ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ จัดกิจกรรมเพื่อเด็ก

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/390495

ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ จัดกิจกรรมเพื่อเด็ก

ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ จัดกิจกรรมเพื่อเด็ก

วันพุธ ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562, 06.00 น.

“เด็ก” ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดของชาติ เราได้ยินคำพูดอยู่บ่อยๆ ว่า “เด็กคืออนาคตของชาติ เด็กฉลาด ชาติเจริญ” ดังนั้นการเตรียมความพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจ ปลูกฝังแนวคิดที่ดีให้กับเด็กๆ และเยาวชนจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน

ล่าสุดชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของพนักงาน ซีพี ออลล์, พนักงานร้านเซเว่น อีเลฟเว่น, เอ็กซ์ต้า พลัส และทเวนตี้โฟร์ ช็อปปิ้ง รวมพลังร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต สู่ชุมชนและสังคม โดยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชนรอบๆ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ, หน่วยงานราชการ โรงเรียน และวัด อาทิ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม, โรงเรียนเกาะพิกุล จังหวัดนครนายก, เทศบาลเมืองเก่า จังหวัดปราจีนบุรี, โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะคา จังหวัดฉะเชิงเทรา, บ้านเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี, ชายหาดแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี,อบต.แหลมกลัด จังหวัดตราด, อบต.ดอนหัน จังหวัดขอนแก่น, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์, สวนนวมินทรราชา 87 พรรษา จังหวัดภูเก็ต, กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี, สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลท่าช้าง จังหวัดสงขลา, เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เป็นต้น

เพื่อร่วมส่งมอบความสุขด้วยกิจกรรมสันทนาการสุดสนุก ปลุกความกล้าแสดงออก สร้างพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็กทุกคน ฝึกให้เยาวชนแสดงศักยภาพความมีจิตสาธารณะ หรือจิตสำนึกที่ดีในการรู้จักหน้าที่มีความรับผิดชอบ และพร้อมเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งสอดคล้องกับคำขวัญในวันเด็กปีนี้ที่ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” อีกด้วย ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง“ยาสามัญประจำบ้านน่ารู้” โดยเภสัชกร เอ็กซ์ต้า พลัส ร้านยาเพื่อสุขภาพในชุมชน พร้อมมอบทุนการศึกษา, อุปกรณ์การเรียน, อุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการ ยา เวชภัณฑ์ และบูธอาหารให้กับเด็กๆ ทั่วประเทศ

ธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่าซีพี ออลล์ มีเป็นความมุ่งหวังที่จะมอบโอกาสและเสริมสร้างความรู้ตามปณิธานองค์กร ในการ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” และเล็งเห็นว่าเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของชาติ การสร้างพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเยาวชนในวันนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดีมีจิตสาธารณะ มีจิตใจที่จะเสียสละเพื่อส่วนรวม ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาคุณภาพชีวิต ก็จะช่วยสร้างเยาวชนไทยให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต

โดยกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 ดังกล่าวต้องการปลูกจิตสำนึกด้านการมีจิตสาธารณะให้กับเด็กๆ ผ่านกิจกรรมสนุกสนาน อาทิ การเล่นเกมส์และการแสดงต่างๆ จากเด็กๆ ซึ่งเรียกได้ว่าทั้งสนุกกับกิจกรรม อร่อยกับอาหารนานาชนิด และยังได้ความรู้ที่มีประโยชน์กันไปเต็มอิ่ม ก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม หนึ่งวันที่ดีของเด็กๆ ที่สร้างสีสันความสนุกและรอยยิ้มให้กับน้องๆ เด็กเยาวชน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s