สมเด็จพระเทพรัตนฯ เสด็จฯ ทอดพระเนตร นวัตกรรมใหม่และความก้าวหน้ารักษามะเร็งเต้านม

Published August 6, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/263610

วันอังคาร ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560, 06.00 น.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทอดพระเนตรการดำเนินงานและเยี่ยมชมนวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งเต้านม ณ ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.กฤษณ์ จาฏามระ หัวหน้าศูนย์สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ และคณะแพทย์ เฝ้าฯรับเสด็จฯและถวายรายงาน

เนื่องจากอุบัติการณ์เกิดมะเร็งเต้านมของสตรีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นทุกปี ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยที่มารับการรักษาด้วยการผ่าตัด การให้เคมีบำบัดและการฉายรังสีมีอัตราที่สูงขึ้น ปัจจุบันจัดเป็นโรคที่มีสถิติเป็นอันดับหนึ่งของมะเร็งสตรีในประเทศไทย ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษามะเร็งเต้านม จึงได้มีการปรับปรุงและพัฒนาการรักษามาเป็นลำดับ โดยเน้นการรักษาแบบสหสาขา (Multidiscipline) อันประกอบด้วยศัลยแพทย์ รังสีแพทย์พยาธิแพทย์ และแพทย์รังสีรักษา เพื่อการตรวจและรักษาที่ครบวงจรได้แก่ การตรวจทางพยาธิวิทยา การตรวจทางรังสีวินิจฉัย การผ่าตัด การฉายรังสีและเคมีบำบัดรวมทั้งการจัดหาเครื่องมือที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและทันสมัยที่สุด

จากกรณีดังกล่าวทางศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยจึงมีการพัฒนาเพื่อวิธีการรักษาที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยด้วยการให้บริการรักษาด้วยเครื่อง Scalp Cooling นวัตกรรมใหม่ที่สามารถลดภาวะผมร่วงระหว่างการให้ยาเคมีบำบัด เนื่องจากภาวะผมร่วงเป็นผลข้างเคียงที่สำคัญขณะให้ยาเคมีบำบัด จนบางครั้งทำให้ผู้ป่วยต้องปฏิเสธการรักษา หรือมีภาวะซึมเศร้าจากอาการผมร่วง ดังนั้นจึงมีการอาศัยสารเหลวจากอุปกรณ์เครื่อง Scalp Cooling ด้วยอุณหภูมิ-4°c สร้างความเย็นให้แก่หนังศีรษะเพื่อให้เส้นเลือดหดตัวลงส่งผลทำให้ยาเคมีบำบัดมีผลต่อเส้นผมน้อยลงซึ่งนับเป็นเครื่องแรกของประเทศไทย

ทั้งนี้เนื่องจากมะเร็งเต้านมเป็นโรคที่ไม่สามารถป้องกันได้ ดังนั้น การตรวจวินิจฉัยและการตรวจคัดกรองเพื่อให้สามารถตรวจพบมะเร็งในระยะต้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการรักษามะเร็งเต้านม การพัฒนาด้านการตรวจวินิจฉัยและการตรวจคัดกรองอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จึงได้ทำการติดตั้งเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับเต้านม (Dedicated 3D Cone-Beam Computed Tomography) ที่ใช้สำหรับบุคคลทั่วไปเครื่องแรกของโลกที่สามารถสร้างภาพสามมิติของเต้านมโดยไม่มีการบีบเต้านมและใช้เวลาในการตรวจเพียง 10 วินาทีเท่านั้น โดยยังสามารถระบุตำแหน่งจุดที่มีความผิดปกติได้อย่างแม่นยำอีกด้วย

นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มมาตรฐานในการวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านม ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยยังได้เพิ่มศักยภาพของการตรวจแมมโมแกรมโดยการติดตั้งเครื่องแมมโมแกรมสามมิติ (Tomosynthesis) ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ทำการติดตั้งเครื่องแรกในปี 2551 ซึ่งถือเป็นเครื่องแรกในภูมิภาคนี้ และได้ติดตั้งรุ่นที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ เครื่อง Affirm Tomosynthesis ซึ่งนับเป็นเครื่องรุ่นที่ 3 ที่สามารถระบุพิกัดของจุดที่มีความผิดปกติได้โดยตรง และสามารถติดตั้งอุปกรณ์เจาะชิ้นเนื้อและวางลวดนำเพื่อระบุตำแหน่งในการผ่าตัดได้โดยในปัจจุบันได้ติดตั้งรุ่นล่าสุดซึ่งสามารถตรวจเต้านมสามมิติพร้อมฉีดสารทึบรังสีเป็นเครื่องแรกในประเทศไทยและนับเป็นเครื่องแมมโมแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในปัจจุบัน

จึงนับได้ว่าศูนย์สิริกิติ์ฯ มีความเชี่ยวชาญในการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมระบบสามมิติมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันมีเครื่องที่เปิดให้บริการรวมทั้งสิ้น 3 เครื่อง นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งเตียงระบุพิกัดด้วยระบบสามมิติ (Tomosynthesis Guided Biopsy Bed) ที่สามารถระบุตำแหน่งความผิดปกติในเต้านมด้วยระบบแบบสามมิติในท่านอนเพื่อใช้ในการเจาะชิ้นเนื้อและวางลวดนำระบุตำแหน่งในการผ่าตัดเต้านมได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถลดความเจ็บปวดและความวิตกกังวลของผู้ป่วยขณะเข้ารับการรักษาได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ติดตั้งเครื่องตรวจเต้านมด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Dedicated Breast Magnetic Resonance Imaging) เครื่องแรกและเครื่องเดียวในประเทศไทยโดยเริ่มให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ซึ่งเป็นเครื่องตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือเอ็มอาร์ไอที่ใช้สำหรับตรวจวินิจฉัยโรคเต้านมเพียงอย่างเดียวเพื่อให้ได้ข้อมูล เพิ่มเติมจากการตรวจแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์ในการวินิจฉัยโรคเต้านม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: