ผองไทยภักดิ์ ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6

Published August 6, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/263426

วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560, 06.00 น.

พล.อ.เสริมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล เป็นประธานเปิดงาน

กรมกิจการพลเรือน ทหารบก จัดพิธีเปิดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6 ภายใต้แนวคิด “สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน” ซึ่งในปีนี้ให้นัยทางความรู้สึกที่ต่างจากทุกปี โดยจัดขึ้นท่ามกลางห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญซึ่งปลุกสำนึกคนไทยทั้งประเทศในการมุ่งมั่นทำความดีและดำรงตนตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมทั้งน้อมถวายความจงรักภักดีต่อ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในรัชกาลที่ 10

พล.อ.เสริมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ประธานในพิธีเปิดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่ 6 กล่าวว่า โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน โดยกรมกิจการพลเรือน ทหารบก ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกในการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อร่วมกันปกป้องสถาบันหลักของชาติ รวมถึงมุ่งมั่นทำความดีที่เริ่มจากตนเองก่อนขยายสู่สังคมและประเทศชาติ ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ

พล.ต.ธเนศ กาลพฤกษ์ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือน ทหารบก กล่าวว่า กิจกรรมหลักของโครงการฯ ในปีนี้ คือการประกวด ภาพยนตร์สั้น ภาพวาด และสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “สืบสานพระราชปณิธานพร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน” และการจัดนิทรรศการรู้คุณแผ่นดินเพื่อเผยแพร่ผลงานของโครงการฯ รวมถึงการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

นิทรรศการโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่ 6

การเปิดโครงการฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการการประกวดภาพยนตร์สั้น ภาพวาดและสุนทรพจน์ ร่วมงาน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นศิลปินชั้นนำของประเทศและเป็นผู้ทรงวุฒิในสาขาต่างๆ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่ 9 อาทิ อ.เฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม),อ.สังคม ทองมี ประธานก่อตั้งศูนย์ศิลป์สิรินธร, บัณฑิต ทองดี นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย,ดร.อภิชาติ ดำดี นักพูดขวัญใจชาวบ้าน, อ.พะเยาว์ พัฒนพงศ์ นักพูดและวิทยากร และ อรพิมพ์ รักษาผลนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ

อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) กล่าวว่า “ในหลวงรัชกาลที่ 9ทรงเป็นผู้ที่มีจินตนาการและความรอบรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่เป็นอัตลักษณ์ และสะท้อนถึงจิตวิญญาณของพระองค์ “ทรงปรารถนาให้มีการสร้างงานศิลปะที่บ่งบอกถึงยุคสมัยของพระองค์ท่านซึ่งผมจะใช้ความรู้ความสามารถในการสืบสานพระราชปณิธาน ก็หวังให้ลูกหลานที่เข้ามาร่วมในโครงการฯ จะมาช่วยกันสร้างงานศิลปะ เมื่อเราเก่งขึ้นแล้วขอให้คิดถึงประเทศชาติ คิดถึงพระเจ้าอยู่หัว และสร้างผลงานที่มีคุณค่าเพื่อแทนคุณแผ่นดิน”

นิทรรศการโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ในปีที่ผ่านมา

ดร.อภิชาติ ดำดี นักพูดฝีปากกล้าและกรรมการการประกวดสุนทรพจน์ เห็นว่า “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นสิ่งที่ควรนำมาเป็นธรรมนูญชีวิตเพราะนี่คือภูมิคุ้มกันอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์พระราชทานเพื่อให้คนไทย ประเทศไทยอยู่รอดปลอดภัยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วรุนแรง นอกจากนี้ สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ว่ารัชสมัยใดล้วนมีคุณูปการต่อคนไทย จึงเป็นหน้าที่ที่เราต้องร่วม ปกป้องอย่างแน่วแน่ เผยแพร่พระราชกรณียกิจ ดำเนินชีวิตและกิจกรรมตามหลักคำสอน เป็นพสกนิกรที่มีคุณภาพและคุณธรรม ร่วมกันเป็นผู้นำการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

บัณฑิต ทองดี นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย กล่าวว่า “ตั้งแต่ผมเป็นเด็ก ผมดูทีวียังไม่เคยเห็นในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงหยุดทำงานในโอกาสที่ผมเป็นคณะกรรมการครั้งนี้ อยากจะบอกให้น้องๆ ว่า พระองค์ทรงสอนให้เราเสีย สละ และอยากให้น้องๆ เสียสละกำลังกายและกำลังใจในการค้นหา นำเรื่องราวดีๆ ที่น่าสนใจ มาบอกสังคมไทย เพื่อนำพาสังคมนี้เป็นสังคมที่น่าอยู่ตลอดไป”

คณะกรรมการตัดสินภาพวาด

พร้อมกันนี้ภายในงานได้จัดนิทรรศการของโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา มีดารา นักร้องรวมทั้งศิลปิน ได้ร่วมแสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการสืบสานพระราชปณิธานเป็นจำนวนมากอาทิ แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ หนึ่งในนักแสดงที่เข้าร่วมงาน กล่าวว่า “ในหลวงรัชกาลที่ 9ทรงได้พระราชทานอาวุธให้กับคนไทยทุกคน นั่นคือปัญญาและวิธีการในการต่อสู้กับปัญหา ความแห้งแล้งความยากจน สิ่งที่พระองค์มอบให้ไม่ใช่แค่คำสอนหรือทฤษฎี แต่คือการลงมือปฏิบัติให้เกิดผลจริงในฐานะนักแสดงขอน้อมนำคำสอนของพระองค์ท่านในเรื่องการทำหน้าที่ จะทำด้วยความรู้จริง ตั้งใจจริง ด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจกับผู้ชมให้มากที่สุด” นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศเข้าร่วมงาน พร้อมกับ “กลุ่มเยาวชนสำนึกดี” ที่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการอุทิศตนให้เป็นประโยชน์ในเรื่องต่างๆ เข้าร่วมงาน โดยผู้เข้าร่วมงานยังได้ฟังการขับร้องเพลง “ในหลวงรัชกาลที่ 9”โดยศิลปิน สุทธิพงษ์ วัฒนจัง, อภิวัฒน์ พงษ์วาท (หนึ่ง) ผู้ถ่ายทอดบทเพลง “จรดฟ้า สุดแผ่นดิน” เพลงประจำโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่ 6 พร้อมกับการขับร้องประสานเสียงของนักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

คณะกรรมการสุนทรพจน์

คณะกรรมการภาพยนตร์สั้น

แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน

ตัวแทนกลุ่มเยาวชนสำนึกดี

จรดฟ้า สุดแผ่นดิน บทเพลงประจำโครงการฯ
พร้อมกับการขับร้องประสานเสียงของนักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: