โครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลฯ

Published August 24, 2019 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/402876

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลฯ

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562, 06.00 น.

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธี, แมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าฯ จ.สระบุรี, ดุละดิลก ดุละลัมพะ นายกสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และ กก.สมาพันธ์ฯ, ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ ประธานคณะ กก.ดำเนินการและนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ, พนัส อัสสรัตนกุล เลขาธิการสมาพันธ์ฯ คณะกรรมการ-ที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯ คณะสมาชิกกว่า 14 หน่วยงาน ร่วมโครงการ

ดุละดิลก ดุละลัมพะ นายกสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และกรรมการสมาพันธ์ฯ พร้อมด้วย ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการและนายกสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล หน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่, พนัส อัสสรัตนกุล เลขาธิการสมาพันธ์ฯ คณะกรรมการ-ที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯและคณะสมาชิกกว่า 14 หน่วยงานในเครือเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยได้นำคณะแพทย์อาสาสมัครร่วมใน โครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ของสมาพันธ์ฯให้บริการประชาชนในการตรวจสุขภาพและรักษาจำหน่ายยารักษาโรค และตรวจวัดสายตาแจกแว่นตา แจกอุปกรณ์ ผ้าห่มให้แก่พี่น้องประชาชนที่มารับบริการจากหน่วยแพทย์อาสาฯ นอกจากนี้ยังมีพระภิกษุสงฆ์ตามวัดต่างๆ นักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก ประชาชนทั่วไปกว่า 1,000 คน ร่วมงาน โดยมี ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัตอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธี และ แมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นเกียรติในงาน ซึ่งการนำหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่สมาพันธ์ฯ จะทำกิจกรรมเป็นประจำทุกปีในปีนี้ได้การอนุเคราะห์สถานที่จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) ให้ใช้หอประชุมของหน่วยเป็นจุดรองรับการตรวจรักษาสุขภาพให้พี่น้องทุกคนที่มารับบริการฟรี พร้อมกันนี้ยังได้นำนมเครื่องดื่มและอาหารมาร่วมบริการให้กับประชาชนอีกด้วย

ดุละดิลก ดุละลัมพะ นายกสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยและกรรมการสมาพันธ์ฯโครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ของสมาพันธ์ฯ กล่าวว่า ได้ดำเนินการโครงการณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมีประชาชนมารับบริการจาก อ.มวกเหล็กจ.สระบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้เป็นโครงการตรวจรักษาประชาชนผู้ยากไร้ในท้องถิ่นทุรกันดาร ผู้ที่มารับการตรวจรักษาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่สมาพันธ์ฯได้ดำเนินการปฏิบัติต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี สมาพันธ์ฯขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อธิบดีกรมการปกครอง,ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี, ประธานโครงการ, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18, หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระบุรี, ป้องกันจังหวัดสระบุรี, โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี, นายอำเภอมวกเหล็ก, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสระบุรี, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมวกเหล็ก, ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี,ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี, ปลัดจังหวัดสระบุรี, สาธารณสุขอำเภอมวกเหล็ก,ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย, ผู้จัดการ ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ประธานมูลนิธิหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์, นายกสมาคมพุทธสมาคมสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี, หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานจังหวัดสระบุรี และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: