สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ 2563 #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

Published February 17, 2020 by SoClaimon

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/473389

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ 2563

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ 2563

วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 06.00 น.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงานเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563 : Bangkok Design Week 2020  ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ อาคารไปรษณีย์กลาง เขตบางรัก เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 โดยทอดพระเนตรผลงานสร้างสรรค์ที่นำเสนอแนวทางของการพัฒนาคน ชุมชนธุรกิจ และเมืองที่ใช้กระบวนการออกแบบและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลากหลายแง่มุม

ทั้งนี้ งานเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ นับเป็นเทศกาลสำคัญที่บรรจุไว้ในปฏิทินกิจกรรมของกรุงเทพฯ ซึ่งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับผู้ร่วมจัดงานทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาและองค์กรระหว่างประเทศ นักออกแบบ และธุรกิจสร้างสรรค์กว่า 1,000 ราย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ถึง 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิด Resilience : New Potential for Living ปรับตัว อยู่รอด เติบโต เพื่อเป็นเวทีแสดงผลงานของนักออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ กระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยในแต่ละปีมีผู้เข้าชมงานทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 400,000 คน ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย เป็นเวทีแสดงผลงานของนักออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ กระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้กรุงเทพมหานครได้รับการคัดเลือกเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network : UCCN) ในด้านการออกแบบ (City of Design) ด้วย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมศักยภาพของกรุงเทพมหานครในด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

โดยนำเสนอผ่าน 5 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วยShowcase & Exhibition กลุ่มผลงานจากนักสร้างสรรค์และภาคธุรกิจที่นำเสนอแนวทางของการพัฒนาคน ชุมชนธุรกิจและเมือง ที่ใช้กระบวนการออกแบบและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลากหลายแง่มุม Talk & Workshop การบรรยายและเวิร์กช็อป โดยนักคิดนักสร้างสรรค์ที่จุดประกายความคิดในการออกแบบอย่างยั่งยืน โดยการลด เลือกใช้ หรือหมุนเวียนทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อคนในสังคมCreative District กิจกรรมส่งเสริมย่านเจริญกรุงสู่ความเป็นย่านสร้างสรรค์ทั้งด้านธุรกิจและคุณภาพชีวิตด้วยการจัดทำต้นแบบการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้เกิดการทดสอบและนำไปสู่การใช้งานจริง Event & Program กิจกรรมที่เฉลิมฉลองให้กับความสร้างสรรค์ของชาวกรุงเทพฯ เช่น การแสดงดนตรี การฉายภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง รวมถึงการเปิดบ้าน(Open house) Creative Market ตลาดนัดสร้างสรรค์เพื่อสร้างโอกาสในการขายสินค้าและการขยายเครือข่ายธุรกิจของผู้ประกอบการเก่าและใหม่

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: