Science Update : โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใหญ่สุดในโลก

Published August 6, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/263318

วันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560, 06.00 น.

กลุ่มบริษัท ลีออนในออสเตรเลีย เปิดเผยแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใหญ่ที่สุดในโลกในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย มูลค่าก่อสร้าง 1 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (กว่า 26,300 ล้านบาท) โดยโครงการดังกล่าวจะมีการจ้างพนักงาน 270 คน เข้ามาช่วยในการก่อสร้าง รวมถึงช่วยดูแลบำรุงรักษาแผงโซลาร์เซลล์ 3.4 ล้านแผง และแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน 1.1 ล้านลูก โดยโรงงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์จะมีกำลังการผลิต 330 เมกะวัตต์ เพื่อแก้ปัญหากระแสไฟฟ้าดับบ่อยครั้งทางตอนใต้ของประเทศ รัฐเซาท์ออสเตรเลียเผชิญเหตุกระแสไฟฟ้าดับมาแล้วอย่างน้อย 4 ครั้ง ภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา ทำให้ชาวบ้านหลายแสนครัวเรือนเดือดร้อน เพราะไม่มีไฟฟ้าใช้ท่ามกลางอากาศร้อนจัด ซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส นโยบายพึ่งพาพลังงานหมุนเวียนของทางการถูกระบุว่า เป็นสาเหตุทำให้เกิดวิกฤติความมั่นคงด้านพลังงาน พร้อมมีการเรียกร้องให้ทางการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มมากขึ้น

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: