ผลการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3

Published August 6, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/263794

วันพุธ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560, 06.00 น.

ธนาคารกรุงไทย ประกาศผลการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ได้สุดยอดผลงานจิตรกรรม ภาพพิมพ์ และประติมากรรมที่แสดงถึงความน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอด70 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา พร้อมรับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 แบ่งเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ “ศิลปกรรมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” และ “ศิลปกรรมกรุงไทย” ซึ่งมีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 341 ชิ้นจากศิลปิน 254 ท่าน โดยหัวข้อ “ศิลปกรรมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม พร้อมรับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ ทรงฤทธิ์เหมือยพรม จากผลงานชื่อ “คำสอนพ่อหมายเลข 2”  ผู้ได้รับรางวัลที่ 1 คือ พายุ เกิดพุฒ จากผลงานชื่อ “พ่อ…มองเห็นเราอยู่เสมอ” รางวัลที่ 2 ได้แก่ชญานิน กวางแก้ว ผลงานชื่อ “มหัศจรรย์” และรางวัลที่ 3 มีผู้ได้รับรางวัลรวม 4 คน ได้แก่ ชำนาญ  ปรางสุขผลงานชื่อ “พลังแห่งศรัทธา บารมี” สุพร แก้วดา ผลงานชื่อ “พ่อของแผ่นดิน” สุภชัย  นาทีชัยชนะผลงานชื่อ “หนึ่งในดวงใจของปวงประชา” และ สุรเดชวัฒนาประดิษฐชัย ในผลงานชื่อ “ฝนหลวง”

สำหรับการประกวดในหัวข้อ “ศิลปกรรมกรุงไทย” ที่สื่อถึงความเป็นกรุงไทยที่อุดมสมบูรณ์ ก่อให้เกิดความสุข ความดีงาม และนำพาสังคม
สู่ความเจริญรุ่งเรือง ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม พร้อมรับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ ประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์จากผลงานชื่อ “จากคำสอนพระพุทธ หมายเลข 8” รางวัลที่ 1 ได้แก่ กรณิศพ่วงพันสี ผลงานชื่อ “คลื่นสัญญาณสุข หมายเลข 2” รางวัลที่ 2 ได้แก่  นิโรจน์จรุงจิตวิทวัส ผลงานชื่อ “เพลงปลาตะเพียน” และ รางวัลที่ 3 มีผู้ได้รับรางวัล 6 คน ได้แก่ ณัฐิวุฒิ พวงพี จากผลงานชื่อ “ไหม้ – รัก (4)” เทพพงษ์หงษ์ศรีเมือง ผลงานชื่อ “บ้านของคนสร้างบ้าน” พงศ์ศักดิ์ อัครพิทยาอำพน จากผลงานชื่อ “เจริญเติบโต 1/2017”  พรสวรรค์ นนทะภา จากผลงานชื่อ “ความเจริญงอกงามในวิถีพอเพียง (2)”  พินิจ มิชารี ผลงานชื่อ“ซากความศิวิไลซ์ หมายเลข 4” และ สุรเดช วัฒนาประดิษฐชัย ผลงานชื่อ“เด็กหญิงหมายเลข 1”

ผู้สนใจสามารถชมผลงานอันน่าประทับใจทั้งหมดที่เข้าร่วมประกวดได้ที่นิทรรศการศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3 ณ หอศิลป์กรุงไทย ตั้งแต่
วันนี้-3 มิถุนายน 2560 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. และวันเสาร์ เวลา 10.00-17.00 น. ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดธนาคาร

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: