ตั้งกก.คุมไซเบอร์ส.ค. นายกฯนั่งประธาน

Published August 13, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

05 สิงหาคม 2560 เวลา 08:27 น….. อ่านต่อได้ที่ : http://www.posttoday.com/digital/507244

ตั้งกก.คุมไซเบอร์ส.ค. นายกฯนั่งประธาน

เตรียมจัดตั้งคณะกรรมการ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ ส.ค.นี้ นายกฯ เป็นประธาน ผลักดันยุทธศาสตร์ความปลอดภัยออนไลน์ ชี้ไทยเสี่ยงสูง

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยในงานวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2560 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ว่า ภาครัฐบาลมีแผนจะจัดตั้งคณะกรรมการ เนชั่นแนล ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมีรองนายกรัฐมนตรีจำนวน 2 คนร่วมอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ พร้อมมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยจะจัดตั้งขึ้นในเดือน ส.ค. 2560

สำหรับคณะกรรมการ เนชั่นแนล ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ ถือเป็นหน่วยงานกลางของประเทศ ทำหน้าที่กำหนดยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และกำหนดแผนที่จะผลักดัน รวมถึงจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย หรือจัดตั้งองค์กรขึ้นมากำกับดูแล รวมถึงการผลักดันกฎหมายในด้านต่างๆ ซึ่งจะส่งผลดีในการสร้างความเชื่อมั่นทั้งด้านภาคเศรษฐกิจ การลงทุนในประเทศ และเป็นผลดีต่อความเชื่อมั่นของกลุ่มนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

ขณะที่ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. … ในปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันในกฎหมายของประเทศไทยที่มีอยู่ ก็ต้องมีการพิจารณาและปรับแก้ให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย

พล.อ.อ.ประจิน กล่าวต่อว่า ในขณะนี้ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ ถือว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะถูกละเมิด ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องบริหารจัดการความเสี่ยงและการเตรียมแผนรองรับไว้ในทุกด้านให้ครอบคลุม ทั้งแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว พร้อมกับการร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ ของภูมิภาคนี้ คาดว่าชัดเจนในปี 2560 เช่นกัน

พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. กล่าวว่า จากการประเมินของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศไทย (ไอทียู) พบว่า ประเทศไทยมีการพัฒนาด้านไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ ที่ดีขึ้นต่อเนื่อง และประเทศไทยมีการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับมาผลักดัน ขณะเดียวกัน การโจมตีทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในโลก จะเกี่ยวข้องกับด้านการเงิน ระบบไฟฟ้า ขนส่งมวลชน เป็นหลัก

นายริชาร์ด เอ.คลาร์ค อดีตที่ปรึกษาประธานาธิบดีสหรัฐ และผู้พัฒนายุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กล่าวว่า จากผลการสำรวจพบว่า บริษัทที่ถูกโจมตีด้านไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ ในสัดส่วน 70% จะไม่ทราบว่าถูกเจาะข้อมูลจนกว่าภาครัฐจะให้ข้อมูลในด้านนี้ และบริษัทส่วนใหญ่จะทราบว่าถูกเจาะข้อมูลในระยะเวลาเกิน 205 วัน ดังนั้น การดำเนินงานป้องกันของภาครัฐและภาคเอกชนจึงมีความสำคัญมาก รวมถึงต้องผลักดันให้เกิดความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: