ยุทธศาสตร์น้ำ…รอแค่บูรณาการ

Published July 9, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โดย สะ-เล-เต 2 ส.ค. 2559 05:01

อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/678337

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำกับป่า ดูเหมือนจะเป็นไม้เบื่อไม้เบา…ทั้งๆน้ำกับป่าเป็นของคู่กัน “น้ำสร้างป่า ป่าให้น้ำ” มาตั้งแต่มีโลกใบนี้เกิดขึ้นก็ว่าได้

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาย จ.แพร่ เป็นอีกหนึ่งโครงการภายใต้ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (2558-2563) ที่ก่อสร้างเสร็จและเริ่มกักเก็บน้ำในปีนี้ได้เป็นปีแรก…ใช้ระยะเวลายาวนานถึง 27 ปี

เริ่มจากปี 2531 ชาวบ้านร้องขอให้สร้างที่ อ.สูงเม่น จ.แพร่ แต่เมื่อ กรมชลประทานตรวจสภาพภูมิประเทศ บริเวณที่ชาวบ้านเสนอมา ไม่เหมาะสม เนื่องจากเป็นสภาพลำห้วยมีตลิ่งสูงใกล้เคียงพื้นที่เพาะปลูก ค่าก่อสร้างสูง จึงหาพื้นที่อื่น ปรากฏว่าบริเวณห้วยแม่สายเหนือฝายท่าช้าง อ.เมืองแพร่ มีความเหมาะสมมากกว่า จึงได้ทำการศึกษารายงานเบื้องต้น ปี 2540 จัดทำ รายงานโครงการ หลังจากทำเรื่องขอใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ 614 ไร่ ปี 2552 จึงเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จในปี 2558

“ลำน้ำแม่สาย เป็นสาขาของลุ่มน้ำยม มีน้ำท่าเฉลี่ยต่อปี 44 ล้าน ลบ.ม. แต่อ่างฯแม่สาย มีความจุ 10.5 ล้าน ลบ.ม. หรือ 25% ของน้ำท่า เพราะถ้าสร้างใหญ่กว่านี้ จะกระทบพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาและขออนุญาตใช้พื้นที่นานกว่านี้ จึงพิจารณาลดระดับการกักเก็บเพื่อลดผลกระทบ โดยจะใช้ระบบการบริหารจัดการน้ำมาควบคุมแทน ในอนาคตหากทุกฝ่ายร่วมมือกัน มีความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มการกักเก็บด้วยการเสริมทางระบายน้ำล้นให้สูงขึ้น ซึ่งได้ออกแบบรองรับไว้แล้ว หรือใช้วิธีผันน้ำส่วนเกินไปเก็บไว้ที่อื่น เช่น อ่างเก็บน้ำอื่นๆ แก้มลิง บึง สระต่างๆ เพื่อใช้น้ำที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด”

และตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน บอกว่า จะต้องเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 8.7 ล้านไร่ เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้ได้ 4,800 ล้าน ลบ.ม. การจะดำเนินงานให้ได้ตามยุทธศาสตร์ จะต้องทำงานอย่างบูรณาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องร่วมมือกัน ไม่ใช่กรมชลประทานดำเนินงานเพียงหน่วยงานเดียว เพราะนี่เป็นนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ความมั่นคงของชาติ

การเพิ่มน้ำต้นทุนภายในระยะเวลา 12 ปี กรมชลประทานได้วางแผนไว้เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการนำมาปฏิบัติ…หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกัน เป็นจริงได้อย่างแน่นอน.

สะ–เล–เต

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: