รายการทีวี ‘วันธรรมศาสตร์’ 9 ธ.ค. ทางช่อง 9 อสมท ยอดเงินบริจาค ‘170 ล้าน’ นำรายได้พัฒนาศูนย์อุบัตเหตุและฉุกเฉิน รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิ #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

Published December 20, 2019 by SoClaimon

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/460554

รายการทีวี ‘วันธรรมศาสตร์’ 9 ธ.ค. ทางช่อง 9 อสมท ยอดเงินบริจาค ‘170 ล้าน’  นำรายได้พัฒนาศูนย์อุบัตเหตุและฉุกเฉิน รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิ

รายการทีวี ‘วันธรรมศาสตร์’ 9 ธ.ค. ทางช่อง 9 อสมท ยอดเงินบริจาค ‘170 ล้าน’ นำรายได้พัฒนาศูนย์อุบัตเหตุและฉุกเฉิน รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิ

วันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 15.56 น.

รวมพลังชาวลูกแม่โดม ในรายการทีวี “วันธรรมศาสตร์” ทางช่อง 9 อสมท นำโดย ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและอดีตนายกรัฐมนตรี, ชาญศิลป์ตรีนุชกร นายกสมาคมธรรมศาสตร์ฯ, ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม, รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มธ., ผาณิต พูนศิริวงศ์ อุปนายก และคณะกก. อาทิ ชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ, คณิต พีชวณิชย์, ดารณี วัธนเวคิน และน้องๆ ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมถ่ายภาพ

สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดรายการพิเศษทางสถานีโทรทัศน์ MCOT HD หมายเลข 30 “วันธรรมศาสตร์” เพื่อนำรายได้สนับสนุนโครงการพัฒนาศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และศูนย์แพทย์ปฐมภูมิและแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี ชาญศิลป์ ตรีนุชกร นายกสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย อุปนายกฯ ยอดยิ่ง โสภณ, ประกิต อภิสารธนรักษ์,ผาณิต พูนศิริวงศ์ คณะกรรมการ อาทิ ชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ, ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์, ดารณี วัธนเวคิน, คณิต พีชวณิชย์, พรชัย กิตติปัญญา เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาและลูกแม่โดม ร่วมบริจาคเงินผ่านรายการพิเศษทางสถานีโทรทัศน์ MCOT HD หมายเลข 30 เมื่อค่ำวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562

ผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริจาค 70 ล้านบาท โดยมี ศ.พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย, รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มธ.,ชาญศิลป์ ตรีนุชกร นายกสมาคมธรรมศาสตร์ และ ดารณี วัธนเวคิน เลขาธิการ รับมอบ

งานนี้มีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง อาทิ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมธรรมศาสตร์ฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และอดีตนายกรัฐมนตรี, จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, อาคม เติมพิทยาไพสิฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, ถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม, ศ.พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย, รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ,ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อดีตอธิการบดี, เขมทัตต์พลเดช ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน), พิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และชาวลูกแม่โดมมาร่วมด้วยช่วยกันรับโทรศัพท์จากผู้มีจิตศรัทธา รวมทั้งยังมีน้องๆ ทูตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ผู้นำเชียร์และศิษย์ปัจจุบันมาช่วยงานอย่างแข็งขัน โดยค่ำคืนในวันนั้นมีลูกแม่โดมและผู้มีจิตศรัทธาจากทั้งที่มาร่วมบริจาคภายในห้องส่งและผู้มีจิตศรัทธาจากคนทางบ้านช่วยกันบริจาค ได้ยอดเงินบริจาคถึง 170,718,425.16 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทสิบหกสตางค์)

พล.อ.อ.อำพล-สุรัตนา (มานะจิตต์)อินทรไทยวงศ์รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์รุ่น 12 ร่วมบริจาค 35 ล้านบาท

นอกจากนี้ ชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ ประธานจัดงาน ขอเชิญชวนชาวลูกแม่โดมทั้งศิษย์เก่า-ศิษย์ใหม่ ร่วมงาน “วันคืนสู่เหย้าชาวธรรมศาสตร์” ในค่ำวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00-22.30 น. ณ บริเวณสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ บัตรเข้าร่วมงานจำหน่ายโต๊ะละ 3,000 บาท (สำหรับ 10 ท่าน) สามารถจองบัตรล่วงหน้าได้ที่สมาคมธรรมศาสตร์ฯโทร.02-2860861,02-6798323 และมีจำหน่ายที่บริเวณงาน

ผู้มีจิตศรัทธายังสามารถร่วมบริจาคกันเข้ามาได้ที่ บัญชี “โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ” ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประเภทสะสมทรัพย์ เลขที่ 091-0-20188-8 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร.02-9269432, 02-9269337 และ 084-4363876 ทั้งนี้ ใบเสร็จรับเงินจากการบริจาคครั้งนี้ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ 2 เท่า

มูลนิธิร่วมทางฝัน โดย บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ 
บริจาค 20 ล้านบาท

มูลนิธิร่วมทางฝัน โดย บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ บริจาค 20 ล้านบาท
ผาณิต พูนศิริวงศ์ กับสองพิธีกร นันทกา
วรณิชชานันท์ และ สุทิวัส หงส์พูนพิพัฒน์

ผาณิต พูนศิริวงศ์ กับสองพิธีกร นันทกา วรณิชชานันท์ และ สุทิวัส หงส์พูนพิพัฒน์

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง อาทิ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และอดีตนายกรัฐมนตรี, จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะกก.ร่วมกันช่วยรับโทรศัพท์ผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาบริจาค

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง อาทิ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และอดีตนายกรัฐมนตรี, จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะกก.ร่วมกันช่วยรับโทรศัพท์ผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาบริจาค

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง อาทิ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และอดีตนายกรัฐมนตรี, จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะกก.ร่วมกันช่วยรับโทรศัพท์ผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาบริจาค

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง อาทิ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และอดีตนายกรัฐมนตรี, จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะกก.ร่วมกันช่วยรับโทรศัพท์ผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาบริจาค
ภัทรลดา สง่าแสง, ภัครธรณ์ เทียนไชย ผวจ.ชลบุรี, ชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล

ภัทรลดา สง่าแสง, ภัครธรณ์ เทียนไชย ผวจ.ชลบุรี, ชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล
ชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ, อาคม เติมพิทยาไพสิฐ อดีต รมว.กระทรวงคมนาคม และ เขมทัตต์ พลเดช ผอ.ใหญ่ บมจ.อสมท

ชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ, อาคม เติมพิทยาไพสิฐ อดีต รมว.กระทรวงคมนาคม และ เขมทัตต์ พลเดช ผอ.ใหญ่ บมจ.อสมท
ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์, ถาวร เสนเนียม รมช.กระทรวงคมนาคม, รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์, 
อานุภาพ ธีรณิศรานนท์, ผาณิต พูนศิริวงศ์, พิชญา เมืองเนาว์

ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์, ถาวร เสนเนียม รมช.กระทรวงคมนาคม, รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์, อานุภาพ ธีรณิศรานนท์, ผาณิต พูนศิริวงศ์, พิชญา เมืองเนาว์
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กระทรวงพาณิชย์, ผาณิต พูนศิริวงศ์ และ พิชญา เมืองเนาว์

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กระทรวงพาณิชย์, ผาณิต พูนศิริวงศ์ และ พิชญา เมืองเนาว์
ผาณิต พูนศิริวงศ์ ท่ามกลางน้องๆ ทูตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และผู้นำเชียร์ มธ.

ผาณิต พูนศิริวงศ์ ท่ามกลางน้องๆ ทูตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และผู้นำเชียร์ มธ.
ดารณี วัธนเวคิน, ประกิต อภิสารธนรักษ์ และ พรชัย กิตติปัญญางาม

ดารณี วัธนเวคิน, ประกิต อภิสารธนรักษ์ และ พรชัย กิตติปัญญางาม
ระพี ผ่องบุพกิจ ผวจ.ฉะเชิงเทรา, ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์,
ศ.พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย และ ปสันน์ เทพรักษ์

ระพี ผ่องบุพกิจ ผวจ.ฉะเชิงเทรา, ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์, ศ.พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย และ ปสันน์ เทพรักษ์
ชายน้อย เผื่อนโกสุม, กำธร วังอุดม และ
ยอดยิ่ง โสภณ

ชายน้อย เผื่อนโกสุม, กำธร วังอุดม และ ยอดยิ่ง โสภณ
ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์, ผาณิต พูนศิริวงศ์,
พิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และ ผศ.ประภัสสร-ดร.มนู เลียวไพโรจน์

ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์, ผาณิต พูนศิริวงศ์, พิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และ ผศ.ประภัสสร-ดร.มนู เลียวไพโรจน์
พรชัย กิตติปัญญางาม, วิเชียร อำนาจวรประเสริฐ, ยอดยิ่ง โสภณ, ผาณิต พูนศิริวงศ์ และ กำธร วังอุดม

พรชัย กิตติปัญญางาม, วิเชียร อำนาจวรประเสริฐ, ยอดยิ่ง โสภณ, ผาณิต พูนศิริวงศ์ และ กำธร วังอุดม
ปิยดา จงบยุหะ, ชาญศิลป์ ตรีนุชกร, ผาณิต พูนศิริวงศ์, ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์, ภัทรลดา 
สง่าแสง และน้องๆ นักศึกษา มธ.

ปิยดา จงบยุหะ, ชาญศิลป์ ตรีนุชกร, ผาณิต พูนศิริวงศ์, ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์, ภัทรลดา สง่าแสง และน้องๆ นักศึกษา มธ.
ชาญศิลป์ ตรีนุชกร นายกสมาคมธรรมศาสตร์ฯ กับเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพ

ชาญศิลป์ ตรีนุชกร นายกสมาคมธรรมศาสตร์ฯ กับเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพ
รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ชาญศิลป์ ตรีนุชกร นายกสมาคมธรรมศาสตร์ฯ, รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผอ.โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, ดารณี วัธนเวคิน, ประเสริฐ 
หวังรัตนปราณี, กำธร วังอุดม, ชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ, เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช, ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์, พรชัย กิตติปัญญางาม, วิเชียร อำนาจวรประเสริฐ และ ฉัตราภรณ์ ชาญเชาว์

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ชาญศิลป์ ตรีนุชกร นายกสมาคมธรรมศาสตร์ฯ, รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผอ.โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, ดารณี วัธนเวคิน, ประเสริฐ หวังรัตนปราณี, กำธร วังอุดม, ชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ, เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช, ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์, พรชัย กิตติปัญญางาม, วิเชียร อำนาจวรประเสริฐ และ ฉัตราภรณ์ ชาญเชาว์
ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และอดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผอ.โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, รศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มธ., ชาญศิลป์ 
ตรีนุชกร นายกสมาคมธรรมศาสตร์ฯ, ผาณิต พูนศิริวงศ์ อุปนายก, ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ 
ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ, เขมทัตต์ พลเดช ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะแพทย์-พยาบาล และเจ้าหน้าที่

ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และอดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผอ.โรงพยาบาล ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, รศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มธ., ชาญศิลป์ ตรีนุชกร นายกสมาคมธรรมศาสตร์ฯ, ผาณิต พูนศิริวงศ์ อุปนายก, ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ, เขมทัตต์ พลเดช ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะแพทย์-พยาบาล และเจ้าหน้าที่
ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและอดีตนายกรัฐมนตรี ร่วมถ่ายภาพกับ ผศ.ดร.วิชัย
โถสุวรรณจินดา, ผาณิต พูนศิริวงศ์, พงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ., พิเชียร อำนาจวรประเสริฐ, รศ.สวาท 
แย้มวงษ์ศรี, ชาญศิลป์ ตรีนุชกร นายกสมาคมธรรมศาสตร์ฯ และ จันทนา 
ตริยานนท์

ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและอดีตนายกรัฐมนตรี ร่วมถ่ายภาพกับ ผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา, ผาณิต พูนศิริวงศ์, พงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ., พิเชียร อำนาจวรประเสริฐ, รศ.สวาท แย้มวงษ์ศรี, ชาญศิลป์ ตรีนุชกร นายกสมาคมธรรมศาสตร์ฯ และ จันทนา ตริยานนท์
คณะผู้บริหารบริษัทเอกชน บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่, บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล, บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม, บมจ.ไทยออยล์, มูลนิธิพลังที่ยั่งยืนก่อตั้งโดย ปตท, บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก ร่วมบริจาคเงินภายในส่งห้อง

คณะผู้บริหารบริษัทเอกชน บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่, บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล, บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม, บมจ.ไทยออยล์, มูลนิธิพลังที่ยั่งยืนก่อตั้งโดย ปตท, บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก ร่วมบริจาคเงินภายในส่งห้อง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: