ภาพข่าวสังคม : 17 กันยายน 2559

Published July 12, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/gallery/6031


 • ประกวดเขียนแผนธุรกิจ : วิชัย เบญจรงคกุล ประธานโครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2559 มอบเงินทุนเพื่อต่อยอดการดำเนินธุรกิจ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณให้กับนิสิตนักศึกษาในโครงการประกวดเขียนแผนธุรกิจ “TMA Business Model CANVAS for Young Entrepreneur” จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) พร้อมจัดกิจกรรมมอบความรู้ให้กับนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ จากผู้ประกอบการตัวจริงที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงเทคนิคการทำการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุม สมาคม TMA


 • ความร่วมมือด้านวิชาการ : มนตรี ตั้งเติมสิริกุล ผจก.ทั่วไป แผนกการรับรองระบบและพัฒนาธุรกิจ บจ.เอสจีเอส ประเทศไทย บริษัทชั้นนำในด้านการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ CSR ให้บริการทางวิชาการ “ความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายอาหารและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยอาหารสากล เพื่องานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และหลักการตรวจประเมินภายในระบบคุณภาพมาตรฐาน” กับ ผศ.ดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ ณ ม.เกษตรศาสตร์


 • กรณีศึกษาสู่ความสำเร็จ : ประภัสสร สุภาพ ผู้ช่วยรองประธาน ฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร กลุ่ม บ.ไฮเออร์ ประเทศไทย ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนบริษัท เพื่อบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การทำการตลาดบนโลกออนไลน์ Digital Marketing” โดยยกกรณีศึกษาของ ไฮเออร์ประเทศไทย ที่ประสบความสำเร็จจากการตลาดบนโลกออนไลน์ ในปีที่ผ่านมา ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารศาสตร์ จำนวนกว่า 50 คน ณ ม.อุบลราชธานี


 • ยกระดับหลักสูตรการสอน : True Click Life หน่วยงานภายใต้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย เนตรชนก วิภาตะศิลปิน ผอ.หน่วยงาน True Click Life บจ.ทรู ดิจิตอล พลัส จัดอบรมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนแนะนำนวัตกรรมหลักสูตรการสอน True Click Life : Genius Program นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แบบครบวงจรสำหรับโรงเรียนเอกชน ครอบคลุม 4 หลักสูตร เพื่อก้าวเข้าสู่ AEC และมาตรฐานระดับสากล ได้แก่ หลักสูตร Computer Genius Program หลักสูตร Robotics Genius Program หลักสูตร English Genius Program และหลักสูตร Chinese Genius Program โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯสอบถามได้ที่02-6998353,02-6998348 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.trueclicklife.com


 • แถลงข่าว : พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย หัวหน้าทีมภาครัฐ คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดโครงการลองกองผลไม้ดีชายแดนใต้ โดยมี ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล, สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมว.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, กฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย, สุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, ฐาปน สิริวัฒนภักดี ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน และศุภชัย เจียรวนนท์ ร่วมงาน


 • เปิดงาน : ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน A-PLAS 2016 งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีพลาสติกงานเดียวในอาเซียน และงาน GASMA Print 2016 งานแสดงเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ ครั้งที่ 4 ณ ไบเทค บางนา


 • วันเยาวชน : นภา เศรษฐกร อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์ “พลังเยาวชนคนทำดี ใส่ใจสังคม” และ “งานลานรวมพลังเยาวชนคนทำดี” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยมี เอก – ธนโชติ กุสุมรสนานันท์ และ บิว – ชนัญญา แสนเดช ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมงานด้วย ณ ลานวิคตอรี่พอยท์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ


 • สัมมนา : สุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ ปรียนาถ สุนทรวาทะ นายกสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ ร่วมเป็นประธานเปิดงานสัมมนา “ร้อยใจผู้ผลิตไฟฟ้าไทย ปี 2559” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ และ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมดุสิตธานี จ.ประจวบคีรีขันธ์


 • เลี้ยงยินดี : ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด และ ไพรัช วรปาณิ กรรมการอัยการ ร่วมเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ เข็มชัย ชุติวงค์, อรรถพล ใหญ่สว่าง, ถาวร พานิชพันธ์, วินัย ดำรงค์มงคลกุล และ สัตยา อรุณธารี ในโอกาสใด้รับเลือกเป็น กรรมการเนติบัณฑิต ที่ห้องรับรอง สำนักงานอัยการสูงสุด


 • ปลอดภัยไว้ก่อน : ลูกเรือการบินไทยร่วมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในองค์กรเพื่อส่งเสริมความรู้ให้ผู้ปฏิบัติงานบนเครื่องบินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สมพร โชติกรรณยุธร์(DQ) นิรันดร์ กอสุวรรณ(QV) ปริมาณ โชติศาลิกร (QV-B) และผู้บริหารในฝ่ายทุกท่านเยี่ยมชม โดยมี คณะทำงานฝ่ายลูกเรือ ต้อนรับ ณ ศูนย์ปฏิบัติการ OPC


 • แนะนำหลักสูตร : รศ.ดร.อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ จัดงาน Grand Open House 2016 เพื่อแนะนำหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยมีประธานหลักสูตร ร่วมบรรยาย อาทิ ผศ.ดร.อนิรุต พิเสฏฐศลาศัย,ผศ.ดร.เอมอร ใจเก่งกิจ, ผศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร, ผศ.ดร.สิริอร เศรษฐมานิต และผศ.ดร.ถิระ ฉวรรณกุล


 • มอบรางวัล : อภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นปี 2559 ให้แก่ สนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ในฐานะที่ได้รับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นปี 2559 โดยมี มาลี โชคล้ำเลิศ, ดร.การัณย์ อังอุบลกุล, ดร.ชัยชาญ เจริญสุข, ประยูร ขจิตต์ ร่วมแสดงความยินดี ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: