‘ประภัตร’เร่งส่งเสริมเกษตรกร เปลี่ยนอาชีพทำนาหันเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ บุกตลาดจีน1ล้านตัวต่อปี

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/437036

'ประภัตร'เร่งส่งเสริมเกษตรกร เปลี่ยนอาชีพทำนาหันเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ บุกตลาดจีน1ล้านตัวต่อปี

‘ประภัตร’เร่งส่งเสริมเกษตรกร เปลี่ยนอาชีพทำนาหันเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ บุกตลาดจีน1ล้านตัวต่อปี

วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 17.11 น.

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเชื่อมโยงการตลาดโคเนื้อ – กระบือ ภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทั่วประเทศ เข้าร่วมสัมมนา

นายประภัตร กล่าวว่า ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางในกาจัดทำแผนการผลิตและเชื่อมโยงการตลาดโคเนื้อและกระบือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันรองรับผล กระทบที่จะเกิดจาก FTA โดยให้มีกลุ่มผู้เลี้ยงวัวในแต่ละจังหวัดมีเกษตรกรผู้เลี้ยงวัว 100 รายต่อจังหวัด ดำเนินโครงการเลี้ยงแม่เพาะลูกและหากวัวในประเทศไม่เพียงพอจึงจะสามารถนำเข้าวัวจากต่างประเทศได้ ซึ่งตั้งเป้าการส่งออกวัวไปจีนปีละ 1 ล้านตัว ขณะเดียวกันต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการซื้อขายวัว – กระบือ ในรูปแบบการชั่งกิโลเพื่อให้ความเป็นธรรมให้เกษตรกร รวมทั้งเปิดตลาดกลางในการรับซื้อโค – กระบือ โดยให้มีจำนวนตลาดครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งนี้ จะไปเจรจากับประเทศจีนเพื่อให้ประเทศไทยสามารถส่งออกโค – กระบือ ไปประเทศจีนโดยไม่ต้องผ่านประเทศลาว ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือระยะเร่งด่วนเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง ปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม ส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์อย่างยั่งยืน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s