ครบรอบ12ปีวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

Published January 17, 2020 by SoClaimon

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/knowledge/410624?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=knowledge

ครบรอบ12ปีวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

15 มกราคม 2563 – 13:40 น.
พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์,มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย,คุณจงรักษ์ สังข์ประสิทธิ์,คุณหญิงอรศรี วังวิวัฒน์,มรฌาคส์ เมเยอร์,ผศพิเศษ ดรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์,ปิ่นทิพย์ บูรณสถิตย์พร,พลตตชูเกียรติ-จิตรา ประทีปะเสน,ณัชชัย ถาวรธวัช
เปิดอ่าน 280 ครั้ง

จัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์

เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 2 มกราคม เป็นปีที่ 12 พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตร 10 ไตร เพื่อถวายแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ ทั้งนี้ ข้าราชบริพารในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนในด้านต่างๆ ทั้งการศึกษา สังคมสงเคราะห์ การแพทย์ และสาธารณสุข  ที่พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อวันก่อน

     สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประสูติเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2466 เป็นพระธิดาพระองค์เดียว ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเป็นสมเด็จพระเชษฐภคินีในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในระหว่างที่ทรงพระชนม์ชีพนั้นได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ รัชกาลที่​ 9 เพื่อความผาสุกของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ทรงรับมูลนิธิและกองทุนการกุศลต่างๆ ไว้ในพระอุปถัมภ์หลายหน่วยงาน อาทิ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิก มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย มูลนิธิเด็กโรคหัวใจแห่งประเทศไทย มูลนิธิส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและเยาวชน ทุนหมอเจ้าฟ้า มูลนิธิโลกสีเขียว มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา เป็นต้น

โดยพิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายครั้งนี้ พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ทรงเป็นประธานในพิธี มีคณะข้าราชบริพารและผู้จงรักภักดี เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก อาทิ คุณจงรักษ์ สังข์ประสิทธิ์, คุณหญิงอรศรี วังวิวัฒน์, ม.ร.ว.ประกายฉัตร สุขสวัสดิ์, พล.ต.ต.นพ.เฉลิมพงศ์ มาลากุล ณ นคร, ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.สุพัฒน์ วาณิชย์การ, พิกุลแก้ว ไกรฤกษ์, จีรานุช ภิรมย์ภักดี, สุมัณฑนา โมกขะเวส, พันธ์พิไล-พันธ์ภิรมย์ ใบหยก, จุมพจน์ เชื้อสาย, มร.ฌาคส์ เมเยอร์, ผศ.(พิเศษ) ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์, ปิ่นทิพย์ บูรณสถิตย์พร, พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์, ชรินทร์ทิพย์ เดชะไกศยะ, พล.ต.ต.ชูเกียรติ-จิตรา ประทีปะเสน, ณัชชัย ถาวรธวัช, ภัทธิรา หาญสกุล เป็นต้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: