ธ.ไทยเครดิตฯ กระตุ้นจิตสำนึกลดขยะตลาดชุมชน #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

Published January 16, 2020 by SoClaimon

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/466486

ธ.ไทยเครดิตฯ กระตุ้นจิตสำนึกลดขยะตลาดชุมชน

ธ.ไทยเครดิตฯ กระตุ้นจิตสำนึกลดขยะตลาดชุมชน

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

วิญญู ไชยวรรณ มอบรางวัลชนะเลิศประกวดเรียงความให้กับ ด.ญ.วรรณกร ศาสตร์โพธิ์

“ไม่แข่งขันก็ยิ่งแพ้ ยิ่งแข่งขันก็ยิ่งชนะ”เชฟวิลแม่น กล่าวทิ้งท้าย พร้อมอวยพรให้ตัวแทนประเทศไทย รุ่นเยาวชน “สุพิชญา ชื่นตา” ประสบความสำเร็จและเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันมีค่าในการเข้าร่วมแข่งขันในงาน Food and Hotel Asia (FHA) 2020 ที่ประเทศสิงคโปร์มาให้ได้มากที่สุด

ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป โดยเฉพาะตลาดในชุมชน ซึ่งเป็นบ่อเกิดขยะถุงพลาสติกจำนวนมหาศาล โดยภาครัฐ และห้างประกอบการ ร่วมกันงดแจกถุงพลาสติกตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา จากความสำคัญดังกล่าว ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ได้กระตุ้น รักษ์ ตลาด และการลงมือทำจริง โดยนำเรียงความที่ชนะการประกวดในหัวข้อ ตลาดชุมชนสีเขียวที่ฉัน “รักษ์”ใน “โครงการคิดเพื่อน้อง…บ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้นปีที่ 3” มาจัดกิจกรรม “แยกขยะ แลกสุข” ณ ตลาดบางปลา จ.สมุทรปราการ เพื่อจุดประกายให้ตลาดในชุมชน ร่วมกันลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก พร้อมทั้งรู้จักการคัดแยกขยะ โดยได้มีพิธีมอบถังขยะที่แยกเป็นประเภทต่างๆ ให้แก่ตลาดบางปลาด้วย

นายวิญญู ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยเครดิตฯ เผยว่า ธนาคารดำเนินการเป็นธนาคารอย่างยั่งยืน (Sustainable Banking)ให้ความสำคัญทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล “โครงการคิดเพื่อน้อง…บ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น ปีที่ 3” เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคาร โดยปีนี้เปิดให้เยาวชนไทยทั่วประเทศส่งเรียงความเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในตลาดเข้าประกวด ภายใต้หัวข้อ ตลาดชุมชนสีเขียวที่ฉัน “รักษ์” เพื่อต้องการส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และตลาด

นัฐพร นาคจู (กลาง) รับมอบถังคัดแยกขยะ จากธนาคารไทยเครดิตฯ

“ปีนี้มีเยาวชนส่งเรียงความเข้าประกวดมากถึง 2,542 เรื่อง เพิ่มขึ้นจากเดิม 3 เท่า โดยได้สะท้อนพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งการนำความรู้แบบบูรณาการเรื่องของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเข้ามาช่วย โดยไอเดียที่ชนะการประกวดถูกนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะ และใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกในตลาดสด โดยอยากเห็นตลาดสดที่เป็นแหล่งทำกินของลูกค้าหลักของธนาคาร ได้รับการยกระดับและต้องการกระตุ้นให้พ่อค้าแม่ค้าและคนที่มาจับจ่ายใช้สอยช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ธนาคารยังแจกถุงผ้าให้พนักงานกว่า 3,000 คน เพื่อเป็นตัวอย่างการเริ่มใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเมื่อไปซื้อของตามห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อต่างๆ”

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาปริมาณขยะ เหล่าพ่อค้าแม่ค้าในตลาดชุมชนต่างร่วมแรงร่วมใจช่วยกันลดการใช้ถุงพลาสติก และเผยวิธีการรักษาสิ่งแวดล้อม โดย นัฐพร นาคจู ผู้บริหารตลาดบางปลา เผยว่า ตลาดบางปลานั้นมีขนาดใหญ่ แบ่งเป็นหลายโซน มีขยะในแต่ละวันค่อนข้างมาก ทางตลาดจะมีการบริหารจัดการขยะด้วยการกำหนดจุดทิ้งขยะให้กับแม่ค้าพ่อค้าหลังจากนั้นจะนำขยะเหล่านั้นมาแยกตามหมวดแล้วส่งต่อให้บริษัทกำจัดขยะมารับขยะไปกำจัดต่อไปอีกทั้ง เคยจัดแคมเปญรณรงค์กับโซนตลาดสด ลูกค้าที่ไม่รับถุงพลาสติกจะได้รับส่วนลดพิเศษ นอกจากนี้ ยังเปิดรับไอเดียดีๆ จากพนักงาน พ่อค้าแม่ค้า รวมถึงเยาวชนในชุมชน เพื่อช่วยกันรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมและการรักษาความสะอาดอีกด้วย อย่างเช่นกิจกรรม “แยกขยะ แลกสุข”

เหล่าพ่อค้าแม่ค้าร่วมกิจกรรม แยกขยะ แลกสุข

ด้าน ด.ญ.วรรณกร ศาสตร์โพธิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม จ.สมุทรปราการ ผู้ชนะการประกวดเรียงความในระดับชั้นประถมศึกษา กล่าวว่า ตนมองว่าตลาดเป็นสถานที่ที่มีส่วนทำลายสิ่งแวดล้อม ดังนั้นแนวคิดที่เขียนในเรียงความคือการให้ผู้เชี่ยวชาญออกมาให้ความรู้แก่คนในชุมชนในเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกวิธีและให้ร้านค้าทุกร้านช่วยกันปลูกต้นไม้ร้านละ1 ต้นขึ้นไป ในขณะเดียวกันผู้ซื้อที่มาจับจ่ายในตลาด ต้องซื้อเท่าที่จำเป็นไม่ซื้อเยอะเกินไป เพราะเมื่อรับประทานไม่ทันอาหารเหล่านี้ก็จะเน่าเสียเป็นขยะที่สร้างมลพิษให้แก่สิ่งแวดล้อม แต่ทั้งหมดนี้ตลาดจะเป็นตลาดชุมชนสีเขียวที่ฉัน “รักษ์” ได้นั้นขึ้นอยู่กับจิตสำนึก ความสามัคคี ทั้งพ่อค้าแม่ค้า และคนในชุมชนของตลาด ที่จะรักษาความสะอาด และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

เห็นได้ว่าสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นเรื่องใกล้ตัวที่พวกเราทุกคนต้องส่งเสริม กระตุ้นให้มีจิตสำนึกที่ดี ถึงการร่วมมือกันอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม สามารถติดตามกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ได้ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ สาขาที่ให้บริการสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตฯ และสำนักงานนาโนเครดิตทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่เว็บไซต์ www.tcrbank.com และเฟซบุ๊ก http://www.facebook.com/TCRBank, www.facebook.com/ThaiCreditKitforSociety

One comment on “ธ.ไทยเครดิตฯ กระตุ้นจิตสำนึกลดขยะตลาดชุมชน #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

 • คุณกำลังมองหา บริษัท สินเชื่อทางการเงินที่แท้จริงในการจัดหาเงินกู้จาก 10,000 ยูโรถึง 10,000,000 ยูโร (สำหรับธุรกิจหรือสินเชื่อธุรกิจ, สินเชื่อส่วนบุคคล, สินเชื่อส่วนบุคคล, สินเชื่อจำนอง, สินเชื่อรถยนต์, สินเชื่อรวมหนี้, เงินร่วมลงทุน, สินเชื่อสุขภาพ ฯลฯ ))
  หรือคุณถูกปฏิเสธเงินกู้จากธนาคารหรือสถาบันการเงินด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งหรือไม่?
  สมัครตอนนี้และรับเงินกู้ทางการเงินจริงดำเนินการและอนุมัติภายใน 3 วัน
  บริษัท เงินกู้ทางการเงินแปซิฟิกเราเป็นผู้ให้กู้สินเชื่อในระดับสากลซึ่งให้เงินกู้ทางการเงินที่แท้จริงแก่บุคคลและ บริษัท ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% พร้อมรหัสที่ถูกต้องหรือหนังสือเดินทางระหว่างประเทศของประเทศของคุณเพื่อตรวจสอบ
  การชำระคืนเงินกู้จะเริ่มต้น 1 (หนึ่ง) ปีหลังจากได้รับเงินกู้และระยะเวลาการชำระคืนจาก 3 ถึง 35 ปี

  สำหรับการตอบสนองทันทีและการประมวลผลใบสมัครของคุณเพื่อชายแดนภายใน 2 วันทำการ
  ติดต่อเราโดยตรงผ่านจดหมายนี้: pacificfinancialloanfirm@gmail.com

  ติดต่อเราด้วยข้อมูลต่อไปนี้:

  ชื่อเต็ม: ____________________________
  จำนวนเงินที่ต้องใช้เป็นเงินกู้: ________________
  ระยะเวลาการกู้ยืม: _________________________
  เป้าหมายของการกู้ยืม: ______________________
  วันเกิด: ___________________________
  เพศ: _______________________________
  สถานภาพการสมรส: __________________________
  ที่อยู่ติดต่อ: _______________________
  เมือง / รหัสไปรษณีย์: __________________________
  ประเทศ: _______________________________
  อาชีพ: ____________________________
  โทรศัพท์มือถือ: __________________________

  ส่งคำขอของคุณสำหรับการตอบสนองทันทีไปที่: pacificfinancialloanfirm@gmail.com

  ขอบคุณ

  CEO.Mrs VICTORIA JOHNSON

  Like

 • Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Google photo

  You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s

  %d bloggers like this: