โซไซตี้ : สภาสังคมสงเคราะห์ฯ สร้างโอกาสและส่งเสริมอาชีพคนพิการ #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

Published December 28, 2019 by SoClaimon

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/462986

โซไซตี้ : สภาสังคมสงเคราะห์ฯ สร้างโอกาสและส่งเสริมอาชีพคนพิการ

โซไซตี้ : สภาสังคมสงเคราะห์ฯ สร้างโอกาสและส่งเสริมอาชีพคนพิการ

วันเสาร์ ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 06.00 น.

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เล็งเห็นศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนพิการจัดโครงการ “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ” โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและส่งเสริมอาชีพให้คนพิการทั่วประเทศ ได้นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 -15 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี พล.อ.สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯเป็นประธานเปิดงาน พร้อมแขกผู้มีเกียรติมากมาย และสองสาว เนย-วรัฐฐา อิมราพร-แจม-ชรัฐฐา อิมราพร ที่มาสร้างสีสันและเยี่ยมชมร้านค้าต่างๆ ภายในงาน

พล.อ.สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ

พล.อ.สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เผยว่า งานนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการทุกภูมิภาคทั่วประเทศที่มีความสามารถ มีศักยภาพในการจัดทำผลิตภัณฑ์งานฝีมือ หรือผลิตภัณฑ์สินค้าด้านการเกษตร ตลอดจนคนพิการที่มีความสามารถทางอาชีพด้านต่างๆ ได้มีพื้นที่ในการแสดงสินค้าและจำหน่าย เพื่อเป็นการขยายช่องทางการตลาด และเกิดการรวมกลุ่มผู้ประกอบการคนพิการที่มีศักยภาพภายใต้กิจกรรมที่หลากหลาย กระตุ้นการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนการพัฒนา ส่งเสริมด้านอาชีพ ให้คนพิการอย่างยั่งยืน และเป็นจุดศูนย์รวมให้คนพิการทั่วประเทศ ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านการประกอบอาชีพซึ่งกันและกัน พร้อมแสดงทักษะด้านอาชีพให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้ และมีเจตคติที่ดีต่อคนพิการ ส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม โดยงานในครั้งนี้มีคนพิการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเป็นจำนวนมาก

ประธานเปิดงาน พล.อ.สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พร้อมด้วยคณะกก. แขกผู้มีเกียรติ และผู้พิการตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จด้านอาชีพร่วมในพิธีเปิด “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ”

“มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ” ในครั้งนี้ประกอบด้วย กิจกรรมมากมาย อาทิ การบรรยาย / ทอล์กโชว์สร้างแรงบันดาลใจจากคนพิการที่ประสบความสำเร็จด้านอาชีพ โดยบุคคลตัวอย่าง ได้แก่ คำรณ มะนาวหวาน ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกาย, ปิยะพร ศิลปาจารย์ ผู้พิการทางการ ได้ยิน, สุนทร งามเกิดศิริ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย, ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์“น้องธันย์” เจ้าหน้าที่ผู้สำรวจความสุขคนไข้โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล แจ้งวัฒนะ, ดำเกิง มุ่งธัญญา “ครูไอซ์”ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยโชว์การแสดงความสามารถพิเศษทางด้านอาชีพของคนพิการ อาทิ การแสดงดนตรีโดย อุไร มณีศรี ผู้พิการทางการมองเห็น อีกทั้ง การแสดงจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านเฟื่องฟ้า บ้านราชวิถีบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี, การแสดงจากโรงเรียนศรีสังวาลย์, การแสดงจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชฯ, การแสดงวงดนตรีและนักร้องจากกรมดุริยางค์ทหารบก, กองดุริยางค์ทหารเรือ, กองดุริยางค์ทหารอากาศ และกองสวัสดิการสำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, การแสดงจากโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ การแสดงจากโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์, การแสดงจากโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์, การแสดงจากโรงเรียนปัญญาวุฒิกร, การแสดงจากโรงเรียนประชาบดี, การแสดงจากโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ, การแสดงจากสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย, การแสดงจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ(บ้านชวนชื่น) นอกจากนี้ในงานยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์/สินค้า จำหน่ายอาหาร จัดทำโดยคนพิการ การสาธิตการจัดทำผลิตภัณฑ์ และการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมของคนพิการ การจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถทางด้านอาชีพของคนพิการ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพคนพิการ การให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ และการพยากรณ์ดวงชะตาโดยคนพิการทางการเห็น และการเชิญหน่วยงาน สถาบันต่างๆ จัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้คนพิการและผู้มาร่วมงานที่สนใจอีกด้วย

สองสาว เนย-วรัฐฐา อิมราพร และ แจม-ชรัฐฐา อิมราพร มาร่วมสร้างสีสันและเยี่ยมชมร้านค้าต่างๆ ภายในงาน

สองสาว เนย-วรัฐฐา อิมราพร และ แจม-ชรัฐฐา อิมราพร มาร่วมสร้างสีสันและเยี่ยมชมร้านค้าต่างๆ ภายในงาน
โชว์การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

โชว์การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

ส่วนหนึ่งของร้านค้ามหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ

ส่วนหนึ่งของร้านค้ามหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: