12 ครูช่างร่วมกับดีไซเนอร์ชั้นนำรังสรรค์แฟชั่นโชว์สานโปรเจกท์‘เส้นทางสายผ้าทอ’

Published October 20, 2019 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/425860

12 ครูช่างร่วมกับดีไซเนอร์ชั้นนำรังสรรค์แฟชั่นโชว์สานโปรเจกท์‘เส้นทางสายผ้าทอ’

12 ครูช่างร่วมกับดีไซเนอร์ชั้นนำรังสรรค์แฟชั่นโชว์สานโปรเจกท์‘เส้นทางสายผ้าทอ’

วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562, 06.00 น.

ที่ผ่านมา ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ศ.ศ.ป. หรือ SACICT สานต่อโครงการ “เส้นทางสายผ้าทอ (Weaving Streets 2019) ผ้าพื้นถิ่นนวัตศิลป์สู่สากล โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้รู้จักเส้นทางของผ้าทอมือในภูมิภาคต่างๆ นำมาต่อยอดโดยร่วมกับดีไซเนอร์ชั้นแนวหน้าของเมืองไทย สร้างสรรค์พัฒนาชิ้นงาน ด้วยการนำผ้าพื้นถิ่นเช่น ผ้าพื้นเมือง ผ้าจากชนเผ่าชาติพันธุ์ และผ้าฝีมือชาวบ้านและชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศมาเพิ่มมูลค่าสร้างแบรนด์เป็นของตนเอง ซึ่งปีนี้ได้จัดเป็นปีที่ 4 แล้ว วัตถุประสงค์หวังสร้างตัวตนคนทอผ้า นำภูมิปัญญามาพัฒนาสู่แบรนด์ผลิตภัณฑ์แฟชั่นในชีวิตประจำวัน หรือ “Crafts Fashion Brand” พร้อมเปิดตัวและทดสอบตลาด ภายในงานฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดให้มีขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

อัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ กล่าวว่า SACICT ได้มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการผลิตของกลุ่มสมาชิก ช่าง/ชุมชน ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม หรือทายาทช่างศิลปหัตถกรรมประเภทงานผ้า ด้วยการจัดฝึกอบรมด้านการออกแบบ การตัดเย็บให้แก่ครูช่างผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ในระดับเริ่มต้นถึงระดับมืออาชีพ และได้คัดสรรครูช่างฝีมือการทอผ้า12 ท่าน มาร่วมโครงการศึกษาแนวคิดร่วมกับดีไซเนอร์ชั้นนำของไทย ถึงเทคนิคการออกแบบ การตัดเย็บผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และเทรนด์การตลาด พร้อมแปรรูปผ้าพื้นถิ่นเป็นสินค้าแฟชั่น ภายใต้โครงการ “เส้นทางสายผ้าทอ” (Weaving Streets 2019) ที่สะท้อนถึงความเป็นตัวตนของแต่ละบุคคล และพัฒนางานหัตถศิลป์จากผ้าทอพื้นถิ่นให้เป็นเสื้อผ้าแฟชั่นที่มีความร่วมสมัยและเข้าถึง วิถีชีวิตปัจจุบัน

ภายในโครงการได้มีการจัดกิจกรรมอบรมผู้ร่วมโครงการ เริ่มจากการอบรมด้านการวิเคราะห์ศักยภาพตนเอง และจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปสู่การออกแบบชิ้นงานการวิเคราะห์แบรนด์สินค้า จุดแข็ง จุดอ่อน กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแต่ละรายเพื่อนำมาพัฒนาเป็นสินค้าในคอลเลคชั่น โดยมี ผศ.ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ
ที่ปรึกษาโครงการ และ ณัฎฐ์ มั่งคั่ง ดีไซเนอร์ชื่อดังของเมืองไทยเป็นวิทยากรในการให้คำแนะนำของแต่ละแบรนด์โดยมีการสอนด้านการออกแบบและเชื่อมโยงรูปแบบ ให้เข้ากับวัตถุดิบและสีการวิเคราะห์แบบร่างสเกตช์ และการเลือกสรรวัตถุดิบและสีให้สอดคล้องกับแนวทางการออกแบบ จากนั้นเป็นการอบรมเชิงลึก ด้านการสร้างและพัฒนาต้นแบบชิ้นงานเป็น ต้นแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้ทำการผลิตชิ้นงาน เป็นคอลเลคชั่นของตนเองสำหรับการจัดแสดงแฟชั่นโชว์และจำหน่ายในงานฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 12

งานนี้สำหรับแฟนพันธุ์แท้คนรักผ้าพื้นถิ่น ยังได้มีโอกาสร่วมชมผลงานฝีมือครูช่างงานหัตถศิลป์ผ้าทอพื้นถิ่น ที่ได้มาร่วมรังสรรค์ผลงานแฟชั่นที่มีความร่วมสมัย ในคอลเลคชั่นพิเศษ เสื้อผ้าแฟชั่นและ Accessories มากกว่า 40 ชิ้น ล้วนเป็นผลงานจากฝีมือผู้เข้าอบรมโครงการ “เส้นทางสายผ้าทอ (Weaving Streets 2019)ผ้าพื้นถิ่น นวัตศิลป์สู่สากล ซึ่งได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีเฉพาะภายในงาน “ฝ้ายทอใจครั้งที่ 12” นี้เท่านั้น หรือติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/sacict/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: