คืนกล้วยไม้สู่ป่าถวายแม่

Published July 9, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โดย สะ-เล-เต 10 ส.ค. 2559 05:01

อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/685626

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง) กรมส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรมรณรงค์คืนกล้วยไม้ป่าสู่ธรรมชาติ

ด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่าทั้งคนไทยพื้นราบทั่วไป และชาวไทยภูเขา ให้มีความอยู่ดีกินดี มีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอในครัวเรือน มีอาชีพที่มั่นคง สามารถอาศัยอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน โดยพึ่งพาซึ่งกันและกัน ไม่บุกรุกตัดไม้ทำลายป่า แต่ใช้ประโยชน์จากป่าในการดำรงชีวิต เช่น เป็นแหล่งอาหาร พืชสมุนไพร เป็นแหล่งต้นน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ได้พระราชทานโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนมากมาย ได้แก่ โครงการธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank), โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน, โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่, โครงการฟาร์มตัวอย่าง, โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง, โครงการคืนกล้วยไม้สู่ธรรมชาติ, โครงการศูนย์ ศิลปาชีพ ได้ส่งผลให้ราษฎรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความอยู่ดี กินดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง) จึงจัดกิจกรรมรณรงค์ “คืนกล้วยไม้ป่าสู่ธรรมชาติ” เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและรณรงค์ให้คนไทยอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าไม่ให้สูญหาย จึงขอเชิญชวนเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมระหว่าง 10-12 ส.ค.นี้ ณ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอน

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการสำคัญ ซึ่ง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชเสาวนีย์ เกี่ยวกับกล้วยไม้ป่าของเมืองไทย “กล้วยไม้ไทย มีความงามมากและมีกลิ่นหอมมาก ซึ่งนับว่าหาดูได้ยากและใกล้สูญพันธุ์ไปทุกขณะ ขอให้ช่วยกันหาทางรวบรวมและอนุรักษ์ไว้ พร้อมกับการขยายพันธุ์ให้มีปริมาณมากพอที่จะคืนสู่ธรรมชาติ”

และยังได้มีพระราชดำรัสให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันช่วยดูแลปกปัก รักษากล้วยไม้ไทยอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อให้กล้วยไม้ไทยที่สวยงาม และหายาก ได้คงอยู่เป็นมรดกทางธรรมชาติอันล้ำค่าของประเทศสืบไป.

สะ–เล–เต

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: