ภาพข่าวสังคม : 10 ตุลาคม 2559

Published July 12, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/gallery/6062


  • กระทรวงใหม่ : ทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดงาน “IPv6 ประจำปี 2559” โดยมี กิตติยา คัมภีร์ รองเลขาธิการ สนง.คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และ พุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการ สนง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติฯ ร่วมงาน ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ฯ


  • ศึกษาดูงาน : อรุษ นวราช ผู้บริหาร สามพรานริเวอร์ไซด์ ต้อนรับคณะจากมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย กรมพัฒนาที่ดิน และผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการทำเกษตรอินทรีย์ระบบ Participatory Guarantee Systems โครงการสามพรานโมเดล ที่โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน จ.นครปฐม


  • บริหารงานบุคคล : วัลลยา แก้วรุ่งเรือง รอง ผจก.ใหญ่อาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดสัมมนาเรื่อง “การบริหารแรงงานสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับคำพิพากษาฎีกา” โดยมี สมพงษ์ เหมวิมล อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง เป็นวิทยากร ให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคาร ข้าราชการกระทรวงแรงงาน และสำนักงานเขตพื้นที่


  • กำหนดทิศทาง : ไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ปธ.จนท.บห.บมจ.ไทยคม ร่วมกับ สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) และชมรมโครงข่ายดาวเทียมและเคเบิลทีวีไทยแลนด์ จัดประชุมหัวข้อ “การพัฒนาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดาวเทียมอย่างยั่งยืน” โดยมีผู้แทนจาก 3 หน่วยงานภาครัฐ กสทช. สคบ.และ อย.ร่วมประชุม


  • ไว้วางใจ : วุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ กก.ผจก.ใหญ่ บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด ในฐานะ นายกสมาคมสวนสนุกและสวนพักผ่อนหย่อนใจ จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 ที่สยามพาร์คซิตี้ สวนสยาม โดยได้รับคัดเลือกเป็น นายกสมาคม ต่ออีกวาระ เป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้ประกอบกิจการ รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภาครัฐ


  • Underwater World : ไพบูลย์ กนกวัฒนาวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด แถลงข่าวการจัดงาน “เดอะมอลล์ วันปลาสวยงามแห่งชาติ ครั้งที่ 13” สัมผัสโลกแห่งจินตนาการใต้น้ำสุดยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 8-16 ต.ค. 2559 ที่ MCC Hall ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: