แม็คโครดำเนินมาตรการเชิงรุกป้องกันไวรัสโควิด-19 #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

Published February 17, 2020 by SoClaimon

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/473369

แม็คโครดำเนินมาตรการเชิงรุกป้องกันไวรัสโควิด-19

แม็คโครดำเนินมาตรการเชิงรุกป้องกันไวรัสโควิด-19

วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 06.00 น.

แม็คโคร ออกมาตรการเข้มป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มความถี่ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค ทั่วทุกสาขาเพื่อเสริมความมั่นใจผู้ประกอบการ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ดำเนินมาตรการเชิงรุกป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้ลูกค้าสมาชิกและพนักงานทุกสาขาทั่วประเทศ เพิ่มความถี่ในการดำเนินการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค บริการเจลล้างมือฆ่าเชื้อในจุดสัมผัสต่างๆ ทั้งรถเข็น จุดชั่งสินค้า ทางเข้า-ออก คุมเข้มเน้นย้ำความปลอดภัยในอาหาร สร้างความมั่นใจผู้ประกอบการ ทั้งนี้ นางศิริพรเดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) มีความห่วงใยในกลุ่มลูกค้าสมาชิกที่มาใช้บริการที่สาขาของแม็คโคร รวมถึงพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ทั่วประเทศ จึงได้ออกมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดในทุกมิติ ทั้งการเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ในจุดสำคัญที่มีการสัมผัสบ่อยครั้งในสาขา ไม่ว่าจะเป็น รถเข็น จุดชั่งสินค้า ห้องน้ำ ทางเข้า-ออกลูกค้าและพนักงาน โดยเราได้ดำเนินการป้องกันอย่างเต็มที่และเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ

บริษัทได้ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยจัดให้มีแอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อตามจุดต่างๆ อาทิ จุดบริการลูกค้า จุดชั่งสินค้า แผนกอาหารสด เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ประตูทางเข้า-ออก พร้อมกับทำความสะอาดพื้นที่ที่มีการสัมผัสบ่อย โดยเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นรถเข็นสินค้าเคาน์เตอร์บริการต่างๆ โทรศัพท์ ตู้เอทีเอ็ม รถวีลแชร์สำหรับลูกค้า เป็นต้น อีกทั้ง ยังรณรงค์ให้ลูกค้าสวมถุงมือหรือใช้อุปกรณ์ในการเลือกซื้อสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ทุกครั้ง พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณทางเข้าสาขา ให้ความรู้เรื่องไวรัสโควิด-19แนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกัน และการปฏิบัติตนเมื่อพบว่ามีไข้ไม่สบาย มีการตรวจตราสบู่และกระดาษสำหรับล้างมือในทุกห้องน้ำให้มีเพียงพอ และทำความเข้าใจกับพนักงานเรื่องไวรัสโควิด-19 และติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง กรณีพนักงานมีอุณหภูมิร่างกายสูง หรือมีอาการเข้าข่ายให้หยุดปฏิบัติงานและพบแพทย์ทันที

“ด้วยความห่วงใยต่อลูกค้าสมาชิกและพนักงาน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินมาตรการในด้านความปลอดภัยอย่างเข้มข้นในทุกสาขาและทุกประเทศที่แม็คโครไปเปิดสาขาอยู่ โดยจะคงมาตรการดังกล่าวไว้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยยังมุ่งเน้นนโยบายด้านความปลอดภัยในอาหารเป็นสำคัญ” นางศิริพร กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: