แจงอากาศไม่เอื้อ ขึ้นบิน‘ฝนหลวง’ สลายฝุ่นเมืองกรุง

Published May 7, 2018 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/321551

แจงอากาศไม่เอื้อ  ขึ้นบิน‘ฝนหลวง’  สลายฝุ่นเมืองกรุง

แจงอากาศไม่เอื้อ ขึ้นบิน‘ฝนหลวง’ สลายฝุ่นเมืองกรุง

วันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 06.00 น.

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัญหาปริมาณค่าฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล รัฐบาลจึงได้สั่งการให้ปฏิบัติการทำฝนหลวงสลายฝุ่นละอองจากปัญหาหมอกควันอย่างเร่งด่วน ซึ่งกรมฝนหลวงฯได้เตรียมพร้อมภารกิจ โดยสั่งการให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว 3 หน่วย ได้แก่ นครสวรรค์ ระยอง และหัวหิน ประสานความร่วมมือในการเฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศ และกำชับให้เพิ่มช่วงเวลาการตรวจวัดสภาพอากาศชั้นบน จากเดิมเฉพาะช่วงเช้า เป็นช่วงเช้าและบ่าย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำในการปฏิบัติการฝนหลวงมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเตรียมพร้อมเครื่องบินจำนวน 7 ลำ สำหรับการปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนในครั้งนี้อีกด้วย

อย่างไรก็ตามจากการตรวจสภาพอากาศระยะนี้ ปรากฏว่ายังไม่สามารถขึ้นปฏิบัติการได้ เนื่องจากสภาพอากาศชั้นบนมีความเสถียรภาพ แต่กรมฝนหลวงฯจะยังคงติดตามสภาพอากาศและเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงบรรเทาปัญหาหมอกควันปกคลุมในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล อย่างต่อเนื่องต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: