‘ธนบุรี บ้านฉัน’ประกวดวาดภาพศิลปินรุ่นเยาว์

Published November 9, 2018 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/350369

‘ธนบุรี บ้านฉัน’ประกวดวาดภาพศิลปินรุ่นเยาว์

‘ธนบุรี บ้านฉัน’ประกวดวาดภาพศิลปินรุ่นเยาว์

วันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 06.00 น.

ไอคอนสยาม เชิญชวนเยาวชนที่มีใจรักงานศิลปะเข้าร่วมกิจกรรมประกวดผลงานวาดภาพ ในหัวข้อ “ธนบุรี บ้านฉัน” (Thonburi Delight) ชิงรางวัลทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 45,000 บาท พร้อมโอกาสจัดแสดงผลงานในไอคอนสยาม เพื่อแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมของชาวธนบุรี พร้อมส่งเสริมความรักและภาคภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของธนบุรี ทั้งยังสนับสนุนให้เยาวชนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดจินตนาการส่งผ่านผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่ความเป็นศิลปินระดับอาชีพในอนาคตต่อไป

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ต้องเป็นนักเรียนในระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่าถึงระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาพื้นที่ฝั่งธนบุรี หรือกำเนิด เติบโต อาศัยในพื้นที่ฝั่งธนบุรี โดยสร้างสรรค์ผลงานภาพวาด ในหัวข้อ “ธนบุรี บ้านฉัน” ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของธนบุรีในด้านต่างๆ อาทิ สถาปัตยกรรม สถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถานที่สำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ แม่น้ำคูคลอง และความผสมผสานของวัฒนธรรม ขนาด A2 หรือ 42×59.1 ซม. โดยใช้เทคนิคใดก็ได้ ยกเว้นการใช้สีไม้ส่งผลงานพร้อมเอกสารการสมัครได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ชั้น 11 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ 989 ถนนพระราม 1เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตั้งแต่วันนี้-13 กรกฎาคม 2561 (โดยนับตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.iconsiam.com/th/iconsiam หรือ https://www.facebook.com/ICONSIAM/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.082-9050180

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: