รัฐอิสระจานบินเหิมเกริมหนัก มส.ควรจับสึกธัมมชโยกับพวก

Published July 11, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/creative/259171

x

ท่ามกลางความพยายามบังคับใช้กฎหมายเพื่อเข้าตรวจค้นจับกุมตัว ธัมมชโย อดีตเจ้าสำนักจานบินท่ามกลางการถูกต่อต้านขัดขวางจากเหล่าพระและสาวกสำนักจานบินที่ยืดเยื้อมา 3 สัปดาห์แล้ว ล่าสุดมีพระราชโองการถอดถอน ธัมมชโย ออกจากสมณศักดิ์แล้ว

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการถอดถอนสมณศักดิ์ โดยระบุว่าด้วย พระเทพญาณมหามุนี(นายไชยบูลย์ สิทธิผล) วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี เป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีกระทำความผิดข้อหาร่วมกันฟอกเงิน สมคบกันฟอกเงิน และรับของโจรตามที่ศาลอาญาได้อนุมัติหมายจับที่ 942/2559 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 และยังถูกกล่าวหาในคดีอาญาฐานอื่นอีกหลายฐานความผิด ซึ่งอัยการคดีพิเศษมีความเห็นสั่งฟ้องในบางคดีด้วยแล้ว แต่ พระเทพญาณมหามุนีไม่ยอมมอบตัวตามหมายเรียก และได้หลบหนีคดีดังกล่าวจึงไม่สมควรดำรงอยู่ในสมณศักดิ์ต่อไป และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมต่อไปแล้ว

บัดนี้ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดถอนพระเทพญาณมหามุนีออกจากสมณศักดิ์ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2560 ประกาศลงวันที่ 5 มีนาคม 2560 ผู้สนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

สำหรับการได้รับสมณศักดิ์เป็น พระเทพญาณมหามุนี ของ ธัมมชโย นั้นเกิดขึ้นในยุครัฐบาลระบอบแม้วเรืองอำนาจ โดย สมเด็จช่วง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ซึ่งเป็นอาจารย์ของ ธัมมชโยเป็นผู้ดำเนินการผลักดัน

ธัมมชโย นั้นเคยถูก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่แล้ว มีพระลิขิตตั้งแต่เมื่อปี 2542 ว่าปาราชิกพ้นความเป็นพระฐานทำผิดพระธรรมวินัยร้ายแรงจากการยักยอกเงินวัดมาเป็นสมบัติส่วนตัวและเผยแพร่ลัทธิอันผิดเพี้ยนวิปริตไปจากหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา แต่ด้วยอิทธิพลของ ธัมมชโย ที่อยู่เหนือแม้แต่มหาเถรสมาคม(มส.)ในอดีตทำให้ ธัมมชโย ลอยนวลมาจนทุกวันนี้

นอกจากพระราชโองการถอดถอนสมณศักดิ์ของ ธัมมชโย แล้วก่อนหน้านี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ ทรงห่วงใยในปัญหาสำนักจานบินและรับสั่งให้ พระพรหมมุนี เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช มีบัญชาให้เจ้าคณะปกครองที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหารือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งต่อมาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีร่วมกับฝ่ายเจ้าหน้าที่ได้พยายามเจรจาเพื่อให้ ธัมมชโย มอบตัว แต่ก็ประสบความล้มเหลวสิ้นเชิง เพราะ ธัมมชโย ยืนกรานไม่ยอมเข้ามอบตัวโดยเชื่อว่ายังคงหลบซ่อนตัวอยู่ภายในอาณาจักรรัฐอิสระจานบินพร้อมกับพระที่ใกล้ชิดอีกจำนวนหนึ่ง

ขณะที่เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ได้มีประกาศให้พระที่มาชุมนุมกันปกป้อง ธัมมชโย สลายการชุมนุมแล้วเดินทางกลับวัดต้นสังกัด ซึ่งหากฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดตามพระธรรมวินัย แต่ยังปรากฏว่า บรรดาพระของสำนักจานบินและพระจากจังหวัดต่างๆ ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของสำนักจานบินไม่สนใจพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ ตลอดจนคำสั่งของเจ้าคณะจังหวัด โดยยังคงปักหลักต่อต้านฝ่ายเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งยกระดับการเคลื่อนไหวเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีการปลุกระดมให้พระและสาวกสำนักจานบินทั่วประเทศมาร่วมชุมนุมแสดงพลังกดดันให้มีการยกเลิกมาตรา 44 เพื่อปกป้องธัมมชโย ทั้งๆ ที่เป็นผู้ต้องหาหนีคดีตามหมายจับของศาลฐานฟอกเงินและรับของโจรในคดีโกงสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

จากการตรวจสอบของฝ่ายเจ้าหน้าที่ช่วงที่ผ่านมาพบทั้งพระปลอม พระต่างด้าว รวมทั้งขบวนการกลุ่มคนเสื้อแดงร่วมอยู่ในการชุมนุมของสำนักจานบิน และที่สำคัญจากการตรวจสอบพระบางรูปจากจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดภาคอีสาน พบบางรูปมีเงินอยู่ในบัญชีถึง 13 ล้านบาท และบางรูปมีเงินในบัญชีหลายแสนบาท โดยมีการเบิกถอนเงินวันละหลายหมื่นบาท ซึ่งฝ่ายเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินเพราะสงสัยว่า จะเป็นเงินท่อน้ำเลี้ยงจากขบวนการที่อยู่เบื้องหลังการชุมนุมของพระและสาวกสำนักจานบิน โดยจากเบาะแสเบื้องต้นสันนิษฐานว่าท่อน้ำเลี้ยงดังกล่าวน่าจะมาจากสาวกสำนักจานบินที่ถูกดำเนินคดีฐานฉ้อโกงเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

ก่อนหน้านี้ในการชุมนุมหรือเคลื่อนไหวของพระและสาวกจานบินทุกครั้งที่ผ่านมารวมทั้งครั้งนี้มีเบาะแสว่า มีการจ้างพระและชาวบ้านจากต่างจังหวัดหรือแม้แต่คนต่างด้าวเข้าร่วมด้วย

ความจริงแล้วปัญหาของ ธัมมชโย จะไม่ยืดเยื้อบานปลายมาจนทุกวันนี้หาก ธัมมชโย ไม่เห็นแก่ตัวและเป็นพระแท้ซึ่งหลุดพ้นแล้วซึ่งกิเลสทั้งปวงโดยยอมมอบตัวเพื่อต่อสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์อย่างสง่างามตั้งแต่แรก แต่ ธัมมชโย และคนสนิท โดยเฉพาะ พระทัตตชีโว รองเจ้าสำนักจานบิน ที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าชักใยอยู่เบื้องหลัง ธัมมชโย มาตลอดกลับส่อพฤติการณ์ถือดีเหิมเกริมในอิทธิพลของสำนักจานบินตั้งตัวเป็นรัฐอิสระท้าทายกฎหมาย ท้าทายอำนาจรัฐ ท้าทายองค์กรปกครองสงฆ์สูงสุดภายใต้สมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ หรือแม้แต่ส่อพฤติการณ์ไม่สนใจสัญญาณจากพระราชโองการที่ให้ถอดถอนสมณศักดิ์ ธัมมชโย

ดังนั้นนอกจากการดำเนินคดีอาญาทางโลกโดยไม่ควรยอมรับเงื่อนไขให้ประกันตัวอีกต่อไปแล้ว ในทางพระธรรมวินัย มส.ควรหยิบยกปัญหาของธัมมชโยและพวกเข้าพิจารณาเป็นการด่วนเพราะพฤติกรรมแน่ชัดแล้วว่าเหิมเกริมและทำผิดพระธรรมวินัยร้ายแรงซึ่งควรจับสึกสถานเดียวด้วยกฎมส.ฉบับที่ 21 พ.ศ.2538 ข้อ 3 ที่ระบุว่า กรณีพระภิกษุรูปใดประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินัยเรื่องเดียวกันหรือหลายเรื่องเป็นอาจิณ คณะปกครองสงฆ์มีอำนาจวินิจฉัยให้สละสมณเพศได้

ทีมข่าวการเมือง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: