แก้‘ไข่ไก่’ตกต่ำเริ่มเห็นผล เกษตรกรอยู่ได้ ผู้บริโภคไม่เดือดร้อน

Published September 22, 2019 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/437104

แก้‘ไข่ไก่’ตกต่ำเริ่มเห็นผล เกษตรกรอยู่ได้ ผู้บริโภคไม่เดือดร้อน

แก้‘ไข่ไก่’ตกต่ำเริ่มเห็นผล เกษตรกรอยู่ได้ ผู้บริโภคไม่เดือดร้อน

วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 19.54 น.

แก้‘ไข่ไก่’ตกต่ำเริ่มเห็นผล เกษตรกรอยู่ได้ ผู้บริโภคไม่เดือดร้อน

โดย อุษณีย์ รักษ์กสิกิจ : usanee.rak@gmail.com

ความพยายามในการร่วมกันรักษาเสถียรภาพราคา “ไข่ไก่” ของรัฐบาล โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ภาคเอกชน และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ทั่วประเทศ ที่ระดมสรรพกำลังกันสุดความสามารถในการดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาสภาวะการผลิตไข่ไก่ที่ล้นตลาดอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี 2561 หลังจากที่เกษตรกรต้องแบกรับภาระขาดทุนสะสมมานานกว่า 2 ปี

วันนี้ความพยายามเริ่มปรากฎผล จากราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเริ่มกลับมาที่ 3.00 บาท ซึ่งถือเป็นภาพสะท้อนความสำเร็จ จากการร่วมมือกันแก้ปัญหา ด้วยการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

นับตั้งแต่การลดจำนวนแม่ไก่ไข่ยืนกรง การเพิ่มปริมาณส่งออกไข่ไปขายตลาดต่างประเทศ และมาตรการอื่นๆ เพื่อให้มีจำนวนแม่ไก่ไข่ยืนกรงอยู่ในจุดที่เหมาะสมที่ 50 ล้านตัว ส่งผลให้มีผลผลิตไข่ไก่วันละ 40 ล้านฟอง ที่เป็นจุดสมดุลกับการบริโภคของคนไทย

โดยเฉพาะมาตรการที่เรียกว่าเป็นการมองปัญหาร่วมกันและเดินหน้าแก้ไขพร้อมกันทั้งองคาพยพ คือการควบคุมอายุการปลดแม่ไก่ยืนกรง ให้ไม่เกิน 78 สัปดาห์ เพื่อไม่ให้ผู้เลี้ยงยืดอายุไก่ออกไปอย่างไร้การควบคุมดังเช่นที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้วงจรการผลิตผิดเพี้ยน และถือเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ผลผลิตไข่ล้นตลาด เมื่อเกษตรกรมองเป้าหมายร่วมกันและตัดสินใจจับมือกันฝ่าวิกฤติราคาตกต่ำให้ได้ จึงร่วมกันปลดแม่ไก่ตามอายุที่ Egg Board ขอความร่วมมืออย่างแข็งขัน เมื่อผนวกกับมาตรการอื่นๆที่เดินหน้าอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จึงทำให้ปริมาณผลผลิตไข่ไก่ในระบบกลับเข้าสู่สมดุล

เมื่อกลไกตลาดทำงาน ปริมาณการผลิตเพียงพอกับการบริโภค ราคาไข่ไก่จึงกลับขึ้นมาอยู่ในระดับที่เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม ราคาที่ปรับขึ้นนี้ ถือเป็นระดับที่พ้นต้นทุนการเลี้ยงไปไม่มาก เรียกได้ว่าแค่พอให้เกษตรกรได้ลืมตาอ้าปาก และเริ่มมีรายได้พอที่จะนำมาชำระหนี้ค้างเก่า และช่วยให้สามารถต่อลมหายใจในอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ได้เท่านั้น หลังจากต้องขาดทุนสะสมมานาน จนทำให้ผู้เลี้ยงหลายรายจำต้องเลิกอาชีพนี้ไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

วันนี้สถานการณ์ของอุตสาหกรรมไก่ไข่กำลังเป็นไปในทิศทางที่ดี ได้เห็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง ซึ่งหากทุกคนยังคงให้ความร่วมมือกับมาตรการสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรมไก่ไข่ของไทยเช่นนี้ ถึงแม้ราคาจะไม่สูงถึงขนาดที่เกษตรกรจะมีกำไรมากมาย แต่ก็ถือว่าใกล้เคียงกับต้นทุนการผลิต และพอที่จะทำให้มีรายได้ในการต่อยอดอาชีพนี้ต่อไป

สำหรับผู้บริโภคซึ่งถือว่าเป็นปลายน้ำและยังเป็นห่วงโซ่สำคัญในการสร้างเสถียรภาพราคาไข่ไก่ต่อไปได้ ก็ เพียงหันมาช่วยกันบริโภคไข่ไก่ ที่มีสารอาหารครบถ้วน และยังเป็นอาหารโปรตีนคุณภาพดี ที่ถูกที่สุดในบรรดาอาหารโปรตีนทุกชนิด สามารถบริโภคได้ทุกคน ทุกวัย และทุกวัน ดังที่มีผลวิจัยเผยแพร่กันมากมายจากทั้งในประเทศและต่างประเทศผู้เลี้ยง ที่ไม่เพียงการได้ทานอาหารที่มีประโยชน์ แต่ยังถือเป็นการช่วยสนับสนุนเกษตรกรเลี้ยงไก่ไข่ และช่วยให้ประชาชนคนไทยด้วยกันได้มีอาชีพเลี้ยงปากท้องต่อไป

เชื่อว่าหากทุกฝ่ายยังคงมองเป้าหมายร่วมกัน และมุ่งสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมไก่ไข่เช่นนี้ การสร้างเสถียรภาพราคาไข่ไก่ให้เกิดขึ้นย่อมเป็นไปได้อย่างแน่นอน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: