บี มาย เกสห์ : นิศานาถ ธรรมเกษีรัตนา สาวนักบริหารการศึกษา ใช้‘สมาธิ’พัฒนาการเรียนรู้

Published April 1, 2018 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/303751

บี มาย เกสห์ : นิศานาถ ธรรมเกษีรัตนา  สาวนักบริหารการศึกษา  ใช้‘สมาธิ’พัฒนาการเรียนรู้

บี มาย เกสห์ : นิศานาถ ธรรมเกษีรัตนา สาวนักบริหารการศึกษา ใช้‘สมาธิ’พัฒนาการเรียนรู้

วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, 06.00 น.

…ทุกวันนี้เราไม่ได้โฆษณาตัวเองมากนัก แต่เราสามารถอยู่ในธุรกิจนี้ได้มากกว่า 30 ปี เป็นเพราะพ่อ แม่ ผู้ปกครอง เห็นในผลงานและความตั้งใจของเรา สิ่งเหล่านี้ก็ถูกพูดกันไปปากต่อปาก ในฐานะครูเราก็มีความสุขที่เห็นเด็กๆ เติบโตไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยดีๆ ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ…

The American School of Bangkok หรือ ASB เดิมชื่อ โรงเรียนนานาชาติดิษยะศริน นับว่าเป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกๆ ของประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2527 นับจนถึงปัจจุบันก็เป็นเวลา 33 ปีแล้ว จนขึ้นชั้นโรงเรียนนานาชาติที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย และแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้โรงเรียนแห่งนี้ยังคงก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง ก็คือผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรง นิศานาถ ธรรมเกษีรัตนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนคนเก่ง และยังเป็น “มิสกิ๊ฟ” คุณครูคนสวยใจดีของเด็กๆ อีกด้วย

“ASB เป็นโรงเรียนนานาชาติที่สอนด้วยระบบอเมริกัน สาเหตุที่เป็นระบบอเมริกันก็คือคุณพ่อ คุณแม่ ท่านเป็นนักเรียนเก่าอเมริกา และมีความประทับใจและเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนของอเมริกามาก เมื่อท่านเปิดกิจการโรงเรียนท่านจึงเลือกใช้ระบบอเมริกัน แม้แต่ตัวเองก็เป็นนักเรียนเก่าอเมริกาเช่นกัน จุดแข็งของระบบอเมริกัน คือ ครูผู้สอนมีหน้าที่ดึงสิ่งที่เป็นจุดแข็งหรือเป็นทาเล้นท์ของเด็กออกมา และส่งเสริมให้เขาได้เรียนรู้ในสิ่งที่เด็กสนใจ การให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การแสดงความคิดเห็นที่ไม่ใช่การโต้เถียงเพื่อเอาชนะ จึงทำให้เด็กรู้ว่าเขาควรจะไปในทิศทางใด มีความกล้าแสดงออก มีเหตุผล สามารถยอมรับความเห็นต่าง แต่นั่นยังไม่พอ สำหรับนักเรียนของ ASB ยังจะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความเป็นผู้ให้ รู้จักการทำประโยชน์เพื่อสังคมด้วย เป็นผู้มีความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกควบคู่ไป”

ในการบริหารโรงเรียนในฐานะ “รองผู้อำนวยการ” เธอได้พัฒนาโรงเรียนในหลากหลายมิติ ทั้งระบบการบริหาร บุคลากร โดยเฉพาะการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโดยนำ “อาณาปาณสติ” มาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน

“แนวทางนี้เกิดจากตอนที่ไปเรียนต่อปริญญาโท มหาวิทยาลัย Columbia New York ที่อเมริกา หลักสูตรที่โน่นจะมีวิชาทำสมาธินับเป็นหน่วยกิตที่นักศึกษาทุกคนต้องลง นั่นแสดงว่าแม้แต่ฝรั่งเองเขาก็ยอมรับว่า การทำสมาธิแบบพุทธเราเป็นเรื่องที่ดี และตัวเราเองเป็นพุทธศาสนิกชนที่ได้ศึกษาธรรม วิปัสสนากรรมฐานมาในระดับหนึ่ง

จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรการทำสมาธิให้เหมาะสมกับวัยของเด็กๆ เช่น เด็กอนุบาลเป็นการทำสมาธิผ่านเกมส์ การระบายสี และบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เช่น พลศึกษา ศิลปะ วิชาดนตรี เป็นต้น ซึ่งจากการติดตามผลเราเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของเด็กที่มีสมาธิต่อการเรียนหนังสือ การเล่นกีฬา รวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวันของเด็กๆ อีกด้วยค่ะ”

แม้จะเป็นโรงเรียนเอกชน ที่ดำเนินธุรกิจด้านการศึกษาก็ตาม แต่ มิสกิ๊ฟ แห่ง ASB บอกว่า เมื่อมีธรรมในใจ ธุรกิจจะเป็นเรื่องรอง เพราะการให้วิชาความรู้และทักษะชีวิตที่จะเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตของลูกศิษย์ คือเป้าหมายสำคัญ

“โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยมีหลายร้อยโรงเรียนแต่ ASB มีสิ่งที่มุ่งหวังคือการเห็นเด็กๆ จบจาก ASB แล้วเขาสามารถก้าวไปสู่โลกภายนอกได้อย่างมั่นคง และกิ๊ฟคิดว่าเราก็มาถูกทางแล้ว ทุกวันนี้เราไม่ได้โฆษณาตัวเองมากนัก แต่เราสามารถอยู่ในธุรกิจนี้ได้มากกว่า 30 ปี เป็นเพราะพ่อ แม่ ผู้ปกครอง เห็นในผลงานและความตั้งใจของเรา ในฐานะครูเราก็มีความสุขที่เห็นเด็กๆ เติบโตไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยดีๆ ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ”

นอกจากบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติ และการเป็นครูแล้ว ยังมีอีกหนึ่งบทบาทสำคัญคือการเป็น คุณแม่ลูกสาม ที่อยู่ในวัยกำลังเติบโต เธอจึงต้องบริหารเวลาให้ลงตัวในทุกหน้าที่

“ก่อนหน้านั้นแต่งงานแต่ยังไม่มีลูก ก็สามารถทุ่มเทเวลาให้กับโรงเรียนและลูกศิษย์ได้อย่างเต็มที่ แต่พอมามีลูกๆ ซึ่งอยู่ในวัยที่กำลังเรียนรู้และต้องการความรัก ความอบอุ่นของพ่อแม่ เราก็ต้องจัดสรรเวลาให้เขาอย่างเต็มที่

เวลาของครอบครัวก็ต้องให้เขา ในการเลี้ยงลูกหรือกับนักเรียนก็ตามกิ๊ฟเชื่อว่าถ้าเราอยากให้เขาเป็นอย่างไร เราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีและทำให้เขาเห็น ที่สำคัญคือไม่เลี้ยงลูกแบบยัดเยียด เช่น การเรียนเขาอาจจะเรียนไม่เก่งในวิชาเลข แม่ก็จะไม่บังคับว่าเขาต้องเรียนพิเศษ ต้องเรียนให้เก่ง เพราะเชื่อว่าเมื่อวันหนึ่งที่ลูกพร้อมเขาจะสามารถทำได้ด้วยตัวเอง”

ด้วยความที่สนใจศึกษาธรรม และวิปัสสนากรรมฐานมานานกว่า 25 ปี นิศานาถ บอกว่า ทำให้เธอมี “สติ” ก่อการใช้ชีวิต

“การมีธรรม มีสติ ทำให้เรามองอะไรได้อย่างถี่ถ้วน แต่อาจเกิดความผิดพลาดบ้างแต่ก็เป็นส่วนน้อย เพียงแค่ทำหน้าที่ในแต่ละบทบาทอย่างที่ดีที่สุด มีเวลาที่จะไปปฺฏิบัติธรรม มีเวลาไปทำประโยชน์เพื่อสังคมเท่านี้ก็มีความสุขแล้วค่ะ”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: