เปิดให้ปชช.ถวายสักการะหน้าพระบรมโกศ หลังบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วัน

Published June 20, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/240212

วันเสาร์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559, 14.55 น.

15 ต.ค.59 สำนักพระราชวัง ออกประกาศ ด้วยสำนักพระราชวังได้ดำเนินการให้ประชาชนได้ถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และลงนามสมุดหลวงเพื่อถวายความอาลัย ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.

ภายหลังจากการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ครบ 15 วัน ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สำนักพระราชวังจักได้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

อนึ่ง สำหรับคณะบุคคลต่างๆ ที่ประสงค์จะนำพวงมาลามาถวายสักการะจะได้มีการจัดให้วางภายหลังเมื่อครบกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ทั้งนี้สำนักพระราชวังจะแจ้งให้ทราบต่อไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: