ทั่วทิศถิ่น ส.ป.ก. : กล้วยน้ำว้าพลังแสงอาทิตย์ ผลิตภัณฑ์ต่อยอดเกษตรทฤษฎีใหม่สร้างรายได้งาม

Published September 18, 2019 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/430985

x

ทั่วทิศถิ่น ส.ป.ก. : กล้วยน้ำว้าพลังแสงอาทิตย์ ผลิตภัณฑ์ต่อยอดเกษตรทฤษฎีใหม่สร้างรายได้งาม

วันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 06.00 น.

อาชีพเกษตรกรรมในยุคใหม่ เกษตรกรต้องปรับตัวหลีกเลี่ยงการทำเกษตรเชิงเดี่ยว เพราะต้องอาศัยปัจจัยภายนอกแทบทุกอย่างในการผลิต อีกทั้งเกษตรกรยังไม่สามารถกำหนดต้นทุนและราคาจำหน่ายผลผลิตเองได้ ต้นทุนส่วนใหญ่จึงมักอยู่ที่วัตถุดิบที่ไม่สามารถผลิตได้เอง และราคาขึ้นอยู่กับกลไกทางตลาด การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ปลูกพืชผสมผสาน จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เกษตรกรนำมาปรับใช้ เพราะจะทำให้มีผลผลิตจำหน่ายได้ทั้งปี ลดความเสี่ยงของราคาที่ผันผวน อีกทั้งยังสามารถต่อยอดแปรรูปสินค้าเกษตรที่มีในสวนอย่างหลากหลายให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่งด้วย

 

เช่นเดียวกับพี่กันยา คำแผง เกษตรกรในพื้นที่อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศพก. เครือข่าย) ที่มีรายได้หาเลี้ยงครอบครัวได้ตลอดทั้งปี โดยไม่ต้องรอรายได้จากการขายผลผลิตเพียงอย่างเดียว ด้วยการน้อมนำการทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่มาบริหารจัดการในแปลง ส.ป.ก. พื้นที่ 5 ไร่ ของตนเอง ปลูกพืชหลายอย่าง ทั้งพืชผัก พืชสวน ไม้ผล เลี้ยงปลา และเพาะเห็ด โดยมีจุดเริ่มต้นจากการเข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง เมื่อปี พ.ศ.2560 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงที่ดินของตนเองจากเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่มีความยั่งยืนและปลอดภัยต่อทั้งคนในครอบครัวเองและคนในชุมชน โดยอาศัยปรัชญาในการใช้ชีวิตคือการ รู้จักพอใจในงานและสิ่งที่ตนมีอยู่ ประกอบกสิกรรมในพื้นที่ของตนเองโดยอาศัยกำลังคนจากภายในครอบครัวเอง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน

สำหรับรายได้เสริมของพี่กันยานั้นก็ไม่ได้ห่างไกลไปจากแปลงเกษตรเสียทีเดียว เป็นรายได้ที่มาจากการแปรรูปผลผลิตภายในแปลงเกษตร นั่นคือ กล้วยน้ำว้า โดยใช้ภูมิปัญญาการถนอมอาหารให้เก็บไว้ได้นาน สู่ของทานเล่นรสหวานที่ถูกปากผู้บริโภคนั่นคือ กล้วยตาก ที่ใช้ตู้อบพลังแสงอาทิตย์ ซึ่งพี่กันยานำความรู้ในการแปรรูปมาแบ่งปันกับพวกเราได้ลองนำไปทดลองทำกัน

 

 

สำหรับการทำกล้วยตากตู้อบพลังแสงอาทิตย์ ขั้นตอนแรกต้องเตรียมอุปกรณ์ในการทำ ประกอบไปด้วยเกลือ น้ำเปล่า และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือกล้วยน้ำว้า ขั้นตอนแรกตัดกล้วยออกเป็นหวีๆ แล้วนำวางลงบนใบตอง ปิดทับด้วยใบตองและกระสอบ หรือนำใส่โอ่ง / ถังก็ได้ จากนั้นบ่มทิ้งไว้จนกล้วยสุกดี (บ่มจนผลกลมมน ไม่มีรอยเหลี่ยม และเปลือกตกกระสีดำ) ปอกเปลือกกล้วยออก เรียงลงบนตะแกรง นำไปตากแดดโดยใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ จนกล้วยเกือบแห้งสนิท นานประมาณ 5 วัน ระหว่างนั้นหมั่นคอยพลิกกลับด้านอยู่เสมอ จากนั้นก่อนนำกล้วยไปตากแดดในวันที่ 6 ให้ละลายน้ำกับเกลือให้เข้ากัน นำขึ้นตั้งไฟต้มจนเดือด ทิ้งไว้จนเย็น จากนั้นใช้ขวดน้ำคลึงหรือกดกล้วยให้แบน แล้วนำกล้วยลงไปล้างในน้ำเกลือที่เตรียมไว้ จากนั้นนำกล้วยวางเรียงบนตะแกรง นำไปตากแดดอีก 1-2 วัน จนกล้วยแห้งได้ที่ เมื่อกล้วยแห้งได้ที่แล้ว ใส่กล้วยลงในหม้อ ปิดฝาให้สนิท วางทิ้งไว้ 1 คืน เพื่อให้น้ำตาลจากกล้วยซึมออกมา (กล้วยจะเงาและไม่แห้ง) จากนั้นเก็บใส่ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด สามารถนำมารับประทานได้ทันทีหรือบรรจุภัณฑ์เพื่อจำหน่าย โดยผลผลิตที่ผ่านการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามแล้วจะนำไปจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ทางเฟสบุ๊ค และจำหน่ายตลาดเกษตรในชุมชน ซึ่งตลาดให้การตอบรับดีมาก สามารถสร้างรายได้ที่งดงาม

นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์กล้วยตากที่แปรรูปจากกล้วยน้ำว้าแล้ว ยังมีพืชชนิดอื่นๆ อีกที่พี่กันยาปลูกไว้ ทั้งผักปลอดสารพิษ เห็ดฟางและเห็ดนางฟ้า ไม้ผลอย่างฝรั่งและขนุน ไผ่หวาน ผักหวาน และอื่นๆ อีกมากมาย บางส่วนเก็บไว้สำหรับทานเอง เผื่อแผ่เพื่อนบ้าน และที่เหลือนำไปจำหน่ายให้เกิดรายได้และช่วยลดรายจ่ายตลอดทั้งปี จะเห็นได้ว่าการนำเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการทำการเกษตรช่วยให้พี่กันยามีชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุข สามารถอยู่ได้ อยู่ดี อยู่อย่างยั่งยืน นอกจากจะสุขในครอบครัวแล้ว ยังเผื่อแผ่ความสุขด้วยการเป็นเป็นอาสาสมัครปฏิรูปที่ดิน (อสปก.) และเปิดแปลงของตนเองเป็นศูนย์เรียนรู้ให้บุคคลที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้อีกด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: