กสทช.คาดเริ่มเรียกคืนคลื่นความถี่ก.ย.-ต.ค.นี้

Published August 12, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

16 กรกฎาคม 2560 เวลา 20:44 น…. อ่านต่อได้ที่ : http://www.posttoday.com/digital/503657

กสทช.คาดเริ่มเรียกคืนคลื่นความถี่ก.ย.-ต.ค.นี้

เลขาฯกสทช.คาดประกาศใช้หลักเกณฑ์เรียกคืนคลื่นความถี่เดือนก.ย.-ต.ค.นี้ เน้นคลื่นที่ไม่ได้ใช้งานหรือนำมาใช้แต่ไม่คุ้มค่า

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวถึงการตั้งคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่ เพื่อจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกคืนคลื่นความถี่ ว่า กสทช.คาดว่าร่างประกาศหลักเกณฑ์จะมีผลบังคับใช้ภายในเดือน ก.ย.-ต.ค.นี้ ซึ่งจะทำให้กระบวนการเรียกคืนคลื่นเริ่มต้นขึ้น โดยการเรียกคืนจะดำเนินการตามลำดับความเหมาะสม สำหรับคลื่นความถี่ที่อยู่ในความสนใจ คือ คลื่น 2600 เมกกะเฮิร์ตช (บมจ.อสมท. (MCOT) , คลื่น 2300 เมกกะเฮิร์ตช (บมจ.ทีโอที (TOT)), คลื่น 700 เมกกะเฮิร์ตช  (ปัจจุบันใช้บริการกระจายเสียและแพร่ภาพทีวีดิจิตอล ) และคลื่น 1500 เมกกะเฮิร์ตช (บมจ.ทีโอที (TOT))

สำหรับเกณฑ์ในการเรียกคืนคลื่นความถี่จะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยดูจากคลื่นที่ไม่ได้ใช้งานหรือนำมาใช้แต่ไม่คุ้มค่าหลังจากประกาศหลักเกณฑ์ฯ แล้ว โดยร่างหลักเกณฑ์จะมีการประกาศตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดค่าเยียวยา ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ ประกอบด้วย ตัวแทนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) , ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, สำนักงานอัยการสูงสุด , สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ เพื่อทำหน้าที่กำหนดแนวทางการเยียวยาที่เหมาะสม สำหรับการกำหนดมูลค่าคลื่นความถี่ กสทช.จะให้บริษัทที่ปรึกษา 3 บริษัทมาทำการประเมินมูลค่าคลื่นโดยเอาราคาประเมินของทั้ง 3 บริษัทมาเฉลี่ยหามูลค่าคลื่นที่เหมาะสม

การกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามมาตรา 27 (12/1) พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560 กำหนดให้ กสทช. มีอำนาจหน้าที่เรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า จากผู้ได้รับใบอนุญาตเพื่อนำมาจัดสรรใหม่ได้ โดย กสทช. ต้องทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายตอบแทนให้กับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ในแต่ละกรณีด้วย ทั้งนี้คณะทำงานต้องดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน หลังจากนั้น กสทช.จะนำร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: