ผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นแห่งอาเซียนปี 62

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/lifestyle/373320?utm_source=category&utm_medium=internal_referral

ผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นแห่งอาเซียนปี 62

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 – 05:00 น.
คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล,เกษสุดา ไรวา,AWEN,สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย,เครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน
เปิดอ่าน 3,361 ครั้ง

เชิดชูและให้กาลังใจแก่ผู้ประกอบการสตรีผู้ที่ได้สร้างธุรกิจโดดเด่น และเป็นต้นแบบของให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับยกย่อง

เพื่อเชิดชูและให้กาลังใจแก่ผู้ประกอบการสตรีผู้ที่ได้สร้างธุรกิจโดดเด่น และเป็นต้นแบบของให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับยกย่องเป็นแบบอย่างผู้ประกอบการที่ดีและเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง และเป็นผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ รวมถึง ส่งเสริมผู้ประกอบการสตรีให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของอาเซียนในระดับประเทศและภูมิภาค

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล

      คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน (AWEN) และประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ประเทศไทย (AWEN Thailand), เกษสุดา ไรวา ประธานคัดเลือกผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นแห่งอาเซียน ประจำปี 2562 พร้อมด้วยคณะกรรมการ อาทิ วรางค์ ไชยวรรณ, สุภาสรณ์ แต้รัตนชัย,วัลยา จิราธิวัฒน์, นัยรัตน์ หริพจน์ทวีกุล, นภัสสร กิตะพาณิชย์, ชาตยา สุพรรณพงศ์, ภัทรา สหวัฒน์, พนิดา ชอบวณิชชา, จำนรรค์ ศิริตัน หนุนภักดี, ม.ล.ปรียพรรณ ศรีธวัช, จิณดา เตชะวณิช ฯลฯ  จัดปฐมนิเทศและแถลงข่าว “ผู้ได้รับรางวัลผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นแห่งอาเซียน (AWEN) ประจำปี 2562” ที่ร้านอาหาร Patio สุขุมวิท 26 เมื่อวันก่อน

ชาตยา สุพรรณพงศ์-ภัทรา สหวัฒน์

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล-เกษสุดา ไรวา นำทีมคณะกรรมการร่วมประชุมและแถลงข่าว

  เกษสุดา กล่าวถึงการคัดเลือกผู้ประกอบการสตรีในปีนี้ว่า ได้มีการปรับกฎเกณฑ์บางประการให้มีความชัดเจนและมีการคัดเลือกที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น อาทิ ผู้ได้รับรางวัล AWEN ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี ผู้รับรางวัลต้องมีความยินดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายฯ ในปี 2562 มีการกำหนดขอบเขตของประเภทธุรกิจให้ครอบคลุมทุกสาขายิ่งขึ้น และในส่วนของการตัดสิน ก็มีผู้แทนของผู้ที่เคยได้รับรางวัล AWEN ในปีก่อนๆ เข้าร่วมพิจารณาและตัดสินด้วย

บรรยากาศการประชุม

สำหรับรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นแห่งอาเซียน (AWEN) ประจำปี 2019 มีดังนี้ ชาตยา สุพรรณพงศ์ ผู้แทนจากภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม, สุนี เสรีภาณุ ผู้แทนจากภาคธุรกิจด้านแฟชั่น, วรางค์ ไชยวรรณ ผู้แทนจากภาคธุรกิจประกันภัย, ภัทรา สหวัฒน์ ผู้แทนจากภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ, ณพาภรณ์ โพธิรัตนังกูร ผู้แทนจากภาคธุรกิจการบริการ, ธีรวัลคุ์ เตชะอุบล ผู้แทนภาคธุรกิจการโรงแรม, นภัสสร กิตะพาณิชย์ ผู้แทนภาคธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต์, วัลยา จิราธิวัฒน์ ผู้แทนภาคธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง, นัยรัตน์ หริพจน์ทวีกุล ผู้แทนจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก และ สุภาสรณ์ แต้รัตนชัย ผู้แทนจากส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s