ภาพข่าวสังคม : 6 กันยายน 2559

Published July 7, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/gallery/6011


  • สัมมนาวิชาการ : รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับอาจารย์ประจำคณะ ดร.คณิสร์ แสงโชติ และ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในงานสัมมนาเชิงวิชาการ Digital Transformation for Thailand 4.0 ซึ่งจัดโดย ผศ.ดร.สิริอร เศรษฐมานิต ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อถ่ายทอดความรู้ มุมมอง และส่งเสริมให้ธุรกิจในประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนในกระแสยุคดิจิทัล ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค


  • ฉลองวันเกิด : คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช, ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมทย์, ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน ร่วมกันจัดเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดให้ สกุณี พหลโยธิน ที่ห้องลอร์ดจิม โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ โดยมี กลอเรีย มหาดำรงค์กุล, สมสมร วานิชวงศ์ และ สุนทรี ตยางคานนท์ ร่วมอวยพรด้วยความอบอุ่น


  • วันชาติเวียดนาม : H.E. Mr. Nguyen Tat Thanh เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำราชอาณาจักรไทย จัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 71 ปี วันชาติเวียดนาม ท่ามกลางทูตานุทูตและนักธุรกิจชาวเวียดนาม ณ โรงแรม The Okura Prestige Bangkok


  • ราตรีดอกแก้ว : วาสนา ทิพญพงศ์ธาดา ประธานแม่บ้านมหาดไทย-ภูเก็ต เป็นประธานจัดงานการกุศล “ราตรีดอกแก้ว” และสนับสนุนผ้าไทยในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมี ขจรเกียรติ-ปิติมา รักพานิชมณี, โชคดี อมรวัฒน์, วิภาพรรณ คูสุวรรณ, บุญศรี-เยาวลักษณ์ หงษ์หยก, ประมุขพิสิฐ-ธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย, นันทินี เกิดวงศ์บัณฑิต, สมบัติ-อุไรรัตน์ อติเศรษฐ์, จิรวิช-กัญรัศม์ ปิติกุลสถิตย์, การัณต์-ณัฐพร ผาณิตพิเชฐวงศ์, รจนา-อรศิริ รักแต่งาม และ พรพินิจ พัฒนะสุวรรณา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต


  • มอบรถยนต์ : จรวย ขันมณี ประธานกรรมการอำนวยการ Bangkok International Grand Motor Sale 2016 พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน ทำพิธีส่งมอบรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง มูลค่ารวม 1 ล้านบาท ให้แก่สภากาชาดไทย โดยมี ม.ร.ว.ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการฯ และผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ตามเจตนารมณ์ของ มนต์สวรรค์ ขันมณี ประธานใหญ่การจัดงานฯ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา


  • สานสัมพันธ์ : กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับกระทรวงแรงงาน และการรถไฟแห่งประเทศไทย จัดงาน “สานสัมพันธ์แรงงานเพื่อนบ้าน” โดยมี อภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการเปิดงาน ณ ลานอเนกประสงค์ ตลาดนัด สวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: