ซีพีเอฟ ร่วมฟื้นฟูอาชีพชาวฟิลิปปินส์จากแผ่นดินไหว

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/agricultural/400139?utm_source=category&utm_medium=internal_referral

ซีพีเอฟ ร่วมฟื้นฟูอาชีพชาวฟิลิปปินส์จากแผ่นดินไหว

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 – 18:54 น.
ซีพีเอฟ,แผ่นดินไหว,่ฟิลิปปินส์
เปิดอ่าน 179 ครั้ง

ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ ร่วมฟื้นฟูอาชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและนำไปสู่การพึ่งพาตนเองในระยะยาว

20 พฤศจิกายน 2562 นายเอ็มมานูเอล ปิโยล  ประธานองค์กรพัฒนามินดาเนาของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (The Mindanao Development Authority) กล่าวว่า รัฐบาลได้ริเริ่มโครงการ “การสร้างโอกาสทางอาชีพเพื่อยกระดับเศรษฐกิจในชุมชน” ลิปปินส์อย่างยั่งยืนอีกด้วย./

ทั้งนี้เป็นมาตรการที่ช่วยเหลือชุมชนในเกาะมินดาเนาหลังได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว และซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ เป็นภาคเอกชนไทยที่จะนำความเชี่ยวชาญภาคปศุสัตว์ที่ทันสมัยมาช่วยให้ชาวฟิลิปปินส์มีรายได้ที่มั่นคง

นายสกล ชีวะโกเศรษฐ รองประธานกรรมการ ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นกิจการต่างประเทศของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ ได้ร่วมมือกับ องค์กรพัฒนามินดาเนาของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์   โดยเข้ามาร่วมสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวสามารถฟื้นฟูอาชีพและมีรายได้ได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

“ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ จะให้การสนับสนุนโครงการฯ ตามรูปแบบของ 4 ประสาน เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมทันสมัยที่ช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ผู้ที่ประสบภัยธรรมชาติในมินดาเนา ซึ่งเป็นตามหลักปรัชญา “3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน” ช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชนชาวฟิลิปปินส์ควบคู่กัน” นายสกล กล่าว

ภายใต้ยุทธศาสตร์ 4 ประสาน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง รัฐบาล บริษัทเอกชน สถาบันการเงิน และเกษตรกร โดย รัฐบาลทำหน้าที่เชื่อมโยงเครือข่าย และอำนวยความสะดวกในการจัดสรรพื้นที่โครงการฯ ซึ่งจะก่อเริ่มสร้างในต้นปี 2563 ที่จะถึงนี้ ขณะที่ ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ จะเข้ามาช่วยสนับสนุนเทคโนโลยี ความรู้ พันธุ์สัตว์ อาหาร รวมทั้งมีสัตวแพทย์ให้บริการคำแนะนำในการเลี้ยงหมู และไก่เนื้อแก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน ช่วยรับซื้อผลผลิตจากสหกรณ์ตามเงื่อนไข

ซึ่งมีธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งฟิลิปปินส์ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ชุมชนสำหรับการก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงสัตว์และการดำเนินการต่างๆ  ส่วนชาวบ้านที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์จะทำหน้าที่เลี้ยงสัตว์โดยมีรายได้จากผลกำไรของสหกรณ์ที่มาจากดำเนินงานโครงการ

ความร่วมมือในรูปแบบ “4 ประสาน” ไม่เพียงจะช่วยยกระดับขีดความสามารถทางการเกษตรทันสมัยของฟิลิปปินส์ ยังจะนำไปสู่การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์อย่างยั่งยืนอีกด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s