เปิดมุมมองสตรีดีเด่น ‘เปิ้ล กิตติ์ธัญญา’ แห่งอำเภอวารินชำราบ

Published August 24, 2019 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/403046

เปิดมุมมองสตรีดีเด่น 'เปิ้ล กิตติ์ธัญญา' แห่งอำเภอวารินชำราบ

เปิดมุมมองสตรีดีเด่น ‘เปิ้ล กิตติ์ธัญญา’ แห่งอำเภอวารินชำราบ

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562, 14.19 น.

เปิ้ล -กิตติ์ธัญญา วาจาดี  สตรีดีเด่น และประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี กล่าวถึง มุมมองเกี่ยวกับคนเก่งที่ชาญฉลาด กับคนฉลาดที่ชอบอวดเก่งว่า “หลายๆ ครั้งที่ดิฉันเห็นคนเก่ง แต่ส่วนมาแล้ว คนเก่ง ก็มักจะเก่งเป็นด้านๆ หรือเก่งในบางเรื่องมากกว่า เช่น คนบางคนแก้ไขปัญหาเก่ง บางคนพูดเก่ง  บางคน เรียนเก่ง บางคนทำกับข้าวเก่ง ฯลฯ   แต่ส่วนตัวแล้วดิฉันคิดว่า ความเก่ง ก็คือ การรู้และสามารถลงมือทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งและผลลับออกมาดี   แต่ทว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับความเก่ง ก็คือ การสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับได้ เพราะหากไม่มีผลงานหรือผลลับที่ออกมาเป็นตัวชี้วัดให้เห็นแล้ว ก็ไม่สามารถประเมินได้เลยว่า คนๆ นี้เก่งในเรื่องนั้นๆ จริงหรือไม่ มากน้อยเพียงใด

 

สำหรับคนที่ ‘ฉลาด’  ความฉลาดนั้นก็แบ่งออกไปหลายด้าน เช่น ความฉลาดด้านอารมย์ ความฉลาดด้านสมอง   ความฉลาดด้านที่ถนัด หรือความฉลาดด้านสังคม เป็นต้น  แต่ว่าความฉลาดนั้นไม่ว่าจะด้านใดก็ตามเปิ้ลคิดว่าหากบุคคลใดมีก็ถือว่ามีต้นทุนที่ดี และมีโอกาสนำความฉลาดนี้ไปต่อยอดได้ในหลายๆ ด้านหากรู้จักใช้มันให้ถูกต้อง แต่ก็ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าจะทำให้คนๆ นั้นประสบความสำเร็จในชีวิตและธุรกิจการงานได้  เช่น หลายๆ คน ในปัจจุบัน  มีความฉลาดทางด้านสมอง แต่ไม่มีความฉลาดทางด้านการเข้าสังคม หรือฉลาดในการเรียนรู้แต่ไม่ฉลาดในการควบคุมอารมณ์ตัวเองให้มีความสุขได้

 

 

 

และถ้าหากจะถามว่าความเก่ง กับความฉลาดนั้นสิ่งไหนควรมี หรือจำเป็นมากกว่ากันนั้น ส่วนตัวเปิ้ลคิดว่า คนเราน่าจะมีความฉลาดมากกว่า ประมาณ 70%  ส่วนความเก่งนั้นเราสามารถฝึกฝนค้นคว้าทำให้เกิดการพัฒนาได้ด้วยการลงมือทำจนก่อเกิดประสบการณ์ และมีผลงานจนผู้คนยอมรับ ส่วนความฉลาดถ้ามีเข้ามาช่วยเสริมความเก่งด้วยก็จะดีมาก แต่อยากให้เน้นความฉลาดทางด้านอารมณ์มากกว่าด้านอื่นๆ แต่ถ้าหากบุคคลใดที่มีความเก่งและความฉลาดนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากนั้นบุคคลนั้นถือว่าเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมากๆ ควรค่าแก่การให้โอกาสต่างๆ  เช่น โอกาสในการแก้ไขปัญหา โอกาสในการบริหารงานที่เป็นประโยชน์มากๆ แก่คนส่วนใหญ่ เอาให้เห็นตัวอย่างง่ายๆ เช่น การเลือกคนที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในการบริหารบ้านเมือง ก็ควรที่จะเลือกบุคคลที่มีความเก่ง และมีความฉลาด มีผลงานที่เป็นทีประจักษ์  มีนโยบายที่เป็นไปได้  เพียงเท่านี้ ตัวเราเองในฐานนะคนเลือกก็ถือว่าถึงแม้เราจะไม่เก่งถึงขนาดบริหารบ้านเมืองหรือมีโอกาสได้ทำเหมือนคนที่เขาเก่งๆ กัน แต่เราก็ฉลาดที่จะใช้สิทธิ์ในการเลือกเพื่อเลือกคนเก่งมาทำหน้าที่เรา ตรงนี้คงเห็นภาพได้ใกล้ตัวและชัดเจนมากยิ่งขึ้นจริงไหมคะ และท้ายนี้เปิ้ลอยากจะฝากไว้ว่า

“จงเป็นคนเก่งที่ชาญฉลาด  แต่อย่าเป็นคนฉลาดที่ชอบอวดเก่ง” เพราะความจริงแล้วคนเราไม่ชอบเห็นใครดูดีกว่าเด่นกว่ารู้เยอะกว่า หรือฉลาดกว่าตน  มักจะนำมาซึ่งความหมั่นไส้ อิจฉา สุดท้ายเมื่อมันมีมากขึ้นๆ จนกลายเป็นศัตรูของคนฉลาดที่ชอบอวดเก่งไปโดยปริยาย”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: