขับขี่รถการเกษตรโดยมองว่าจะทำให้เกษตรกรชาวนามีปัญหาค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และมีการถูกจับปรับเปรียบเทียบเสียเงินทองหลังไม่มีใบอนุญาตขับขี่แล้วนำรถไถนาไปใช้งาน

ด้านนาย ทรงยศ มะกรูดทอง สมาชิกสภา เกษตรจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า แนวคิดในการการทำใบขับขี่รถไถนารถการเกษตร นั้นไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดนี้ เนื่องจากเป็นการเพิ่มภาระให้แก่เกษตรกร ในการทำใบขับขี่มีค่าใช้จ่าย และรถไถนานั้นก็วิ่งอยู่ภายในนาอยู่แล้วชาวนาไม่ได้ใช้ขับขี่ไปทำธุระในท้องถนน ส่วนรถไถนาขนาดใหญ่ก็มีการบังคับทำใบขับขี่อยู่แล้ว

หากต้องทำใบขับขี่ขึ้นมาจริงๆนั้น จะทำให้ชาวนา ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปทำใบขับขี่ และหากผู้ที่ใบขับขี่รถไถนาหว่านข้าวแล้วเรียกร้องราคาเพิ่มขึ้น ภาระค่าใช้จ่ายก็ตกอยู่กับชาวนา และหากไม่ยอมทำแล้วนำรถของตนเองมาทำการไถนาแล้วโดนร้องเรียนว่าไม่มีใบอนุญาตขับขี่ มีการถูกเปรียบเทียบปรับคล้ายงานจราจรรถยนต์ คงมีชาวนาถูกจับเสียเงินทองในการลงทุนทำนาเพิ่มขึ้นต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: