เมืองไทยไร้ขยะ! เมืองไทยประกันภัย ร้อยดวงใจทำความดีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

Published December 16, 2019 by SoClaimon

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/458141

เมืองไทยไร้ขยะ! เมืองไทยประกันภัย ร้อยดวงใจทำความดีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

เมืองไทยไร้ขยะ! เมืองไทยประกันภัย ร้อยดวงใจทำความดีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

วันพุธ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 14.29 น.

เมืองไทยประกันภัย ร่วมสืบสานปณิธานความดี จัดแสดงโครงการอาสารณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการลดปริมาณขยะอย่างยั่งยืน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทประกันวินาศภัยที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน นำโดย นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชน ในกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ท้องสนามหลวง ภายใต้แนวคิด “เมืองไทยไร้ขยะ”

ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้อง และยั่งยืน ตามแนวคิด “Zero Waste” หรือ “การจัดการขยะเหลือศูนย์” ตามหลัก 3Rs คือ Reduce (การลดปริมาณขยะ) Reuse (การใช้ซ้ำ) และ Recycle (การนำกลับมาใช้ใหม่) โดยมุ่งสร้างความตระหนักถึงการจัดการขยะแบบครบวงจรให้กับพนักงานภายในบริษัทฯ และขยายผลไปสู่ชุมชนภายนอก เพื่อลดปริมาณขยะ ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ ที่สำคัญคือ การร่วมใจกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อโลก

นอกจากนี้ ภายในบูธกิจกรรมของเมืองไทยประกันภัย ยังมีมุมจำหน่ายประกันภัยราคาพิเศษสำหรับประชาชน ด้วยแผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (P.A.) ปันยิ้ม” ราคา 99 บาท ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี อีกทั้งยังมีร้านขนมหวานคู่เมืองไทย จำหน่ายขนมไทยหาทานยากในราคาย่อมเยา อาทิ บัวลอยเผือกมะพร้าวอ่อน, ปลากริมไข่เต่า, ข้าวเหนียวเปียกลำไย ฯลฯ

ทั้งนี้ รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายกรมธรรม์ฯ และขนมหวาน จะนำเข้าสมทบในโครงการเมืองไทยไร้ขยะ เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อชุดถังแยกขยะ และการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะอย่างถูกวิธี กับโรงเรียนทั่วประเทศ ตลอดทั้งปี 2563

สำหรับกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-14 ธันวาคม 2562 ณ ท้องสนามหลวง วันอาทิตย์-พฤหัสบดี เปิดเวลา 10.00-21.00 น. และวันศุกร์-เสาร์ รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดเวลา 10.00-22.00 น. มาร่วมกันเป็นหนึ่งพลังสำคัญ เพื่อบ้านของเราจะเป็นเมืองไทยที่ไร้ขยะ และน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิม

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: