อย. ชวนส่งความสุขด้วยกระเช้าผลิตภัณฑ์ทางเลือกสุขภาพ #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

Published December 20, 2019 by SoClaimon

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/460560

อย. ชวนส่งความสุขด้วยกระเช้าผลิตภัณฑ์ทางเลือกสุขภาพ

อย. ชวนส่งความสุขด้วยกระเช้าผลิตภัณฑ์ทางเลือกสุขภาพ

วันอังคาร ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 06.00 น.

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ส่งเสริมให้คนไทยมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม ปีใหม่นี้ชวนผู้บริโภคเลือกซื้อกระเช้าผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลด หวาน มัน เค็ม ลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs ซึ่งขณะนี้มีผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับการรับรองแล้วจำนวน 1,442 ผลิตภัณฑ์

นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้ลงพื้นที่ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนที่ต้องการซื้อกระเช้าของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ให้หันมาซื้อกระเช้าที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ “Healthier Choice” เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้รับ โดย อย. ขอแนะนำการเลือกซื้อกระเช้า หรือจัดกระเช้าด้วยตนเอง

“ควรเลือกกระเช้าที่บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” บนฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้รับหรือคนที่ท่านรักได้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมต่อสุขภาพ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อย่างเช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ และควรเลือกกระเช้าที่มีลักษณะห่อหุ้มอยู่ในสภาพดี มีการแสดงฉลากรวมบอกชัดเจน โดยเป็นฉลากที่แสดงรายการผลิตภัณฑ์อาหารที่จัดรวมในภาชนะ และข้อความต้องแสดงรายละเอียด ได้แก่ชื่อหรือประเภทหรือชนิดอาหาร วันเดือนปีที่หมดอายุ หรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้า”

รองเลขาธิการ อย. กล่าวอีกว่า เมื่อนำกระเช้าไปมอบให้แก่ผู้รับ ไม่ควรแกะฉลากรวมออก เนื่องจากผู้รับสามารถตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์อาหารและวันหมดอายุว่าตรงกับฉลากหรือไม่ หากเลือกอาหารกระป๋องจัดในกระเช้า ควรดูลักษณะกระป๋อง ต้องไม่บุบหรือโป่งพอง หรือมีรอยรั่ว และควรดูตะเข็บหรือรอยต่อ ต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อยแน่นหนาไม่เป็นสนิม และที่สำคัญควรสังเกตฉลาก ต้องแสดงข้อความรายละเอียดครบถ้วน เช่นเลข อย. ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต/นำเข้า วัน เดือน ปีที่หมดอายุ และส่วนประกอบ เป็นต้น

“ปัจจุบันคนไทยป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นจำนวนมาก ทาง อย. จึงผนึกกำลังร่วมกับห้างสรรพสินค้าต่างๆ ในการจำหน่ายสินค้า โดยเฉพาะในรูปแบบกระเช้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพมารวมไว้ในกระเช้าเดียวกัน เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคในการส่งมอบของขวัญปีใหม่แก่คนที่คุณรัก

ทั้งนี้ ขอให้เทศกาลปีใหม่นี้เริ่มต้นด้วยการมอบสิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพแก่กันโดยเฉพาะการมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ หากต้องการจัดกระเช้าด้วยตนเอง ควรเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ หรือเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการต่อผู้รับซึ่งมีหลากหลายประเภทผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายขณะนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการดังกล่าวแล้ว ทั้งสิ้น 1,442 ผลิตภัณฑ์ซึ่งผู้บริโภคสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ที่แสดงสัญลักษณ์ดังกล่าวได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตห้างสรรพสินค้า ร้านค้าเพื่อสุขภาพ และร้านค้าทั่วไป” นพ.พูลลาภ กล่าวทิ้งท้าย

เสวนาหัวข้อที่สอง “Digital Hospital : The Journey of HIMSS EMRAM STAGE 7 Achievement”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: