‘รมช.เกษตร’ลุยด่านอรัญฯ กำชับคุมเข้มโรคจากสัตว์เข้าไทย

Published December 15, 2019 by SoClaimon

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/460302

'รมช.เกษตร'ลุยด่านอรัญฯ กำชับคุมเข้มโรคจากสัตว์เข้าไทย

‘รมช.เกษตร’ลุยด่านอรัญฯ กำชับคุมเข้มโรคจากสัตว์เข้าไทย

วันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 10.58 น.

เมื่อเวลา 07.40 น.วันที่ 15 ธ.ค. 62 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว,ด่านตรวจพืช และ ด่านประมง ประจำด่านพรมแดนคลองลึก จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว,นายออน  อุ่นทวีทรัพย์ นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ,พ.อ.เอกพงษ์ กฤตยาเกียรติชุติ ผบ.ชค.กรม.ทพ.12(ผู้บังคับชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 12) ,นายวิบูลย์  ศรีมั่นคงธรรม หัวหน้ากลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 2 ภาคตะวันออก/ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สระแก้ว นำ จนท.ด่านกักกันสัตว์,จนท.ด่านตรวจพืช และ จนท.ด่านประมง ประจำ ด่านพรมแดนคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พร้อม จนท.ตม.จว.สระแก้ว และ จนท.ด่านศุลกากรอรัญประเทศ มาร่วมให้การต้อนรับบริเวณด่านพรมแดนคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ทั้งนี้นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรฯ ได้เดินเท้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ จนท.ฯประจำ ด่านพรมแดนคลองลึกฯ พร้อมทักทายและให้กำลังใจ จนท.ในการปฏิบัติงาน โดยกำชับให้ จนท.ทุกฝ่ายดูแลเรื่องการตรวจและสกัดกั้นโรคสัตว์ทุกชนิดป้องกันไม่ให้เข้ามาระบาดในประเทศไทยได้ และกำชับการป้องกันการลักลอบนำเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้ามาในประเทศไทย  โดยนายประภัตรฯ ได้เดินตรวจไปจนถึงบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา ริมชายแดน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พร้อมเดินทักทายประชาชนทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชา ที่เดินทางผ่านเข้า-ออก ด่านผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ก่อนจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมด่านผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว และเยี่ยมชมการจำหน่ายลูกโคเนื้อเพศผู้ของสมาชิกสหกรณ์โคบาลบูรพาวัฒนานคร ในพื้นที่หมู่ 7 ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยมี นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดให้การต้อนรับ ซึ่ง รมช.เกษตรฯได้มอบถังสนามเก็บน้ำเชื้อแก่อาสาผสมเทียม และ มอบลูกโคเพศเมียโคบาลบูรพา เพื่อเป็นการขยายผลโครงการพร้อมทั้งยังได้มอบหญ้าแห้งเพื่อจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ให้แก่สหกรณ์โคบาลบูรพาทั้ง 3 แห่งอีกด้วย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ เผยว่า รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาด้านปศุสัตว์ให้แก่โครงการโคบาลบูรพา จำนวน 1,329.30 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ จ.สระแก้ว ที่ประสบปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุกปี โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชไม่เหมาะสมหรือให้ผลผลิตต่ำ มาเลี้ยงปศุสัตว์ ที่สามารถสร้างรายได้ สร้างความมั่นคง และเป็นอาชีพที่ยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้ออย่างครบวงจรในพื้นที่ภาคตะวันออก เป็นการเพิ่มปริมาณโคเนื้อให้เพียงพอต่อการบริโภคในภาคตะวันออก ซึ่งเป็นเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย โดยมอบแม่พันธุ์โคเนื้อ จำนวน 3,000 ตัว  และแพะเนื้อ จำนวน 3,200 ตัว ให้กับเกษตรกรจังหวัดสระแก้วไปแล้วนั้น ในอนาคต โคเนื้อและแพะเนื้อจะเพิ่มปริมาณมากขึ้น สามารถส่งไปจำหน่ายยังภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทย หรือส่งออกไปยังต่างประเทศได้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: