พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เชิญภัณฑารักษ์สมิทโซเนียน มาไทย เชื่อมสัมพันธ์ผ่านความหลากหลายทางวัฒนธรรม

Published August 20, 2019 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/400539

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เชิญภัณฑารักษ์สมิทโซเนียน มาไทย  เชื่อมสัมพันธ์ผ่านความหลากหลายทางวัฒนธรรม

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เชิญภัณฑารักษ์สมิทโซเนียน มาไทย เชื่อมสัมพันธ์ผ่านความหลากหลายทางวัฒนธรรม

วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562, 06.00 น.

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นำ ดร.โจแอนน์ ฮิปโตลิต ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแอฟริกันอเมริกันแห่งชาติ สถาบันสมิธโซเนียน ทัศนศึกษาศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง และโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านยางกลาง ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาประเทศไทยตามคำเชิญของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เพื่อบรรยายให้ความรู้ด้านการจัดพิพิธภัณฑ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยมี นายปีเตอร์ เฮย์มอนด์อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต และ นางดุษฎี เฮย์มอนด์ ภริยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมกิจกรรม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ ท่านผู้หญิงอรนุช อิศรางกูร ณ อยุธยา นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และ ปิยวรา ทีขะระ นวลน้อย ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ต้อนรับ

ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งทางด้านหัตถกรรมและด้านเกษตรกรรม เพื่อเสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ราษฎรไทยสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ หลังจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2549 ที่ จ.อ่างทอง ราษฎรจำนวนมากไม่สามารถกลับไปประกอบอาชีพในที่ดินของตนได้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จึงทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดาริบ้านยางกลาง และศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทองเพื่อให้ราษฎรดังกล่าวสามารถกลับมายืนได้ด้วยตนเองอีกครั้ง

นายปีเตอร์ เฮย์มอนด์ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กล่าวว่า ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมายาวนานถึง 200 ปี ไม่ว่าจะเป็นสัมพันธ์ระดับประเทศหรือระดับบุคคล ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกัน การเดินทางมาของ ดร.โจแอนน์ ฮิปโตลิต ภัณฑารักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแอฟริกัน-อเมริกัน เป็นเครื่องยืนยันถึงมิตรภาพอันดี ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกาและประเทศไทยต่างก็เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่เกิดจากหล่อหลอมวัฒนธรรมที่หลากหลาย จนกลายมาเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเรียนรู้และเข้าใจในความหลากหลายเพื่อสร้างอัตลักษณ์และความมั่นคงของชาติ ไม่เฉพาะแต่วัฒนธรรมของตนเองและยังต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของผู้อื่นด้วย

ปิยวรา ทีขะระ นวลน้อย ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ เผยว่าพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ และสถาบันสมิธโซเนียน โดย สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้มีความร่วมมือกันในหลายๆ ด้าน เริ่มตั้งแต่เมื่อครั้งการจัดนิทรรศการ “ของขวัญแห่งมิตรภาพ: ราชอาณาจักรไทยและสหรัฐอเมริกาพ.ศ.2361-2561” จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 200 ปี แห่งความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันสมิธโซเนียนในการให้ยืนสิ่งของจัดแสดง ซึ่งเป็นของขวัญที่พระมหากษัตริย์ไทย พระบรมวงศานุวงศ์ ได้พระราชทานให้กับบุคคลระดับสูง บุคคลสำคัญของสหรัฐอเมริกา ซึ่งพิพิธภัณฑ์ของสถาบันสมิธโซเนียน นับว่ามีความเป็นเลิศในการบริการจัดการพิพิธภัณฑ์อันดับต้นๆ ของโลก หลังจากจบนิทรรศการนั้นแล้ว สถาบันสมิธโซเนียน ยังได้เชิญผู้บริหารและภัณฑารักษ์ของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ไปศึกษาดูงานอีกด้วย ครั้งนี้เราจึงได้เชิญดร.โจแอนน์ ฮิปโตลิต มาประเทศไทย ซึ่งจะทำให้ภัณฑารักษ์และผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ของไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดการพิพิธภัณฑ์ของไทยยิ่งขึ้น

ดร.โจแอนน์ ฮิปโตลิต ได้กล่าวบรรยายเรื่อง “ความเชื่อมโยงของวัฒนธรรมแอฟริกัน-อเมริกันและวัฒนธรรมโลก โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เข้าฟังการบรรยายโดยสรุปว่า พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแอฟริกันอเมริกันแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิพลเมืองของชาวแอฟริกันที่เกิดและเติบโตในอเมริกา ซึ่งชาวแอฟริกันอเมริกันมีส่วนสำคัญยิ่งที่ทำให้สหรัฐอเมริกาเป็นได้อย่างเช่นทุกวันนี้ วัฒนธรรมแอฟริกาอเมริกัน ไม่ได้มีอิทธิพลเฉพาะในอเมริกาเท่านั้น แต่ยังแผ่กระจายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย โดยเฉพาะด้านดนตรีอย่าง ฮิพฮอพ แจ๊ส บลู ภาพยนตร์ การแต่งกาย กีฬา รวมถึงภาษากายบางอย่าง ชาวแอฟริกันอเมริกันที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก เช่น ไมเคิลแจ๊คสัน, วิสนีย์ ฮุสตัน และ ไทเกอร์ วู้ดส์

ดร.โจแอนน์ ยังกล่าวถึงการมาทัศนศึกษาศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง และโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านยางกลาง ว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นสิ่งที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ได้ทรงทำเพื่อคนไทย ในการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย สร้างความเสมอภาค เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขภายใต้ความหลากหลายนี้

นอกจากนี้ ในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยตามคำเชิญของพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งนี้ ดร.โจแอนน์ ฮิปโตลิต ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแอฟริกันอเมริกันแห่งชาติ สถาบันสมิธโซเนียน มีกำหนดที่จะจัดบรรยายตามพิพิธภัณฑ์และสถาบันการศึกษาต่างๆ อาทิ พิพิธภัณฑ์ยุคดิจิตอล : เทคโนโลยีสมัยใหม่กับพิพิธภัณฑ์ในศตวรรษที่ 21, รู้ ลิ้ม ชิมรส อาหารไทยและแอฟริกันอเมริกัน เป็นต้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: