‘อลงกรณ์’เผยกษ.จ่อชงนายกฯตั้งคกก.แก้ไขปัญหาเขื่อนลุ่มน้ำชี

Published December 5, 2019 by SoClaimon

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/458394

'อลงกรณ์'เผยกษ.จ่อชงนายกฯตั้งคกก.แก้ไขปัญหาเขื่อนลุ่มน้ำชี

‘อลงกรณ์’เผยกษ.จ่อชงนายกฯตั้งคกก.แก้ไขปัญหาเขื่อนลุ่มน้ำชี

วันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 17.08 น.

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากกรณีเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชี (คคช.) 200 คน ได้เดินทางไปยื่นหนังสือที่จังหวัดยโสธร เพื่อทวงสัญญาให้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างเขื่อนรัอยเอ็ด ยโสธร-พนมไพร และเขื่อนธาตุน้อยลุ่มน้ำชี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ผ่านมานั้น ล่าสุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนลุ่มน้ำชีภายในสัปดาห์หน้า และจะนัดประชุมเพื่องางแนวทางแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนในลุ่มน้ำขีต่อไป

ส่วนสาเหตุที่ล่าช้าไปบ้าง เพราะต้องรอรายชื่อกรรมการภาคประชาชนที่ส่งให้หลังจากวันที่ได้พบปะกันที่กระทรวงเกือบ 1 เดือน และได้ส่งรายชื่อให้กรมชลประทาน ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการดำเนินตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้ประสานกรมชลประทานทันที และได้รับรายงานว่า ในวันที่ 6 ธันวาคมนี้ กรมชลประทานจะเสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไปยังปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ลงนามถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อเซ็นแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวภายในเดือนธันวาคม เพื่อดำเนินการจัดประชุมโดยเร็วต่อไป

นายอลงกรณ์ กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมาฝ่ายเลขานุการได้เร่งรัดจัดประชุมคณะกรรมการร่วมผู้ได้รับผลกระทบจากฝายราษีไศล และฝายหัวนา จ.ศรีษะเกษ 3 ครั้ง คือวันที่ 14 วันที่ 26 และวันที่ 28 จนมีความคืบหน้าเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย ตามที่ทางกลุ่มสมัชชาคนจนได้เดินทางมาเรียกร้องให้แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: