ภาพข่าวสังคม : 2 มีนาคม 2560

Published February 6, 2018 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/gallery/6219

ภาพข่าวสังคม : 2 มีนาคม 2560

 • ประชารัฐ…สามัคคี : พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ และ ฐาปน สิริวัฒนภักดี กก.ผอ.ใหญ่ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ร่วมกันแถลงผลการดำเนินงานตลอดปี 2559 และทิศทางการดำเนินงานในปี 2560 โดยมี อภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และผู้บริหาร บจก.ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม(ประเทศไทย) อาทิ มีชัย วีระไวทยะ และ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ร่วมงาน ที่ศูนย์ฯสิริกิติ์

  ประชารัฐ...สามัคคี : พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ และ ฐาปน สิริวัฒนภักดี กก.ผอ.ใหญ่ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ร่วมกันแถลงผลการดำเนินงานตลอดปี 2559 และทิศทางการดำเนินงานในปี 2560 โดยมี อภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และผู้บริหาร บจก.ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม(ประเทศไทย) อาทิ มีชัย วีระไวทยะ และ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ร่วมงาน ที่ศูนย์ฯสิริกิติ์
  ประชารัฐ…สามัคคี : พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ และ ฐาปน สิริวัฒนภักด…

 • แผนยุทธศาสตร์ชาติ 5 ปี : นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดประชุมด้านการบริจาคปลูกถ่ายอวัยวะและกระจกตา กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีฯ และ ผศ.พญ.ลลิดา ปริยกนก ผอ.ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมงาน ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 5 ปี : นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดประชุมด้านการบริจาคปลูกถ่ายอวัยวะและกระจกตา กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีฯ และ ผศ.พญ.ลลิดา ปริยกนก ผอ.ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมงาน ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 5 ปี : นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดประชุมด้านการบริจาคปลูกถ่ายอวัยว…

 • 3 ปีติดต่อกัน : วีระชัย ธีรภาพพจนกุล กก.ผจก.บจก.อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) รับมอบรางวัล “แบรนด์ที่ทรงพลังสูงสุดแห่งปี 2016” ของ กาแฟกระป๋องพร้อมดื่ม “เบอร์ดี้®” จาก ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ โรงละครเคแบงก์ สยามพิฆเนศ สยามสแควร์วัน

  3 ปีติดต่อกัน : วีระชัย ธีรภาพพจนกุล กก.ผจก.บจก.อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) รับมอบรางวัล “แบรนด์ที่ทรงพลังสูงสุดแห่งปี 2016” ของ กาแฟกระป๋องพร้อมดื่ม “เบอร์ดี้®” จาก ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ โรงละครเคแบงก์ สยามพิฆเนศ สยามสแควร์วัน
  3 ปีติดต่อกัน : วีระชัย ธีรภาพพจนกุล กก.ผจก.บจก.อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) รับมอบรางวัล “แบรนด์…

 • เชิดชูคนดี : สมพร เทพสิทธา ประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ประชุมใหญ่สามัญประจำปี และเตรียมงานมอบรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 32 ให้แก่บุคคลดีเด่นประเภทต่างๆทั่วประเทศ โดยมี คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร และ ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ ร่วมงาน ที่ กรมประชาสัมพันธ์

  เชิดชูคนดี : สมพร เทพสิทธา ประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ประชุมใหญ่สามัญประจำปี และเตรียมงานมอบรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 32 ให้แก่บุคคลดีเด่นประเภทต่างๆทั่วประเทศ โดยมี คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร และ ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ ร่วมงาน ที่ กรมประชาสัมพันธ์
  เชิดชูคนดี : สมพร เทพสิทธา ประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ประชุมใหญ่สามัญประจำปี และเตรีย…

 • เปิดโฉมใหม่ : อดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น เปิด “เวลเซฟ เฟอร์นิเจอร์มอลล์” ร้านจำหน่ายวินเนอร์ เฟอร์นิเจอร์ ในเครืออินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ โดยมี กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กก.ผจก.บจก.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ร่วมยินดีกับ โอภาส – วิลาวรรณ จิโนรส ผู้บริหาร บจก.เวลเซฟ เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ ที่ ร้านเวลเซฟ เฟอร์นิเจอร์มอลล์ ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

  เปิดโฉมใหม่ : อดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น เปิด “เวลเซฟ เฟอร์นิเจอร์มอลล์” 
ร้านจำหน่ายวินเนอร์ เฟอร์นิเจอร์ ในเครืออินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ โดยมี กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กก.ผจก.บจก.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ร่วมยินดีกับ โอภาส - วิลาวรรณ จิโนรส ผู้บริหาร บจก.เวลเซฟ เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ ที่ ร้านเวลเซฟ เฟอร์นิเจอร์มอลล์ ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  เปิดโฉมใหม่ : อดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น เปิด “เวลเซฟ เฟอร์นิเจอร์มอลล์” …

 • ระดับมืออาชีพ : มร.ไทสุเกะ ทารุมิ กก.ผจก.บจก.ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) และ สภารัตน์ ประดิษฐ์ ผช.กก.ผจก.และ สิทธิเวช เศวตรพัชร์ ผจก.ฝ่ายอาวุโส ผลิตภัณฑ์กล้องดิจิตอล อิมเมจจิ้ง เปิดตัวกล้อง Medium Format GFX 50s พร้อมกล้อง X-Series ใหม่ X-T20 ที่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์

  ระดับมืออาชีพ : มร.ไทสุเกะ ทารุมิ กก.ผจก.บจก.ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) และ สภารัตน์ ประดิษฐ์ ผช.กก.ผจก.และ สิทธิเวช เศวตรพัชร์ ผจก.ฝ่ายอาวุโส ผลิตภัณฑ์กล้องดิจิตอล อิมเมจจิ้ง เปิดตัวกล้อง Medium Format GFX 50s พร้อมกล้อง X-Series ใหม่ X-T20 ที่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์
  ระดับมืออาชีพ : มร.ไทสุเกะ ทารุมิ กก.ผจก.บจก.ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) และ สภารัตน์ ประดิษฐ์ ผช.กก.ผจก.แ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: