สมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จัดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษฯ

Published August 6, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/263602

วันอังคาร ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560, 06.00 น.

สมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จัดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษฯ

ชิงโล่ประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมชฯ ประธานในพิธีให้เกียรติถ่ายรูปร่วมกับคณะกรรมการสมาคมฯ นำโดย พรเสก กาญจนจารี ประธานสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ,ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี นายกสมาคมฯ,ดร.ณ ฤดี เคียงศิริ,
นฤพร กาญจนจารี,ปิยะบุตร ชลวิจารณ์,นวรัตน์ กิติยากร ณ อยุธยา,ดร.ฉวิวรรณ ปูรานิธี,พรพรรณ จิรนันท์สุโรจน์,มรกต โชติกุล,กุลชลี เสริมทวีทรัพย์,Prof.james R.Haft,รศ.ดร.กนิษฐา นาวารัตน์,พรทิพย์ กาญจนนิยต,
Mr.Vince Goldic,ผศ.ปิยนารถ ฟักทองพรรณ,วิไลลักษณ์ ผดุงกิตติมาลย์,Mr.Peter Shuler,Dr.Thomas Hoy,Mr.Jeremy Hanshaw

ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อย สำหรับการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่สาธารณชนระดับชาติ ประจำปี 2560 รอบชิงชนะเลิศ ในหัวข้อ To define is to limit ได้ผู้ชนะเลิศ คือรีเบ็คก้า แอนน์ พรีน จากโรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ตพร้อม รองชนะเลิศอันดับ 1 อภิชญา วิวัฒน์ภัทรกุล  โรงเรียนสาธิตบางนา, รองชนะเลิศอันดับ 2 ธีริศรา พืชสิงห์ วิทยาลัยอาชีพร้อยเอ็ด ได้รับพระกรุณาจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานโล่รางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่ง สมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) The English-Speaking Union Association (ESU Thailand) โดย ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี นายกสมาคมฯ ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ และ บริติชเคานซิลประเทศไทย ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพูดต่อหน้าสาธารณชนและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร งานนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา เป็นประธานเปิดการแข่งขัน,ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ กล่าวปาฐกถา โดยมี พรเสก กาญจนจารี ประธานสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ,ดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,Mr.Peter Shuler ที่ปรึกษาสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ คณะกรรมการสมาคมฯ และตัวแทนจากบริติชเคานซิลประเทศไทย ร่วมงาน ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศลกรุงเทพ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา

สมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) หรือรู้จักในนาม ESU Thailand ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2543 โดย พรเสก กาญจนจารี ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของ The English-Speaking Union of The Commonwealth ในพระบรมราชินูปถัมภ์ขององค์สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร มีสาขาสมาชิกกว่า 60 ประเทศทั่วโลก เป็นสมาคมที่จัดตั้งขึ้นโดยมิได้หวังผลกำไร เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ ซึ่งสมาคมฯได้จัดให้มีทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่สาธารณชนนี้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี มากว่า 15 ปี แล้ว คัดเลือกเยาวชนไทยอายุระหว่าง 16-20 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลายและอุดมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งได้รับความสำเร็จด้วยดีเสมอมา โดยผู้ชนะเลิศในปี 2560 จะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันชิงชนะเลิศระดับนานาชาติที่ประเทศอังกฤษร่วมกับเยาวชนกว่า 50 ประเทศทั่วโลกในเดือนพฤษภาคม 2560


ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมชฯ ยินดีกับผู้ชนะเลิศ รีเบ็คก้า แอนน์ พรีน จากโรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต


รองชนะเลิศอันดับ 1 อภิชญา วิวัฒน์ภัทรกุล โรงเรียนสาธิตบางนา


รองชนะเลิศอันดับ 2 ธีริศรา พืชสิงห์ วิทยาลัยอาชีพร้อยเอ็ด


ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา ประธานเปิดการแข่งขัน


ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี นายกสมาคมฯ กล่าวต้อนรับ


ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ กล่าวปาฐกถา


ดุริยา อมตวิวัฒน์ ผช.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


คณะกรรมการสมาคมฯ ถ่ายภาพเป็นเกียรติกับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: