สจล. จัดงาน “วิศวะ ’60” ชูแนวคิดสมาร์ทโซไซตี้

Published September 5, 2019 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/lifestyle/302897

สจล. จัดงาน “วิศวะ ’60” ชูแนวคิดสมาร์ทโซไซตี้

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 – 07:53 น.
วิศวะ 60, สจล
เปิดอ่าน 6,441 ครั้ง

“วิศวะ ’60 – Engineering Expo 2017″ ตอบโจทย์นโยบาย Thailand 4.0 ชูไฮไลท์เปิดเวทีการแข่งขันบังคับโดรนในสนามจริง หนุนคนมีไอเดีย “โดรน” ต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานจริงใ

สจล. ขนทัพนวัตกรรมทางเทคโนโลยีจากคณะวิศวะฯ 16 สถาบัน และองค์กรพันธมิตร ประชันกันในงาน “วิศวะ ’60 – Engineering Expo 2017” วันที่ 16-18 พ.ย. นี้ ที่ไบเทค บางนา ภายใต้ธีม “วิศวะนำชีวิตสู่สังคมแบบสมาร์ท – Smart Society” ตอบโจทย์นโยบาย Thailand 4.0 ชูไฮไลท์เปิดเวทีการแข่งขันบังคับโดรนในสนามจริง หนุนคนมีไอเดีย “โดรน” ต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานจริงในอนาคต

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า งาน “วิศวะ’60 หรือ Engineering Expo 2017”  เป็นงานที่ตอบโจทย์ตามนโยบาย Thailand 4.0 ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา ปีนี้จัดงานภายใต้ธีม  “Smart Society”

ภายในงานมีความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งภาคการศึกษา ในโซน “Engineering Innovation Showcase” จัดแสดงผลงานนวัตกรรม เทคโนโลยีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก 16 สถาบัน และภาคอุตสาหกรรมในการนำผลิตภัณฑ์และบริการที่โดดเด่นด้านวิศวกรรมเข้ามาจัดแสดง สอดคล้องกับการที่ประเทศไทยได้เร่งปรับตัวเองให้ทันกระแสโลก เพื่อก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 ผู้เข้าชมงานจะได้รับประโยชน์นำไปต่อยอดทางธุรกิจได้

รมว. กระทรวงวิทย์ฯ กล่าวเสริมว่า ที่ผ่านมา กระทรวงฯ ได้สนับสนุนงบประมาณ จัดตั้งความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 30 แห่งทั่วประเทศ ในการเปิดหลักสูตรและศูนย์บ่มเพาะเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ผู้ประกอบการในอนาคต โดยมุ่งเน้นสร้างความรู้และมุมมองเชิงธุรกิจให้กับนักศึกษาสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมและเทคโนโลยี

อีกทั้ง อยู่ระหว่างรอกระบวนการโอนงบประมาณ 2,000 ล้านบาท จากกองทุนตั้งตัวได้ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งรัฐบาลอนุมัติให้โอนให้กระทรวงวิทย์ฯ เข้าไปดูแลส่งเสริมผู้ประกอบการที่เป็นนักศึกษาจบใหม่ในโครงการสตาร์ทอัพ คาดว่าจะให้วงเงินกู้ 8 แสน – 1.5 ล้านบาทต่อราย และบางส่วนอาจเป็นรูปแบบการให้เงินอุดหนุน

รศ.ดร. คมสัน มาลีสี  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า  นอกเหนือจากเปิดเวทีแข่งขันพัฒนานวัตกรรมของนักศึกษาแล้ว ปีนี้ยังมีกิจกรรมไฮไลท์ ได้แก่ การแข่งขันบังคับโดรนในสนามแข่งจริง “Bangkok Drone Racing Competition 2017”  และการแข่งขัน Hackathon UAV “Eye in the Sky” ภายใต้คอนเซ็ปเกี่ยวกับโดรน เพื่อเสริมสร้างกระบวนการให้เกิดแนวคิด สร้างไอเดียใหม่ๆ ต่อยอดเป็นผลงานจริงต่อไป โดยมี Mentor ขั้นเทพจากหลากหลายองค์กร

สำหรับงาน Engineering Expo จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว ถือเป็นการจัดแสดงผลงานทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมที่น่าสนใจและนำสมัยที่สุดของประเทศไทย  เป็นเวทีเปิดกว้างสำหรับผู้เข้าชมงานได้ความรู้ และแลกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ๆ  นอกจากไทยแล้ว ปีนี้ยังมีผู้ประกอบการจากประเทศจีน ญี่ปุ่น และฮอล์แลนด์ เข้าร่วมงานด้วย เพื่อแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตที่น่าสนใจ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: